De evolutie van de mens anders bekeken

Laatste wijziging: vrijdag 29 januari om 22:01, 4876 keer bekeken
 
Groningen, vrijdag 29 januari 2010


Zou het kunnen dat de evolutietheorie van Darwin niet helemaal klopt, toch niet wat de mens betreft? Zou het kunnen dat de creationisten niet helemaal ongelijk hebben als ze beweren dat de mens degenereert? En betekende een prehistorische Apocalyps (de zondvloed) de start van dat degeneratieproces, een proces waarvan de onmiskenbare toename van machtswellust en geldingsdrang een symptoom is?

Het bewustzijn van de mens is zo uniek dat het vragen oproept. Waarom hebben dieren op dat vlak zo'n immense achterstand op de mens? Waar is hun geweten, hun rechtvaardigheidsgevoel?

Heeft het leven op deze planeet wel voldoende mogelijkheden gekregen om te evolueren tot een levensvorm die het superieure bewustzijn van de mens in zich draagt?

Zou het kunnen dat de evolutietheorie van Darwin niet helemaal klopt, toch niet wat de mens betreft? Zou het kunnen dat de creationisten niet helemaal ongelijk hebben als ze beweren dat de mens degenereert? En betekende een prehistorische Apocalyps (de zondvloed) de start van dat degeneratieproces, een proces waarvan de onmiskenbare toename van machtswellust en geldingsdrang een symptoom is?

Wie zich verdiept in de evolutie van de mens komt onvermijdelijk tot de conclusie dat de wetenschap het plotse verschijnen van bepaalde kunst- en bouwwerken niet kan verklaren. Een vaststelling die men niet zomaar naast zich neer kan leggen.

De vele verhalen over aliens neemt men beter met een korrel zout. Maar toch valt het op dat heel wat geniale mensen - en zeker niet alleen de astronauten die ooit een voet op de maan zetten - open staan voor het idee dat de aarde in het verleden werd bezocht door een buitenaardse beschaving.

Grotschilderingen, de verschijning van de Cro Magnon, het mysterieuze Atlantis, Egyptische priesters, megalithische bouwwerken, piramiden, religies, mythen en niet in het minst de maanlandingen lijken die hypothese - hoe ongeloofwaardig ze ook klinkt - te ondersteunen. Sommigen blijven zelfs hardnekkig beweren dat de eerste astronauten op de maan iets fenomenaals hebben gezien. En als die beweringen kloppen dan zouden alle puzzelstukjes als vanzelfsprekend in elkaar passen.

Als leek heb ik geen reputatie hoog te houden. Hierdoor kan ik datgene schrijven wat meer en meer wetenschappers misschien al lang weten maar niet durven uit te spreken ... uit schrik te worden doodgezwegen. Want het lijkt er sterk op dat de machtigste mensen op deze planeet weten hoe de vork in de steel zit.

Was de eerste mens met een bewustzijn een vrouw?

Sommige zaken wijzen duidelijk in die richting. 'In den beginne' was zij de supermens die geen machtswellust of agressie kende en enkel 'goedheid' uitstraalde. En hoewel zij ondertussen al ontelbare stappen heeft moeten terugzetten, toch lijkt ze nog steeds iets meer dan de man de spirituele waarden van onze voorouders in zich te dragen. Spijtig genoeg beseft ze het niet na duizenden jaren van onderdrukking.

Waarom werd de mens in de loop van de tijd meer en meer egocentrisch? Waarom begon hij al het leven op aarde systematisch te gebruiken in zijn voordeel?

De verklaring ligt niet voor de hand, maar ze is er wel degelijk. Overigens moet dat egocentrisme zo snel mogelijk stoppen, zo niet zal de mens een groot deel van alle leven uitroeien.

De oplossing zal echter van de vrouw moeten komen. Het is zij die de stemmenbalans van de democratie kan doen doorslaan naar een systeem dat de macht van de mens beperkt en op een rechtvaardige wijze opkomt voor al dat andere leven (dierenrechten).

Eerst moet de vrouw - nog veel meer dan nu - durven uitgaan van haar eigen kunnen. Dat zoiets niet van vandaag op morgen zal gebeuren, spreekt echter voor zich. Wie duizenden jaren werd onderdrukt, kan niet zomaar in enkele tientallen jaren al zijn oude glorie terugwinnen. Daar is meer tijd voor nodig. Emancipatie, feminisme, stemrecht voor vrouwen en bewegingen rond vrouwenrechten zijn nog maar de eerste stappen naar een matriarchale maatschappij. Een samenleving waarin de vrouw letterlijk en figuurlijk opnieuw de scepter zou moeten zwaaien. Haar egocentrisme heeft immers gelukkig (nog) niet de proportie aangenomen van die van de man. Superioriteit heeft hier dan ook niets te maken met het leveren van een prestatie, noch met macht of geldingsdrang ... integendeel.

Ze heeft alles te maken met medeleven, een unieke eigenschap van de mens die voortvloeit uit het rechtvaardigheidsgevoel en mijlenver verheven is boven alle andere kenmerken van het leven op deze planeet. Er is dus nog hoop.

Andere websites?

http://www.abovetopsecret.com

http://www.world-mysteries.com

http://www.unexplained-mysteries.com

http://www.gutenberg.org (Critias)

Boeken en artikels over dit thema, zowel de wetenschappelijke als de pseudo wetenschappelijke, zijn zo vaak tegenstrijdig met elkaar dat niemand de bomen door het bos kan zien. En misschien is dat maar goed ook want waarom zou men het eens zijn over iets waar geen harde bewijzen voor zijn.

Getekend: Aran D.

@ copyright tekst: http://www.evawaseerst.beBron: aquariusage.com