Zeg NEE tegen vaccinaties!

Laatste wijziging: woensdag 28 oktober om 10:15, 5937 keer bekeken
 
Groningen, woensdag 28 oktober 2009

Hallo allemaal

Daar ik dit bericht aan velen stuur heb ik allen in het kader van de privacy bcc geadresseerd. Op het gevaar af voor een dwaze complotdenker te worden versleten, neem ik toch de vrijheid jullie van het volgende op de hoogte te brengen. Er vinden momenteel in onze wereld bijzonder gevaarlijke ontwikkelingen plaats die, als wij die niet met wakkerheid en bewustzijn tegemoet treden, ons zullen overweldigen. Niets in deze wereld is wat het lijkt. De façade die de media, als deel uitmakend van de heersende machtstructuren, ons voorhoudt is gebaseerd op leugens, bedrog en misleiding. Het 11 september 2001-verhaal is al van vele kanten op een andere manier belicht, waardoor duidelijk werd dat zij die macht hebben niets schuwen om die macht groter, sterker en meer wereldomvattend te maken.

De laatste maanden hebben verschillende toppolitici uit verschillende landen, waaronder Brown en Sarkozy, regelmatig de noodzaak benoemt van een Nieuwe Wereld Orde om alle problemen mee op te lossen. Deze NWO werd door George Bush Sr. voor het eerst openlijk benoemt in 1990 na de aanvang van de eerste invasie in Irak. Laat duidelijk zijn dat deze NWO er niet voor bedoeld is om jouw belangen te behartigen. Ze behartigen de belangen van het kartel van het militair-farmaceutisch-agrochemisch-industrieel-complex, naast die van de internationale topbankiers. Nu de kern van de zaak. De laatste jaren zijn we geconfronteerd met verschillende plotseling opduikende epidemieën, die veroorzaakt zouden zijn door raadselachtig gemuteerde virussen. Eerst was er SARS, toen de vogelgriep en nu een combinatie van vogelgriep, varkensgriep en twee menselijke griepvirussen. Hoe kan dit? Zou de natuur er op uit zijn om ons uit te roeien door zulke gemene combinaties van verschillende virussen te maken? Lijkt me sterk. Het is bekend dat in laboratoria al heel lang wordt geëxperimenteerd met genetisch gemanipuleerde micro-organismen in het kader van biologische oorlogsvoering. De Spaanse griep in 1918 begon bijvoorbeeld op een Amerikaanse legerbasis. 

Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_griep

Zo is ook de oorsprong van de ziekte AIDS omgeven met vele raadselen. De Nederlandse microchirurg Johan van Dongen laat in zijn boek ‘Aids de grootste misdaad in de medische geschiedenis' op voor velen schokkende wijze zien hoe het geknutsel met micro-organismen een manier is om de mensheid drastisch in omvang te verminderen. In het eerste hoofdstuk zegt hij: (citaat) " ‘Aids de grootste misdaad in de medische geschiedenis' gaat over het gegoochel met micro-organismen en het genetisch manipuleren ervan ten koste van de mens. Het is de beschrijving van een nog nooit eerder vertoont dodelijk complot tegen de mensheid. De meeste informatie over ziekten als aids en over wat er in medische en militaire laboratoria allemaal is en wordt uitgedokterd, bereikt de gewone burger niet of is zodanig verpakt in wetenschappelijk jargon dat die burger er niets mee kan, en waarschijnlijk is dat ook de bedoeling. 
Ik heb geprobeerd de informatie die ik jarenlang beroepshalve heb verzameld, in mijn boek zo te ordenen dat de geïnteresseerde lezer er wel wat mee kan. Ik ben me bewust van het shockeffect dat ik ermee zal bereiken, maar dat moet dan maar! Het lot van de mensheid ligt namelijk in handen van niets en niemand ontziende wetenschappers, politici en militairen, die met ons medisch- en geestelijk welbevinden zeer gevaarlijk omgaan. Juist daarom dienen hun uitspraken en handelingen uiterst kritisch te worden aangehoort en geobserveerd."(einde citaat)

Van Dongen laat in zijn boek de Nederlandse arts en bacterioloog van internationale faam professor dr. H.H. Cohen aan het woord. Deze geeft aan dat hij met een probleempje zit aangaande de nationale wetgeving en internationale verdragen. Deze zouden volgens hem ontoereikend zijn om de risico's van medische onderzoeken (vaccinontwikkeling) te kunnen beheersen in verband met de anarchie van industriële belangengroepen in onze wereld. In klare taal gezegd, de winsten gaan boven het welzijn. Nog niet zo lang geleden liet de fabrikant Baxter daar het laatste staaltje van zien met het toevoegen van het vogelgriepvirus aan bepaalde griepvaccins. De woorden van Cohen laten zien dat dit geen ongelukkig toeval is geweest. Cohen laat verder het volgende weten: (citaat)

