Web Bot Update: Wereld staat op de rand van onvoorstelbare gebeurtenissen

Laatste wijziging: vrijdag 26 juni om 19:27, 3404 keer bekeken
 
Groningen, vrijdag 26 juni 2009

Zomer/najaar instorting Amerika met oorlog als gevolg; Enorme weer- en natuurrampen; Onthulling bestaan buitenaardsen; Geografie Aarde gaat tot 2017 kompleet veranderen; 2012 is het middelpunt.

De machtselite achter de schermen houdt iets angstvallig geheim - iets, dat hen over de hele wereld ondergrondse bunkers en opslagplaatsen doet bouwen, en vooral naar het zuidelijk halfrond doet trekken.
 
Cliff High, één van de twee masterminds achter het op deze site al vaker besproken Web Bot project, heeft in een radio-interview aangekondigd dat het de laatste keer is dat hij met de resultaten van het Web Bot naar buiten komt. Reden: de eerdere, ongeautoriseerde publicaties van deze resultaten kunnen het Web Bot project negatief beïnvloeden en zelfs kapot maken.  
 
De laatste pubieke resultaten zijn een bevestiging van waar het Web Bot al eerder mee kwam, namelijk dat de wereld vanaf de zomer van 2009 te maken zal krijgen met onvoorstelbare veranderingen en ongekend hevige gebeurtenissen, die in 2012 een 'tussen'climax zullen bereiken.

Eén van de meest opmerkelijke, uitgekomen voorspellingen van het Web Bot project is ongetwijfeld die van de aanslagen van 9/11/2001. In juni van dat jaar voorspelde het Web Bot dat er binnen 90 dagen in zowel financieel als militair opzicht een wereldveranderende gebeurtenis zou plaatsvinden, letterlijk 'een aanval op een financieel centrum', die van enorme invloed zou zijn op de jaren daarna. Maar ook de verwoestende orkaan Katrina en de start van de huidige crisis in oktober 2008 werden correct voorspeld. (Bij de circa 20% 'missers' hoort onder andere een grote aardbeving in de VS, die verwacht werd aan het einde van 2008.)

Wat er volgens Cliff High vooral veranderde in oktober 2008 was, behalve het uitbreken van de financiële crisis, vooral een massale bewustzijnsverandering van de mensheid. Plotseling begonnen de mensen te beseffen dat we ons in een zeer moeilijke tijd bevinden, die volgens High voorlopig nog niet voorbij zal zijn. 'Het was best cool om precies de datum voorspeld te hebben, waarop dat gebeurde.'
 
Extreem weer zal ontkenning niet meer mogelijk maken
Deze zomer, en de maanden daarna, zullen worden gekenmerkt door het woord 'onontkenbaarheid'. De mensen zullen namelijk wel móeten accepteren, dat de wereld enorme veranderingen ondergaat. Die planetaire veranderingen zullen niet meer te verschuilen zijn onder 'global warming' of door beweringen dat we nog 100 of nog 40 jaar de tijd hebben; de mensen zullen het aan alles merken, ook aan de water- en voedselvoorziening, de temperatuur, de wind, de vloedgolven.
 
Dagen van extreem hoge temperaturen zullen van het een op andere moment afgewisseld worden door dagen met extreem lage temperaturen. Het verschil kan tientallen graden per dag bedragen. Daarnaast zal er her en der onvoorstelbaar veel regen vallen, meer dan ooit tevoren. Ook enorm krachtige winden en stormen zullen voor veel problemen gaan zorgen, vooral in gebieden die kampen met grote droogte. Hierdoor zullen er onder andere op ongekend grote schaal branden ontstaan.

Tegen de tijd dat we aan het einde van de 'helse zomer' komen, dus rond de equinox (begin van de herfst) eind september, zal een groot deel van de wereldbevolking begrijpen hóe ernstig de toestand van het weer en het klimaat eigenlijk is. De veranderingen gaan echter veel verder dan het weer en het klimaat alleen; zo zullen de aktiviteiten van vulkanen sterk toenemen en is er in de jaren daarna zelfs sprake van verschuivingen van hele continenten, stijgende oceanen en massale dier- en plantensterfte.

Val van het Anglo-Amerikaanse imperium
Aanstaande herfst barst het allemaal dus pas goed los. Het begint met de al in gang gezet zijnde val van de dollar als de wereld-reservemunteenheid. Van eind oktober tot begin november zal dat in precies 10,5 dag tijd gaan plaatsvinden. Het Amerikaanse imperium stort vervolgens in, wat een oorlog tot gevolg zal hebben.
 
