Geest-loze Mensen (deel 2)

Laatste wijziging: zondag 28 februari om 17:21, 4632 keer bekeken
 
Groningen, zondag 28 februari 2010

Verschillen in de Chakras tussen Begeestte en Geest-loze mensen

Er is ook een verschil tussen begeestte en geest-loze mensen in de chakras die ze hebben. Chakras zijn vortexen van energie centra die de ziel met het lichaam verbinden, en de geest en het lichaam verbinden door de ziel. Elk centrum valt samen met een belangrijke klier van het fysieke lichaam, en dient een verschillende gedragsfunctie.

De lagere chakras zijn geassocieerd met gedragsfacetten zoals fysiek instinct, seksuele impulsen, basis emoties, persoonlijke kracht, en intellectuele activiteit. Iedereen heeft deze. De geest-loze, hebben geen behoefte aan de hogere chakras zoals het hart, de kruin en het derde oog omdat deze exclusief verbonden zijn met de geest.

De hart chakra, het centrum van hogere emoties zoals compassie, empathie, spirituele vreugde, mist in de geest-loze mensen omdat er geen geest aanwezig is om te associëren met deze emoties. De kruinchakra, waardoor het hogere intuïtieve begrip, originaliteit en creativiteit werken, en wat een verbinding met objectieve waarheid manifesteert, mist ook. Het derde oog chakra, tussen de wenkbrauwen, wordt normaal gebruikt voor het waarnemen van fenomenen en concepten voorbij het materiële gebied, en geest-loze mensen beperkt tot de wereld van de vijf zintuigen hebben dat ook niet nodig.

Dus is een ander verschil tussen de begeestte en geest-loze mensen dat de eersten alle zeven chakras hebben terwijl de laatste groep de drie hogere chakras mist, het hart, kruin en derde oog chakra. Dit draagt verder bij aan de intuïtieve of helderziende waarneming dat geest-loze mensen plat zijn en onbeweeglijk van binnen ongeacht hoe beweeglijk ze zijn aan de buitenkant, omdat het spectrum van hun etherische en aura vibraties bepaalde kleuren missen en daarom een lagere trilling hebben.

Al het bovenstaande volgt uit een simpele stelling: dat sommige mensen de geest missen, en dat zij daarom ook de hogere chakras missen. Als je eens diep nadenkt over wat dit inhoudt, dan zal je begrijpen hoe deze stelling een heel scala van observaties verklaart die wij hebben met betrekking tot de zogenaamde "lege" mensen.

Het verschil tussen geest-loze en spiritueel nog slapende begeestte mensen

Op dit punt aangekomen zal je je misschien afvragen wat het verschil is tussen geest-loze mensen en begeestte mensen die spiritueel nog niet ontwaakt zijn of gewoon nog niet volwassen zijn. Tenslotte kunnen beide groepen aards zijn in hun doelen en volledig opgeslokt zijn in de illusie van de "Matrix". Beiden kunnen geen helpende dromen hebben of synchroniciteiten ervaren, of veel empathie uitstralen. Bijvoorbeeld er zijn negatieve mensen die compleet onder de invloed van hun ego's en externe negatieve krachten zijn, die gewelddadige misdaden kunnen begaan en zelfs massamoorden zonder ook maar met hun ogen te knipperen. Niet allemaal zijn geest-loos. Maar allen hebben inderdaad geen invloed meer van de geest als het komt tot meedoen in dat soort onmenselijk gedrag. Sommigen hebben echt geen geest, en anderen zijn geestelijk in slaap.

Het verschil is dat de begeestte maar nog slapende persoon nog steeds latent spiritueel potentieel heeft. Dus zij hebben, zelfs in hele kleine hoeveelheid, nog steeds een aanwezigheid van spirituele factoren zoals boven vernoemd. Zij lijden misschien onder de gevolgen van een karmische schuld door domme keuzes, en misschien ontvangen ze nog steeds symbolische dromen die proberen hen te wijzen op hun spirituele onbalans in het leven, zelfs als ze het negeren, en zij kunnen nog steeds synchronistische hulp ervaren die hen helpt hun leven te vormen, zelfs als zij het zelf niet zien.

Geest-loze mensen missen dat potentieel geheel. Zij kunnen niet spiritueel groeien. Dit is geen theoretische stelling, maar een pijnlijke les geleerd door te maken gehad te hebben met veel te veel van dat soort mensen die nooit ook maar enig teken van groei of evolutie getoond hebben, hoeveel hulp en mogelijkheden voor verbetering hen ook gegeven is. Op zijn best passen ze zich aan, maar meer uit conditionering en berekening dan uit echt begrip.

Er is nog een ander belangrijk verschil. De begeestte mensen hebben levens die passen bij hun spirituele behoeften. Dus is er een overeenkomst tussen hun spirituele volwassenheid en het type leven wat ze leiden. Jonge geesten zullen ruwe levens leiden, omdat een basis bestaan alles is wat ze nodig hebben, en alles wat meer is teveel kan zijn voor hen om mee om te gaan of om van te leren. Terwijl de geest-lozen het leven leiden waar ze in terecht komen door omstandigheden en hun eigen vaardigheden, dat kan voor de een een leven als bedelaar zijn, of als bestuurslid in een bedrijf, of als een bekende acteur, alles is mogelijk. Zonder rekening te hoeven houden met hun spirituele behoeften, de geest-lozen hebben geen spirituele grenzen of agenda's die hun leven structureren. En dit is waarom "lege" mensen niet allemaal gewoon spiritueel in slaap of onvolwassen zijn, omdat er een andere klasse van mensen bestaat die dezelfde onbeweeglijkheid achter hun ogen delen, onafhankelijk van hun soort leven, hun sociale status, hun intellectuele kunnen, en hun fysieke verschijning.

Psychopaten, Sociopaten en Narcisten

De meer extreme manifestaties van een ontbreken van de geest is bekend in de psychologie als een psychopathische, sociopatische of narcistische persoonlijkheidsstoring. Begeestte mensen die in deze toestand zijn worden misleid en gegijzeld door hun egos, maar kunnen gerehabiliteerd worden. In plaats van het ontbreken van empathie, is hun empathie of onderdrukt of vervangen. Dit zijn niet de echte psychopaten, maar begeestte mensen met persoonlijkheidsstoringen.

Ware psychopathie en sociopathie, kan niet worden genezen omdat er iets fundamenteel fout is in de kern van die personen. Zij missen totaal alle empathie en berouw, en die kwaliteiten kunnen niet teruggevonden worden omdat ze er om te beginnen al nooit aanwezig waren. De ongeneeslijke aard van psychopathie is een geaccepteerd feit in de psychologie. Men gelooft dat de oorzaak een abnormaliteit is in de pijn en angst centra van het brein. Maar evenzo, zonder de balancerende invloed van de geest, kunnen zulke abnormaliteiten een ongecontroleerd gedrag opleveren in het programma van het ego, en dat kan geheel op hol slaan tot het in het oog loopt van het legaal en medisch systeem. Wat het medisch systeem dan als diagnose heeft is slechts een extreme en slordige manifestatie van een conditie die behoorlijk verspreid is onder de bevolking. Andere geest-loze mensen met een beter functionerend ego zijn beter in het camoufleren van hun ontbreken van empathie en berouw en hebben een meer verfijnde sociale programmering.

Waarom Geest-loos. Wat anderen zeggen.

Theorieën over waarom sommige mensen geen hogere component in hun bewustzijn hebben en wat voor doel zij dienen in het grote plaatje. Omdat ik niet de eerste ben die deze observatie gemaakt heeft, zal ik hieronder kort weergeven wat anderen gezegd hebben zodat je de opties beter kan afwegen.

John Baines schreef in zijn boek "The Stellar Man" dat mensen, net als dieren, een collectieve ziel hebben die uniek is voor hun soort. Dit collectieve onderbewustzijn heeft een de-individualiserende invloed op mensen, en stuurt ze richting een kudde-mentaliteit, en laat ze de groep volgen. Rupert Sheldrake zou dit het menselijk morfogenetisch veld noemen. Mensen die nog niet hun eigen bewuste individualiteit ontwikkeld hebben zijn meer automaten die de sturende invloed van het collectieve onderbewustzijn volgen alsof ze deel uitmaken van een "hive mind", een gemeenschappelijk bewustzijn. Het doel van esoterische training is het losmaken van de kudde, om je eigen individuele bewustzijn te ontwikkelen en een vrij wezen te worden.

