Zoeken
 


Update Star-people: Rechtszaak Cozzmoss/Auxen en Banning VS Star-people

Laatste wijziging: dinsdag 12 maart 2013 om 09:19, 5835 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 12 maart 2013

 

Hallooo lezers,

 

Zo daar zijn we dan eindelijk, duurde iets langer dan gezegd.

Er is veel te vertellen en veel gebeurt, er zal ook nog veel gebeuren.


Hierbij een eerste update over Star-people. Er volgen er nog meer idd :-)


Onlangs is Star-people aangeklaagd door Cozzmoss en Banning advocaten.

Cozzmoss is een onderneming die zich onder andere bezig houdt met het handhaven en exploiteren van auteursrechten van bij haar aangesloten (rechts-) personen. Het gaat met name om auteursrechten die rusten op geschreven teksten/artikelen.

Banning doet de juridische procedures zoals sommeringen,dagvaardigingen en rechtszaken voor Cozzmoss.

Op 30 maart 2012 ontving Star-people van Banning advocaten een sommatiebrief. In deze brief constateerde Cozzmoss dat Star-people een aantal artikelen integraal heeft overgenomen van, Trouw, DDZ Holding B.V. en Marc van Dijk.

Op deze artikelen berusten copyright dus deze mag je juridisch gezien nooit in zijn geheel overnemen. Cozzmoss sommeerde Star-people voor het verwijderen van de betreffende artikelen en het betalen van een schadeclaim á € 6.319,16.

Tja, dan moet je niet bij de onschuldige ik zijn die gewoon wat nieuws artikelen herpubliceert omdat ik vindt dat het meer mensen aan gaan en ter kennisgeving zouden moeten nemen. Tenminste dat doen jullie toch hé. Ik neem aan dat jullie zo slim en wijs zijn om alleen jezelf te geloven en niet omdat iemand het zegt of omdat er ergens op papier wat woorden aan elkaar geplakt staan. En als je dan gelooft in jezelf hé, handel daar dan ook naar, zou de wereld wat mooier worden. Star-people neemt al een aantal jaren doelbewust volledig artikelen over van verschillende bronnen. Daar heeft zij zo haar redenen voor.

Hoe dan ook, de auteursrechten wetgeving is naar mijn mening ook ouderwets en dient aangepast te worden. Daarnaast moeten we het ook zeker hebben over Cozzmoss zelf. Hun gedragingen als intimidatie, misbruik van wetgeving, onmenselijk handelen en de vernietigende kracht van onschuldige particulieren en in dit geval non-profit organisaties. In mijn ogen is het ook net zoon fout clubje als Stichting-brein. Internet staat vol met verhalen over Cozzmoss en haar kornuiten Banning Advocaten.

Het gaat hier niet meer om de vraag of er autersrechten zijn geschonden. Er is veel meer aan de hand.

Ook politiek, wetgeving alsook de rechterlijke macht laten hier steken vallen en nemen geen eigen autonome verantwoordelijkheid in dit geval. De gedragingen van Cozzmoss en/of Banning zijn etnisch onverantwoord en maatschappelijk onaanvaardbaar.

Vele mensen zijn al aangeklaagd en de dupe geworden door Cozzmoss en Banning. Vaak onschuldige websites en mensen. Zowaar ik geloof in mijn eigen overtuiging, waarheid en rechtvaardigheid, zouden dergelijke situaties en gedragingen nooit door de beugel kunnen. Dus ik zeg, kom maar op. Nu ontmoet ik jullie eens een keer.

Ik heb Cozzmoss namens Star-people een mailtje terug gestuurd. Als de betreffende auteurs liever niet wensen dat hun artikelen worden overgenomen wie ben ik dan om daar tegenin te gaan. De artikelen heb ik offline gehaald en Banning dit vermeld in het mailtje met de vriendelijke groeten.

Zo, klaar dacht ik. Aan welke karma heb ik dit nou weer te danken :-)

Op 4 april 2012 ontving Star-people een mailtje van Banning advocaten. Zij konden niet akkoord gaan met het alleen verwijderen van de artikelen en bleven bij hun schadeclaim van € 6.319,16.

Ik heb ze nog een persoonlijke reactie terug geschreven en dacht toen van, gewoon negeren. Wat je voedt dat groeit dus gewoon negeren dan verdwijnt het vanzelf. En daarbij, de energieën op aarde worden ook hoger dus negatief en positief gaan steeds minder goed samen. Dat stoot zich steeds sneller en verder van elkaar af.

De artikelen die ik offline had gehaald heb ik weer online gezet. Als je er dan toch grof geld voor moet betalen dan mag ik ze ook gebruiken toch? :-)

Banning advocaten stuurden nog wat mailtjes, totdat er 1 kwam waarin ze een nieuw schikkingsvoorstel deden. Het bedrag werd verlaagd en Star-people hoefde nog maar € 2.987,08 te betalen. Goh dat scheelt al de helft dacht ik, das makkelijk verdienen met negeren :-)

Ik heb daar nooit op gereageerd en wachtte rustig af tot ik een dagvaarding zou ontvangen en het voor de rechter zou komen. Ik ben wel heel benieuwd wat de rechter zou vinden van mijn beweringen en conclusies.

En ja hoor in september kwam hij dan, een dagvaarding. We dienden ons op 22 november 2012 voor de rechter te verantwoorden.  Op die dag zijn we met een aantal 'tegen punten' naar de rechtbank geweest te Groningen. De tegenpartij was in geen velden te zien. Volgens de rechter hadden we iets teveel informatie om ter plekke te behandelen en moesten daarom alles maar verwerken in een verweerschrift.

Ah kijk, mijn specialiteit. Ik schrijf meer woorden dan dat ik praat dus dat moet goed komen. Vier week de tijd om het verweerschrift te schrijven en het voor 20 december 2012 in te dienen, klonk mij wat aan de krap tijd om alles te verwoorden en te verwerken in vier week maar oké lets do it.

Wat zei ik je net, inderdaad iets te krap tijd. Daarom hebben we even uitstel gevraagd bij de rechtbank. We kregen uitstel tot 23 januari 2013. Mooi, kan ik nog even rustig bankhangen. Zennn


Op 23 januari 2013 hebben we het verweer ingeleverd. Op 7 februari 2013 lag er een vonnis op de deurmat van de rechtbank. Hierin werd aangegeven dat we voor 21 februari 2013 onze verhinderdata voor de komende 3 maand moesten doorgeven aan de rechtbank. Er zal dan een datum geprikt worden voor een hoorzitting in de vorm van comparitie.

Op 19 februari ontvingen we via de mail van Banning advocaten een nieuw schikkingsvoorstel, claim; het verwijderen van de artikelen, die nog online stonden, en een bedrag ter hoogte van € 520,57. Dit bedrag bestond alleen uit de deurwaarder en griffie kosten. De claim omtrent het schenden van auteursrechten kwam nergens meer ter sprake.

Ik heb ze een mailtje terug gestuurd dat het nimmer de intentie is geweest van Star-people om een rechtszaak te beginnen. En als ze de oorspronkelijke claim in het schikkingsvoorstel laten vallen lijkt het me redelijk dat ze voor hun eigen proceskosten staan.

Star-people blijft gewoon bij haar verweer. Ik wil wel eens uitleg van de rechter over wat hier gebeurt en hoe dit kan gebeuren. Vond het wel opmerkelijk dat ze in dit schikkingsvoorstel de oorspronkelijke claim lieten vallen.

 Inmiddels kregen we bericht van de rechtbank dat op 30 mei 2013 de comparitie plaats zal vinden bij rechtbank Noord-Nederland te Groningen.

Op 28 februari kregen we nogmaals van Banning advocaten een schikkingsvoorstel, claim; verwijderen van de artikelen en dan trekt Cozzmoss de zaak in en zullen haar eigen kosten dragen. 

Heb ze een mailtje terug gestuurd dat Star-people geen gebruik wenst te maken van enige schikkingsvoorstellen van Cozzmoss en/of Banning.  We gaan gewoon naar de rechter en kijken wat meneer de rechter hier van vindt.

Op 5 maart jl. ontvingen we wederom een mailtje van Banning advocaten. Ditmaal een kopie brief die ze aan de rechtbank hebben gefaxt.

Ze hebben de rechtszaak ingetrokken.

Dat was het dan, einde verhaal. Daar zit je dan met gemengde gevoelens. Star-people heeft zijn zaakje gewonnen echter Cozzmoss gaat nu wel ongehinderd door met haar praktijken.

Wat wij willen doen is mensen/websites ondersteunen die momenteel of in de toekomst door Cozzmoss en/of Banning worden gesommeerd ofwel worden gedagvaard. Dit willen we doen door het verweer en/of gebruikte informatie vrij te geven.

Verse update:

De doorhaling van Cozzmoss wordt nog behandeld door een rechter deze week. Daarna heeft Star-people nog vier week de tijd om te reageren. Star-people kan of akkoord geven voor deze doorhaling of de zaak alsnog via de rechtbank aanhouden en door de rechter een vonnis laten uitspreken. Deze info is mij net door de rechtbank ter kennis gegeven. Ik ga nog even in overleg met mezelf echter mijn gevoel lijkt te willen aangeven dat we alsnog naar de rechter stappen om een vonnis af te dwingen. Weet u het echt zeker?, denk u vast, ja ik ben 100% zeker van de zaak. Het gaat mij namelijk om het algemeen belang van particulieren en/of non-profit organisaties en niet alleen die van Star-people.

Gezien de rechtszaak officieel nog loopt hebben we besloten de informatie en/of verweer nog niet vrij te geven. Dit was wel de bedoeling in dit artikel. De betreffende informatie wordt later, als alles echt officieel voorbij is en het nog relevant is, aan of in dit artikel toegevoegd. Zodra dit gebeurt is maken we er weer een update van natuurlijk :-)

Tot zover deze update omtrent de afwezigheid van Star-people aan de ene kant. Echter er is meer, aan het eind van deze week, of in het weekend, zal er nog een update volgen. Een update van een heel ander kaliber.

Ondertussen heeft ook de aarde niet stilgestaan, we zien dat de aarde nog steeds bezig is met haar klimaarverandering en de daarbij horende natuurrampen, europa is nog steeds druk bezig met haar vierde (nazi)rijk, oude systemen brokkelen steeds meer af, de politiek, de economie en de gezondheidsstelsel zet steeds meer mensen in het lijden. Een koningin die aftreed, kometen die op de aarde neervallen en een paus die aftreed. De natuur die steeds meer wordt vernietigd, olie die onze drinkwater vervuild, de bij die aan het uitsterven is. En aan de andere kant mijn vraag, mensen waar zijn jullie nou helemaal mee bezig? Als de mensen hun verantwoording niet nemen doet de cosmos dat wel. Bent u klaar voor de komende tijd? Het wordt zwaar weer, donkere wolken komen aandrijven. Dergelijke wolken heeft de mensheid in 5 duizend jaar niet meer gezien. Zekerheden zullen wegvallen en het oude vertrouwde zult u achter je laten. Maar zie daar, achter de donkere wolken schijnt de zon. De zon van een nieuwe wereld.

Daarover en meer de volgende keer. Ondertussen kunt u rustig even genieten van de, inmiddels weer, geplaatste nieuws.

Nog met een winterse maar vrolijke en zonnige groet,

Sudden


Star-peopleVoeg toe aan: