Aardbeving Haïti en Maya Oudsten

Laatste wijziging: zaterdag 16 januari om 18:18, 4474 keer bekeken
 
Groningen, zaterdag 16 januari 2010

“Het is begonnen, Maya Oudsten zeggen: bereid je voor”

Op 11 januari plaatste Battros op zijn website een artikel met deze titel, waarin werd aangegeven dat de hevige aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen nu echt van start gaan. Daarbij wordt duidelijk gezegd dat het onder andere op de “Puerto Rico Subduction Zone” zou gaan gebeuren, wat dus de volgende dag ook het geval bleek te zijn..

Toename seismische activiteit

Door: Mitch Battros

Laten we allereerst bekijken wat er NIET zal gaan gebeuren. Ten eerste zal de wereld niet vergaan, het leven gaat door, maar de regels zijn veranderd. Ten tweede zal de datum 21 december 2012 niet anders zijn dan 19 of 22 december. Dit betekent dat de verandering die plaatsvindt al begonnen is en ziet er meer uit als een curve dan een punt. Ten derde worden we niet gestraft voor ons gebrek om in vrede te leven, maar we worden gestuurd om in de verandering te helpen. Ten vierde staan we niet machteloos wat ons lot betreft, we hebben een keuze. Ten vijfde zal de reis naar verlichting (of hogere zelf) niet aan komen waaien op een zachte wolk, want voor velen van ons zal het een bepaalde mate van ongemak teweeg brengen. Het doel is om ons terug te brengen naar onze ware zelf, naar wie we werkelijk zijn.

Wat ik u voor nu wil vertellen is dat veel van de zaken die we besproken hebben nu op dit moment gebeuren. Ik zal proberen u een kort overzicht te geven van sommige onderwerpen. Het aantal aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen neemt enorm toe. Dit is te zien in gebieden zoals bij de “New Madrid’-breuklijn, de Cascadia Subduction Zone, de Puerto Rico Subduction Zone, de Cascadia Volcanic Range en jawel, Yellowstone.

Ik zal twee recente artikelen plaatsen die de nadruk leggen op de toenemende integratie van ‘oude teksten’ en ‘moderne techniek. Dit is absoluut noodzakelijk om de geloofwaardigheid te waarborgen om ons zo af te scheiden van fanatische hippies en Hollywood. Speelkwartier is voorbij, de realiteit is hier en we moeten hier niet bang voor zijn. We moeten juist bewust zijn van onze omgeving en nog belangrijker; wie we werkelijk zijn en welk pad we willen betreden. Niet geografisch gezien, maar als zelf-reflectie. De vraag die we onszelf nu heel serieus moeten gaan stellen is: “Brengen ons gedrag, onze overtuigingen en onze acties ons tot onze persoonlijke doelen, of zijn ze schadelijk en zelfvernietigend?”

Er is niet één bepaald antwoord voor elk specifiek ras, geslacht, geloofsovertuiging, stam, enzovoorts, maar het is een individuele zoektocht naar je eigen persoonlijke waarheid.

Cascadia Subduction Zone bevingen en Puerto Rico Subduction Zone bevingen.

Nee, dit is niet een tijd om in paniek te raken en de straat door te rennen alsof je in brand staat. Echter, het is een tijd om ons serieus af te vragen wie wij zijn, wie wij om ons heen willen hebben en of hetgeen wij zien als onze reis comfort en voldoening met zich meebrengt.

Nu terug naar de wetenschap.

De zon zal vermoedelijk binnenkort Magnetische Stormen richting de Aarde afvuren.

Uitbarstingen op de zon kunnen miljarden tonnen aan magnetisch geladen deeltjes de ruimte in blazen met enorme snelheid. Als deze wolken, genaamd plasma, in botsing komen met het magnetische veld van de Aarde, kunnen ze grote effecten hebben, van een mooie aurora borealis tot een vernietigende stroomstoring. De kwetsbare magnetische velden van de zon kunnen zo enorm worden uitgerekt dat ze breken en zich dan opnieuw verbinden, waarbij ze een felle flits ofwel een zonnevlam produceren samen met een eruptie van plasma. Als het magnetische veld van de plasma het magnetische veld van de Aarde raakt, zullen ze zich verbinden met opnieuw een felle knal.

Plasma van de zon (geladen deeltjes) perst het magnetische veld van de Aarde dusdanig in elkaar dat het kleiner wordt dan de omloopbaan van sommige satellieten. Zonder het magnetische veld om te oriënteren in de bovenste laag van de atmosfeer zullen bepaalde dieren, vogels en weerpatronen beïnvloed raken en kan straling optreden. Een voorbeeld is de omgeleide vluchten van United Airlines in januari 2005, tijdens de tweede piek van Cycle 23.

Correlaties tussen geladen deeltjes, aardbevingen en de kern van de Aarde.

Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt een verband tussen geladen deeltjes en aardbevingen. De resultaten wijzen op het belang van gecoördineerde en simultane bodem- en ruimte-onderzoeken die speciaal gericht zijn op geladen deeltjes en de Aardkorst. NASA werkt hierbij samen met ESA (European Space Agency) om te kijken naar de mogelijkheid voor een early warning system in de ruimte.

Bij één studie is gekeken naar 100 aardbevingen met een magnitude van 5.0 of hoger in Taiwan in de laatste paar decennia. De onderzoekers kwamen erachter dat bijna alle aardbevingen tot een diepte van 35km vooraf gingen aan een duidelijke elektrische storing in de ionosfeer. Een nieuw model gebruikt satelliet-data van de afgelopen negen jaar om te laten zien hoe onverwachte veranderingen in de kern van de Aarde het magnetische veld rond onze Aarde kunnen veranderen. Dit betekent voor de eerste keer dat onderzoekers erin geslaagd zijn om zulke snelle veranderingen in het magnetische veld te detecteren.

NASA zegt “Stille zon oorzaak van huidige afkoeling in het klimaat”.

Nieuwe metingen gedaan door een NASA-satelliet laten een drastische afkoeling van de bovenste laag van de atmosfeer zien die correleert met de huidige fase van de cyclus van de zon. Voor het eerst kunnen onderzoekers een link leggen tussen de Zon en het klimaat van de Aardse thermosfeer, de regio boven 100km hoogte. Dit is een essentiële stap in het maken van accurate voorspellingen over klimaatsveranderingen in de hogere atmosfeer.

De NASA Thermosphere-Ionosphere-Mesosphere Energetics and Dynamics (TIMED) missie is ontwikkeld om de atmosfeer van de Aarde boven 60km hoogte te onderzoeken en is opgestart in december 2001. De TIMED-data geven een validatie voor de klimaatmodellen over de bovenste lagen van de atmosfeer. Dit is een essentiële stap in het maken van nauwkeurige voorspellingen over klimaatsveranderingen in de hogere atmosfeer. SABER geeft de eerste langetermijn metingen van natuurlijke variabiliteit van het klimaat in de bovenste lagen van de atmosfeer.

Originele bron: Earth Changes MediaBron: stomverbaasd.com