Vincent Icke over elektronische dossiers in 'De Stoel van Steinz'

Laatste wijziging: donderdag 11 december om 00:12, 4507 keer bekeken
 
Groningen, donderdag 11 december 2008

 

Als je alles op een rijtje zet moet je beducht zijn voor het domino effect ;-)

* Wet op de Legitimatieplicht; Iedereen moet in de openbare ruimte een kunnen laten zien wie hij/zij is.

* Telecomwet voor aftappen telefoonverkeer; Op verzoek moet ieder telefoongesprek (vast danwel mobiel) afgeluisterd kunnen worden. Wet ongebruikelijke transacties; Alle grote financiële transacties dienen gemeld te worden.

* Preventief fouilleren; Indien de politie daar aanleiding toe ziet, kan men in aangewezen gebieden iedereen fouilleren.

* Elektronisch Kind Dossier (EKD) en Verwijzingsindex; Met ingang van dit jaar moet van alle kinderen vanaf hun geboorte een EKD bijgehouden worden met daarin oa 900 vragen over de het kind, de ouders (gelovig of niet, vroeger mishandeld?.) en de omgeving (slechte buurt, water dicht bij huis?.). Meerdere instanties hebben toegang tot het dossier. Het blijft actief tot het kind 19 wordt en moet nog tot 15 jaar na het laatste incident bewaard worden (dus maximaal tot iemand 34 wordt).

* Wet Vorderen gegevens; Geeft opsporingsinstanties meer bevoegdheden om gegevens bij verschillende organisaties opvragen. Zo kunnen bijvoorbeeld de uitleengegevens bij een bibliotheek ingezien worden.

* Swift; Nederland staat toe dat Amerika gegevens over internationale betalingen vanuit NL kan inzien.

* Bankgegevens; Nederland staat toe dat Amerika bij buitenlandse vestigingen van Nederlandse banken kan afdwingen de rekeninggegevens van Nederlanders in te zien.

* Vliegtuigpassagiersgegevens (PNR agreement); Europa (en dus NL) heeft ingestemd dat de VS allerlei gegevens over de passagiers krijgen voor vertrek, inclusief geloofsovertuiging indien bekend.

* Wijziging wet op de Telecom; Geeft de ministers de mogelijkheid om mobiele gesprekken af te luisteren en/of te lokaliseren, zonder gerechtelijk bevel en zonder medeweten van de telecomproviders.

* Europese dataretentiewet; Alle verkeergegevens van mobiele gesprekken, alle positiebepalingen van mobiele telefoons en alle internethandelingen (mail, surfen?) moeten een half jaar worden bewaard en opgevraagd worden.

* Uitbreiding wet invordering; Alle bovengenoemde verkeersgegevens in Nederland tenminste 18 maanden bewaren (ontwerp).

* Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen en BSN; Alle bestanden van uitvoeringsorganisaties moeten op persoon (nu middels Burger Service Nummer) gekoppeld worden.

* Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten; De AIVD mag alle gegevensbestanden binnen overheid en bedrijfsleven opvragen en daarop datamining (patronen zoeken) toepassen.

* Videobewaking; In vrijwel alle gemeenten en in metro's, bussen, treinen, winkels, winkelcentra, ziekenhuizen, sporthallen, etc? wordt er 24 uur per dag met videocamera's alles geregistreerd wat plaats vindt.

* Elektronisch Medicatie Dossier: Alle gegevens over gebruikte medicijnen worden per persoon vastgelegd.

* Elektronisch Patiënt Dossier: Alle medische gegevens van een persoon komen in één elektronisch dossier te zitten (nog in opbouw).

* OV chipkaart; Op naam staand vervoersbewijs dat vanaf 1-1-2009 voor alle openbaar vervoer met gelden en waarmee alle vervoersbewegingen vastgelegd kunnen worden.

* Nationale Sigint Organisatie.

* Paspoort met biometrische gegevens; Nieuwe paspoorten worden voorzien van een chip met biometrische gegevens. Deze gegevens komen vanaf 2009 ook in databases.

volgende stappen :
- vingerafdruk in centrale database, ok, wordt aan gewerkt.
- rekening rijden, ok wordt aan gewerkt.
- controle posten bij hoofdingangswegen van steden, nog even niet, politie wil dit graag, alhoewel trajectcontrole.
- chip in je arm, in Groot Brittannië al realiteit.

Dejâ vu?
Weltrusten NL
MikeBron: stopchip.hyves.nl