De wortels van het libertarisme liggen ver in de geschiedenis. Auteurs zoals Adam Smith en John Locke behoorden tot de eerste personen die duidelijk klassiek-liberale standpunten innamen.
Met name in de 19e eeuw begon het klassiek-liberalisme aanzienlijk aan terrein te winnen ten opzichte van stromingen die de vrijheid van het individu aan banden willen leggen, zoals bijvoorbeeld het socialisme. Dit veranderde echter weer in de 20e eeuw.

De term ‘libertarisme’ is zo rond de 20-er jaren ontstaan in de Verenigde Staten. Het woord “liberals” was synoniem geworden voor sociaal-democratie en beperking van de individuele vrijheid. Om deze reden is een groep mensen zich “libertarians” gaan noemen.

Het libertarisme is hierna flink verder ontwikkeld en is een serieuze maatschappelijke en politieke visie geworden. Personen die zeer van invloed zijn geweest bij de ontwikkeling van het libertarische gedachtegoed zijn Ayn Rand, Robert Nozick, David Friedman en Murray Rothbard.

In Nederland is reeds geruime tijd sprake van organisaties die zich bezig houden met het Libertarisme. Zo is de Stichting Libertarisch Centrum Nederland al meer dan 30 jaar bezig met de promotie van het Libertarisme.

In 1993 werd de Libertarische Partij opgericht. Hier vindt u het Partijprogramma, en hier de Statuten (officieel; en in een prettiger leesbare vorm hier).
De Libertarische Partij heeft in 1994 mee gedaan met de Tweede-Kamerverkiezingen, en in 1998 met de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. In 2001 en 2002 heeft de Libertarische Partij een zetel in de gemeenteraad van Schiedam gehad.

Omdat het libertarisme een nog vrij onbekende stroming is in Nederland is het ook niet vreemd dat de Libertarische Partij niet een van de grootste partijen in Nederland is. Desondanks krijgt de libertarische visie wel steeds meer aandacht en medestanders.

Draagt u het libertarisme ook een warm hart toe? Wellicht is het lidmaatschap van de Libertarische Partij dan iets voor u. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.