Rudolf Steiner heeft soortgelijke gedachten. Zijn fundamentele werk, "The Philosophy of Freedom" adresseert dit probleem. Steiner zegt dat zolang mensen gehoorzamen aan autoriteit van buiten, hun eigen biologische instincten, of het dierlijke deel van zichzelf wat ze gemeen hebben met de rest van de mensheid, zij geen vrije wezens zijn. Vrijheid komt van keuzes gebaseerd op het intuïtieve begrip van wat elke optie inhoud en wat het betekent. Deze daad van vrije wil heeft introspectie nodig en een spirituele drijfveer om te handelen vanuit een plaats van echt begrip. Steiner geeft toe dat niet iedereen de nodige introspectie heeft tot de graad die nodig is om intelligent keuzes te maken uit vrije wil.

G. I. Gurdjieff spreekt ook in die trant. Zijn lezingen in "Views from the Real World" vatten zijn positie hierover samen. Mensen worden geboren als een blanke lei, als biologische machines zonder zelf-bewustzijn. Op een bepaald punt in het leven, of een persoon ontwikkelt een "Ik", of hij buigt af naar het tegengestelde pad richting verdere mechanisatie en verval. Dus zijn volgens Gurdjieff, "lege" mensen diegenen die nooit hun zelfbewustzijn ontwikkeld hebben zoals ze gedaan zouden moeten hebben, maar we starten allemaal op dezelfde positie. Ik geloof niet dat dit waar is omdat er baby's en kinderen zijn die duidelijk al een hoog bewustzijn achter hun ogen hebben en duidelijke tekenen tonen van een hoog zelf-bewustzijn, terwijl andere baby's en kinderen dit totaal missen, wat suggereert dat de factor van reïncarnatie is in sommige mensen en een compleet ontbreken van potentie voor geest is in andere mensen.

Boris Mouravieff heeft over het onderwerp van geest-loze mensen het meest geschreven. Kijk naar zijn drie boeken in de Gnosis serie, vooral het tweede en derde deel. Zijn benadering is gebaseerd op het Esoterische Christendom, en dus heeft het veel aanhalingen uit de Schriften terwijl het veel raakpunten heeft met de "Fourth Way" traditie van Gurdjieff, die zelf weer zijn oorsprong in de Sufi leringen heeft. Volgens Mouravieff's interpretatie van het boek Genesis, bestonden er al mensen voor Adam en Eva, maar alleen Adam en bij benadering Eva en hun nakomelingen bereikten de adem en geest van God. Dus bestaan er vandaag twee vermengende rassen van mensen, de voor-Adam mensen zonder geest, en de Adam-nakomelingen die wel een geest hebben. Mouravieff legt uit dat de voor-Adam mensen dienen om de energie van de Adam-mensen te oogsten als deel van de kosmische voedselketen. Hij onderzoekt ook de metafysische verschillen tussen de twee, met betrekking tot de voor-Adam die bepaalde "centra" missen, die analoog zijn aan de chakras. Mouravieff gelooft dat de voor-Adam mensen een groepsziel hebben die uniek is aan hun collectieve soort, en dat pas na verdere eeuwen van ontwikkeling hun collectieve ziel uiteen zal vallen in individuele geesten zoals wat de Adam mensen nu al hebben.

De "Corpus Hermeticum", een beroemde hermetische en gnostische tekst die bijna twee duizend jaar geleden geschreven is, zegt ook dat niet alle mensen de vonk van goddelijke reden (Nous) actief in zich hebben, en dat zonder Nous een mens meer als een irrationeel wezen is (dierlijk) in zijn motivatie, beperkte waarneming, en manier van leven. Je moet de hele tekst lezen om dit in zijn goede context te begrijpen. Zie de engelse vertaling getiteld "The Way of Hermes: New Translations of the Corpus Hermeticum" (Inner Traditions, 2000).

Tot slot praten de Cassiopaean Transcripts over het werk van Mouravieff en geven ze wat meer belangrijke inzichten over deze zaak. De channeling bron verklaart dat sommige mensen een leeg portaal zijn voor andere intelligenties om doorheen te werken, dat zij een uniforme aura om zich heen hebben, geen hogere chakras hebben, en heel vaardig zijn in het nadoen van "bezielde" (begeestte) mensen door hun eigen ziels energie terug te spiegelen, en dat zij uiteindelijk dienen als geleiders waardoor onze energie afgetapt kan worden door negatieve hyper-dimensionale wezens. En dit klopt helemaal met mijn eigen observaties en de geschriften van Mouravieff en Gurdjieff, behalve dat het realistischer is dan de gezichtspunten van deze twee traditionele filosofen. Waar John Baines zegt dat sommige mensen uitdrukkingen zijn van de collectieve menselijke ziel, zeggen de Cassiopaeans dat zij daarentegen uitdrukkingen zijn van een bepaalde dierlijke group zielen. Zij zeggen dat zogenaamde "organische portalen" dienen als een brug tussen de mensen en het dierenrijk, en helpen de hogere menselijke energieën te transformeren naar deze dierlijke groep zielen om hun evolutie te versnellen, maar dat hun functie gekaapt, overgenomen, is door hogere negatieve krachten om de energie voor hun eigen gebruik te oogsten.

Dus wat ik zeg in dit artikel is zeker niet zonder precedent. Ik maakte deze observatie van "lege" mensen onafhankelijk in 1999-2001 en ben toen op zoek gegaan naar verklaringen en bestaande theorieën voordat ik kwam tot de theorie die ik in dit artikel uiteenzet.

Ik geloof dat er meerder manieren zijn waarin mensen geest-loos kunnen eindigen. Sommigen zijn zo geboren omdat er nooit een geest ingedaald is, net als theaterstoelen die leeg blijven omdat niemand er kaartjes voor gekocht heeft. Anderen zijn begonnen met geest maar op een bepaald punt is de geest verdwenen uit het lichaam. Het kan verdwenen zijn door misbruik of plotseling extreem trauma, of geleidelijk opgelost zijn door een jarenlange ziel-dodende routine. Niet iedereen die sterft valt dood neer. Mensen kunnen doorgaan als lege huls, als echo van hun vorig zelf, los van de geest die hun eerst een vonk gaf. Dan zijn er nog andere fenomenen als dode mensen die gereanimeerd worden door buitenaardsen met geavanceerde technologie, menselijke klonen, en andere typen kunstmatige mensachtigen die geen geest hebben, maar die zijn relatief zeldzaam en daarom niet de moeite waard om in dit artikel over te praten (Zie mijn artikel over Human Simulacra).

Hier praat ik voornamelijk over een groter deel van de bevolking die van nature de geest missen, en die er altijd geweest zijn door de geschiedenis heen, en die door hun roofdierachtige en aardse natuur naar de top van de sociale, economische en politieke hiërarchie gestegen zijn en de wereld tegenstand laat bieden aan spirituele impulsen.

De voordelen van het begrijpen

Zoals je kunt zien, maakt het idee dat sommige mensen geen geest hebben veel duidelijk over de robotische, dierlijke en roofdierachtige kant van de mensheid. Zovelen van ons hebben de verkeerde opvatting dat we allemaal hetzelfde zijn van binnen, en dat als we in de schoenen van een ander zouden staan we hun motivatie volledig zouden begrijpen. Maar niet alle onmenselijke daden zijn terug te voeren naar omstandigheden. Er zijn gevallen waarin, zelfs als wij onszelf in hun schoenen zouden zetten, wij niet hetzelfde zouden reageren. Dat is omdat de oorzaak van hun motivatie niet met de omgeving te maken heeft, maar metafysisch is: het ontbreken van geest, en daarentegen de volledige macht van het ego.

Diegenen die de mogelijkheid van geest-loze mensen ontkennen zullen doorgaan met het schudden van hun hoofd in frustratie bij gedrag wat ze gewoon niet kunnen begrijpen of op wat voor manier ook kunnen rationaliseren. Als je te maken hebt met een geest-loze psychopaat bijvoorbeeld, dan kunnen die mensen makkelijk bedrogen en gemanipuleerd worden.

Alleen nadat je jezelf keer op keer gebrand hebt kun je je realiseren dat sommige mensen een ander soort dier zijn, en dat sommige mensen niet te genezen zijn omdat zij volkomen gezond gedrag hebben in overeenstemming met hun geest-loze roofdier natuur. Dit is vooral waar voor de psychopatische elite die deze planeet bestuurt; zij kunnen niet gerehabiliteerd worden, of de fout in hun gedrag zien, of overtuigd worden door een beroep te doen op hun empathie.

