Zoeken
 


PVV wil Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens opzeggen ...??

Laatste wijziging: donderdag 14 maart 2013 om 20:58, 3062 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 14 maart 2013

 

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L

Vergaderjaar 2012-2013

33 400 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013

Nr. 93 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld 13 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) buiten controle van nationale parlementen staat en landen dwingt, democratisch tot stand gekomen beleid op nationaal niveau te herzien; constaterende dat het EHRM zich jurisdictie toe-eigent tot in vergaande details; constaterende dat de nationale soevereiniteit gewaarborgd kan worden indien Nederland niet meer gebonden is aan uitspraken van het EHRM; verzoekt de regering, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM ) op te zeggen; verzoekt de regering tevens, de secretaris-generaal van de Raad van Europa hiervan in kennis te stellen, en gaat over tot de orde van de dag.

Helder

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-213464.pdf

 

 Bron: officielebekendmakingen.nl

Voeg toe aan: