Buitenaardsen in de oertijd

Laatste wijziging: vrijdag 13 februari om 19:47, 2916 keer bekeken
 
Groningen, vrijdag 13 februari 2009

Rondom de circa 100 miljard bekende sterren in onze Galaxis hangen planeten. Recente waarnemingen met uiterst krachtige telescopen geven te kennen dat talloze van die werelden water en Aardse atmosferen kunnen bevatten. Leven is overal in de Kosmos aanwezig, en het is er altijd geweest, lang voordat wij op deze planeet werden uitgezaaid.

Zorgvuldig bewaarde legenden en wetenschappelijke literatuur geven aan dat sommige wezens, die op die verre werelden evolueerden, hun wetenschappelijke vaardigheden dusdanig opvoerden dat ze in staat waren hun thuiswerelden te verlaten en door de ruimte naar onze kleine doch begerenswaardige planeet konden reizen.

De Aarde met haar weelderige plantengroei en het aangename klimaat heeft altijd gasten aangetrokken, en sommige onder hen hebben hier in het verleden aanzienlijke tijd doorgebracht. Herinneringen aan buitenaardse bezoekers zijn over gans de wereld, in de meeste geschriften van oude culturen, bewaard gebleven.

Vaak worden die reizigers beschreven als goden die uit de hemel afdaalden. We weten dat de bezoeken van die ‘goden’ de oudste zaken zijn in de geschiedenis van de Afrikaanse Zulu - en Dogon stammen. Geschriften van de oude Orde der Egyptische Ammonieten en de Quiché Maya (de Popol Vuh) van Midden Amerika vertellen ons dat hun gasten het kompas gebruikten, wisten dat de aarde rond was en de geheimen van het Universum kenden.

Plato stelt dat de mensen op Aarde aanvankelijk rechtstreeks geregeerd werden door goden, en de Griekse mythologie schildert hen af als echte mensen, compleet met emoties en seksuele driften. Door hun machtige wapens, en het vermogen om met fabelachtige snelheid te reizen, konden ze zich met menselijke zaken bemoeien, maar zelf waren ze ongenaakbaar.

De oorspronkelijke Amerikanen hebben sinds ‘ In den Beginne’ het contact met de goden gehandhaafd. De Sioux hebben een verhaal over een mooie, bleekwitte, stralende persoon van de sterren, die, zoals ‘gewoonlijk’ bij buitenaardsen, een vrouw was. Zij verscheen aan twee Dakota verkenners, die haar de naam Witte Buffelkalf Vrouw noemden. Witte Buffelkalf Vrouw gaf de verkenners lessen, ceremonieën en belangrijke instructies over de oorsprong van de Sioux.

Wanneer ze, gelijk hun Lemurische en Atlantische voorouders, in een ontvankelijke bewustzijnsstaat verkeren, zijn vele Oorspronkelijke Amerikanen in staat zonder hardop te spreken te communiceren met hun Sterren Voorouders.

Er wordt gesuggereerd dat we, als wij contact met buitenaardsen in de ruimte willen maken, geluid en licht te langzaam zijn voor dergelijke grote afstanden in tijd/ruimte. We dienen dan gebruik te maken van gedachteoverdracht, omdat het haast onmeetbaar snel gaat. Er zijn echter ook genoeg artikelen die stellen dat gedachten de snelheid van het licht hebben!

Het Verre Oosten heeft een rijkdom aan informatie. Brahmaanse boeken beweren dat vrienden van de Kosmos tot dan toe onbekende vruchten en granen naar de Aarde meebrachten.

De eerste Chinese Keizers beweerden dat ze niet afstamden van menselijke wezens op Aarde, maar dat hun voorouders van de hemelen kwamen boven de metalen draken die vuur spuwden.

De Japanners claimen dat ze afstammen van zeven spirituele goden die opgevolgd werden door vijf aardse geesten. Onderzoek en vertalingen geven aan dat oude Indiase heldendichten vele verwijzingen bevatten naar goden en hun schepen die door de lucht vlogen.

De Samara Sutradharra en andere geschriften uit het verleden bevatten informatie over die voertuigen; details over hoe ze bediend, of gerepareerd moesten worden, evenals accurate beschrijvingen van de landen van deze wereld gezien vanuit de lucht.

Een van de grootste mysteriën in de studie van de menselijke evolutie is het plotselinge verschijnen van de Cro-Magnon mens. Gedurende honderdduizenden jaren bleef het menselijke ras onveranderd. Individuen behielden de zelfde fysieke kenmerken, bleven met eenvoudige stenen werktuigen werken en zochten op alsmaar dezelfde manier naar voedsel.

Uit het Niets doken de Cro-Magnons op in wijd verspreidde streken op Aarde. Deze intelligente, moderne mensen leefden 100.000 jaar terug op de zuidkust van Afrika. In Australië en het Nabije Oosten gebeurde dat 60.000 jaar geleden, terwijl de valleien en rivieren die in Frankrijk en Spanje naar de Atlantische Oceaan stroomden, 35.000 jaar gelden bevolkt werden.

Vele wetenschappers geloven dat het plotselinge opduiken van de Cro-Magnons te danken was aan het feit dat: “… de zonen van god tot de dochters der mensen kwamen en kinderen verwekten” zoals Genesis VI het omschreef…

Strijdwagens waren de primaire middelen van vervoer in Bijbelse Tijden. Daarom werden in de Bijbel ruimtevaartuigen beschreven als snelle wolken, wolkwagens of simpelweg wagens. Piloten werden dus wagenvoerders genoemd, en ene lancering werd omschreven als wervelwinden.

Het Visoen van Ezekiël is daarin heel plastisch: “En terwijl ik keek, voorwaar, een stormwind kwam uit het Noorden opzetten in een grote wolk, die aan de buitenkant stralend licht was, vurige tongen waren constant te zien, en te midden van de vlammen bevond zich als iets van glanzend brons. En uit het midden van dit alles kwam de gelijkenis van vier levende schepsels….”

Sumerië.

Vliegtuigen, ruimtevaartuigen en raketten waren onbekend in de vroege 20e eeuw, toen archeologen 25.000 kleitabletten opgroeven in de bibliotheek van Nineveh, de Oude hoofdstad van Sumerië. Destijds begrepen de wetenschappers de Sumerische verwijzingen naar de almachtige goden die uit de hemel kwamen niet echt.

Zecharia Sitchin, een expert in Sumerische, Assyrische, Babylonische en Hethiten talen, maar ook deskundig op het terrein van geschiedenis en archeologie van het Midden Oosten, heeft een zeer hedendaagse vertaling van die oude teksten. Sitchin gelooft dat de manuscripten bezoekers uit de ruimte beschreven, die honderden jaren op Aarde verbleven in het land tussen Tigris en Eufraat.

Ze leken op mensen, droegen helmen, bezaten wapens, en ze waren de oorzaak van de plotselinge, superieure kennis m.b.t architectuur, astronomie, metallurgie, complexe wiskunde en geavanceerde medische technieken in Sumerië.

In Sitchins vertalingen van die kleitabletten lezen we dat de ‘goden die van boven kwamen’ toezicht hielden op de bouw van trappiramiden of Ziggurats in Sumerië. Identieke prehistorische constructies zijn wijd verspreid in Mexico, Egypte, China en alle locaties die de ‘hemelse bezoekers’ graag aandeden.

De vroegste piramiden in Egypte, die met een vlakke top, werden gebruikt voor religieuze diensten, maar het duurde niet lang of de gelovigen werden door de hitte gedwongen hun diensten in overdekte ruimten te houden, en de zijden van de piramide werden verlengd tot de punt die we nu kennen.

Uitgezonderd één enkele van de ruim honderd piramiden in China hebben ook vlakke daken. Veel van die Chinese piramiden zijn groot, een er van is net zo groot als de Piramide van Cheops. Geen mens weet welke geheimen van het vroegste leven op Aarde in deze mysterieuze constructie begraven liggen.

De Chinese autoriteiten houden deze piramiden nauwlettend in de gaten, en geïnteresseerde mensen op afstand, met de smoes dat het openen van de enorme gebouwen voor de volgende generatie is bestemd.

Atlantis.

We mogen gerust stellen dat de bezoekers uit de ruimte ook Atlantis bezochten. Dit eilandcontinent was een van de aantrekkelijkste leefbare locaties in de prehistorie. Gedurende de laatste IJstijd, van 50.000 tot 10.000 v. Chr. bleef Atlantis vrij van sneeuw en ijs door de warme Golfstroom die om het continent stroomde.

In de ‘Critias’ van Plato lezen we dat Poseidon, de god van de zee, naar Atlantis ging en er Clito, een dochter der mensen huwde. Poseidon volbracht er bovenmenselijke prestaties met de constructie van een gigantische citadel, die was voorzien van paleizen, tempels, lusthoven en badhuizen met warm en koud stromend water!

