Ego intenties

Laatste wijziging: dinsdag 6 oktober om 12:35, 3497 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 6 oktober 2009

Ethiek kan worden samengevat als het goede inzicht hebben, het weten en begrijpen van wat iets betekent. Dit goede inzicht, dit weten en begrijpen heeft iedereen in zich. Dit volledig internaliseren, vermengen in je leven, je denken, je handelen is de weg naar voltooiing. Tot de waarheid komen is voltooiing. Het leven is voltooiing.

Alles in de hele kosmos is met elkaar verbonden. Alles in de kosmos is terug te brengen naar processen die plaatsvinden tussen plus en min, beweging en ontwikkeling. Dit proces is in alles en in het hele scheppingsproces terug te vinden. Het komen tot bewust Zijn is het proces tussen plus en min. Licht en duister, goed en kwaad, eenheid en ego, gelijkheid en verschillen.

Deze tijd van verandering en algemene bewustwording is een tijd waarin het proces voltooid gaat worden. Het diepe weten wat juist is, dit Goddelijke bewust Zijn draagt iedereen in zich. In deze tijd worden mensen zich er alleen sterker van bewust. Het goede is onvoorwaardelijke liefde, respect, compassie en je eigen belang gelijk stellen aan het belang van de ander want wij zijn allen één. Alles is één, één is alles.

Door de eeuwen heeft iedereen dit geweten. Door de eeuwen heen heeft het proces tussen goed en fout plaatsgevonden. Om het proces, om tot het Goddelijk bewust Zijn te komen te beschermen zijn kaders ontworpen. Verplichtingen en gedragsregels waren nodig om het kwaad buiten te sluiten en het zuivere doel voor ogen te houden. Verplichtingen en gedragsregels die voortkwamen uit het inzicht van de strijd tussen goed en fout. Het ego deed hetzelfde maar dan op de tegenovergestelde wijze. Hoe meer mensen bewust worden van de motivaties van het ego, hoe minder invloed het ego heeft.

Leven vanuit het goede behoeft geen gedragsregels, dit goede verbindt alles en iedereen in een collectief weten. Dit weten is één en we hoeven elkaar geen regels op te leggen, de behoefte om vanuit het goede te leven heeft iedereen in zich. Wij zijn op aarde om dit leren en dit hele proces tot voltooiing te brengen. Het ego heeft last van deze beweging en gaat de strijd aan. Het goede overwint altijd het kwaad.

We hebben geleefd, en nog, in een wereld waar het ego de overhand heeft gehad. Alles wat te maken heeft met ego is alles wat het tegenovergestelde is van goed, vrij en van heel. Het ego leefde ervan. Wij kunnen niet leren wat goed is als we het ego niet ervaren. Om tot het goede denken en handelen te komen moeten we eerst ervaren wat de andere kant is.

Wat is onvoorwaardelijke liefde?

Vertrouwen, Acceptatie, Erkenning, Goedkeuring, Begrip, Respect, Waardering, Geruststelling, Zorg, Bewondering, Bevestiging, Aanmoediging.

Dit samen is onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke liefde is vrijheid. Onvoorwaardelijke liefde is eenwording in jezelf en eenwording met de hele schepping. Onvoorwaardelijke liefde ís de bron in jezelf. Vanuit die bron vloeit onvoorwaardelijke liefde naar buiten, het verbindt zich met onvoorwaardelijke liefde in anderen, het verbindt zich met de kosmos.
Eénwording, één weten is het gevolg. Deze bron van Licht, deze bron van energie vermengt zich met andere energieën en groeit.

Hier wordt ook duidelijk dat alles wat het tegenovergestelde is voortkomt uit het ego. Het ego is:

verschillen, verwachtingen, onbegrip, verdeeldheid, verlangens, leugens, afhankelijkheid, tegenstelling, macht, driften, ongeduld, ongelijkwaardigheid, hechting, materialisme, egoïsme, onderdrukking, beperking, grenzen, controle, onrust, angst, wantrouwen, tekort, nodig hebben, nemen, geslotenheid, geheimen, onzedelijkheid, manipulatie, geweld, onrechtvaardigheid, zelfverdediging, bevestiging, dwang, roem, problemen, strijd, oorlog, behoefte, houvast, straf, bekrompenheid, conflicten, misbruik, regels, verplichtingen, onzuiverheid, onethisch, fragmentatie, onacceptatie, onverschilligheid, racisme, oppervlakkigheid, uitroeiing, bepaling, ontoegankelijkheid, onverdraagzaamheid, parasiteren, verval, disrespect, onenigheid, vervuiling, gif, kapot maken, verslaving, regulering, weerstand, hiërarchie, disharmonie, armoede, stagnatie, haat, woede, verdriet, argwaan, jaloezie, depressie, negativiteit, aanpassen, onnatuurlijkheid, verboden, enz., enz.

Duidelijk wordt ook dat het ego geen samenhang heeft, omdat fragmentatie het ego zelf is. Die samenhang die het goede wel heeft, verbinding, versmelting en alles hierbij te omvatten. Die samenhang is ook de kracht om het ego te overwinnen.

Het ego zelf krijgt te keus om te verdwijnen en het goede weer terug te vinden in het Zelf. Uiteindelijk is het ego destructief want het ego komt voort uit de eigen behoefte aan onvoorwaardelijke liefde.

Liefde zal dus altijd overwinnen. Dit is wat wij leren hier in dit aardse leven. Wij zijn allemaal verbonden met de Schepping. Wij groeien en ontwikkelen, alles in een proces van groei en ontwikkeling. Tegengestelde beweging in plus en min leidt tot groei en ontwikkeling. Alles verandert en groeit door weerstand te overwinnen.

Vereenvoudiging, versmelting, onvoorwaardelijke liefde. Dat is voltooiing en dat is de ware essentie.Bron: nieuwbewustnederland