De dollar zal niet ten onder gaan als gevolg van China, maar als gevolg van het feit dat de huidige dollar in 1913 door Woodrow Wilson werd overhandigd aan een klein groepje bankiers (de FED). De schuldenlast van de VS is inmiddels zo groot geworden, dat het land, en tevens de hele wereld, nooit meer terug zal kunnen keren naar de situatie van vóór oktober 2008. Het hele financiële wereldsysteem is op dit moment definitief in elkaar aan het storten.
 
Niet veel mensen weten dat de FED in het bezit is van koningin Elizabeth van Groot Brittannië. Daarnaast is de 'Federal Reserve Bank' níet federaal, dus niet in het bezit van overheid, heeft het géén 'reserves', is volgens High zelfs niet eens een bank, maar een criminele bende.

De 6% van de wereldbevolking die op dit moment in de VS leeft, en 28% van de hulpbronnen van de wereld consumeert, zal nog dit jaar plotseling moeten wennen aan het feit, dat ze nog maar 6% van deze hulpbronnen tot hun beschikking hebben (dat betekent dus een welvaartsvermindering van bijna 80%).

Grote oorlog rond Israël in november / december
Rond 5 november zal er een oorlog losbarsten, waarschijnlijk tussen Israël en Iran. Volgens High zal dit een door het Anglo-Amerikaanse imperium gecreëerde oorlog zijn, omdat Iran volgens hem in werkelijkheid geen bedreiging zou vormen voor Israël (Hier vermengt High de uitkomsten van het Web Bot project jammer genoeg met zijn eigen persoonlijke opinie, wat duidelijk wordt omdat hij daarna zelf een door de media verspreidde misleiding aanhaalt, dat Ahmadinejad nooit zou hebben opgeroepen tot de vernietiging van Israël. Ondermeer de filmpjes van Iran de laatste dagen 'Death to America! Death to Israël!' en de vele gevluchte getuigen uit Iran laten echter een andere realiteit zien).

Iedereen dacht dat deze oorlog al eerder zou beginnen, maar de Web Bot gegevens laten nu zien dat dit pas vanaf 26 oktober begint te spelen. De spanning tussen de landen zal vervolgens oplopen, om na 5 november te ontaarden in een oorlog. Amerika zal daarin betrokken raken door de 'meesters' achter de schermen, in wiens belang het is om zoveel mogelijk mensen af te laten slachten. Zij zullen de slaafse Amerikaanse regering opdragen wat ze moeten doen, net zoals dat bij de vorige Wereldoorlogen het geval was.

Die oorlog zal niet bedoeld zijn om de economie te redden. Volgens High geven de 'meesters' achter de schermen helemaal niet om de economie, en stort deze zelfs volgens een door hen gepland schema in elkaar. Ze wisten dat de economie zou instorten, en hebben het tijdstip dat dit definitief zou gaan gebeuren, alleen wat uitgesteld - tot nu.

Bailouts vullen alleen de zakken van de elite
De bailouts zijn bedoeld om de 'schaduwregering', degenen die achter de 'black ops' ('zwarte operaties') zitten, nog zo lang mogelijk van de nodige fondsen te blijven voorzien. Cliff zegt dat er boven de Amerikaanse president nog 27 hogere 'security clearance' niveaus zijn, dus dat er 27 lagen met informatie zijn, die de president van de VS niet mag weten. En de mensen die bij die 27 hogere niveaus horen, zijn degenen die alle bailout-biljoenen in hun zak steken.
 
Volgens de gegevens van het Web Bot zal één van de drie belangrijkste controlerende tentakels van de elite zijn macht verliezen. Dat betreft overigens niet de val van de dollar en andere valuta's, want het feit dat deze zullen instorten is geen teken dat de 'meesters' hun controle hier over kwijt zijn. Sterker nog, die instorting zal hun macht en controle over sommige zaken alleen maar vergroten.

Cliff ziet dit in het licht van een soort 'energie', die wij als bevolking zouden hebben. Als we die (gedachten-)energie richten op vooraf door de elite bepaalde zaken, dan 'voeden' zij zich in feite met onze energie, en worden wij zwakker en zij sterker. Maar op het moment dat wij stoppen met het richten van onze energie naar hen en hun doelstellingen, dan worden wij juist sterker en zij zwakker.