Als je dit leest, denk je toch meteen aan EA/Enki, de oudste prins der Annunaki. EA betekende: “Hij wiens Huis Water is”. Voor mij zijn Poseidon en Enki identieke aspecten van één wezen.

Het absolute centrum van de Akropolis op Atlantis was een schrijn die aan Poseidon en Clito was gewijd. Volgens Plato werden hier offers geplengd ter ere van de 10 Atlantische Koningen die in dit Heiligste der Heiligen het Licht mochten ervaren. Dit klinkt toch als regelrechte blauwdruk van de Tabernakel uit de Exodus en de Tempel van Salomo…

De Cherokee, een van de Indiaanse stammen van Noord Amerika, zijn ervan overtuigd dat hun voorouders, die eerst op Atlantis woonden, en na de ondergang van dat eilandenrijk naar Amerika emigreerden, van de Plejaden kwamen.

Ruth Montgomery, zieneres, profetes, occultist en auteur van enkele boeken, beweert dat bezoekers uit de ruimte aangetrokken werden door de leergierige en inventieve geest/intelligentie van de Atlanteanen, dat er samenwerking en delen van informatie ontstond.

Montgomery zegt dat de Atlanteanen er in slaagden hun eigen luchtvaartuigen te bouwen door het bestuderen van de schepen van de buitenaardsen. Samen met hun E.T gasten bouwden de Atlanteanen van kwartskristallen een enorme krachtbron die milieuvriendelijk was… 

Ik vermoed dat deze kristallen krachtbron de oorzaak is van het mysterie van de Bermuda Driehoek! Ik vermoed, weet bijna zeker, dat de buitenaardsen niet minder waren dan de voorouders of scheppers van het Atlantische ras.

De buitenaardse bezoekers vergaten hun vrienden op Aarde niet. Edgar Cayce, de slapende profeet, ‘zag’ vaker voertuigen naar de Aarde komen tijdens de laatste  fase van Atlantis, om de bewoners te waarschuwen voor de op handen zijnde ondergang van Atlantis.

Hoewel ‘Zij die uit de Hemel naar de Aarde kwamen’ in de oudheid openlijk werden erkend en besproken, zal onze ‘beschaving’ misschien nimmer te weten komen wat ze hier kwamen doen in de prehistorie, maar ze waren er en zelfs zeer behulpzaam…

De Oorspronkelijke Amerikanen geloven dat afgezanten van de Sterren Naties spoedig terug zullen komen om ons bij te staan spiritueel te groeien, en om te leren gaan met de grote veranderingen op deze planeet. Wij, Kinderen van de Aarde, zouden dat voorbeeld kunnen volgen, om zonder angst of vooroordeel die bezoekers welkom te heten, opdat ze ons kunnen helpen en adviseren.

Geliefden, wat wij niet beseffen, omdat we verstandelijke wezens zijn, is dat vele sterrenzaden al onder ons zijn. De deskundigen van het mensDOM etiketteren deze belichaamde zielen als autist, asperger, borderliners, ADHD, PDD-NOS, en andere benamingen omdat ze hen gewoon niet begrijpen.

Ik beweer dat bezoekers uit de ruimte aangetrokken Hier & Nu worden door de leergierige en inventieve geest/intelligentie van die Indigo en Kristalgeneraties, die na 1970 in steeds grotere geboortegolven op Aarde kwamen als resonanties en reflecties van onze geavanceerde hoogbegaafde voorouders.

Deze ´buitenaardsen´ kwamen in zeven golven van 11 orden of onderafdelingen.

  • De Eerste en Tweede Golf brachten de Aartsengelenkinderen.
  • De Derde Golf bracht de Hoogbegaafde Kinderen.
  • De Vierde Golf kwam met de Stellaire Kinderen.
  • De Vijfde Golf introduceerde de Christuslicht Kinderen.
  • De Zesde Golf bracht de Christuskinderen van Genade.
  • De Zevende Golf bracht de Christuskinderen van Eenheid.

We begonnen dit artikel met buitenaardse bezoekers in de oertijd, de cyclus is voltooid. Er zijn altijd bezoekers uit de ruimte op Aarde blijven komen, ze zagen er menselijk uit en beschikten over geavanceerde bewustzijnsniveaus. Ze droegen namen als Newton, Da Vinci, Einstein, Planck en Tesla; pioniers of verkenners, die overal en altijd de spits moeten en kunnen afbijten.

De oertijd is onze toekomst, en als je dit concept begrijpt, heet ik je van harte welkom in de Gouden Era van Bewustzijn…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.comBron: unitynet.nl