Waarschuwing en Conclusie

Het zou niet verstandig wezen, om neer te kijken op de geest-lozen. Zij zijn wat ze zijn, leven hun leven in overeenstemming met hun kern. Ze zouden niet anders behandeld moeten worden dan hoe iemand een wild dier behandelt die handelt vanuit zijn roofdier-natuur. Het is alleen als je probeert de geest-lozen gelijk te zetten met de hogere spirituele standaarden dat de frustratie begint. Zonder teveel van ze te verwachten, en door te begrijpen waarom ze doen zoals ze doen, gaat de frustratie weg en krijg je een kalm inzicht.

Ook is het niet de moeite waard om te proberen uit hun buurt te blijven en te proberen te ontdekken wie er geest-loos is, omdat je in moeilijke gevallen van paranoia snel fout gaat. Omdat geest-loos gedrag ook een onderdeel is van het gedrag van begeestte mensen, kan alleen een gedrag wat uniek is voor spirituele mensen een snelle identificatie mogelijk maken, en bepalen of iemand geest-loos of begeest is. Ontdekken werkt alleen voor mensen die waarlijk spiritueel zijn, en gebeurt meestal met mensen die op jouw golflengte zitten. Je zult dan het leven in hun ogen ontdekken, de heldere en unieke energie in hun woorden, en originaliteit en onafhankelijkheid in hun gedachteprocessen.

Appendix I: Vragen

Hoe weet ik of ik niet een geest-loos persoon ben? - Als je ook ooit maar een ding ervaren hebt wat uniek is voor een geest, dan ben je niet zonder geest. Het feit al dat je jezelf dit afvraagt, dat je onzeker bent en het zeker wilt weten, laat al zelfbewustzijn zien en bespiegeling, en dat is een ander kenmerk van van geest hebben. En het is sowieso altijd beter om aan te nemen dat je geest hebt en te werken aan de ontwikkeling ervan zoals aan intuïtie, empathie, helderheid, en al die tijd letten op je lagere impulsen en die niet na te volgen.

Ik denk dat mijn vriend (vriendin, partner, ouder) een geest-loos persoon is, wat moet ik doen? Zet de vraag of zij geest hebben of niet even aan de kant, en kijk gewoon of je door kan gaan met bij ze te blijven. Zijn zij manipulatief, trekken ze aan jouw energie, misbruiken ze je, of zijn ze op een andere manier schadelijk voor jouw welzijn zodat je weg moet? Als dat zo is, dan maakt het niet uit of ze geest hebben of niet. Dus vanuit een praktisch perspectief, hoef je je alleen zorgen te maken als je niet met ze om kan gaan in je leven. Wanneer het verschil tussen geest of geest-loos echt in het spel komt is als je te maken hebt met psychopathische mensen, zelfs als ze je beloven om te veranderen blijven ze maar steeds terugkeren in hun misbruik; en dan op een bepaald moment, in plaats van te rationaliseren dat ze gewoon misleid zijn en nog meer aandacht en tijd nodig hebben, is het beter om te concluderen dat misschien zij wel perfect doen zoals ze werkelijk zijn. Naïeve mensen die denken dat iedereen even goed is van binnen blijven rationaliseren en het misbruik toestaan, maar diegenen met een hoger begrip zullen de waarschuwingen niet in de wind slaan en zichzelf de moeite besparen.

Is dan het concept van geest-loze mensen niet verdelend, racistisch, veroordelend, en tegengesteld aan het idee van menselijke gelijkheid, eenheid, harmonie en broederschap? Als de theorie waar is, dat sommige mensen in feite geen geest hebben, dan kan de waarheid niet genegeerd worden voor redenen van politieke correctheid. Als dit goed toegepast wordt, dan kan deze kennis uiteindelijk leiden tot een grotere stabiliteit en harmonie. Bijvoorbeeld, elke utopische maatschappij die men probeerde te stichten is uiteindelijk gefaald omdat het gefundeerd was op naïeve veronderstellingen over de instelling van zijn leden; zelfzuchtige, psychopathische en roofdierachtige individuen hebben uiteindelijk het utopia verwoest. Als het utopia zou zijn gefundeerd op het volle begrip van dit soort types, dan zouden er maatregelen genomen kunnen worden om deze corruptie te voorkomen. Ook moet een theorie niet veroordeeld worden voor de consequenties van een verkeerd gebruik ervan; degenen die het misbruikten als een voertuig voor de bevrediging van hun eigen ego's in plaats van het gebruiken vanuit een spiritueel perspectief. In plaats van de theorie uit het raam te gooien voor het misbruiken ervan, zou meer zorg besteed moeten worden aan het voorkomen van misbruik. Tot slot, de eenheid van al het leven kan erkend worden zonder bewustzijn op te offeren van de functionele diversiteit waaruit het samengesteld is; en door het juiste begrip van elk deel van het geheel, kan het geheel erkend worden in volle helderheid in plaats van in de zegen van onwetendheid.

Appendix II: Bronnen:

John Baines - The Stellar Man
Rudolf Steiner - Theosophy
Rudolf Steiner - The Philosophy of Freedom
Rudolf Steiner - Outline of Occult Science
G. I. Gurdjieff - Views from the Real World
P. D. Ouspensky - In Search of the Miraculous
Clement Salaman, et al... - The Way of Hermes (Corpus Hermeticum)
Dion Fortune - Psychic Self-Defense
Boris Mouravieff - Gnosis, Volumes I-III
LKJ, et al... - The Cassiopaean Transcripts
Amit Goswami - The Self-Aware Universe

Appendix III: Verschillende stadia van Metaphysische Componenten

Om de noodzaak van concepten als geest, lichaam, etherisch en astraal lichaam aan te tonen, is hier een lijst die aangeeft hoe deze componenten de verschillende soorten en stadia van entiteiten vormen. Zoals je zult zien, kan het verschil tussen deze entiteiten niet uitgelegd worden met minder dan deze componenten.

Elementaire stof:

stoffelijk lichaam

Kristallen en planten:

stoffelijk lichaam | etherisch lichaam

De meeste dieren:

stoffelijk lichaam | etherisch lichaam | astrale lichaam

Geest-loze mensen:

stoffelijk lichaam | ego | etherisch lichaam | astrale lichaam

Begeestte mensen:

stoffelijk lichaam | ego | etherisch lichaam | astrale lichaam | geest (spirit)

Begeestte mensen na de keuze om te incarneren, eerste fase:

astrale lichaam | geest (spirit)

Begeestte mensen na de keuze om te incarneren, tweede fase:

etherisch lichaam | astrale lichaam | geest (spirit)

Begeestte mensen kort voor de geboorte:

stoffelijk lichaam | etherisch lichaam | astrale lichaam | geest (spirit)

Begeestte mensen na de jeugd:

stoffelijk lichaam | ego | etherisch lichaam | astrale lichaam | geest (spirit)

Begeestte mensen na de fysieke dood:

ego | etherisch lichaam | astrale lichaam | geest (spirit)

Begeestte mensen na de "tweede" dood, in het hiernamaals:

geest (spirit)

Geest-loze mensen na vorming van de embryo:

stoffelijk lichaam | etherisch lichaam

Geest-loze mensen kort voor de geboorte:

stoffelijk lichaam | etherisch lichaam | astrale lichaam

Geest-loze mensen na de jeugd:

stoffelijk lichaam | ego | etherisch lichaam | astrale lichaam

Geest-loze mensen na de fysieke dood:

ego | etherisch lichaam | astrale lichaam

Geest-loze mensen na de "tweede" dood:

(niets)

Kunstmatige mensachtigen:

stoffelijk lichaam | ego | etherisch lichaam

Etherische gedachtenvormen en astraal wezens:

etherisch lichaam | astrale lichaam

Engelen:

astrale lichaam | geest (spirit)

Demonen:

ego | etherisch lichaam | astrale lichaam

Begeeste astrale projectoren:

ego | astrale lichaam | geest (spirit)

Etherische buitenaardsen en getrancendeerde mensen:

etherisch lichaam | astrale lichaam | geest (spirit)

Opmerkingen:

1. In het geval dat iemand zich afvraagt waarom we termen als geest, ziel, astraal en etherisch nodig hebben, het is omdat deze het eenvoudigste model vormen dat het grote aantal observaties kan verklaren. Mensen die de noodzaak van dit soort metafysische modellen belachelijk maken en alleen maar in het lichaam geloven, of in het lichaam en de ziel, laten bepaalde belangrijke observaties weg, en dus is hun simpele model genoeg voor hun capaciteiten. Maar dit model moet zeker uitgebreid worden om de observaties van helderzienden en gevoelig mensen en iedereen die het paranormale ervaren heeft, te verklaren. En door dat te doen hebben we de extra concepten als geest, ziel, astraal en etherisch nodig om het plaatje compleet te maken. Ik geloof dat dit de minimale componenten zijn die nodig zijn om geest-loze mensen te kunnen verklaren. Maar het verklaart veel meer, kijk maar naar appendix 3. Deze termen zijn niet zomaar bedachte termen. En in plaats van theoretisch te zijn, zijn de etherische en astrale lichamen direct te ervaren door astrale projectie en te zien door helderzienden.

2. Amit Goswami legt heel uitgebreid uit hoe nondeterministisch bewustzijn deterministische karaktertrekken verkrijgt door conditionering in het fysieke lichaam, hoe kwantum systemen klassieke karakteristieken kunnen verkrijgen. Zie hoofdstuk 13 en 14 van zijn boek "The Self-Aware Universe".

3. Wat betekent het dat het ego zichzelf afdrukt op het etherische deel van de ziel? Het heeft in ieder geval veel te maken met wat Rudolf Steiner schrijft over het etherische dubbel, de dubbelganger, die mysterieuze schaduwkant van onszelf die antagonistisch is met betrekking tot ons spirituele welzijn. Het heeft ook te maken met wat Steiner zegt dat in Azië waar verering van de voorouders heel normaal is, demonische entiteiten de afgeworpen etherische lichamen van overleden personen kunnen dragen als een soort jas en daarbij de psychische energie opvangen die de identiteit in die verering gestuurd krijgt. Daarnaast kan het ego wat na de dood verder gaat in etherische vorm verklaren waarom bepaalde type geesten bestaan, en ook verklaren waarom etherische/astrale bedriegers zich melden in een channeling waarbij de negatieve entiteit de overleden identiteit zo goed na kan doen. Al deze fenomenen suggereren dat een deel van de persoons aardse identiteit (ego) de dood overleeft, en omdat het niet met een fysiek lichaam kan, moet het met het dichtstbijzijnde, het etherische deel van de ziel. En tenslotte als het gaat over werkelijk kunstmatige intelligentie in kwantum computers en cybernetische wezens, kan het verwacht worden dat deze begeleid gaan worden met een etherisch veld, net als planten een etherisch veld hebben, wat kan assisteren en zorgt dat de kunstmatige intelligentie een soort van "leven" heeft en niet meer een deterministische machine is met pseudo willekeurige output.

4. De term "tweede dood" komt uit de Bijbel. "Hij die overgaat zal niet gekwetst worden door de tweede dood." Openbaringen 2:11. "En de dood en de hel werden in het meer van vuur gegooid. Dit is de tweede dood. En wie niet gevonden wordt als beschreven in het boek van leven werd in het meer van vuur gegooid." Openbaringen 20:14-15. Boris Mouravieff en de Cassiopeans zouden dit ongeveer als volgt omschreven hebben: "overgaat" betekent dat je geest ontwikkeld hebt, "tweede dood" is de scheiding van het etherische en astrale component van de ziel, en het "meer van vuur" is de groepsziel waarin de ziel oplost. Wat doet een vuur anders dan smelten en in as veranderen, en daarbij alle sporen van een vorige identiteit verwijderen? Tweede dood vindt plaats na de eerste dood. Als de eerste dood de dood is van het fysieke, dan is de tweede dood de dood van het niet-fysieke. Ik geloof dat deze uitleg duidelijk is.

5. Hogere chakras betekent hoger in functie, niet hoger in het lichaam, dus de keelchakra is niet een hogere chakra omdat het geassocieerd wordt met spraak en intelligentie functies. In het viervoudige systeem correspondeert het met het "lagere intellectuele centrum". Het ontwikkelde zich waarschijnlijk tegelijk met het menselijk vermogen tot spraak en abstract denken, iets dat de meeste dieren niet hebben. Dat is waarom spirituele mensen ook een keelchakra hebben, en waarom ze intellectueel scherp kunnen zijn en geen grenzen hebben aan hun spraak mogelijkheden. Maar het is een van de lagere chakras in de betekenis van functie.

Het originele engelstalige artikel is te vinden op montalk.net

Dit artikel is vertaald door René van Goto2012.nlBron: goto2012