FEMA-kampen vooral bedoeld om angst te zaaien
Ten aanzien van de FEMA-(concentratie)kampen in de VS zegt Cliff High het volgende. De kampen bestaan ontegenzeggelijk, en er zijn wetten aangenomen die het mogelijk maken om militaire bases te gaan gebruiken als interneringskampen. Maar volgens hem is het een mentaal spelletje. 'Zo lang de mensen geloven dat ze die FEMA-kampen gaan gebruiken, hoeven ze er niet één te activeren,' aldus High. De kampen zijn slechts bedoeld om de bevolking angst aan te jagen en om hun gedachten te controleren. En als de mensen bang zijn, zijn ze het gemakkelijkst te beïnvloeden en te sturen.
 
Elite bang voor enorme calamiteiten op het noordelijk halfrond
Veel mensen uit de 'hogere' kringen, waaronder bijvoorbeeld de familie Bush, kopen land in hooggelegen landen op het zuidelijk halfrond, zoals Paraguay. De reden is dat de machtigen ergens bang voor zijn, voor iets dat aan het eind van de jaren '90 duidelijk is geworden. Een onderdeel van wat zij verwachten is bijvoorbeeld een Zonnestorm, die het noordelijke halfrond zal gaan raken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid van een 'coastal' (kust-)verandering, die onafhankelijk van een verandering van het Aardse magnetische veld zal plaatsvinden - een gebeurtenis die op zichzelf al zeer ernstige gevolgen zal hebben.

Sommige van deze zaken zullen al vóór 2012 gaan plaatsvinden, en de elite denkt dat ze op het zuidelijk halfrond, in hoog gelegen gebieden (dus minder kwetsbaar voor massale overstromingen) veilig zullen zijn. Cliff High noemt hierbij de grootste multinationale operatie ooit: de bouw van de 'zadengrot' (de 'Doomsday Vault') op een Noorse eiland. Alles wijst er op dat men weet dat er iets verschrikkelijks staat te gebeuren.
 
Deze 'zadengrot', waarin alle belangrijke gewassen, vruchten, zaden etc. voor toekomstige generaties in zullen worden opgeslagen, noemt High als hét voorbeeld dat als landen maar willen, ze binnen zeer korte tijd alles gedaan kunnen krijgen. Normaal duurt het tientallen jaren voordat de regeringen het ergens over eens zijn, maar als ze écht iets van de grond willen krijgen, zoals deze 'zadengrot', dan kunnen ze dat binnen één jaar tijd voor elkaar krijgen. 'Als ze werkelijk wat voor oorlog dan ook zouden willen beeindigen, zouden ze dat doen.' Bewijs is de enorme internationale inspanning die wordt geleverd bij het bouwen van deze 'doomsday' overlevingsgrot.
 
Ook zouden er in Australië enorme ondergrondse complexen worden gebouwd, omdat de elite dit beschouwd als een 'overlevingseiland' voor de aanstaande wereldwijde catastrofe, waar deze ook uit zou bestaan.
 
In een recente geheime bijeenkomst van het Amerikaanse Congres zouden de leden op de hoogte zijn gesteld van de aanstaande economische ineenstorting,de impact hiervan op de wereldvoedselvoorziening, die over de hele wereld enorme revoluties tot gevolg zal hebben, en daarnaast ook informatie hebben gekregen over het openbaarmaken van het kontakt met buitenaardse wezens.  
 
Na alle ellende van de jaren 2009-2012 vind er tussen 2012 en 2017 een wereldwijde 'coastal shift' plaats, waarbij hele continenten van hun plaats gerukt zullen worden, tot op de bodem van de oceaan zullen zinken, of juist uit de oceaan omhoog zullen komen.

Wereldregering bestaat feitelijk al
Cliff zegt over de veel besproken plannen van de elite om een één-wereldregering op te zetten, dat zo'n regering in feite al bestaat. Sterker nog, hij bestrijdt dat er ooit sprake is geweest van het plan voor een 'wereldpresident' en/of een 'wereldparlement', omdat er via zo'n instituut juist géén controle mogelijk is, en hun plannen gedoemd zijn om te mislukken. 'Ze hebben geen wereldregering, wereldleider en wereldmunt nodig, want ze hebben ze toch allemaal al in hun macht.'
 
Er bestaat dus al lang een wereldregering, maar niet zo één als in de toekomst gepland zou zijn. De mensen zijn totaal misleid door te denken dat ze 'hun eigen' regering kunnen kiezen, en beseffen niet, dat al deze regeringen worden bestuurd en gecontroleerd door de elite achter de schermen. 'En zo lang ze ons op elkaar laten schieten en ons elkaar laten vermoorden, zijn wij de verliezers,' aldus High.

Het is eigenlijk niet echt van belang wie er werkelijk over de wereld regeert. Als je volgens High alle namen en lijnen volgt, kom je uiteindelijk uit bij slechts 13 families, een zeer kleine groep dus die álles controleren. Daarnaast is er bewijs -maar niet hard te maken- dat er boven hen nog een andere macht staat, maar zolang die 13 families dat niet zullen toegeven, zullen we het volgens hem nooit te weten komen.

Onthulling bestaan ufo's en aliens nabij
Vanaf later dit jaar en begin 2010 zal er in toenemende mate onthulling en erkenning zijn van het bestaan van buitenaardse wezens, totdat 1 a 2 jaar later de hele mensheid er niet meer omheen zal kunnen. In maart 2010 zullen heel veel geinformeerde mensen moeten erkennen, dat er inderdaad 'aliens' bestaan.

De recente aankondiging van een groep experts dat als de regering dit niet doet, er binnenkort informatie naar buiten zal worden gebracht die het bestaan van ufo's en aliens zal bewijzen, ziet High als een teken dat de elite achter de schermen op zekere terreinen hun controle begint te verliezen. Volgens hem was deze op CNN uitgezonden persconferentie niet gepland en niet gecontroleerd, en zou een dergelijke bekendmaking in de ogen van de 'meesters' op dit moment nog te vroeg komen.

De aanstaande onthulling van het bestaan van buitenaardsen kan zowel in scène zijn gezet, als echt zijn. Er zou namelijk bóven de al eerder genoemde 27 lagen die boven de Amerikaanse president staan, een macht kunnen zijn, die niet noodzakelijk afkomstig is van onze Aarde. Het is heel goed mogelijk dat de informatie over het bestaan van 'aliens' op deze manier naar buiten zal worden gebracht. Daarbij maakt het niet eens uit het in scène is gezet of niet, omdat de mensen zullen moeten besluiten hoe ze op deze informatie zullen reageren. 'En als ze dit gaan gebruiken om angst te verspreiden, dan besluit ik om niet bang te zijn,' aldus Cliff High.
 
Drie mogelijke scenario's Web Bot voorspellingen
Cliff High zegt dat er ten aanzien van al deze Web Bot drie mogelijkheden zijn:  
 
1. Ik ben een gestoorde en alles wat ik zeg ik zinloos.
2. Ik ben een gestoorde, maar alles wat ik zeg zal tóch gebeuren.
3. Ik heb gelijk, maar tóch gebeurt het niet, omdat we dankzij de informatie die we nu hebben, massaal zullen besluiten dat we het niet zover zullen laten komen.

'Stel dat er niets gebeurt na 5 november, geen oorlog, niets. Dan lacht iedereen me tegen die tijd uit. Het kan ook dat het Anglo-Amerikaanse imperium wél instort, met catastrofale gevolgen voor bijna ieder mens op deze planeet. Dan zou ik gelijk hebben. In beide gevallen zou het Web Bot dit opmerken, en deze gegevens van te voren aan ons laten zien.'
 
'De derde mogelijkheid is de meest intrigerende: wat als het Web Bot gelijk heeft, maar we, nu we eenmaal deze kennis hebben van die oorlog en aanstaande instorting, met z'n allen besluiten dat we het niet gaan toestaan, het niet zullen laten gebeuren. Stel dat we er over de hele wereld zó massaal over gaan praten en tegen protesteren, dat de machten achter de schermen besluiten, dat ze deze plannen niet kunnen doorzetten, omdat ze niet geaccepteerd zullen worden. En dán kunnen we misschien iets veranderen.'

'Al deze drie varianten zijn mogelijk. Het is echter niet aan mij om te beslissen, welke variant de werkelijkheid zal worden.'
 
Bijbelse profetiën en 2012 als middelpunt
Cliff High is er zeker van dat de profetiën uit de Christelijke, Joodse en Islamitische wereld allemaal slaan op de tijd waar we nu in leven. Zo zouden mensen heel goed kunnen denken dat de oorlog rond Israël in november en december de slag bij 'Armageddon' is, die in de Bijbel wordt voorzegd. Volgens High zijn deze profetiën afkomstig van 'wezens, die wisten wat er zou komen, en boven de tijd staan'. Hij denkt echter niet dat de Bijbel 'goddelijk' is, maar speciaal ontworpen is om voor een bepaald doel dienst te doen, en dat de Joodse, Christelijke en Islamitische religies met een specifieke reden juist voor deze tijd zijn gecreëerd.

Het einde van de Maya kalender op 21 december 2012 is een heel belangrijke, bovennatuurlijk datum. Tegelijkertijd is het ook een 'geconstrueerde datum', die ontstaan is door het combineren van zowel de Maya, de Juliaanse als de Gregoriaanse kalender. De machten achter de schermen wilden juist 11:11 uur op 21-12-2012 als uitkomst voor het einde van de Maya-kalender hebben. Hier zijn allerlei mathematische berekeningen aan vooraf gegaan, met als doel om precies op die datum en die tijd uit te komen. De reden is dat de machtelite enorm hoge verwachtingen heeft van een bepaalde gebeurtenis die speciaal op die dag en op die tijd zou moeten gaan plaatsvinden.

Cliff High denkt overigens, dat de mensen tegen die tijd zich nauwelijks druk zullen maken om die datum, omdat er in maart 2012 al zó veel schokkende gebeurtenissen zijn geweest, dat een eventuele nieuwe gebeurtenis in december de mensen grootdeels onverschillig zal laten. 'Ze zullen het veel te druk hebben met de zaken, die op dat moment zullen spelen.'
 
'2012 is een middelpunt,' aldus High. 'Een exact centrum, waarin ons zonnestelsel op één lijn zal staan met een magnetische 'band' die zich om onze Melkweg bevindt. Dat is een moment van 'maximale druk'. Zie het alsof ons hele Zonnestelsel in een gigantische magnetische versie van een snelkookpan wordt gegooid. We zien de effecten van deze 'snelkookpan-druk' overal; in de Zon, op de planeten, op de Aarde, noem maar op. Ook de mensen zélf voelen deze druk, in hun lichaam, in slapeloosheid, al dat soort zaken. Dat heeft zijn oorzaken buiten onze Aarde en heeft ook zijn impact op dieren, planten, en speciaal het leven in de zee en op vogels (die massaal aan het sterven zijn, omdat zij veel gevoeliger zijn voor magnetische veranderingen dan wij).'
 
'Het echte probleem komt pas als we het middelpunt zijn gepasseerd. In de 10 jaar na 2012 zal de druk weer gaan afnemen, waardoor zaken weer terug op hun plaats zullen gaan vallen. Het probleem met alle cycli is, dat als je aan de ene kant tot een extreem punt komt (in 2012), je vervolgens aan de andere kant -als tegenreactie- ook tot een extreem punt komt, om pas daarna weer balans te krijgen.'
 
Volgens Cliff High neemt de druk op dit moment dus juist toe, wat te zien is in steeds meer magma(vulkaan-)activiteit, die gevoelig is voor magnetische veranderingen. Ook de continenten staan onder druk, worden als het ware richting het midden van de Aarde 'geperst'. Op het moment dat deze druk -in en na 2012- wordt losgelaten, krijg je daarom geweldige uitbarstingen, op zowel de Aarde, de planeten als de Zon.
 
Mensen moeten uit hun 'apengedachten' stappen
Tenslotte zegt Cliff dat verreweg de meeste mensen, als gevolg van de manipulatie via de gecontroleerde media, gevangen zijn in een bepaalde manier van denken die hij 'monkey mind' noemt, apengedachten. Hierdoor blijf je in cirkels denken, wat op je emoties werkt en je steeds banger maakt, etcetera. Iedereen moet zich volgens hem losmaken van deze 'apengedachten', en eens goed bekijken wat er nu werkelijk aan de hand is in de wereld, en vervolgens besluiten om niet mee te werken met de plannen van de elite. Ook moeten ze zich snel gaan voorbereiden op alle dramatische zaken die door het Web Bot voorspeld worden, omdat deze zeker zullen gaan gebeuren.
 
Er is echter ook nog de mogelijkheid dat de elite zich welliswaar opsluit in hun ondergrondse bunkers, maar we het als mensheid tóch zullen overleven. 'En als er genoeg mensen alle rampen zullen overleven, zullen wij besluiten of we hen uit hun bunkers en grotten zullen vrijlaten, of niet.'
 
 
Xander

Zie ook:
 
 
Bronnen:
Deel1
Deel 2


Bron: xandernieuws