Zoeken
 


Actief zoeken naar een innerlijke staat van vrede

Laatste wijziging: woensdag 4 februari 2009 om 11:22, 1790 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 4 februari 2009

 

 

 

Innerlijke VREDE vinden kan nogal een uitdaging zijn in en vanuit zichzelf.

Hoewel, een werkelijk innerlijke vrede ervaren en beleven zal u zeer goed helpen langs uw persoonlijke weg naar zelf ontdekking en genezing.

 

Wanneer men werkelijk de innerlijke staat van vrede in zich beleeft, zal er natuurlijkerwijze een groter bewustzijn ontstaan van zijn persoonlijke toestand en omgeving.

Het merendeel van de Oosterse filosofieën leren meditatie als een middel om een gevoel van innerlijke vrede te bereiken.

En hoewel er vele wegen zijn die in die algemene richting gaan, nemen weinig mensen werkelijk te tijd om actief die staat van vrede te zoeken.

 

Evenals wanneer men tracht te argumenteren met iemand die zeer kwaad is, is het eerste is dat dikwijls aangeboden wordt de suggestie om "te kalmeren" of "te relaxen".

Men weet instinctief dat een staat van kalmte veel productiever en "redelijker" is dan een zwaar geladen reactie.

 

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat zij de neiging hebben om, dag na dag, rond te dolen in een milde vorm van opgewondenheid of angst – terwijl zij steeds maar tijdsgrenzen en plannen voor zichzelf opzetten die "strikt" moeten opgevolgd worden, wat het ook kost.

Velen zullen hun slaap opofferen, en soms zelfs hun voeding, terwijl zij steeds zichzelf voortstuwen, eerder als een kwestie van routine of gewoonte dan uit noodzaak.

 

Voor de meesten is die milde chronische laag niveau status van opwinding (stress), de eerste oorzaak van de beschadiging van het lichaam.

De term "immuun systeem" wordt gebruikt om,  de mogelijkheid van het lichaam om ontsteking en ziekte te bestrijden, te beschrijven.

Dit systeem bestaat niet als een afzonderlijk orgaan zoals het hart of de longen; het is eerder een "holistisch" (Christ: de leer dat het lichamelijke systeem één geheel is en dat men dat zo moet beschouwen en niet in afzonderlijke delen te verdelen is) meten van de algemene staat van samenwerking en uitlijning van de niet-fysieke energieën van het lichaam, in wisselwerking met haar corresponderende fysieke delen.

 

Dikwijls worden de niet-fysieke energieën sterk verstoord of geblokkeerd door mentale en emotionele stress.

Wanneer dit gebeurt, is de coördinatie van al de systemen van het lichaam beïnvloed.

Dikwijls zal stress digestieve problemen veroorzaken.

De digestieve problemen (slechte opname van energie en bouw materialen) zullen dan leiden tot een algemene staat van vermoeidheid, en het lichaam sterk beïnvloeden in haar mogelijkheid om zichzelf te herstellen en te herbouwen.

 

Dit, op zijn beurt, zal leiden tot een "aangepast" immuun systeem.

Dikwijls zal "het voorschrift" van een holistisch genezer zijn om wat rust te nemen, en wijzigingen aan te brengen in uw leefgewoonten om onnodige stress te vermijden.

Misschien zou het een betere aanbeveling kunnen zijn om de algemene suggestie van rust te nemen (welke in de juiste richting wijst, maar nog wat vaag is) en voeg de suggestie om ACTIEF te zoeken naar een innerlijke staat van vrede, daaraan toe.

 

Innerlijke vrede is wanneer alle problemen en zorgen van de fysieke wereld opzij gezet zijn.

Alle materiële zorgen worden "tot staan" gebracht.

En, er is een inwendige kalmte – een gevoel van verbinding, er bij te horen, en een weten dat er een Perfecte reden is voor alles dat is.

In dit "spiritueel bewust" gevoel van innerlijke ruimte, wordt een breder perspectief bereikt.

Vanuit het breder perspectief komt groter begrip, en dus meer evenwichtige oplossingen voor de uitdagingen van de fysieke ervaringen.

 

Gelieve u te herinneren, dat de volledige fysieke beleving een bijproduct (of onderafdeling) is van de niet-fysieke sferen.

Sommigen verwijzen naar de niet fysieke sferen als een hogere dimensionele staat.

Dat is goed; er zijn veel beschrijvingen van de dynamiek die de volledige Schepping uitmaakt.

 

De oorzaak van ALLES dat bestaat in de materie ligt in de niet-fysieke wereld, welke vergeleken met uw fysieke omgeving, zou kunnen gezien worden als lagen van een soort elektromagnetische energie.

De enige reden dat het lichaam functioneert in de eerste plaats is te wijten aan haar mogelijkheid om een interface te hebben met die niet-fysieke energieën.

De ziel U, ervaart op uw terrein door het fysieke voertuig, doet dit door de verschillende energie centra (chakra’s) van het lichaam.

Wanneer een energie centrum beperkt of geblokkeerd is, heeft dit een verminderde staat van bewustzijn tot gevolg in de delen die in verband staan met dit energie centrum.

 

Bijvoorbeeld, iemand die grote "hartpijn" en emotioneel trauma ervaart zal dikwijls, te wijten aan de overweldigende negatieve energie trillingen, het hart energie centrum afsluiten of beperken.

Dit zal dikwijls leiden tot een achteruitgaand functioneren van het hart zelf, evenals tot een achteruitgaande algemene fysieke gezondheid, te wijten aan bepaalde frequenties van etherische energieën die niet kunnen opgenomen en geleid worden door het hart en zo in de bloedstroom.

Dit dan leidt opnieuw tot een effect van achteruitgang van het volledige lichaam.

 

Dikwijls, wanneer een energie centrum beperkt of afgesloten werd, zullen de andere centra tot op zekere hoogte hun functie aanpassen, om deze verstoring te compenseren.

Nogmaals, dit kan een algemene vervorming veroorzaken in iemands mogelijkheid om een interface te hebben met en door het lichaam.

Het lichaam begint zich langzaam aan te passen aan de gewijzigde energie codes, en stabilisatie van de verschillende systemen wordt bereikt, zij het regelmatig in een vorm van compromis.

 

Deze gang van zaken zal leiden tot alle soorten van fysieke complicaties, zoals zwaarlijvigheid.

Ik vermeld zwaarlijvigheid, in het algemeen, omdat dit de meest algemeen verbonden toestand schijnt te zijn met degenen die "gevoelig" zijn voor gezondheidsproblemen, en het is het meest uitwendig opmerkbaar teken van een lichaam dat niet goed functioneert.

 

Zwaarlijvigheid wordt dikwijls veroorzaakt door een blokkade in het zonnevlecht energie centrum, gewoonlijk te wijten aan emotionele wonden die aanzetten tot het afsluiten van de instinctieve gevoelens.

Dit is één soort probleem.

Een ander is hoe het metabolisme gezegd wordt te vertragen, wanneer men ouder wordt.

Maar wat is de WARE reden van deze vertraging?

Gewoonlijk is het te wijten aan het chronische en overdreven gebruik van mentale energie door zorgen en "stress".

 

Deze emotionele wonden en andere vormen van "stress" resulteren dikwijls in een samentrekking van de lagere energie centra, en dus komt het functioneren van de digestieve en eliminerende organen in gevaar.

Deze conditie zal dikwijls iemand aanzetten om te veel te eten, daar hij de werkelijke status van zijn maag niet zal VOELEN totdat ze goed overvol is.

Het zal er ook dikwijls toe leiden dat men de WERKELIJKE behoeften ontkent van het "regeneratieve systeem" (een andere naam voor het vage "immuun systeem") van het lichaam dat de vele herstel noden ervan coördineert.

Eerder, zullen de verlangens (vaak in de vorm van verslaving aan bepaald voedsel en drank ) de dwangmatige reactie volgen op de spanningen die in de darm worden gehouden.

 

De werkelijke oorzaken voor het fysieke slecht functioneren kan ALTIJD teruggebracht worden tot verschillende graden van verkeerde uitlijning, samentrekking of blokkades van niet-fysieke energieën die het lichaam "sturen".

Zo, wat heeft dit te maken met het vinden van een innerlijk gevoel van vrede?

 

Om een WAAR innerlijk gevoel van vrede te vinden, te herkennen, te bereiken en te erkennen, zal men zich door veel van deze foutieve instellingen, samentrekkingen en blokkades moeten gewerkt hebben die het fysieke en het niet fysieke uit evenwicht houden.

WERKELIJKE VREDE IS DE NATUURLIJKE STAAT VAN EEN EVENWICHTIG INDIVIDU.

 

Degenen waarvan hun energieën onregelmatig schommelen hebben de neiging om kwade individuen te zijn " erop uit 'om ‘het’ de wereld terug te geven".  

Degenen die zeer weinig energie blijken te bewegen hebben de neiging om passieve personen te zijn met een lage graad van algemeen bewustzijn en begeerte.

Degenen die geleerd hebben om hun energieën in evenwicht te brengen (en dus vollediger gebruiken) worden dikwijls gezien als charismatisch, aardig, begeerlijk, productief en gelukkig, met een sterk gevoel van eigenwaarde, innerlijke waarde en bewustzijn van hun omgeving.

 

Vanuit een breder gezichtspunt, is uw grote Moeder Aarde zelf actief aan het zoeken naar dezelfde staat van innerlijk evenwicht en vrede zoals u doet, in antwoord op de vele energieën (zowel goede en slechte) die u beiden treffen in deze tijd.

Het verschil is dat zij veel bewuster is van haar verbinding met Al DAT IS dan dat u bent, en dus heeft zij een dieper bewust gevoel van haar doel en haar bestemming.

 

Actief zoeken naar een innerlijke staat van vrede zal u op een weg brengen van zelf ontdekking, zuivering, genezing, en het meest belangrijk, een innerlijk bewustzijn van uw verbinding door en naar de Schepper Bron, naar Al het Leven, overal.

Vanuit dit punt van bewustzijn zullen alle antwoorden geopenbaard worden.

Zeker van wie u bent, waarom u bent waar u bent, en waar u naartoe gaat, zal gerealiseerd worden, en de fysieke beleving zal tamelijk aangenaam en positief worden als u uitkijkt naar de wonderen in iedere nieuwe dag met het enthousiasme van een kind dat een speelpark aan het ontdekken is voor de eerste keer.

 

Ik ben Ceres Anthonious "Toniose" Soltec, samen met VELE Verlichte vrienden van de niet-fysieke sferen die de grote begeerte herkennen die jullie hebben naar werkelijk innerlijke vrede en een groter bewustzijn van het zelf.

Wij komen in Licht en Dienst tot Het Ene Licht - Schepper Bron.

 

Zoek en u zult vinden.

Herinnert u dat antwoorden dikwijls zullen komen in een vorm die u het minst verwacht, wees dus snel om oude dogmatische overtuigingen uit te dagen en kijk of zij werkelijk uw beste belangen dienen.

 

Zegeningen en vrede tot u ALLEN! Gegroet.


© Auteursrecht door AbundantHope.net alle rechten voorbehouden.


Bron: abundanthope

Voeg toe aan: