We can create something beautiful.. it is YUST our choice...

Laatste wijziging: woensdag 16 september om 15:46, 3233 keer bekeken
 
Groningen, woensdag 16 september 2009


The Lion King 2 - We Are One (Dutch)

Op vele manieren heb ik me jaren lang afgevraagd waarom gebeurd ons dit telkens weer, mensen bouwen op nadat rampen onze schitterende bouwwerken weggevaagd hebben. Telkens keer op keer leren wij mensen net als de termiet zijn grote woontoren weer op te helpen bouwen na een hevige regenval.

Het zit in ons van nature zelf iets snel weer op te willen bouwen nadat iets vernietigd is na een natuurcatastrofe maar vroeg me altijd af waarom dit nu altijd telkens vernietigd werd door natuurlijk geweld met medeweten van de Goden.

Nu jaren later besef ik dat wij als mens keer op keer terug komen om de les te leren en telkens een stap hogerop komen in ons bewustzijn reincarnatie op reincarnatie.. Pas na verloop van tijd als we terug leren kijken op de ware geschiedenisloop leren we iets ontdekken dat toen de aarde nog kleiner was en de overbevolking van de aarde ook door mensen niet opgelost KON worden we juist allemaal op een kluitje woonden en mensen niet met elkaar door een deur konden en ruzie en oorlogen zijn ontstaan puur doordat we elkaar geen lucht en licht gunden.

Nu vele jaren later besef ik dat alles exact volgens groots plan is verlopen de aarde heeft naar ons geluisterd en heeft zich opgewerkt tot een mooie grote aardbol waarvoor iedereen een plek is gecreerd zonder ook maar enig overlast te HOEVEN hebben van elkaars wensen. De aarde creerde zonder door mensen hierbij na te denken onze droomwereld reagerend op onze energie. Vroeger toen oorlogen ontstonden dreven mensen elkaar tot in alle uithoeken zonder te beseffen en bewust te zijn wat nu daadwerkelijk het plan avn boven inhield dat deze mensheid moest leren niet alleen zelf de vrije eigen keuze te maken maar vooral deze keuze om te mogen zetten in gezamenlijk denken en gezamenlijk creeren.

Door de loop der jaren heen zien we megagrote ontwikkelingen welke vooral de afgelopen eeuw een enorme wending hebben doorgemaakt, we leerden dat we geen oplossingen creeren door mensen op te sluiten zodra ze iets fout hebben gedaan, we leerden sneller te vergeven ondanks wat iemand ons aan had gedaan, we leerden dat niet het nemen van kennis maar het willen leren delen van kennis juist door compromien te sluiten met mensen sneller en mooier tot ontwikkelingen komen dan iformatie tot jezelf te houden.

Lang geleden werden mensen door omstandigheden uit elkaar gedreven en ontstonden velerlei verschillende stammen en afstammelingen van oorspronkelijke gelijkwaardige mensen, talen werden verschillend gevormd en vele continenten drevven steeds verder uit elkaar. Nu jaren later besef ik hoe immens rijk ik mag zijn volledig op de hoogte te mogen zijn van het meest grootst en hoogst Goddelijk plan, namelijk het wederom creeren van hemel op aarde met dit keer de les vanuit ons verleden en de wetenschap welke gedeeld mag worden dit keer met onze medemens.

Het was mijn menselijke taak deze informatie met u te mogen delen en niet voor mij zich te behouden zoals de fout die Ro heeft gedaan in zijn menselijk bestaan in dit verleden.

We leren dat ons leven als mens zijnde puur een reflectie is van wat de ziel ons ingeeft, wat doen we in reflectie en wat doen we in werkelijkheid, hoe reageren we op situaties welke voor ons onmogelijk werden gehouden.

Door de loop der jaren heen wisten steeds meer mensen het bewustzijn te ontwikkelen dat niet egoisme een onderdeel is van het bewustworden maar dat juist samenvoegen van ons denken dat egoisme om kan zetten in geloof en hoop in de toekomst schitterende nieuwe steden te creeren die zwevende zijn in onze volgende dimmensie.

Vanuit de Goden word elke levensvorm geleerd zich steeds verder te ontwikkelen en exact volgens de regels van evolutie ( Ma at) zich omhoog te werken naar een hoger level.

Lang werd nooit begrepen dat mens zowel dier in elke levensvorm terug komt maar dat alleen de vorm van leefwijze anders is slechts de ziel kent deze herkenning in vorm van wedergeboortes.

Nu wij door beginnen te krijgen hoe onze 17 miljard cellen ons menselijk lichaam creeren exact door hun volgorde op te volgen zoals vanuit natuur aangestuurd word, begint ons iets duidelijk te worden dat hoe meer we over deze schitterende kennis gaan beschikken hoe mooier en intenser het kan zijn erachter te gaan komen hoe immens mooi het KAN zijn als wij als mens creaties in dit leven gaan samenvoegen en niet alleen meer zoals de kunstenaar doet zijn creatie voor zich zelf houd maar voor de gemeenschap gaat creeren.

Zou dit ook niet de sleutel zijn van het succes zoals van Gogh en andere grote kunstenaars keken, ze leefden als kluizenaars omdat ze trachten de mensen iets door te willen geven zoals hun dit zagen, het lichtspel de samenvoeging van bouwwerken en vooral de gezichtsuitlatingen van mensen die door de loop der jaren ook in de geschiedenisloop van deze mensen zichtbaar zien veranderen.

Naar mijn inzichten is allang begonnen deze mensheid weer een te gaan laten worden in denken in doen en in laten, we creerden computers ( geinspireerd op menselijk brain) om informatie te willen delen en denkwijze te samenvoegen, we creerden overal ter wereld een gezamenlijke taal gebasseerd op de engelen.. ( engelse taal), we leerden niet meer te straffen maar leerden dat belonen vele malen beter werkt dat mensen voor dingen te bestraffen omdat ze eigenlijk niets meer deden dan te proberen overleven.

Is het niet zo dat wij als mens niet afhankelijk meer zijn van overheden maar dat wij elk als individu los zijn komen te staan van overheden en hun veelal zelf vernietigende systemen waardoor al deze systemen zijn gaan falen, is het niet zo dat juist in dit gevallen zelfvernietiging ( darwin..) ALTIJD de oorzaak is geweest omdat niet op de juiste manier met deze energie is omgegaan ( Hitler, Napolen.. ), Vaak werden visioenen zols Einstein en Nostra Dames nooit begrepen tijdens hun leven maar werd pas achteraf ingezien dat deze mensen stierven met de wijsheid in pacht maar juist jammerlijk ten spijt niet door het willen begrijpen van de mensheid toendertijd vele vele malen sneller hadden kunnen ontwikkelen..

Word het niet eens tijd lieve mensen om niet in kwaadheid te blijven leven, niet in oorlogen te blijven hangen, maar te zoeken in oplossingen in vrede stichten en helpen landen als Irak Iran en vele anderen gelijkwaardig te gaan laten worden met onze rijkdommen van de westerse landen.. wie weet is het daarom nu ook wel dat de goden ons de les willen leren van het omdraaien van de energie waarin arm rijk zal worden en rijk arm zal worden puur door onze mensheid GEZAMENLIJK tot oplossingen te gaan laten zoeken, het stamhoofd zal met de grootste regeringsleiders samen met het kind van 3 jaar om de tafel moeten zitten om tot oplossingen te mogen komen..

Lieve mensen is dit niet werkelijk wonderschoon zo mooi deze boodschap is gegeven vanuit de goden, laat ons als mens de les leren dat dood geen dood is maar dood leven volgt, enkel de KEUZE en de wilskracht van deze mensheid ligt bij elk mens als individu zelf, het is niet aan mij meer te waarschuwen of te bewijzen, niet alleen deze database is daar keihard bewijs van maar velen met mij, echter de keuze en de vrije wilskracht te WILLEN overleven van elk mens als individu word door de goden bij u als mens zelf neergelegd niet bij overheden maar bij u als mens individu...

Wat wilt u geloven en tot in welke mate gaat u hierin mee. durft u uw geboortegronden te verlaten net zoals al onze voorvaderen deden os blijft u hangen in dit heden om niet langer deel te WILLEN uit maken van de ontwikkeling van ons als mens elk individu ons menselijk brain weer samen te voegen in een gigantische microcel van het Godzijn, vertrouwd ook u blindelings zoals de blinde op haar gelijdehond.. nooit wetende welke weg echt veilig is voor haar..


ONZE SCHITTERENDE PLANEET AARDE...

zolang we niet denken in oplossingen zal geen verandering onderhevig zijn aan het creeren van nieuwe ideen..en zekerheid en toekomst van ons menselijk ras..

Dromen zijn geboorten van creaties, wie niet meer dromen durft kan ook geen creatie meer toelaten in zijn leven..

Ik heb niet alleen gekozen voor deze weg, maar zal hem ook afmaken ondanks dit mij mijn leven zal kosten, ik wist wat anderen niet konden weten , ik mocht ervaren wat anderen nooit konden ervaren ik leerde zien wat anderen NOOIT konden zien, puur omdat ze niet wisten niet zagen en niet hoorden... word het niet eens tijd dan te leren delen met elkaar zodat een ieder mens eigen hier op aarde bewust word dat wel degelijk mee is gekeken vanuit den hogeren, of we deze nu Allah noemen, Hindoe, Boedha of christusbewustzijn .. het doel komt allen op hetzelfde neer.. willen delen, willen liefhebben zonder machtgebonden systemen... de wetenschap dat deze systemen zichzelf zullen vernietigen vanuit natuurlijke kracht geeft niet alleen mij immens rust maar heeft ook de weg vrij gemaakt voor mijn innerlijke ziel de vrijheid op te mogen zoeken in dit hiernamaals..

De key of orion is u allang gegeven, laat u niet meeslepen in de energie die religie heet welke te einde der tijden is gekomen, laat u leiden naar een nieuw tijdperk waarvan wij allen bewust zijn geworden dat elk mens individu de keuze vrijheid zal krijgen voor zichzelf te mogen beslissen wetende met de wetenschap van dit heden, nu en in de toekomst...

Het gaat er niet om wat we in het verleden behaald hebben, wel welke weg we inslaan in het nu en in de toekomst...

Om bewust te worden dat wij allen deel uitmaken van slechts een zeer klein stukje goddelijke energie maakt niet alleen mij als mens immens rijk in mind maar kan ook de gedachtengang vrij worden gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen in ons bewustzijn met de wetenschap dat er wel degelijk is meegekeken vanuit den hogeren en dat hoevaak mensen ons ook bang hebben geprobeerd te maken en hoe vaak we ook misbruikt zijn het de keuze van ons als mens elk individu is hieruit te stappen en zich om te draaien en open te staan voor nieuwe energie welke voeding is voor ons en niet afbraak is voor ons menselijk lichaam..

De wetenschap dat Robert en vele anderen mij hebben laten vallen tijdens dit leven is puur de wetenschap dat IK WEL de dingen heb mogen weten die zij nooit hebben kunnen weten, hoe zeer dit ook doet we zullen door moeten in ons leven ondanks onze tegenslagen een nieuwe horizon kijkend tegemoet..

Kijkt u goed om u heen, kassabonnen, kilometerstanden, reclames... op alle fronten is zichtbaar dat Goden aanwezig zijn, het is slechts ons bewustzijn wat zich weerhoud van de wetenschap welke waar wij niet voor open hebben willen en of kunnen staan...

Het geeft mij immens zeer gedaan dat Robert zowel ik door andere krachten uit elkaar zijn gedreven MAAR besef nu dat ALS wij bij elkaar waren gebleven dit plan zoals de Goden met ons voorhadden niet tot uiting had kunnen komen, de afleidingsmanouvres welke aan mij getoond zijn, worden overduidelijk deel uitgemaakt van het groot goddelijk plan de creatie van hemel op aarde te laten voortzetten.

Deze database zal mischien voor velen van u zeer confronterend zijn geweest maar zijn niets meer dan de ware werkelijkheid en gebeurtenissen zoals reeds voorspeld in onze blogs august 2005 op deze site, en tja wie niet wil leren luisteren zal exact zoals de Goden u zeggen moeten leren voelen.. het is niet aan mij meer te bewijzen, te hoeven verdedigen en te hoeven verbergen of onder te duiken voor personen die op deze informatie uit zijn geweest en mij erg vaak van het leven hebben willen beroven.

Laat een ding gezongen in de teksten van de musicals en geheime boodschappen duidelijk zijn geweest voor diegene die niet het juiste met mij en Robert en onze naasten hebben voorgehad, de gezongen teksten STAY AWAY OF ME waren niet voor niets gezongen.. het betreft een immense kracht van dit universum vanuit de Goden gestuurd...neem deze krachten zeer serieus en probeer geen misbruik te maken van kennis die voor ons allen is bestemd niet voor ons als individu, daarom heb ik gekozen jaren geleden voor het gratis willen verspreiden van deze kennis in de vorm van blogs..en free websites.. universele informatie behoort kosteloos te zijn zodat deze voor iedereen tastbaar is...en word..

We hebben de rechtzaken stopgezet omdat ik WEET dat dit gedane leed opgelost gaat worden door de energien die HEnzelfe hebben gecreerd, de wetgeving van MA At..

Zonder dat zogenaamde ""illuminaties"" dit door hebben gehad zijn wereldwijd boodschappen de wereld overgestuurd vanuit den hogere weergeven, het is niet aan mij verantwoording af te hoeven leggen aan mensen maar aan overheden die straks uitleg mogen geven voor het met opzet groots achterhouden van informatie en het willen vernietigen van een vrijwel gehele mensheid puur door niet te willen vertrouwen op de hogeren.. ZIJ zullen uitleg moeten geven ZIj zullen schuld mogen bekennen ZIJ zullen de last met zich meedragen in dit leven de de vele levens na ons.. Ze hebben zichzelf in het spinnenweb van hun eigen leven vastgezet en afhankelijk gemaakt van een mensheid die niet meer ervoor kiest slaaf te willen zijn van een overheid en of meerderen die zichzelf wil verrijken en of zich op een troonzetel zet zonder vrije keuze van ons als mens individu.

Zij zullen degenen zijn door voor Gods troonzetel de verantwoording af mogen dragen.. Niet een aards gerecht zal deze verantwoording mogen en of kunnen dragen..

Fouten bestaan niet als we door hebben dat vallen pas geleerd kan worden door het opstaan en het opstaan pas kan worden ervaard door het vallen.... DE KEUZE van de snelheid van het weer op willen staan is echter het verschil in het bewustzijn van dit heden dit nu en in onze toekomst... wat doen we met deze informatie wat willen we ervan leren en wat willen we in welke hoeveelheid delen.

Ook ik heb informatie gefilterd omdat niet altijd begrepen word als ik pure informatie doorgeef, ik zal begrijpbaar moeten formuleren en ben totaal niet gehecht aan menselijke tussenvoegels zoals tekens en invoegsels omdat ik wetende ben dat de impact van een beschreven woord in het worod zelf zit en niet in een leeg teken zoals verzonnen is door mensen.. uw onderbewustijn WEET en zodra u hier feilloos op vertrouwd herkend u een beschreven woord zonder volledigheid.. w..rd uw .nd.rb.w.stz..n WEET ... zodra u dit door heeft kunnen alle aardse regels anders bekeken worden;-) u weet nu als ik weet ik als ik weet wat u weet kan informatie gedeeld worden zo ontstaat een weg der evolutie.. niet anders niet meer..

Het is nu aan de mens zelf de vrije keuze de opgedane ervaringen nu te willen voortzetten in het heden en onze oplossingen te gaan zoeken in ons eigen bewustzijn en exact volgens de circle of life en Ma at op te groeien zoals de nautilusschelp doet telkens weer een stukje hogerop in de circle of life...

Onze mensheid is aan de beurt dit keer hogerop te komen/klimmen volgens nautilusvisie ( natuurlijk gedrag vanuit aarde en evolutie ingeprogrameerd..) ondanks het gedane verleden geven de Goden ons deze wonderbaarlijke kennis van de zwevende steden welke los staan van natuurrampen, los staan van insecten en los staan van vele aardse ( voor mens..) ongemakken ...

De aarde heeft ALTIJD zorg gedragen voor overvloed van alles, dat de mens DENKt dat we iets tekort komen zit hem in de manier van bewustwording welke groots gemanipuleerd is door overheden en grote energiemaatschappijen welke altijd aan de aarde energie ontrokken hebben. het zit hem niet in de hoeveelheid water die wij als mens mogen gebruiken maar wel de manier waarop.

De hoeveelheid energie die wij als mens elke nacht verbruiken onze aarde te verlichten idem de manier waarop deze energie opgewekt word.. de aarde heeft ALTIJD in overvloed gegeven en de mens de kracht en kennis gegeven oplossingen te schenken, dat de mens DENKT dat zij tekort komt en tekort is geschoten zit het in het menszijn niet in de planeet aarde... De onwijs gemene praktijken mensen te voorzien van informatie van zogenaamde groene energie is de keuze geweest van elk mens die daarvoor gekozen heeft maar zie het als de prakijken van de belasting betaler, hoe meer u kan betalen hoe meer afhandig gemaakt zal worden zo is het altijd geweest door de loop der evolutie heen, ...

NU komt het tijdperk waarin mensen gaan beseffen dat juist WIJ de overheid afhankelijk maken want wat nou als al deze mensen nu eens zouden stoppen met belastingbetalen dan heeft een overheid of andere organisatie toch echter een immens probleem.. de kracht van het oplossen zit in un zelf als mens individu niet bij een overheid.. U bepaald niet een overheid u kiest niet een overheid en vooral u slaat die weg in van vernieuwing niet de overheid..

Dat mensen niet hebben willen luisteren naar mij heeft me erg zeer gedaan en heeft mij ook de keuze doen maken voor mijzelf te gaan kiezen en elk mens voor zich de keuze zelf te gaan laten maken.

Ik heb mogen weten wat komen gaat, hoe immens groot en gevaarlijk ook de krachten der natuur zullen zijn, ik heb ze begrepen en gezien op mijn eigen ooglens en hoe vaak ik ook probeerde uit te leggen aan derden hoe meer en meer mensen me lieten stikken omdat ze niet op deze informatie zaten te wachten, ik kreeg meer en meer rotopmerkingen naar mijn hoofd gegooid en heb inmiddels de keuze gemaakt enkel de site te zien als delen van informatie en gesprekken met mensen volledig uit de weg te gaan OOK via email..

Ik verzoek dan ook mensen met klem niet meer te emailen en of te bellen, ik sta er niet meer voor open en wens echt op deze manier niet meer "lastig gevallen" of geintimideerd te worden door niemand.

Hetgeen ik door heb mogen geven heb ik gedaan hetgeen mensen WILLEN geloven is HUN keuze en UW keuze, niet de mijne...dat u als mens niet heeft willen luisteren is UW probleem niet de mijne of van de Goden..

Ik geniet nu van mijn innerlijke kennis en het delen hiervan en geniet een teruggetrokken lifestyle en hoop dat u als mens elke invididu het op kan brengen mij als mens zijnde me ook met rust kan laten en niet langer op mijn hielen te zitten zoals vele mensen al jaren doen. Ik hoop dat ik hierdoor mijn aardse rust kan terug vinden en mischien OOIT weer net zo "normaal" als u en vele anderen op deze aarde kan genieten van haar aardse schoonheid..

Ik groet u vriendelijk en liefdevol,

rene van den brink

 Bron: the-embassadorion.blogspot.com