Bilderbergers in Griekenland 'plannen economische Depressie'

Laatste wijziging: zaterdag 9 mei om 23:20, 4900 keer bekeken
 
Groningen, zaterdag 9 mei 2009

 

Aan de vooravond van de jaarlijkse bijeenkomst van de Bilderberg Groep, die van 14-17 mei in het Griekse Vouliagnmeni gehouden zal worden, heeft onderzoeksjournalist Daniel Estulin volgens eigen zeggen schokkende details ontdekt over de plannen van de wereldelite met de economie in het komende jaar.
Aan de jaarlijkse conferenties van de Bilderberg Groep nemen ongeveer 150 van 's werelds meest invloedrijke en machtigste vertegenwoordigers deel, die afkomstig zijn van koningshuizen, regeringen, de industrie, het bankwezen, de media, de wetenschappelijke wereld en het militair-industriële complex. De gesloten groep opereert onder de zogenaamde 'Chatham House regels', wat betekent dat er geen details worden bekendgemaakt over wat er tijdens de bijeenkomsten wordt besproken, ondanks het feit dat redacteurs van de grootste kranten ter wereld (Washington Post, New York Times, Financial Times) er bij aanwezig zullen zijn.
 
Volgens Estulins bronnen, die in het verleden al vaker zeer accuraat zijn geweest met hun informatie, zijn de Bilderbergers verdeeld over te volgen koers wat betreft de toekomst van de wereldeconomie. Er komt of een 'aanhoudende, kwellende depressie die de wereld verdoemd tot tientallen jaren stagnatie, teruggang en armoede... of er komt een intense, maar kortere depressie, die de weg bereidt voor een nieuwe, duurzame economische wereldorde, met minder soevereiniteit, maar meer efficiëntie.'
 
Deze informatie moet extra serieus worden genomen, omdat Estulins eerdere economische voorspellingen, die waren gebaseerd op uitgelekte informatie van dezelfde bronnen, tot nu toe dodelijk accuraat zijn geweest. Zo voorspelde Estulin het instorten van de huizenmarkt en het begin van de financiële crisis in 2008. Deze voorspellingen waren gebaseerd op de verkregen geheime informatie van de Bilderberg-ontmoetingen in 2006 in Canada en in 2007 in Turkije.
 
Voorafgaand aan de aanstaande bijeenkomst is de Bilderberg leden een boekje overhandigd, met daarin details over de economische agenda. Eén van deze details betreft het feit, dat de Bilderbergers de buitenwereld een vals beeld van een economisch herstel voorspiegelen, waarbij beleggers worden misleid om hun geld opnieuw in de aandelenmarkten te steken. Als dat eenmaal gebeurd is, dan volgt er een geplande enorme terugval, die in de maanden erna 'gigantische verliezen en een verzengende financiële pijn' teweeg zal gaan brengen.
 
Estulin zegt dat de Bilderbergers rekening houden met een Amerikaans werkloosheidspercentage van 14% aan het eind van 2009, bijna een verdubbeling van het officiële cijfer van nu (8,1%). Dit cijfer geeft echter eveneens een vertekenend beeld - de werkelijke werkeloosheid in de VS bedraagt volgens veel analisten op dit moment al minstens 15%.
 
De Bilderberg Groep zou eveneens het Europese Verdrag van Lissabon er door willen drukken, omdat dit van cruciaal belang is bij het creëeren van een federale Europese superstaat. Om deze reden worden de Ieren gedwongen om in september/oktober opnieuw over het verdrag te stemmen, hoewel zij dit eerder hebben afgewezen, samen met de Fransen en de Nederlanders (daarmee wordt de Europese Grondwet bedoeld, de voorloper van het Verdrag van Lissabon, dat feitelijk precies hetzelfde is).
 
Eén van de doelstellingen is om de anti-Lissabon beweging 'Libertas', geleid door Declan Ganley, te neutraliseren. Het plan is om de Amerikaanse media geruchten te laten verspreiden, dat Ganley wordt gefinancierd door Amerikaanse wapenhandelaars, die banden zouden hebben met het Amerikaanse leger.
 
Daniel Estulin, Jim Tucker en andere bronnen die wisten te infiltreren in de Bilderberg ontmoetingen, hebben met de regelmaat van de klok informatie naar buiten gebracht over geplande gebeurtenissen, die later inderdaad precies zo uitkwamen. Hiermee hebben ze bewezen dat de Bilderbergers niet alleen maar wat met elkaar kletsen, maar daadwerkelijk en integraal de agenda van de Nieuwe Wereld Orde plannen.
 
Afgelopen maand schepte de Belgische burggraaf en huidige Bilderberg voorzitter Etienne Davigon nog op, dat de Bilderbergers mede verantwoordelijk zijn voor het invoeren van de euro, door deze gezamelijke Europese munt al in de vroege jaren '90 op de agenda te zetten. Een onderzoek van de Britse BBC wees zelfs uit, dat de totstandkoming van de hele Europese Unie het geesteskind was van de Bilderbergers.
 
Daarnaast hebben de Bilderbergers een reputatie als 'koningsmakers' opgebouwd. De organisatie selecteert zowel presidentskandidaten als hun running mates, alsmede ook premiers. Zo werden in de jaren '90 Bill Clinton en Tony Blair voor het eerst door de Bilderbergers uitgekozen en naar voren geschoven. In 2004 zou hetzelfde gebeurd zijn met de toekomstige premiers van Portugal, Pedro Santana Lopes en Jose Socrates, en meer recent met de huidige Amerikaanse vice-president Joe Biden.
 
De Bilderbergers waren vorig jaar bezorgd dat de olieprijs te snel steeg, nadat deze op $ 150 per vat terecht kwam. Daarom wilden ze er voor zorgen dat de olieprijzen weer gingen dalen. Dat is precies wat er aan het eind van 2008 gebeurde, waardoor de prijs uiteindelijk uitkwam op onder de $ 50 per vat. In 2005 in München, toen de olieprijs $ 40 per vat was, planden ze juist precies het omgekeerde. Gedurende die vergadering deelde Henry Kissinger de verzamelde elite mee, dat besloten was om de olieprijs in de 12 tot 24 maanden erna, te verdubbelen. Ook dat is exact geschiedenis geworden.
 
Er waren eveneens geruchten dat de veel besproken 'geheime ontmoeting' tussen Hillary Clinton en Barack Obama feitelijk plaatsvond tijdens de Bilderberg vergadering in de VS, afgelopen jaar.
 
Het valt nog te bezien wat de gevestigde media toegestaan wordt om te berichten over de volgende vergadering van de Bilderbergers, volgende week in Griekenland. Ondanks het feit dat talloze malen aangetoond is, dat de Bilderbergers een enorme invloed hebben op de geopolitieke en financiële gebeurtenissen in de wereld, geven de door de elite gecontroleerde massamedia nauwelijks details over de jaarlijkse bijeenkomsten.
 
Het is dus opnieuw aan de alternatieve media, hoofdzakelijk te vinden op het internet, om het publiek op de hoogte te stellen van de plannen van de elite voor het komende jaar. Het is echter de vraag hoe lang dit nog mogelijk is, aangezien de regering Obama in de VS druk bezig is maatregelen te nemen en wetgeving in te voeren, waardoor naast de radio, de tv en de kranten, ook het internet totaal onder overheidscontrole zal komen te staan.*


Bron: xandernieuws