Het wezen van de Tijd

Laatste wijziging: dinsdag 29 december om 14:21, 2729 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 29 december 2009

Over: Tijdlijnen, tijdzones, dimensies, tijdcycli, SSOA over holografische tijd, Freedom Teachings over tijdcycli, Amitakh over het wezen van de tijd, De tijdmachine van de Anunnaki, en Vertikale tijd, Montauk en meer: woordenlijst tijdmanipulaties.

SSOA over holografische tijd

Eonen lang is tijd vervormd geweest in de Grote Centrale Zon. In 2001 werd tijd door deze hele schepping heen gecorrigeerd opdat gelijktijdige evolutie van alle tijd-ruimte continua weer mogelijk werd: alle leven kan weer gelijktijdig leren en zich ontwikkelen. Voorwaarde is dat de tijd holografisch is, en niet versplinterd.

Holografische tijd kent geen scheiding tussen verleden, heden en toekomst. De manipulaties op aarde verdeelde tijd in duidelijk onderscheiden categorieën, waardoor verleden, heden en toekomst geen eenheid meer vormden.

Riza noemt een lange periode waarin geen verandering en geen evolutie plaatsvindt "zichzelf vereeuwigende gedachtevormen". De gedachtevormen op aarde zijn eindig. Er heeft hier eonen lang geen evolutie plaatsgevonden in spirituele zin, in de betekenis van het corrigeren en zuiver maken van verdraaide gedachtevormen.

Freedom Teachings over Tijd

Tijd is niet lineair maar speelt zich in alle ruimte tegelijkertijd af. De illusie van tijd ontstaat doordat een identiteit zich uitbreidt door de dimensies heen.

Tijd is cyclische voortgang door verenigde velden van energie. Tijdzones vertegenwoordigen stations met een specifieke deeltjespulsatie.

"De ware aard van de tijd is beter te begrijpen door het te vergelijken met ruimte. Tijd is als een kaart waar je doorheen kunt bewegen. Een gezin in Californie staat voor een bepaalde tijdperiode een een gezin in New Jersey voor een andere tijdperiode. Ze bestaan tegelijkertijd en ze zijn ook met elkaar verbonden." - Ashayana Deane

Een tijdcontinuüm, ook een octaaf genoemd, bestaat uit 6 tijdvectoren. Tijd beweegt in spiralen. Elke dimensie bevat twee tijdcontinua, dus twee octaven. Zes tijdcontinua vormen samen een Euiago-cyclus van 26.556 jaar. Vier daarvan zijn voorwaarts bewegende tijdlijnen, Pardo genaamd; twee bewegen tegen de stroom in en heten Reiago; gedurende die Reiago-tijdperiodes beweegt een planeet door een parallel universum.

Door de voortgang van een planeet door een tijdcontinuüm gaat de hoek waaronder deeltjes draaien ten opzichte van andere tijdzones verschuiven met 45 graden, ofwel 1/8 deel van de volle 360 graden die deeltjes kunnen draaien. Meer over Dimensies en ARPS (=Angular Rotation of Particle Spin)

1 octaaf = tijdverloop van 4,426 jaar (45 graden = 1/8 deel van een cirkel, octa = 8)

1 kwadrant = tijdverloop van 8,852 jaar (90 graden, 1/4 deel van cirkel, kwart) =

2 octaven = 1 dimensie

1 Harmonisch Unversum (Harmonic Universe) = 1 Euiago = 26.556 jaren =

6 octaven = 3 dimensies

Een tijdmatrix bestaat uit 15 dimensies.

De manier waarop we tijd waarnemen wordt bepaald door genetische codes. Die zorgen ervoor dat we tijd als lineair ervaren.

Amitakh over het wezen van de Tijd

Het wezen dat Tijd heet zit gevangen in een tetrahedron (=een vier-zijdige piramide met een gelijkzijdige driehoek als basis). Die draait zo snel dat het een bol lijkt. Het duister gebruikt ook andere symmetrische vormen die zijn ontworpen om als gevangenis te dienen. Dit betreft de vormen die Plato heeft onderzocht: bol, tetrahedron, kubus, octahedron, dodecahedron, icosahedron. Ze bevatten allemaal een middelpunt dat kan dienen als de as waar de vorm omheen draait, zo snel dat het allemaal bollen lijken.

Tijd bestaat in de geest (mind) van de Grote Piraat; Die heeft taken met betrekking tot tijd overgedragen aan bepaalde Archons, de Anunnaki. Een bepaald tijdcircuit is het werkterrein van de geest van een wezen uit de duistere Hiërarchie die zijn eigen soort ruimte schept. Binnen die ruimte manifesteren de kromme gedachtevormen zich als dingen.

Chronologische tijd omvat alle dimensies van de Nepschepping, waarbij elke dimensie werkzaam is binnen zijn eigen vibratieband. Een algemeen aanvaarde overtuiging in esoterische kringen is dat hogere dimensies verfijnder en minder verdicht zijn. Lagere dimensies zouden meer verdicht en duister zijn.

Op het eerste gezicht lijkt dit waar te zijn. Maar wie onder de oppervlakte duikt ontdekt dat het toch anders zit. In de laagste dimensies zijn de omstandigheden zo slecht dat zelfs de dienaren van de Duistere Hiërarchie daar niet graag komen. In het verleden, als het erg uit de hand liep met de grofheid van lage dimensies dan vernietigde het Duister deze met alles wat zich erin bevond.

Alle dimensies zien eruit als bollen binnen bollen, omdat ze draaien. Wezens in hogere dimensies zijn te vergelijken met gevangenen die voorwaardelijk vrij zijn: als ze zich goed gedragen, mogen hun handboeien af en mogen ze los rondlopen. Ze kunnen zelfs een baan als programmeur voor het duister aannemen en 'goed' werk verrichten als goeroe, lichtgids, engel of opgevaren meester.

Hoe hoger je positie in de dimensies, hoe beter geprogrammeerd je bent als dienaar van het duister. In deze zogeheten hogere, subtiele dimensies is het kwaad bijzonder geraffineerd en zeer gevaarlijk. Daar zitten de spirituele witte-boorden-criminelen.

Hoe hoger de dimensie, hoe groter je mogelijkheden om je voor te doen als 'heilig', goed en licht. Je kunt je aura inkleuren zoals je wilt en licht van ware lichtwezens misbruiken om je eigen duister af te schermen, al zal je vroeg of laat wel door de mand vallen. Ook weet je precies welke 'waarheden' bruikbaar zijn om anderen te misleiden.

Attentie: aquariusage.comBron: ascensie.nl