"Bekend is, dat bij de bereiding van die vaccins daarin bepaalde componenten terecht kunnen komen. Ik geef u daarvan een voorbeeld: bekend is dat in levend poliovaccin, ook wel in geïnactiveerd poliovaccin, twee vormen van leukemie en een tumorvirus kan zitten en het Simian Vacuolating Virus SV40. Die tumorvirussen (lees aidsvirussen red.) hebben oorspronkelijk in de poliovaccins gezeten; pas later heeft men ontdekt dat ze erin zaten en dat die mogelijk oncogeen, tumorverwekkend, waren."(einde citaat)

Dat dit soort wantoestanden eerder regel dan uitzondering zijn blijkt uit een bericht in het Nederlands Dagblad van 5 oktober 2007. Daarin werd een artikel gepubliceerd waarin een uitbraak van polio in Afrika werd benoemd ten gevolge van, ja raar maar waar, een poliovaccinatieprogramma. 
Bron: http://www.nd.nl/artikelen/2007/oktober/05/uitbraak-polio-door-vaccinaties-in-afrika 

Onlangs hoorde ik nog van iemand die vertelde dat zijn grootmoeder tot op latere leeftijd nooit griep had gehad, tot het moment dat ze vanwege haar leeftijd jaarlijkse griepspuiten kreeg.

Een paar maanden geleden heeft de Nederlandse overheid vele meisjes vanaf 12 jaar met het HPV-vaccin behandeld. De noodzaak daartoe is door die overheid schromelijk overdreven, daar baarmoederhalskanker één van de minst fatale kankersoorten is. Onlangs werd nog bekend dat gebleken is dat het hiervoor in de VS en andere landen gebruikte middel Gardasil een progressieve spierziekte veroorzaakte bij verschillende gevaccineerde meisjes. 

Zie: http://www.naturalnews.com/026463_HPV_vaccine_HPV_teenage_girls.html

Nu wil de overheid ons allemaal met twee spuiten te lijf gaan n.a.v. het Mexicaanse griepvirus. Terwijl het hier een virus betreft dat ook zonder behandeling in milde vorm voorbijgaat. Wereldwijd zijn er nu t.g.v. de Mexicaanse griep 329 sterfgevallen bekend. Dus waarom al die spuiten? Jaarlijks sterven er duizenden mensen aan de gewone griep, zonder dat er over een pandemie gesproken wordt met bijbehorende grootschalige vaccinatieprogramma's. Dat er hierbij met cijfers gesjoemeld wordt om ons bang te maken en die spuiten er door te kunnen drukken mag blijken uit de volgende link:

http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/talk/blogs/kstone/2009/06/cdc-was-irresponsible-in-claim.php?ref=reccafe 

De Oostenrijkse onderzoeksjournaliste Jane Burgermeister heeft onderzoek gedaan naar het schandaal bij de firma Baxter die eerder dit jaar een met vogelgriepvirus besmet griepvaccin naar 16 landen heeft gestuurd. Ze heeft dit tot op de bodem uitgezocht en richt zich nu op het aanklagen van de VN en de Wereld Gezondheids Organisatie m.b.t. het komende vaccinatieprogramma voor de Mexicaanse griep. Want raad eens wie dat o.a. mag produceren...... Baxter dus. Zie een uitgebreid artikel over de zaak van deze moedige journaliste.

http://naturalnews.com/z026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html

ALS JE LEVEN JE LIEF IS, WEIGER DAN VACCINATIES. LAAT DE OVERHEID WETEN DAT WIJ ZELFBESCHIKKING HEBBEN OVER ONS EIGEN LICHAAM EN ONZE EIGEN GEZONDHEID. LAAT JE NIET MEER MISLEIDEN DOOR EEN OVERHEID DIE VAN ONZE BELASTINGCENTEN WORDT BETAALD, MAAR ONS OP ALLE MOGELIJKE MANIEREN MISLEIDT.

Nog een aantal goede websites om te bezoeken voor het verkrijgen van meer informatie zijn:

http://www.argusoog.org/

http://www.pateo.nl/omkering.htm

www.educateyourself.org

Ik wens je moed en sterkte bij het nemen van de voor jou juiste beslissing. Als je het belangrijk vindt om deze informatie te delen, stuur dit bericht dan door naar zoveel mogelijk mensen en praat erover in je directe omgeving.

Hartelijke groet,