Zoeken
 


Buitenaards Bezoek

Laatste wijziging: maandag 8 april 2013 om 09:48, 4369 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 8 april 2013

Buitenaards Bezoek

Door Marieke Pril © 2012

Het al dan niet bestaan van buitenaardse beschavingen, (aliens) en/of interdimensionale wezens, blijft een actueel onderwerp van gesprek, discussies en menig artikel. Verschillende meningen worden erop nagehouden. Waar het dan vooral vaak over gaat is of deze buitenaardsen en/ of entiteiten onze aarde bezoeken. Mijn persoonlijke mening is: Ja, het kan niet anders dan dat er meer leven bestaat, in welke vorm dan ook, in het uitgestrekte, oneindige universum waarin ook wij mensen hier op aarde zijn ontstaan. Denk ik dat we door buitenaardsen bezocht worden? Ja. Heb ik daadwerkelijk een buitenaards wezen of interdimensionale entiteit gezien? Nee. Toch heb ik wel de aanwezigheid gevoeld van iets dat niet van deze aarde was/is. Wat ik graag in dit artikel zou willen doen is filosoferen over de verschillende redenen waarom een geavanceerde, buitenaardse beschaving onze aarde zou bezoeken of juist niet.

Voor zover we weten is er met ons, als menselijk ras, levend op planeet aarde, nog geen contact gelegd door een intelligente, buitenaardse beschaving in een officiële, op globale en openlijke hoedanigheid of vice versa. Hoewel er in de media werd vermeld dat er wel een ambassadeur voor buitenaardse zaken,('ambassador for extraterrestrial contact affairs') zou worden aangewezen vanuit het ruimtevaartbureau van de Verenigde Naties, Unoosa, indien er contact zou worden gelegd. Deze eer zou te beurt vallen aan de directrice van de in Wenen zetelende Unoosa, de Maleisische astrofysica specialiste Mazlan Othman. Maar zowel de VN als Othman ontkennen dat er sprake is van deze benoeming.

Dus hoewel er talloze individuele contacten met buitenaardse wezens, of ontvoeringen door aliens en/of andere entiteiten zijn gedocumenteerd door de jaren heen,(waaronder o.a. het Rendlesham Forest incident en het Phil Schneider verhaal, zie links onder dit artikel), zijn we nog nooit openlijk toegesproken als zijnde 'het Menselijk Ras', door een andere intelligente, buitenaardse beschaving.

WAAROM

zou een geavanceerde, buitenaardse beschaving contact met ons willen? Alles dat we te bieden hebben zijn problemen, nucleaire wapens en oorlog. Toch? Onder ons zijn er genoeg die ze met open harten zouden verwelkomen en als gelijkwaardige wezens onder dezelfde oneindige adem van het universum zouden beschouwen. (mocht die buitenaardse beschaving in vrede komen uiteraard)

Laten we diverse mogelijkheden, open minded, eens de revue laten passeren en aannemen dat als/wanneer buitenaardsen contact met ons zouden leggen het of in hun eigen voordeel zou zijn (negatieve entiteiten die een bepaald iets van ons willen), of in het voordeel van het menselijk ras. Met betrekking tot het laatste zou het zo kunnen zijn dat zo'n intelligent, buitenaards ras ( dat reeds geëvolueerd is tot een hoog geavanceerd niveau), heeft besloten een 'minder' ras te willen helpen hetzelfde spirituele pad te bereiken. Ik heb het hier dan over wezens die duizenden of misschien zelfs wel miljoenen jaren op ons vooruit lopen. Juist dit zou wel eens problematisch kunnen blijken mochten, ze om welke reden dan ook, contact met ons willen opnemen:

Het zou ook maar zo kunnen zijn dat we ze niet kunnen zien, kunnen waarnemen. Ze zouden in heel andere dimensies, dichtheid of realiteit kunnen bestaan en reizen. Ze zouden zelfs buiten bepaalde vibraties kunnen bestaan, binnen spectra waarvan wij nog geen weet hebben, en die wij niet eens zouden kunnen, durven proberen te begrijpen. Bijvoorbeeld: wij kunnen geen UV, Gamma, infrarood of radiogolven waarnemen met het blote oog. Het zou daarom maar zo kunnen zijn dat sommige 'type' buitenaardsen of andere entiteiten zich onder ons bevinden in juist die spectra, of andere spectra die we nog niet hebben ontdekt, en dat we ze simpelweg gewoon niet zien. Zou zo'n hoog geavanceerde soort niet over technologie beschikken die hen zichtbaar zou kunnen maken voor ons, ondanks dat ze zich in eerste instantie door een ander spectrum of realiteit bewegen?

Laten we voor nu even aannemen dat buitenaardsen daadwerkelijk visueel contact met ons leggen, en dat we ze daadwerkelijk kunnen zien, hoe zouden ze dan uitgebreid contact met ons kunnen leggen, hoe zouden we communiceren?

Wat als een intelligent buitenaards ras dat een miljoen jaar op ons vooruit loopt, - superieur aan alle leven, hebben besloten dat het hun queeste is 'mindere' levensvormen te helpen - ons gevonden heeft en ons wil helpen op ons evolutionaire pad? Stel dat ze ons ervan willen weerhouden onszelf te vernietigen met nucleaire wapens, waar zouden ze moeten beginnen? Hoe kunnen ze zo met ons communiceren dat we ze zouden begrijpen? Woorden zijn onze eigen creatie, en vaak beperkt in het overdragen van de uitleg van bepaalde dingen, dus hoe gaan we communiceren? Wat als zij zelf nooit woorden hebben gebruikt tijdens hun evolutie? Laat me dit even toelichten;

Ik hoop dat jullie het met me eens zijn dat wij mensen een veel verder geavanceerd ras zijn dan bijvoorbeeld kakkerlakken. Nu stel je het volgende eens voor:

Wat als wij de kakkerlakken zouden willen helpen (om welke reden dan ook) en ze duidelijk willen maken en vertellen dat E=Mc2, hoe zouden we dat dat doen? Inderdaad, we kunnen het simpelweg niet, omdat kakkerlakken niet over een dergelijke intelligentie beschikken, misschien is een kakkerlak zich niet eens bewust van zichzelf.

Zou bovenstaande dan ook niet op kunnen gaan m.b.t. niveaus van hogere intelligentie? Zijn wij dan niet de kakkerlakken vergeleken met de miljoenen keren geavanceerde buitenaardse entiteiten? Kunnen deze veel hoger geavanceerde wezens zich aanpassen aan ons 'mindere' wezens om zo met ons te kunnen communiceren? En als dat zo is, zouden we dan ooit de dingen kunnen begrijpen die deze buitenaardsen ons proberen te vertellen,of zullen we deze dingen uiteindelijk zelf (moeten) ontdekken?

En dan is er nog de vrije wil. Is het buitenaardsen 'toegestaan' zich te mengen in onze manier van doen?

Los van de aanname dat een groot deel van de mensheid zich het klaplazarus zou schrikken wanneer buitenaardsen zich bekend en zichtbaar zouden maken, zou je je ook moeten afvragen dat als jij zelf een buitenaards wezen zou zijn, je dan naar de aarde zou komen? Zou je jezelf laten zien aan iedereen, jouw bestaan publiekelijk bekend maken?

Voor mij is het antwoord daarop grotendeels nee, want laten we eerlijk zijn, (veel) mensen vinden het interessant om alles dat we als abnormaal beschouwen of dat anders is dan wijzelf op te eten/ te martelen/ te bestuderen en ontleden in laboratoria/ te martelen en/of te vermoorden! Wij beschouwen die verschillen als bedreigingen en het maakt ons bang. Ik denk niet dat het verstandig zou zijn voor wezens met meer dan pudding als hersenen hier op aarde te landen en meedelen dat ze in vrede komen. Ze zullen hoogstwaarschijnlijk kort erna in stukjes bij elkaar geveegd kunnen worden. Hoe triest het ook mag klinken, veel mensen zullen achter zulk handelen staan. Ik ben er oprecht bang voor dat zoiets zou gebeuren; Eerst schieten, daarna vragen stellen.

Maar wat nu als het de aliens om onze grondstoffen te doen zou zijn? Ook die vraag hoor je vaak terug. Waarom zouden ze? Het universum heeft alles in overvloed, daarvoor hoeven ze niet naar ons kleine planeetje te komen. Er is een ontelbare combinatie aan dingen op onbewoonde planeten en asteroïden in het universum, wellicht dichter bij huis voor hen.

Een nieuw resultaat van ESO's 'planetenzoeker' HARPS laat zien dat er in de leefbare zones rond zwakke rode sterren heel vaak rotsachtige planeten te vinden zijn die niet veel groter zijn dan de aarde. Het internationale onderzoeksteam schat dat er alleen al in de Melkweg tientallen miljarden van zulke planeten bestaan, waarvan waarschijnlijk een stuk of honderd in de onmiddellijke nabijheid van de zon. Grondstoffen zijn daarom een non-issue denk ik. Maar zouden ze het toch willen, dan zouden ze het gewoon nemen zonder dat we het zouden zien aankomen. Geen zin om je daar zorgen over te maken.

Denk je eens in wat wij mensen zouden doen wanneer we een bewoonbare planeet zouden vinden met ongewilde inheemsen erop, door ons beoordeeld als inferieur? (onze historie met onszelf, Inca's, Indianen etc., en ons dierenrijk spreekt boekdelen) Ik denk dat 'we' het probleem zouden oplossen door de potentiële kolonie 'op te ruimen'. Voeg daaraan toe een specifieke 'noodzaak' voor waarom we dit zouden moeten doen, en het zal je leiden naar veel antwoorden m.b.t. hoe we zouden reageren: Een daad van wanhoop benodigd een wanhopige situatie...

Zou een buitenaards ras wanhopig genoeg zijn zich op die manier bezig te houden met de aarde? We hebben de aarde zelf al aardig vernield. De dingen die wij doen met onze prachtige planeet..., nogmaals, wat zouden wij wel niet doen met andere planeten? Wij mensen dumpen afval in de ruimte, denk er eens over na wat we met de ruimte zullen uitspoken wanneer we hebben uitgevogeld hoe we er jaren in kunnen overleven!

Zouden buitenaardse wezens eigenlijk wel een reden nodig hebben om de aarde te bezoeken? Niet overal is een reden voor. Misschien is het wel het beste voor een buitenaardse beschaving geen voet op aarde te zetten. Wij hebben onze planeet behandeld alsof ze een ander toebehoorde. Ze is bezaaid met ziekten, onrust en vernietiging. Het beste zou wellicht zijn een grote U-bocht te maken met je geavanceerde ruimtevaartuig en nooit meer ook maar in de buurt van deze plek te komen. Maar goed. Buitenaardsen zouden er natuurlijk heel anders over kunnen denken.

Waarom dan wel de aarde bezoeken?

Een geavanceerd ras zou ons echter ook als wildreservaat kunnen beschouwen: - Niet toegestaan verboden terrein te betreden. - Zie parkwachter voor tourschema. - Het voeren van dieren is niet toegestaan. - Geen rommel achterlaten. - Blijf ten allen tijde gecamoufleerd en in de bus zitten!

Maar zonder enige twijfel zal elke planeet waarop leven wordt ontdekt van groot wetenschappelijk belang zijn. Wie weet welke unieke enzymen of DNA er gevonden kunnen worden. De mogelijkheden zijn eindeloos. Een planeet met bewuste levensvormen zou in vele opzichten nog interessanter zijn; de samenstelling van de atmosfeer, het milieu, de sociologie, kunst en menselijkheid, cultuur etc. Meer dan het bestuderen waard, zonder twijfel.

Radiosignalen.

Wat betreft radiosignalen. Hoe zouden wij buitenaardse radio signalen detecteren als deze van een geavanceerd ras afkomstig zouden zijn? Deze signalen kunnen wel eens zwaar gecodeerd zijn en door ons als niet meer dan achtergrond ruis geïnterpreteerd kunnen worden. Misschien maken zij wel helemaal geen gebruik van radiosignalen. Talloze andere mogelijkheden. En mochten zich er buitenaardsen vlak bij de aarde bevinden dan wil dat nog niet zeggen dat ze onze radiosignalen niet hebben 'opgepikt', misschien hebben ze er gewoonweg niet op gereageerd? Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat omdat wij, (de meesten van ons), niets over hen weten, zij niets over ons weten...

Wij maken ons hoe dan ook, bedoeld of onbedoeld, vindbaar voor intelligent buitenaards leven. De radiogolven die vanaf het einde van de 19e eeuw tot heden ten dage worden uitgezonden, hebben al veel andere sterren bereikt, die misschien ook bewoonbare planeten hebben. Ook zijn er radio-uitzendingen geweest speciaal met als doel ons kenbaar te maken aan eventueel intelligent buitenaards leven.

Wanneer een planeet of een groep planeten een (theoretische) kans maakt op intelligent leven, kan men vanaf de Aarde een radioboodschap sturen, die over vele jaren op de betreffende planeet of planeten zal aankomen. Als de radioboodschap wordt opgevangen en begrepen, weten de buitenaardse wezens dat er ook op de Aarde leven is en kunnen ze misschien iets terugzenden. Deze vorm van communicatie is echter problematisch volgens wetenschappers:

*Gelijk ontwikkelingsniveau: de kans dat buitenaardse wezens zich qua intelligentie en technologie op hetzelfde niveau bevinden als wij, is heel klein: een planeet met een gelijke atmosfeer als die van de Aarde is nog niet aangetroffen, laat staan dat zich daar intelligent leven op een vergelijkbare manier ontwikkelt en er gebruik wordt gemaakt van technologie als de onze.

*Lager ontwikkelingsniveau: de buitenaardse wezens kunnen minder ver ontwikkeld zijn, zodat zij onze radioboodschap niet als zodanig herkennen. Immers, het leven op Aarde bestaat zo'n 3,5 miljard jaar, maar het gebruik van radiogolven voor het verzenden van boodschappen is pas sinds het einde van de 19e eeuw mogelijk.

*Hoger ontwikkelingsniveau: als buitenaardse wezens daarentegen verder ontwikkeld zijn, gebruiken ze misschien geen radio meer (of hebben dit nooit gebruikt) en zijn ze niet langer geïnteresseerd in intelligent leven dat zich nog van zo'n - in hun ogen - primitief communicatiemiddel bedient. Mochten deze verder ontwikkelde wezens wel in ons geïnteresseerd zijn, dan zullen zij ons met hun geavanceerdere technologieën veel eerder bereiken dan wij hen.

Het enige signaal waarover vandaag nog controversieel gedebatteerd wordt is het 'Wow Signaal' uit 1977. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het Wow signaal van een bron op aarde, in de baan van de aarde of zelfs uit ons zonnestelsel komt. De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat het signaal uit de interstellaire ruimte kwam, terwijl het signaal op zich nog steeds een mysterie blijft.

Stel dat de buitenaardse wezens, die ons het 'Wow' bericht in eerste instantie stuurden, ons tegenbericht opvangen dan is in ieder geval duidelijk dat het om een zeer geavanceerd leven gaat. Immers, om ons signaal op te vangen is een 2.2 gigawatt zender nodig. Krachtiger dan het sterkste radiostation op aarde.

Maar in plaats van naar mogelijke buitenaardse radiosignalen, zoeken Australische astronomen bij OSETI (Optical Search for Extra Terrestrial Intelligence) naar mogelijk intelligente laserpulsen van buitenaardse beschavingen. In tegenstelling tot het klassieke Search for Extra Terrestrial Intelligence (SETI), dat luistert naar radiosignalen uit de ruimte, zoekt OSETI naar sterke optische laserpulsen of sterke laser flitsen in het heelal. OSETI detecteerde in 2008 een onbekend signaal dat tot op heden nog niet geïdentificeerd is.

Wanneer buitenaardsen naar de aarde komen zouden ze zeker gebruik maken van een high- tech ruimteschip, zo high-tech dat het niet anders kan dan dat ze ver op ons vooruit lopen qua intelligentie en technologie. Dus nogmaals, waarom zouden ze komen? Zou het ook kunnen zijn misschien om ons te bestuderen zoals wij mensen Neanderthalers bestuderen; minder intelligent, minder geavanceerd? Er zijn een aantal mensen op aarde die primitieve mensen bestuderen, antropologen o.a., maar de meeste mensen geven niets om primitieve mensen omdat ze ze in vele opzichten als inferieur beschouwen aan de moderne mens. Zou bijvoorbeeld niet mogelijk kunnen zijn dat de buitenaardsen gewoon mensen zijn uit onze eigen toekomst die terug kijken in de historie zoals een tv docu doet bijvoorbeeld? Zoveel vragen, zoveel mogelijkheden...

Hoe dan ook, waarom dan ook, voor veel mensen blijft er de hoop dat er in de nabije toekomst toch hulp zal komen vanuit de ruimte, dat er een geavanceerde beschaving zal komen die ons helpt beschaafder te worden, die ons kan helpen onze aarde weer beter te maken en die ons kan helpen op ons evolutionaire pad en de weg naar liefde te vinden. Want dat we hier op aarde hulp kunnen gebruiken moge duidelijk zijn.

Liefde en Licht

Marieke Pril

www.mariekepril.nl

Voor meer informatie over genoemde zaken in dit artikel kun je klikken op onderstaande links:
Lesley Keane UFO's:

http://www.youtube.com/watch?v=xTPFF-qhqf8

Phil Schneider story:

http://www.apfn.org/apfn/phil.htm

Rendlesham Forest incident:

http://www.therendleshamforestincident.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Rendlesham_Forest_incident

Wow signaal:

http://www.universetoday.com/93754/35-years-later-the-wow-signal-still-tantalizes/Bron: mariekepril

Voeg toe aan: