~ Unieke Schoonheid ~ deel 3

Laatste wijziging: vrijdag 10 april om 15:54, 2702 keer bekeken
 
Groningen, vrijdag 10 april 2009

 

We willen nu enkele vragen beantwoorden.

Vraag Verantwoordelijkheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Wat, als “verantwoordelijkheid” voor sommige mensen een schrikaanjagend woord is?

Antwoord: Ja het is schrikaanjagend, want verantwoordelijkheid is de voorloper voor ware kracht en kracht jaagt mensen angst aan. Wij vinden het heel interessant dat mensen traditioneel naar helderzienden en toekomstvoorspellers gaan om antwoord te krijgen op hun vragen en soms doen ze dat omdat ze bang zijn om de verantwoording te nemen om de antwoorden in henzelf te vinden. Wij zijn niet hier om jullie antwoorden te geven. Het is onze grootste wens dat jullie misschien deze kamer uit zullen lopen met meer vragen dan antwoorden, want dat is in je kracht gaan staan. Diep in jullie ligt het weten. Als wij dat deel van jullie kunnen wakker maken, hebben wij onze taak gedaan en dat is waar de verantwoordelijkheid naar voren komt. Wij zeggen jullie dat er veel gelegenheden zijn waarop jullie je verantwoordelijkheid kunnen her-inneren. Die verantwoordelijkheid is in eerste instantie voor jezelf. De grootste verantwoordelijkheid die je hebt is je eigen geluk. Niemand kan die verantwoording voor je nemen. Niemand kan op dat gebied iets voor je doen want het moment waarop je op een ander gaat leunen om die verantwoording te krijgen, duw je hen weg en verliezen jullie beiden je evenwicht. In het verleden waren veel relaties gebaseerd op wat wij noemen leunrelaties. In zo’n relatie gelooft iemand dat hij of zij slechts een halve persoon is en gaat op zoek naar een andere halve persoon om een relatie mee te hebben. Het probleem met leunrelaties is dat het moment waarop de één in beweging komt en gaat groeien, de ander valt. Wanneer twee mensen naast elkaar kunnen staan en niet op elkaar leunen maar gewoon hun leven met elkaar delen, wordt het magisch. Dat is verantwoordelijk zijn voor je eigen energie. Het is jouw verantwoording om hier te zijn en het beste licht en een zo goed mogelijke expressie van je goddelijke schoonheid te zijn.

Voor wie ben jij verantwoordelijk? Aan wie ben jij verantwoording schuldig? Wel, men zou kunnen zeggen dat je een deel bent van het geheel. In feite bestaat er geen scheiding tussen jou en de persoon die naast je zit. Jullie zijn een deel van elkaar. Daar jullie leven met de illusie van gescheidenheid en jullie geloven dat je maar één persoon bent en dat de persoon die naast je zit iemand anders is, willen we jullie daarover een verhaal vertellen. Er was een moment in de evolutie van de mensheid waarop jullie bij een punt kwamen waarop het spel van de vrije keuze beëindigd kon worden. Alles zou op dat moment beëindigd hebben kunnen worden en zou heel succesvol zijn geweest als dat was gedaan. In plaats daarvan verkozen jullie om van de eerste golf van bekrachtiging van “volg de leider” in de tweede golf van bekrachtiging van “volg jezelf” te stappen. Op dat moment veranderden de dingen. Jullie moesten de regels opnieuw vaststellen of herschrijven. Jullie gingen je eigen omstandigheden evalueren. Vanaf dat moment moest alles in jullie leven een nieuwe betekenis hebben. Aan de andere kant van de sluier was er een enorme commotie, want alle wezens die ooit hadden bestaan, kwamen aangesneld en stonden in een lange rij in de hoop om aan het spel deel te kunnen nemen. Iedereen zei: “Het lijkt erop dat de Aarde naar het volgende niveau gaat. Ik wil er naartoe en deel uitmaken van de verandering.”

