Energetische krachten

Laatste wijziging: zondag 8 maart om 14:50, 1920 keer bekeken
 
Groningen, zondag 8 maart 2009

 


Afbeelding © is mij onbekend

De Almacht is de Schepper van AL ER IS en de gehele Schepping is ontstaan door Energetische ''Geestelijke Lichtkrachtenergieën''. De gehele Wereld en ook de Mensheid zijn een deel van die Schepping van AL ER IS. Ieder Mens kan met zijn eigen positieve gedachten een Hemel scheppen en met zijn eigen negatieve gedachten een HEL scheppen. Alles wat wij zelf in gedachten uitzenden komt terug naar ons, want gedachten zijn ''geestelijke energetische energieën''. Deze energetische energieën kunnen zich in alles manifesteren, gedachten, gevoelens, woorden, daden en zaken. Zo scheppen wij steeds weer onze eigen werkelijkheid met onze eigen geestelijke energetische 'gedachten' waar wij zelf baas over zijn. Wordt er ook bewust van hoe krachtig onze eigen gedachten energieën wel zijn.

Eenheid
De gehele Wereld, ook de Mensheid heeft Energetische Lichtkracht Energieën nodig, anders zouden wij niet kunnen bestaan. Daarom is een Natuurlijke Evolutie nodig om AL ER IS ook te kunnen onderhouden. Daarom moet er Eenheid zijn in alles, ook voor de Mensheid die 'onbewust' in een lager bewustzijn zijn gekomen. De Mensheid wist niets van zijn eigen innerlijke Zielenhart + Geest + Hoger Zelf intelligentie + 10 Master cellen + 10 Chakras + 10 zintuigen af. Weet, alles is opgeslagen in ons eigen 10delig DNA Systeem. Iedere Mens is beschermd met de Heilige Geometrie, mits wij ook geloven en vertrouwen in onze eigen innerlijk zelf. Daarom zet ook je EGO terug in je zielenhart dan wordt het Eenheidbewustzijn in je gewekt. Daar zijn wij zelf baas over, hoe wij in het leven staan, is ook wie we NU zijn, zijn we daar tevreden mee? Blijf altijd verbonden met je innerlijke zelf die altijd bij ons blijft, zit in ons eigen Lichtlichaam en in ons Aards lichaam. Zielenhart IS ons eigen innerlijke Energetische Geestelijke IK = EGO is onze eigen persoonlijkheid, wordt bewust ervan we hebben EENHEID in onszelf nodig.

Het Lichtlichaam geeft ons recht van bestaan
Het Lichtlichaam kan ons altijd beschermen door de Energetische Heilige Geometrie. Daarom wordt weer een gelover van alles dat IN je zit, dit zijn wij zelf. Door ons Energetische Lichtlichaam blijven wij voortbestaan, daarom activeer je eigen waarheidbewustzijn dit zit in je. Begrijp de Mens kan niet leven zonder zijn eigen innerlijke ZELF en daarom moet ons geestelijk energetisch spiritueel Licht-lichaam ook gezuiverd worden. Onze aura staat of valt met ons Mentaal-lichaam en dit zijn onze gedachten. Met negatieve gedachten scheppen wij problemen, met positieve gedachten scheppen wij geluk en ook gezondheid. Alles in ons innerlijk ZELF is Energetisch, benader dit op een energetisch geestelijk vlak.

SQ intelligentie
De Mensheid kan met zijn IQ intelligentie niet deze SQ intelligentie begrijpen. Alles in ons innerlijke zelf is Energetisch en mogen wij ook Geestelijk benaderen. Iedereen heeft zijn Energetische ''geestelijk'' SQ intelligentie verstand nodig. Dit kunnen wij activeren door onze EGO bewust in ons zielenhart terug te plaatsen, dan wordt ons 5de Bewustzijn geactiveerd. Daarom voed jezelf ook met geestelijke wijsheid, dit zit in ons Godsbewustzijn. Met vertrouwen scheppen wij eenheid in ons, dan is onze Geest gezond, dan is ons fysiek lichaam ook gezond.

20 zintuigen
Iedereen heeft zintuigen die wij niet begrijpen, anders zouden wij die gebruiken. Onze 10 zintuigen hebben allemaal een dubbele functie. Zoals zien = inzien, horen = luisteren, voelen = instinctwetend, kennis = intuïtiefwetend enz. We kunnen zelf ons Zintuigensysteem activeren door erin te geloven + erin te vertrouwen. Dan activeren wij ons 6de Zintuig, dan werken wij samen met onze Zielenhart en Hoger Zelfbewustzijn. Ons oerweten en oerwaarheid zit ook in ons 6deZintuig.

Transformeren
Wees niet bang voor duistere ''negatieve'' krachten. ZEG, niemand kan mij bang maken en niemand kan mij iets laten doen, wat Ik niet wil. Duistere krachten hebben geen macht over ons als wij dit NIET willen. Zeg IK wil geen angsten, emoties, en transformeer wat negatief is naar positieve energie. Wij kunnen zelf kiezen voor het Licht dit is positief. Negatief denken trekt negatief aan. Wij hebben een eigen vrije wil en kunnen alles zelf veranderen. Weet dat iedereen zichzelf kan vergeven, voor alles wat negatief is, gedachten en vergissingen en zelfs leugens die wij 'onbewust' hebben toegelaten, zo zuiveren wij ook ons eigen geweten. Wij hoeven ons niet schuldig te voelen voor ons verleden laat dit los. Ons verleden is voorbij, de toekomst is er nog niet en daarom leef in hier en NU.

Onbewuste zelf
Veel Mensen zijn nog steeds verblind in deze Aardse negatieve 3de Bewustzijn. Dit 3deBewustzijn hoort niet bij de Mens, wij horen in het 5de Bewustzijn te zijn. Daarom zitten veel Mensen vast in overtuigingen = egocentrisch vastklampen aan iets of iemand, onthecht je ervan, want dan krijg jezelf weer meer ruimte. Kom op voor jezelf, wordt zachter voor jezelf en anderen, het 3de Bewustzijn zijn Aardse negativiteiten en bezorgen de Mens pijnen. Onze eerste vereisten zijn om onze eigen innerlijke zelf te gaan begrijpen, dan is ons leven geslaagd, wij doen het voor onszelf. Iedereen mag gelukkig zijn en dit moeten wij wel zelf in werking zetten. Wij zijn zelf baas over ons leven, geloof en vertrouw in je zelf dan worden wij van binnenuit met onze immuniteit weer beschermd. Wij kunnen alles activeren in ons als wij weer een gelover worden van onze eigen inner zelf.Bron: spiritualwisdom.nl