Deel 1 2012: de inleiding

Laatste wijziging: woensdag 9 september om 18:11, 4658 keer bekeken
 
Groningen, woensdag 9 september 2009


Wij willen eens gaan bekijken wat er nu van waar is, gaat de wereld werkelijk ten onder of is iedereen elkaar aan het napraten? Wie heeft wat precies gezegd en hoe valt dit samen met 2012. We beginnen met een inleidende tekst en gaan vervolgens per onderdeel bekijken wat ze precies te vertellen hebben. We zeggen dus niet bij voorbaat het is wel of niet waar maar proberen een opsomming te geven van de bestaande feiten en soms aannames.

Allerlei heilige geschriften door de eeuwen heen maar ook bekende (wetenschappers) mensen hebben het over het jaar 2012, onder hen zijn Nostradamus, de Pueblo-indianen, de Zulu’s,  Sumeriërs, Babyloniers, Mesopotamische, I Ching en de Maya’s.

Galactic alignment
Volgens de Maya berekeningen komt ons zonnestelsel in 2012 op één lijn te staan met Hunab K’u, het centrum van de Melkweg. De aarde en de zon staan dan op een lijn met elkaar in het hart van de Melkweg. Een zogenaamde Galactic alignment. Wat volgens sommige kan lijden tot het ompolen van de aarde, noord word zuid en andersom. Volgens weer andere berekeningen is deze periode al aan de gang en heeft de aarde in 1980 al op zo’n Galactic alignment gestaan.

De ompoling
Dit fenomeen is in het verleden al vaker gebeurd. Die informatie is terug te halen uit oude gesteenten. Algemeen wordt aangenomen dat eerst de sterkte van het aardmagnetisch veld afneemt tot nul, en dan weer toeneemt (maar met omgekeerde polariteit). In de fase dat het aardmagnetisch veld heeft opgehouden te bestaan, of zeer zwak is, treden waarschijnlijk chaotische magnetische veldlijnen op. Dat heeft grote consequenties voor onze samenleving. Dat kan leiden tot blootstelling aan een hogere straling, waardoor zelfs stralingsziekte kunnen ontstaan. Volgens de overleveringen van de Hopi indianen duurt dit drie dagen; drie dagen van leegte en duisternis. Meer informatie via kennislink

2012 is het einde van een periode van 26.000 jaar
De Maya’s waren heel goed berekeningen en hebben in het verleden al vele zaken juist voorspeld, ondermeer de komst van de Spanjaarden en de ondergang van hun eigen volk. Die datum markeert het einde van de grote kalender en van de cyclus van dertien zogenoemde baktuns en waarna de aarde begint aan de ‘periode van de vijfde zon’.  Ook wel de vijfde dimensie genoemd, deze overgang verlopen zeer chaotisch en gaan gepaard met rampen. De laatste overgang zo, de uit de bijbel bekende, zondvloed zijn geweest.

Niburu of de tiende planeet of planeet X
Volgens de Sumerische de Babyloniers en de Mesopotamische geschriften is Niburu of Nibiru een planeet die eens in de 3.600 jaar ons zonnestelsel binnendringt. En dicht in de buurt van de Aarde zal komen die dat dan voor aardbevingen, vloedgolven en vulkanische uitbarstingen zal zorgen. En wederom word deze gebeurtenis gelinkt met de Zondvloed uit de Bijbel. Deze planeet zou in 2012 langs onze planeet komen.

De 5e dimensie
Dit nieuwe tijdperk moet ingaan na 2012 en word gekenmerkt door de overgang van ons bewustzijn naar een andere dimensie waarin we vrij zullen zijn van ons verleden en de patronen en oud zeer die ons tegenhielden in onze bewustzijnsontwikkeling om helemaal te worden wie we kunnen zijn. Een periode van liefde en samenhorigheid i.p.v. oorlog en angst. Volgens sommige zijn de eerste veranderingen al zichtbaar denk aan de economische crisis en het verval van Amerika. Meer informatie via Op web naar de vijfde dimensieBron: bobbelop