Wetsvoorstel om vingerafdrukken, foto's en lichaamskenmerken vast te leggen

Laatste wijziging: maandag 6 juli om 09:33, 3118 keer bekeken
 
Groningen, maandag 6 juli 2009


Vandaag (maandag 6 juli) wordt er in de Eerste Kamer gestemd over een nieuw wetsvoorstel, genaamd: 'identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen' (31436). Dat voorstel geeft de politie wettelijk de bevoegdheid om van iedere burger, die men als verdachte aanmerkt, ter plekke of op het politiebureau vingerafdrukken en foto's van te nemen en die voorzien van een preventief 'Strafketendossiernummer'. Deze gevens worden dan opgeslagen in in een justitiële databank.

Momenteel worden alleen vingerafdrukken, foto's en lichaamskenmerken vastgelegd als iemand veroordeeld is van een misdaad. Nu wil men dit alles dus ook van onschuldige burgers gaan vastleggen.

De aanleiding voor dit wetsvoorstel zou persoonsverwisselingen van verdachten en veroordeelden zijn, iets dat schijnbaar in het verleden is gebeurd. Dit wetsvoorstel stelt echter een aantal zeer ingrijpende maatregelen voor, waardoor iedere burger de kans loopt in de justitiële verdachten-databank te belanden.

Van iedereen die ervan verdacht wordt zich schuldig te maken aan een strafbaar feit, waar men voor in voorlopige hechtenis kan worden genomen, kunnen dan de meetbare lichaamskenmerken worden vastgelegd in politie en justitie registers.

Dit wetsvoorstel gaat tegen één van de basisprincipes van een rechtstaat, namelijk het feit dat mensen voor onschuldig gehouden moeten worden tot het tegendeel bewezen is. Het lijkt mij niet dat je als onschuldig gehouden wordt als ze je al in een criminele databank zetten.

Naar alle waarschijnlijkheid zal dit wetsvoorstel er door komen, aangezien het vrij makkelijk door de Tweede Kamer heen kwam. Daar stemde slechts één partij tegen, namelijk de Partij voor de Dieren.

We Are Change Holland zal vandaag aanwezig zijn in Den Haag om de ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel te volgen en hopelijk wat Eerste Kamerleden met scherpe vragen te confronteren. De Eerste Kamer zal 18:00 uur bijelkaar komen en het betreffende wetsvoorstel zal om 19:05 behandeld worden. Wij hopen dat er meer mensen aanwezig zullen zijn om aan te tonen dat wij het niet eens zijn met deze waanzin.Bron: wacholland.org