Toen ontstond er een lange rij zielen die naar de Aarde wilden via relatief weinig geboorten. Het werd al heel snel duidelijk dat er veel meer zielen naar de Aarde wilden dan dat er mogelijkheden waren. Op dat moment gebeurde er iets interessants, want aan de andere kant van de sluier zijn we niet gescheiden van elkaar. De eerste persoon in de rij draaide zich om en keek naar de persoon achter zich en zei: “Weet je, jij hebt een grotere kans om voor verandering te zorgen dan ik. Met jouw instelling en jouw vorige levens en de informatie die je bezit kun je in feite voor veel meer verschil zorgen dan ik. Waarom kom jij niet vooraan staan en ga ik achter jou staan?” En er vond een enorme hergroepering van deze lange rij plaats want er bestaat geen concurrentie aan de andere kant van de sluier. Jullie zijn allemaal een deel van elkaar. Een voor een stond elke persoon in de rij met zijn/haar unieke schoonheid zichtbaar zodat de allerbeste goddelijke expressies de wereld konden ingaan.

En zo gebeurde het dat de hoogsten van de hoogsten en de besten van de besten voor in de rij kwamen te staan. En hier zijn jullie dan. Jullie hebben het gemaakt. En aan wie zijn jullie daar nu verantwoording voor schuldig? Wij stellen voor dat wanneer je het moeilijk hebt om verantwoordelijk te zijn voor je eigen blijheid en geluk je eens zou kunnen denken of je misschien verantwoordelijk bent tegenover al die zielen die een stapje opzij hebben gedaan zodat jij op dit moment op deze Aarde kunt zijn. Zij kijken elk moment over je schouder met je mee. Als jij in de spiegel kijkt en zegt: “Wat doe ik hier? Zorg ik voor verandering? Ben ik helemaal alleen?”, dan moet je beseffen dat er een geweldige aanmoedigingsploeg aan de andere kant van de sluier staat en al die wezens die een stapje opzij hebben gedaan zodat jij hier kunt zijn, je aanmoedigen en in feite heel erg trots op je zijn. Daarin ligt je verantwoording. En wij danken je voor het stellen van de vraag. En het is een schrikaanjagend woord.

Vraag:Ik heb kort geleden de kinderen verlaten en ben hier naartoe gekomen. Wat gaan er met hen gebeuren?

Antwoord: Je kinderen zullen het goed doen en ze zullen altijd je kinderen zijn. Zij zijn op hun eigen pad en moeten hun eigen weg vinden. Zij leren hun eigen verantwoording te nemen. Vaak doe je zo hard je best om hen te helpen. Je doet zo hard je best om je kinderen en degenen waar je van houdt meer te geven dan wat je zelf had toen je opgroeide. Soms span je je zo in dat je hen in de weg staat. Wanneer ze aan de andere kant van de sluier zijn stellen ze contracten op voor dit soort dingen en zeggen: “Het lijkt alsof ik een kans heb om met mijn hoofd tegen een stenen muur te lopen. Als ik dat zou doen kan ik misschien leren wat ik de afgelopen 12 jaar heb geprobeerd te leren.” Vlak voordat ze tegen de muur opbotsen, stapt er echter iemand voor hen die zegt: “Je botst tegen die muur aan en omdat ik zo veel van je houd wil ik dat voorkomen.” Soms is het het beste om een stap achteruit te doen, liefdevol toe te kijken en te beseffen dat het jouw verantwoording naar je kinderen is dat je er altijd voor hen bent wanneer zij leren hun eigen kracht op te pakken. Houd van hen en geef hen onvoorwaardelijke steun. Soms zal dat betekenen dat je genoeg van hen houdt om een stap achteruit te doen en hen met hun hoofd tegen die muur te laten botsen en hun eigen ervaring daarin te hebben. Ze zijn jouw kinderen. Je zult hen niet verliezen en er is een hereniging op komst.

Vraag: Gegroet. Ik sta op de rand van een klif. Ik denk dat ik eraf gestapt ben en naar beneden tuimel. Dit is een nieuwe cyclus, een nieuw begin, een nieuwe initiatie. Terwijl ik val vraag ik me af wat ik zal tegenkomen wanneer ik de grond bereik, welk spoor ik zal nemen en welke realiteit ik zal creëren. Het is heel moeilijk om geen angst te voelen. Ik lijk in cycli te gaan. Ik heb het gevoel hier eerder te zijn geweest. Het ziet er bekend uit, maar dat is het niet. Het is wat meer ontwikkeld. Ik denk dat ik een ei was en dan een larve en ik weet niet of ik al een vlinder ben, maar ik ben aan het veranderen. Ik mis vertrouwen ook al ben ik al vaak door deze cyclus gegaan. Vertrouwen over waar ik naar toe ga – ik weet dat ik ergens naartoe ga, ik maak me alleen zorgen over het creëren, wat ik creëer en hoe ik contact maak met mijn broers en zusters in deze samenleving. Kunnen jullie me helpen?

Antwoord: Begrijp in de eerste plaats dat het van de klif afstappen al een creatie op zich is, en een heel grootse creatie. Ook al voel je jezelf naar beneden tuimelen, je volgende creatie, zoals je zelf al zei, zal het bereiken van de grond zijn. We denken echter niet dat dit nodig is, want je creëert precies op dit moment een nieuwe brug onder je voeten. Als je dat wilt, zal je dat heel binnenkort voelen in je dagelijkse leven want het is niet nodig om op de grond te vallen. Die is daar gewoon om je te helpen bang te zijn. Vind je dat menselijke begrip niet fantastisch? Je hebt net het woord dat uit vijf letters bestaat genoemd, angst, waar zo veel mensen zo bang voor zijn, maar begrijp alsjeblieft dat het alleen mogelijk is om bang te zijn voor iets dat onbekend is. Wanneer je eenmaal weet dat het ergste kan gebeuren, neemt dat iets van de angst weg. Dus zie jezelf op de grond, als je dat durft. Zie hoe je na die prachtige val opstaat en het stof van je afklopt en begrijp dat je op een later tijdstop die ervaring zult ophalen en je aan mensen zult vertellen hoe bang je was en dat zal een prachtig verhaal zijn. De realiteit is dat je niet kunt vallen ook al zou je het proberen. Je wordt gewoon in een nieuwe positie gebracht. Je hebt erom gevraagd. Nu gebeurt het. Het is niet mogelijk om je precies te vertellen waar het naartoe gaat want je hebt nog niet alle details van de uiteindelijke ontwikkeling ingevuld. Wel kunnen we je zeggen dat je op de goede weg bent en ja, het zal angstig zijn. We hopen dat je geniet van de reis. Dank je wel voor de vraag.

Vraag:Jullie zeiden eerder dat iemand de keuze moet maken om een ander met zijn hoofd tegen de muur te laten lopen zonder te proberen dat te voorkomen. Hoe ter wereld vertel je dat die ander op zo’n moment. Is daar een leidraad voor?

Antwoord: De gemakkelijkste manier waarop wij je dat kunnen vertellen is dat jullie een door grenzen afgebakend energieveld in jezelf zijn. Velen van jullie komen echter naar de Aarde zonder die grenzen, zonder te begrijpen dat dit hun energieveld is en daardoor pakken ze constant de energie van anderen op. Dat is het kenmerk van de genezer en behoort heel vaak tot een van de Twaalf Primaire Levenslessen, namelijk Grensafbakening. Er is geen enkele grens aanwezig. Net zoals bij de persoon die een restaurant binnen gaat, aan een tafel gaat zitten en zich boos voelt worden wellicht niet wetend dat er voordat hij binnenkwam aan die tafel een ruzie was. Jij ging de mensenmenigte in en pakte alles op. Waar ligt dat aan? Je eerste verantwoordelijkheid ligt binnen je eigen energieveld. Om je eigen plaats in te nemen, om jezelf te voeden. Om jezelf te helpen geluk te vinden. Pas dan kun je objectief naar de andere velden om je heen kijken en in plaats van deze over te nemen als jouw verantwoordelijkheid kun je objectiviteit bieden en zoiets zeggen als: “Ik zie dat je een richting opgaat die doodloopt en al heel snel. Weet je dat daar een stenen muur staat? Oké. Ik zal je keuze respecteren en het je laten ervaren.” Dat is niet alleen jouw plicht, maar hun recht. Vaak is het heel moeilijk om toe te kijken want sommige mensen lijken er hun levensdoel van te maken om met hun hoofd tegen de muur te lopen. Het is heel moeilijk en toch, als je genoeg van hen houdt, zul je hen dat zelf laten ervaren en de brokken liefdevol oppakken, maar er geen verantwoording voor nemen.

De vraag is dus, hoe weet je dat. We kunnen je daarvoor geen definitief antwoord geven. We kunnen je wel zeggen dat wanneer je energie heel sterk wegloopt, je te veel investeert in de energie van een ander. Je energieveld behoort in tact te zijn, compleet en vervuld, want alleen dan kun je een energetisch rolmodel zijn voor de mensen waar je van houdt. Alleen dan kun je hen een idee geven wat het is om jezelf op de eerste plaats te zetten. Wij danken je voor je vraag.

Vraag: Ik heb een vraag over de klimaatsveranderingen. Ze zijn een feit waar niet aan te ontkomen is. Ze gebeuren. Ik veronderstel dat ik verwachtte dat het klimaat in een bepaalde richting zou veranderen. Een plaats die nat is zou droog worden, een plaats die koud is zou warm worden, maar het lijkt erop dat de veranderingen willekeurig zijn en nogal chaotisch. Kunnen jullie daar iets over zeggen?

Antwoord: Op dit moment ontstaan er op Aarde veranderingen in de watertemperaturen. Ze zijn heel klein maar zorgen voor grote veranderingen op de planeet. Dat is geen geheim. We hebben het er al eerder over gehad dat het waterniveau op Aarde stijgt. Dat zal gebeuren. Het is slechts een kwestie van hoe veel het zal stijgen en dat wordt door jullie bepaald. Dat wordt bepaald door jullie verwachtingen, jullie verbinding met de planeet en hoe ver jullie het volgende vibratieniveau van de Aarde moeten verhogen om jullie hogere vibratie te ondersteunen. Dit is een evolutionaire fase, geen catastrofale. Er vinden aanpassingen plaats die daarmee te maken hebben. Het moment waarop de een of andere verandering wordt ervaren, zul je aanzienlijke fluctuaties zien – geen geleidelijke verandering naar warmer of kouder – maar eerder enorme fluctuaties. Het is geen geheim om jullie te vertellen dat er nog veel meer orkanen komen en ook hele grote (twee dagen na deze channeling bereikte Katrina de Verenigde Staten). Jullie weten dat er een cyclus is. We zullen jullie nog iets anders vertellen want veel van deze signalen zijn gecreëerd zodat de energie van de Aarde kan gaan veranderen. Als Zij de temperatuur van Haar eigen wateren verhoogt, begint de Aarde in een hoger tempo te vibreren. Als iets warmer wordt, vibreert het sneller. Dus, ook al zijn deze veranderingen op dit moment heel klein, ze zorgen wel voor grote veranderingen in de weerpatronen op Aarde en dat zal zo doorgaan. Het zal geen geleidelijke ontwikkeling zijn, maar een op en neergaande ontwikkeling.

Tegen de tijd dat jullie je afvragen of iets niet heel erg drastisch is, zal het hopelijk een beetje tot bedaren komen zodat jullie je comfortzone kunnen vinden voordat het weer begint. Dat is de manier waarop Zij te werk gaat. Dat is de manier waarop Zij verandert en Ze houdt Haar verbinding met jullie heel goed in de gaten om jullie te helpen met jullie behoeften op Aarde. Jullie zullen meer drastische veranderingen zien. Met jullie huidige inzicht in geologie en jullie Aardse geschiedenis, zeggen wij dat jullie een volgende ijstijd tegemoet gaan. Oh ja. Dat brengt allerlei angsten naar boven. Het zal nog vele honderden jaren duren, maar dat staat er te gebeuren en naarmate die ontwikkeling verder gaat zullen jullie heel kleine, onbeduidende veranderingen zien gaan gebeuren om die veranderingen te creëren die kenmerken lijken te zijn. Deze ijstijd zal voorafgegaan worden door een opwarming van de Aarde aangezien Zij haar vibratie verhoogt en door veranderingen in weerpatronen. Jullie angst daarvoor is gebaseerd op jullie overtuiging dat jullie niet kunnen leven in een ijstijd maar wij vragen jullie om niet te vergeten dat ook jullie je ontwikkelen. Aanpassing is een menselijke eigenschap die jullie door veel van dit soort veranderingen heeft heen geholpen en dat weer zal doen.

Een van deze veranderingen die in de nabije toekomst zal plaatsvinden, is de verandering in de Kristalenergie die de Aarde binnenkomt. De Kristalenergie komt nu al meer dan vijf jaar de Aarde binnen. Jullie weten dat dit gebeurt door de zogenoemde zonnevlammen. De uitstotingen van coronale massa door de zon hebben de Kristalenergie binnengebracht die wordt opgeslagen in de Aarde wat Haar helpt met haar ontwikkeling, wat Haar helpt jullie te helpen ontwikkelen en om de ruimte daarvoor te creëren. Wij zeggen jullie, zoals we jullie in het begin nu vijf jaar geleden hebben verteld, dat die in 2006 zullen terugzakken naar een normaal tempo. Dat is een van de volgende verbanden die komen gaan. In het jaar 2006 zal dat gebeuren. Wanneer dat gebeurt zullen sommige veranderingen in weerpatronen een tijdje afnemen want momenteel is er een tijdruimte van circa 3,5 maand tussen de tijd dat de energie de Aarde binnenkomt en het moment waarop het effect ervan gevoeld wordt. Jullie kunnen dat zien in enkele dingen die op jullie Aarde zijn gebeurd, of jullie die nu goed of slecht noemen, enkele daarvan zijn een direct gevolg van de uitstotingen van de coronale massa die de Kristalenergie naar de Aarde zenden. Die is opgeslagen in de tektonische platen en komt naar boven als jullie haar nodig hebben. Dat opladen van de batterij is bijna klaar en zal ergens in 2006 ophouden en dat zal de uitstotingen van de coronale massa terugbrengen tot een normaal tempo. Intussen vragen de wetenschappers zich stilletjes af of de zon bezig is te sterven omdat er zó veel energie van haar geëxplodeerd is en ze maar niet kunnen uitvinden waar die energie vandaan kwam of hoe veel van dit soort uitstotingen nog kunnen gebeuren. Wij zeggen jullie dat de zon niet is wat jullie denken want niemand heeft de achterkant van de zon gezien of zal die ooit zien, want het is geen ster of planeet zoals jullie denken. Het is een portaal van energie. Het is een opening tussen dimensionale werkelijkheden, geen hete brandende gasbol. Het is een portaal van licht.

Wanneer jullie iets van die dingen begrijpen, zullen jullie gaan beseffen dat er natuurlijke veranderingen onderweg zijn. Wij kunnen haast niet wachten om te zien wat jullie daar van nu af aan mee gaan doen want als jullie dat aanpassen aan je eigen behoeften, als jullie dat aanpassen aan de expressie van je unieke schoonheid, verandert alles. Wij zeggen jullie dat er prachtige tijden voor jullie liggen. Jullie creëren de gelegenheden zelfs via de Aarde om aanzienlijke veranderingen te creëren in jullie werkelijkheid en in de Aarde zelf. Maak je niet druk om de dingen waarover we het hebben gehad zoals de komende ijstijd. Richt je aandacht in plaats van op het doel op de reis en geniet ervan.


 

Lieverds, het is voor ons een grote eer om hier in jullie aanwezigheid te zijn. Wij zijn vereerd om bij jullie te zijn in de kleine manieren waarop we jullie unieke schoonheid kunnen weerspiegelen zodat jullie eventjes kunnen zien wie jullie werkelijk zijn. Het is voor ons niet mogelijk om de sluier volledig opzij te trekken, want als we dat zouden doen, zouden jullie allemaal naar Huis gaan. Jullie zouden allemaal zeggen: “Waarom doen we dit?” En jullie zouden terugkeren naar de grootsheid van Thuis. In plaats daarvan zijn jullie hier en spelen het Spel, kijken om je heen en proberen uit te vinden waar het allemaal om gaat, maar in die zoektocht brengen jullie Thuis naar de Aarde. Jullie creëren de hemel in jullie dagelijkse leven en daar begint de magie. Wij applaudisseren voor jullie met alle vleugels in de hemel voor het prachtige werk dat jullie doen.

Weet dat het gewoon een genoegen is om naar jullie te kijken en wij verlaten jullie met drie simpele geheugensteuntjes. Behandel elkaar tijdens dit Spel met respect. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid, want als je voor iemand anders zorgt, zorg je voor jezelf. Speel goed samen.

Espavo.

De Groep

 Bron: maandelijkse berichten