Jaar van het Licht

Laatste wijziging: maandag 23 februari om 14:58, 2181 keer bekeken
 
Groningen, maandag 23 februari 2009

 

Het universum zal ook aan een reis naar de bron beginnen. In de geschiedenis op jullie planeet ervoeren jullie slechts één enkele uitademing van het universum wat leidde tot vorm en het leren kennen van zijn potentieel. Nu zullen jullie het proces gaan omkeren, je van de illusie ontdoen dat het fysieke de bron is en de grote levenscyclus gaan inademen.


Attentie door Ans Corbee - Spiritual Wisdom.

In het Jaar 2009 zul je je sterker gaan richten op je binnenwereld in plaats van de buitenwereld. Dit is een enorm geschenk omdat de meeste mensen op primitieve wijze de buitenwereld als bron voor hun welzijn zagen wat echter een illusie is.

Vorig jaar was het middelpunt van een 9-jarige cyclus ( 2004 – 2012 ) waarin de ziel geïntegreerd wordt. Je gaat nu op een diepere innerlijke reis waarbij je je verbindt met je Wezen als bron en het leven zoals het werkelijk is, op een volwassenere wijze ervaart.

Dit jaar zul je ook de cyclus van manifestatie, waarin het leven als een niet-verbonden ervaring werd gezien, hervormen. De fysieke structuren van de mens zullen dit jaar ook grotendeels ineenstorten.

In de eerste vier maanden zullen de diepten van de donkere schaduwen omhoog komen en datgene wat in de diepten van het innerlijke wezen vastzat zal aan het licht komen. Dit is nodig om je te steunen en helderheid te bieden zodat je in staat bent de ware levensbron van binnen naar buiten te brengen.

Het universum zal ook aan een reis naar de bron beginnen. In de geschiedenis op jullie planeet ervoeren jullie slechts één enkele uitademing van het universum wat leidde tot vorm en het leren kennen van zijn potentieel. Nu zullen jullie het proces gaan omkeren, je van de illusie ontdoen dat het fysieke de bron is en de grote levenscyclus gaan inademen.

Jullie zullen het leven nu omvormen en het binnenste en onzichtbare gaan zien als de bron van waaruit je creëert.

De 3 periodes van vier maanden van het jaar gaan over:

Tevoorschijn komen van de Donkere Schaduw – de eerste vier maanden. Innerlijke Verandering – die je naar je diepere innerlijke bron voert en waarbij je kijkt naar alles wat je aan het licht hebt gebracht. Aanvang van herstructurering van Vorm – waarbij vele oude systemen ineenstorten.

De natuur zal in deze eerste vier maanden op alle gebieden laten zien hoe de dingen uit balans zijn. De meeste mensen op jullie planeet hebben geen relatie met hun innerlijk opgebouwd en omdat je hierdoor gedwongen wordt naar binnen te kijken, kan dit aanvankelijk een angstige ervaring zijn. Het kan heel goed lijken of er op die plek “niemand thuis is”. Het zal je ook meteen bewust maken van dingen die je heel lang hebt geprobeerd te vermijden.

Dit proces zal beginnen wanneer jullie Donkere Schaduw terugkeert. Er is een Aartsengel met de naam Lucifer, wat “lichtdrager” betekent, die op jullie planeet zo verkeerd begrepen is. Lucifer is de meest geliefde Aartsengel van God, die ervoor koos de Donkere Schaduw van energieën van de planeet te bewaren tot jullie er klaar voor zouden zijn de verantwoording voor omvorming en integratie van alles wat uit balans was op je te nemen. Die tijd is nu gekomen.

De Donkere Schaduw is nu teruggekeerd. Het is al begonnen. Tijdens de laatste maanden van 2008 zag je bijvoorbeeld al duidelijker de ineenstorting van jullie economische structuren. Het is nodig dat je begrijpt dat deze ineenstorting voornamelijk plaatsvindt om aan het licht te brengen wat uit balans is, zodat jullie je keuzes kunnen aanpassen en meer balans en eenheid op de planeet kunnen stimuleren.

Alles vindt plaats in cycli. Iets kan niet in één richting blijven bewegen. De hele realiteit komt voort uit een bron en keert hier naar terug. Omdat we beseften dat deze tijd van enorme opschudding en transformatie van het zielslicht er aankwam hebben we ons tijdens de laatste twee decennia op jullie persoonlijke proces gericht en jullie geholpen te begrijpen hoe je met de cyclus van heling kunt werken. Dit licht verlicht alles waarmee het in aanraking komt, dit is wat jullie nu beginnen te ervaren.

Het licht, dat jullie planeet binnendringt, heeft een onthullende invloed. Omdat de dichte energieën door deze nieuwe niveaus van licht gestimuleerd worden te bewegen vindt er nu een enorme meevoering door het licht plaats… en wordt geprobeerd meer balans en stimulans te brengen voor meer ontwikkelde keuzes. Iets dat jullie niet eerder op jullie planeet ervaren hebben.

Dit komt voornamelijk doordat een nieuw niveau van energie, bekend als de Foton Gordel, jullie Zonnestelsel binnenkomt. Deze energie is sneller dan de snelheid van het licht dat jullie tot nu toe kenden. Het heeft de Aarde nog niet volledig bereikt. Het heeft sommige planeten aan de buitenrand bereikt en beïnvloedt deze rechtstreeks. Wetenschappers vragen zich af waarom deze planeten begonnen te gloeien of licht uitstraalden. Dit zal, in de komende drie á vier jaar, op jullie planeet ook gaan plaatsvinden.

Alles zal in deze periode op ongekende wijze omhoogkomen en versnellen. De extremen die nu plaatsvinden zijn slechts een eerste aanwijzing van wat gaat komen. Wacht maar tot de Fotongordel jullie planeet Aarde binnendringt… Gebruik deze tijd daarom alsjeblieft om jezelf hierop voor te bereiden.

 

TEVOORSCHIJN KOMEN van de Donkere Schaduw

De eerste periode van vier maanden zal een tijd van TEVOORSCHIJN KOMEN zijn. Je kunt nu al de invloed van deze periode zien. Er is veel onbalans zichtbaar zowel bij individuen als bij bedrijven en organisaties. Van veel organisaties, bijvoorbeeld belangrijke banken, van wie jij afhankelijk bent zal de onbalans zichtbaar worden.

Je zult zien dat veel dingen onthuld worden door de invloed van het licht. Sommige dingen zullen niet fijn zijn. Sommige kunnen angstaanjagend zijn. De Donkere Schaduw is het deel van jouw bewustzijn dat ontkend werd, waarvoor geen verantwoording werd genomen of waar niets mee gedaan werd. Hierdoor heeft dit deel jouw leven het sterkst beïnvloed. Hoe meer je het ontkent hoe sterker het wordt.

Wanneer je de waarheid van wie je bent onderdrukt en vermijdt zal het sterker worden, jou onder controle en in angst houden. Er is ook veel ontkenning op het gebied van waar jullie in de afgelopen 2000 jaar gezamenlijk voor kozen.

Jullie hebben je via een straal van bewustzijn, die jullie blik op idealen en dualiteit van tegenstellingen richtte, ontwikkeld. Hierdoor ontwikkelde je je door je Schaduwkant te bestrijden en beoordeelde je delen van jezelf met goed en fout.

Laten we zeggen dat je vaak je levensweg bewandelde en besloot je kauwgompapiertje of ander afval op de grond te gooien omdat je niet wist hoe je hier op een andere manier verantwoording voor kon nemen. Je denkt dat het voorbij is en dat niemand je hier verantwoordelijk voor zal houden. De Schaduw wandelt meestal achter je aan en verzamelt alle delen van jezelf die je hebt veroordeeld, onderdrukt en probeerde te vermijden in plaats van er verantwoording voor te nemen.

Het is de plaats waar alle delen van jezelf die niet begrepen werden opgeslagen zijn. Deze delen van Jezelf hebben heel hard een plek nodig waar ze gesteund, ontwikkeld en geïntegreerd kunnen worden als belangrijke delen van je Wezen. Hoe sterker je deze delen hebt ontkend, gebaseerd op je vroegere opvoeding en massabewustzijn, des te sterker is het gevoel van angst dat je hebt opgebouwd waardoor je nog meer bent gaan ontkennen.

Het is nodig dat je je realiseert dat al je bezeerde gevoelens je eerste gevoelens waren die je vermeed en dat ze terug moeten keren in je bewustzijn met een begrip dat GEEN ENKEL gevoel bedreigend of beschamend is. Je moet je realiseren dat je eenvoudigweg opgevoed bent om voor deze gevoelens bang te zijn en ze te vermijden zodat je je kon aanpassen, anderen kon behagen of de toegenomen schaamte voor Jezelf kon compenseren.

Dit alles is in steeds extremere vormen naar buiten gekomen. Jullie zijn nu op een punt beland waarbij jullie, wanneer jullie de Schaduw vermijden, de hele aarde zouden kunnen vernietigen. De Hiërarchie van jullie planeet heeft er echter aan gewerkt om jullie te helpen dit op een geleidelijkere manier te integreren. Vorig jaar zijn de energienetwerken op jullie planeet opnieuw gestructureerd om het eenvoudiger voor jullie te maken deze laatste delen van jullie Wezen te integreren… opdat jullie een bewustzijn van jullie heelheid kunnen creëren.

In het eerste jaar van dit verdiepende proces zullen jullie echter een Donkere Nacht van de Ziel ervaren waarin jullie de onbalans in jullie leven directer onder ogen moeten zien. Hierdoor zal het proces op een meer realistische en versnelde wijze beginnen. In deze tijd moet je je niet richten op afleiding, schijn en verslaving die van de buitenwereld komt maar op je bezeerde, innerlijke Zelf.


Wanneer je bereid bent je te richten op de Schaduw met een volwassen perspectief van medeleven en de bereidheid te groeien naar een beter ontwikkelde relatie met deze delen van jezelf, zul je een enorme heling creëren.

De buitenwereld zal versnellen en proberen jou in angst te houden door je af te leiden. Degenen die willen VOORKOMEN dat jij, als individu, heel en krachtig wordt zullen zoveel mogelijk kansen creëren om jou in angst te houden. Het wereldmanagementteam zal proberen jullie in angst te houden vanwege “terroristendreiging”.

Wanneer je bang bent zul je eerder bereid zijn de “grote machten” voor jou te laten zorgen… “jou te beschermen” en jouw land eventueel een militaire staat te laten worden. Wanneer de vrees voorbij is zul je echter ontdekken dat je al je rechten hebt weggegeven. Je ontdekt misschien dat iemand die in opstand komt tegen de plannen van de “grote machten” gearresteerd wordt. Het is nodig dat je je bewust wordt van waar je werkelijk voor kiest.

Je zult dit effectiever kunnen doen wanneer je verantwoording neemt voor het “vastgeroeste kind” in jouw zenuwstelsel. Door de hulp te ontvangen die jullie nodig hebben zullen jullie krachtige volwassenen worden.

Op 1 december 2008 stonden Venus, Jupiter en de maan op één lijn waardoor er een versnelling van de openbaring van geheimen op jullie planeet begon. De maan van Jupiter staat bekend als Io en bevat energetisch alle geheimen van de schepping. Die informatie is in jullie bewustzijn geopenbaard opdat jullie in staat zijn die energie met jullie integriteit te benutten.

Er zijn veel tests geïntroduceerd om jullie te helpen je voor te bereiden op dat gevoel van integriteit. Je moet leren hoe datgene wat uit evenwicht is op te nemen, om te vormen en te integreren naar een dieper, sterker gevoel van Zelf.

Dit brengt ons naar de tweede periode van vier maanden in 2009.

 

OMVORMING van de Donkere Schaduw

Alles wat tijdens de eerste vier maanden ontdekt werd moet nu door een innerlijke transformatie gaan. Je zult steeds dieper naar binnen moeten gaan, voorbij de Donkere Schaduw naar de Lichte Schaduw. Dat is jouw wezenlijke verbinding met Jezelf, waar het potentieel van jouw ziel zich bevindt.

Het onderbewustzijn is het brein dat dit alles in stand houdt. Het is een zeer bewust brein. Wat je je bewuste brein noemt is in wezen het “domme brein” dat alleen definities uit het verleden en een vaststaande identiteit van jezelf aanneemt en opnieuw beschrijft wat al “bekend” is. Dit zorgt ervoor dat je vast blijft zitten in het massabewustzijn en als een bezeerd kind dat zijn eigen macht niet kent, probeer je je aan te passen.

Jullie zijn goed getraind in het slaaf zijn van de buitenwereld van vorm. Degenen die de gelegenheid hadden dit op te zetten en zelfs gekozen zijn, niet als regering, om over jullie te heersen hebben vrolijk hun macht uitgeoefend.

Jullie leven in een economisch wereldsysteem dat geregeerd wordt door bedrijven en gebaseerd is op een leensysteem. Jullie zijn allen slachtoffer van jullie bereidheid dit op te zetten zonder verantwoording te nemen voor jezelf. Jullie doen aankopen via leningen en maken jezelf afhankelijk van zaken in de buitenwereld. Dit was geen toeval maar duidelijk gepland.

Het hele systeem zal zichzelf nu aan het licht brengen en ineen gaan storten. Dat jullie comfortzones nu ook gevaar lopen is duidelijk gepland om jullie in deze tijd van versnelde energieën in angst te houden. Niets wat nu plaatsvindt gebeurt zomaar.

Denk je dat de zeer rijken hier werkelijk onder lijden? Echt niet. Denk je dat het grootste belastingvrije bedrijf, de Katholieke Kerk, hieronder lijdt? Echt niet.

In deze tijd van verandering is het nodig dat jullie met alles wat jullie ontdekt hebben iets gaan doen en werkelijk beginnen deze delen van jezelf tot iets anders om te vormen. Het is nodig dat jullie een innerlijke verbinding creëren waarmee je die kwijtgeraakte delen van jezelf gaat liefhebben, steunen en ontwikkelen. De meeste mensen zijn bang om zichzelf te leren kennen. Dit zal je bewust maken van je innerlijke leegte die voortkomt uit het niet verbonden zijn met jezelf en je eigen gevoelens.

Dit zal, in een poging afleiding te zoeken, meer extremen tevoorschijn brengen. We dringen er daarom bij jou op aan dit aangeleerde gedrag niet langer te accepteren. Neem de tijd je opnieuw te verbinden, vanuit je eigen kracht te creëren en verantwoording voor je leven te nemen om te leren hoe je een innerlijke relatie kunt ontwikkelen en een geweldige manifesteerder van je dromen kunt worden.

Je zult een totaal andere wereld ervaren wanneer je niet vasthoudt aan jullie collectieve gedachten en gevoelens als menselijke soort, een realiteit die gedefinieerd wordt door gehechtheid aan alles wat zich buiten jezelf bevindt. Ga naar binnen en leer hoe je je gebruikelijke gedachten en gevoelens kunt onderbreken. Ontwikkel een ware verbinding met je innerlijke zelf zodat je ontdekt dat je een Multi-dimensionaal wezen en machtige schepper bent.

Neem je macht terug van de buitenwereld. Het gaat om het verbinden van je innerlijk met de buitenwereld vanuit de visie leiding te geven aan de buitenwereld vanuit een innerlijke waarheid en overtuiging die nu ontwikkeld dient te worden. Jullie hebben tot nu toe niet geweten hoe je dit moest doen. Omdat jullie op een integere manier verantwoording nemen, in de praktijk brengen, worden jullie je hier nu bewust van.

Jullie zouden een kind geen auto geven om in te rijden. Hetzelfde geldt voor het verkrijgen van toegang tot de scheppingsenergie. Wanneer je je in pijn en weerstand bevindt zou je deze energie niet voor creatieve doeleinden gebruiken. Nu leren jullie, doordat jullie volwassen worden en op een andere manier verantwoording nemen, hoe je moet rijden. Jullie worden machtige, liefdevolle en waardevolle voertuigen.

Vind de hulp die je nodig hebt om dit uit te werken. Ontdek voor jezelf wie jou kan helpen je opnieuw te verbinden met je emotionele lichaam en het transformeren van je angstige mentale overtuigingen. Wanneer je dit doet zul je gaan zien hoe je een leven creëert dat niet alleen jou als individu vervult maar ook het welzijn van het geheel.

Wanneer je in deze tijd van evolutie je hartchakra opent zul je de krachten van schepping binnengaan en leren hoe je bewust creëert via de waarheid van jouw wezen. Dit zal zich altijd richten op het “wij-bewustzijn” en niet het narcisme van een bezeerd kind waarbij alles om “mijzelf” draait.

 

HERSTRUCTURERING van oude vormen

De laatste vier maanden hebben betrekking op de HERSTRUCTURERING van oude vormen… familiesystemen, bedrijven, economie, medische wereld etc. Alles wat absoluut is en vastzit in het massabewustzijn zal op krachtige wijze door nieuwe definities beïnvloed worden.

Alles wat uit balans is en niet groeit, zal beginnen in te storten. Het richt de aandacht op toenemende hebzucht, het bemachtigen van dingen en in staat zijn dat wat zich buiten jezelf bevindt te bedriegen. Dit zal binnen deze nieuwe energieën niet werken.

Je hebt de vrijheid van wil gekregen maar als bezeerd kind ben je geconditioneerd en hebt geen idee hoe je je vrijheid van keuze kunt benutten. Jullie zaten vast in het besluit van goed en fout, goed en slecht vanuit angst voor beloning en straf. Dit systeem gaat langzamerhand ten onder zodat jullie een individueel bewustzijn kunnen ontwikkelen.

De Duivel bestaat niet. Het is het ego van het collectieve bewustzijn dat jullie weerhield van de noodzaak verantwoordelijkheid nemen. Dat is de kracht van de Donkere Schaduw. Het enige slechte is jullie onwetendheid en angst, die jullie niet konden transformeren of waar jullie geen verantwoording voor konden nemen. Om jullie bewust te maken zullen de systemen ineen moeten storten om zo jullie aandacht te trekken.

Probeer wanneer je dit alles ziet gebeuren niet in paniek en angst te raken. Velen zullen in paniek raken omdat ze niet gewend zijn aan veranderingen en het nemen van verantwoordelijkheid. Ze kennen slechts de vertrouwde comfortzone. Ze kunnen niet bevatten dat er iets beters zou kunnen zijn.

Jullie auto- en olie- industrie weten dat jullie energievoorraden opraken maar hebben hier nog maar heel weinig aan gedaan. Jullie zaten, als bezeerde kinderen, vast in vervulling op korte termijn en NU consumeren.

Het ecosysteem van jullie planeet wordt momenteel bedreigd. Het dieren en plantenrijk zijn in gevaar. Elk wild dier staat, door de onbalans die jullie creëren, op de bedreigde diersoortenlijst. In de laatste 50 jaar hebben jullie de hoeveelheid zuurstof in de lucht met 25 procent teruggebracht!

Jullie moeten bewust worden en verantwoording nemen. Jullie gaan nu van de elektrische kracht van oorzaak en gevolg naar de solaire realiteit van kwantumshift en resonantie. Jullie moeten deel uit gaan maken van een groep individuen die een kritische massa gaan vormen waardoor jullie hele planeet zou kunnen veranderen. Het is aan een ieder van jullie om je persoonlijk voor te bereiden en te leren hoe je je creatieve krachten kunt richten.

De ineenstorting die al plaatsvindt is nodig om jullie bewust te maken en jezelf te redden.

De aanwijzingen vinden al plaats. Jupiter, die de geheimen van de schepping onthult en Venus die de baarmoederenergie van de ziel bevat en verbonden is met de maan die de energie van de zielservaring bevat, zetten dit allemaal op een krachtigere wijze in gang.

Dit jaar begint nu dit op één lijn staan van de planeten en maan te weerspiegelen en ook de meest recente inwijding die de Vortex van Sirius opende... waardoor de ruimte voor jouw krachtige heling geopend werd.

De gekozen president Obama zal hierin een sterke rol spelen. Op velerlei wijzen zal het een bewustwording ondersteunen van alles wat uit balans is. Hij zal proberen binnen de regering een innerlijke transformatie op gang te brengen. Jullie moeten echter allen je eigen aandeel hierin hebben.

De laatste vier maanden kunnen zeer angstaanjagend en gevaarlijk zijn omdat jullie gezamenlijk jullie uitdagende realiteit onder ogen moeten zien. Zet elkaar daarom in het licht en bescherming van de zielsresonantie die jullie samen opbouwen. Omring jullie leiders met dit licht.

Dit is wat jullie zullen ervaren in het jaar 2009, eerst de Donkere Schaduw onder ogen zien aan de oppervlakte van jullie bezeerde zelf. Doe het met integriteit en niet in angst. Oefen in het bemoedigen van jezelf en anderen. We zullen jullie zo goed mogelijk blijven informeren om je te helpen je voor te bereiden.

Je zult de opkomende Schaduw op veel niveaus van fysieke ziektes zien toenemen. Steeds meer mensen zullen de planeet verlaten omdat hun zielen besluiten dat ze niet alles wat plaatsvindt aankunnen. Dit is een ongekende kans voor jullie allen maar je moet je inzetten en bewust worden. Je moet je leven bewust onder ogen zien omdat dit alles op welke manier dan ook zal ontvouwen. Bewustzijn geeft jou de kracht te reageren en heel te worden.

Gebruik deze informatie daarom als algemene leiding voor dit jaar. Open je innerlijke leven en reageer met medeleven en moed.

 

Zegeningen voor jullie allen - Gabriël.Bron: aquariusage