Is uw vertrouwen in de regering ook gegroeid?

Laatste wijziging: dinsdag 17 februari om 11:22, 2725 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 17 februari 2009

 

Alle media strooien rijkelijk juichend met de gegevens van het CPB (Sociaal en Cultureel Planbureau) over het laatste kwartaal 2008. Daaruit zou blijken dat het vertrouwen in de regering fors is gegroeid. 55% van de bevolking gaf haar een voldoende. Tegenover 44 % in het derde kwartaal. Zelfs zou het aantal voorstanders van het Nederlandse EU-lidmaatschap gestegen zijn van 42 % naar 49 % en het aantal tegenstanders daalde van 20% naar 16 %
Typisch is dat iedereen die ik het heb kunnen vragen, net het tegendeel beweert.

How can? Hebt u een verklaring? 
 
Wat denkt u van:
Wat is er gebeurd? Mede door de overheid zijn we in een crisis geraakt. Veel mensen schrikken vreselijk, zijn bang voor hun spaarcenten, die de overheid slechts tot 20.000 euro garandeert. Dan verhoogt de overheid de garantie tot 100.000 euro en het overgrote deel van de mensen slaakt een zucht van verlichting. Geef verder de schuld aan Amerika, en speel de grote redder.
We hebben dan een overheid die ons tegen verlies beschermt, een overheid waar je vertrouwen in kunt hebben. De angst en de oorzaak van de crisis liggen al meer dan 6 weken in het verleden en dat is ondertussen vergeten.
Wat de EU betreft wordt in de media en door de overheid gepropageerd dat het maar goed is dat we nu fijn in die grotere club zitten, en in de euro, want als kleine Nederland zouden we veel kwetsbaarder zijn en het niet kunnen volhouden.
Ook dat de maatregelen die genomen zijn en die ze waarschijnlijk gaan toepassen nog veel negatieve elementen hebben, worden waarschijnlijk niet gezien of begrepen.

Zou dit de verklaring zijn, of ziet u andere mogelijkheden?
Laat het dan s.v.p. weten!

Of spreekt hier de slager die zijn eigen vlees aanprijst?
———-
Uit het persbericht van het CPB: 16 februari
Vertrouwen in de regering is in het laatste kwartaal van 2008 gegroeid
Het vertrouwen in de regering is eind 2008 fors gegroeid: in de peiling van het laatste kwartaal van 2008 gaf 55% van de Nederlanders haar een ‘voldoende’, tegenover 44% in het derde kwartaal. Ook het aandeel mensen dat negatief gestemd was over de politiek in Den Haag liep terug van 40% in het derde kwartaal tot 32% in het laatste kwartaal. Het vertrouwen in de banken lag in het vierde kwartaal met een gemiddelde score van 5,8 op vrijwel gelijke hoogte met het vertrouwen in de grote ondernemingen (5,9). Verder is het aandeel voorstanders van het Nederlandse EU-lidmaatschap gestegen van 42% in het derde kwartaal naar 49% in het laatste kwartaal, terwijl het aandeel tegenstanders in diezelfde periode daalde van 20% naar 16%. Alles volgens het CPB over het vorig jaar.

noot redactie- de zoveelste keer dat de regering via deze weg, de mensen van Nederland, een leugen wil laten geloven. Dit is een spiritueel probleem: dit zou zo over zijn als we elkaar als één gaan beschouwen en alles gaan delen met elkaar. Het klinkt simpel en precies dat is het ook.Bron: vrijspreker