Zoeken
 


Politieke Partij: Democratisch Politiek Keerpunt

Laatste wijziging: dinsdag 11 september 2012 om 08:55, 3335 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 11 september 2012


DPK: Keerpunt naar de toekomst!

Het roer moet om met keerpunten in onze samenleving.

 
Van Speerpunten naar Keerpunten!

Het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) is de nieuwe naam, die ontstaan is na de samenvoeging van Trots op Nederland (Trots) en de Onafhankelijke Burger Partij (OBP). In dit overzicht vat DPK haar standpunten samen over de belangrijkste vraagstukken waar we op dit moment in Nederland voor staan.

Waar maakt de Nederlander zich zorgen over? Natuurlijk om Geld, Werk, Gezondheid, Toekomst. Hoe betaal ik mijn rekeningen? Heb ik voldoende inkomen? Wat gebeurt er als ik mijn baan verlies?

Om op al die vragen antwoord te geven moeten we terug naar de basis. Wat is er belangrijk in het leven?

Wij vinden dat zelfredzaamheid in saamhorigheid de kurk is waar de samenleving op drijft. Niet denken: de overheid lost het wel op, maar: dat lossen we samen op! Daardoor zullen we weer het gevoel van eigenwaarde terug krijgen en elkaar helpen zonder dat daar loketten bij nodig zijn. Kan dat? Ja, dat kan, zoals in een groot deel van onze westerse samenleving is gebleken.
Daarom staat DPK voor zelfredzaamheid met de overheid als vangnet. DPK heeft een sterk gevoel voor de samenleving waar dit echt nodig is.

Keerpunt 1: Meer Werkgelegenheid

De reden waarom veel van ons zich zorgen maken over de toekomst is dat we vergeten zijn wat het is om zelfredzaam te zijn. De overheid is terecht aan het bezuinigen, de kosten moeten omlaag. Iedereen weet dat er zware tijden aankomen.

Hoe kunnen we dan toch oplossingen vinden voor onze problemen? Door zelfredzaamheid, door te ondernemen, door de handen uit de mouwen te steken! Daarom is DPK sterk voorstander van het bevorderen van ondernemerschap.

Hoe kunnen we dat doen? Ten eerste moet ondernemen eenvoudiger worden met minder regels. DPK wil de regeldruk voor ondernemers halveren, waardoor ondernemers minder tijd kwijt zijn met het voldoen aan allerlei regels. Vervolgens kunnen we dat bespaarde geld dan weer investeren in de toekomst zodat de werkgelegenheid weer zal toenemen.

Om ondernemen weer aantrekkelijk te maken wil DPK dat de ondernemer in de eerste jaren slechts 5% winstbelasting betaalt. Ook gemeenten moeten het ondernemersklimaat verbeteren door ondernemers vrij te stellen van lokale lasten in de eerste 3 jaar.
Iedereen die zijn baan in het verleden verloren heeft weet dat de kans klein is om precies hetzelfde werk weer te vinden. Daarom wil DPK verregaande mogelijkheden tot omscholing en opleiding, zowel op afstand via internet als in klassen.

We hebben in Nederland veel knappe koppen en slimme ondernemers, daar moeten we veel meer mee doen. Niet afwachten totdat iemand anders het doet. Goede ideeën moeten goed beschermd worden, zeker in Europees verband in een Europees octrooi bureau..

Maar dat is niet alles. Ook universiteiten, scholen en onderzoeksinstellingen moeten veel meer resultaten gaan boeken om met de beste ideeën van Nederland te komen. Daar zit onze kracht.

De jeugd is onze toekomst. En omdat we toch veel lasten doorgeven aan de volgende generatie, zijn we gewoon verplicht om meer aandacht te geven aan de jeugd. De leerplicht kan verlaagd worden naar 16 jaar, mits er vervolg is in het leerlingwezen om een vak te leren in de praktijk. Het leerlingwezen moet daarom weer in ere worden hersteld zodat vakmanschap weer die plaats in de samenleving krijgt die het verdient!

Daar is grote behoefte aan in de toekomst.

Keerpunt 2: Betere Veiligheid

Veiligheid is een kerntaak van de overheid en dat moet zo blijven. Onder bepaalde voorwaarden kan de veiligheid worden uitbesteed aan particuliere beveiligingsbedrijven, mits het kostenverlagend en kwaliteit verhogend is.

Iedereen maakt zich zorgen om zijn eigendommen. En terecht, als je jaren voor iets heb gewerkt om aan te schaffen dan wil je niet dat het wordt beschadigd of gestolen. DPK wil dat het politieapparaat grondig herzien wordt. Dat kan door het invoeren van een Nationale Politie met gekozen politiechef, maar ook door de burger te betrekken bij de opsporing. Essentieel daarbij is dat de pakkans wordt verhoogd. Wij zijn voor het uitbreiden van Burgernet, waarbij we met elkaar samenwerken elkaars straat veilig te houden.

Bij zelfredzaamheid hoort ook het zelf conflicten oplossen. Waarom zouden we naar de rechter stappen en denken dat die ons probleem wel kan oplossen? Vaak wordt het dan alleen maar erger en langduriger. DPK vindt dat burgers die zelf via een tussenpersoon (mediator) proberen een oplossing te zoeken voor hun probleem een streepje voor moeten krijgen.

Veiligheidspersoneel zoals politie, brandweer, leger en ambulance moeten goed hun werk kunnen blijven doen. Er zal hier en daar gereorganiseerd moeten worden, maar daar mogen hun basistaken niet onder lijden. We moeten in Nederland voor 100% kunnen rekenen op onze hulpverleners in geval van nood. Bij grote commerciële evenementen moet de inzet van veiligheidspersoneel niet door de belastingbetaler worden betaald maar door de organisator.

Ook het gevangeniswezen moet drastisch herzien worden. Langgestrafte gevangenen kunnen veel goedkoper in bijv. Oost-Europa worden ondergebracht, wel op onze condities. De bespaarde miljoenen kunnen aangewend worden voor ouderen en hulpbehoevenden.
Op gebied van Defensie kan er veel gedaan worden. De landmacht zal moeten worden afgeslankt. Verregaande samenwerking met de Duitse landmacht ligt voor de hand. De conflicten van de toekomst worden in de lucht en op zee uitgevochten. Op het land kan de luchtmobiele brigade of het korps mariniers worden ingezet. DPK wil daarom verregaande verbetering van onze krijgsmacht binnen het budget door de aanschaf van minder en andere toestellen. Toestellen moeten geschikt zijn voor landen op vliegdekschepen. DPK wil zich meer richten op drones en andere moderne manieren van bescherming.

Keerpunt 3: Efficiëntere Gezondheidszorg

Zelfredzaamheid betekent niet: zoek het zelf maar uit, maar het betekent: we komen er samen wel uit zonder overheid. Niet voor ieder wissewasje naar de dokter, niet direct bij de overheid aankloppen als het even niet lukt. Trots zijn op het zelf kunnen en anderen helpen om het zelf te kunnen. Daar gaat het om!

De kosten van onze gezondheidszorg zijn volkomen uit de klauw gelopen: het kost kapitalen terwijl er senioren zijn die maar eens per week gewassen worden. Zelfs in de gevangenis word je beter verzorgd. Dat komt omdat er te weinig toezicht is en teveel gefuseerd wordt waardoor zorginstellingen zorgfabrieken worden.

Zorgfabrieken waar onze zieke familieleden wegkwijnen. Dit moet stoppen! DPK wil weer terug naar de verzorging thuis door mantelzorgers en vrijwilligers door hen een vergoeding te geven. Buren die even op de kinderen passen en senioren weer betrekken bij de familie door de bouw van aanleunwoningen te stimuleren. Daarom wil DPK de bouw of verbouw van Generatiewoningen stimuleren, die hebben wat ons betreft de toekomst.

Verder wil DPK de gezondheidszorg grondig reorganiseren door forse besparing op bestuurslagen. Dit kan eenvoudig worden gerealiseerd door een sjabloon samen te stellen waarin iedere bestuurder of manager wordt toegewezen per zoveel verzorgend personeel per eenheid. Zijn er te veel bestuurders of managers in een bepaalde laag dan zal daar in gesneden moeten worden. Hierdoor lossen we de almaar groter wordende problemen in de gezondheidszorg zelf op en schuiven dit probleem niet door naar de volgende generatie.

Bij zelfredzaamheid hoort natuurlijk ook het recht op zelfbeschikking, maar dan wel volgens nog af te spreken regels.

Keerpunt 4: Anders bezuinigen

Nederland heeft nu de grootste overheid/semi overheid van Europa en sommige beweren: ter wereld!
60 procent van alles wat we verdienen in dit land gaat naar de overheid. In de jaren 50 ging er 45% van onze verdiensten naar de overheid. Tegenwoordig is het gemiddelde in Europa onder de 50%.

We ontkomen er dus niet aan om nog eens fors te bezuinigen. Weer geld uitgeven om de economie uit het slop te halen kan niet meer, want ook dat geld moet geleend worden. DPK is voor verregaande bezuinigingen om dit land weer concurrerend te maken in de wereld. Daardoor wordt het vestigingsklimaat voor bedrijven verbeterd en zal de werkgelegenheid weer gaan groeien.
Met overheidsbanen redden we onze economie niet, we moeten de broekriem aantrekken. Daarom zal er fors bezuinigd moeten worden op overheid, subsidies en ook op ontwikkelingshulp.

De ontwikkelingshulp kan weer op vrijwillige basis gedaan worden, jaarlijks worden er miljarden uitgegeven aan subsidies waar U nooit om gevraagd hebt. De overheid speelt Sinterklaas met onze zuur verdiende centen. De meeste politici weten het wel, maar durven het niet te zeggen: het speelkwartier is over!

Ook wil DPK fors bezuinigen door verregaande vereenvoudiging van regelgeving. Door transparantie en efficiëntie kunnen er vele miljarden worden bezuinigd.

Een voorbeeld hiervan is de Vlaktaks. Een van de oprichters van DPK is als eerste gekomen met een vlaktaks in het partijprogramma. Nu zien we dat andere partijen het idee hebben overgenomen. Door een vlakke belasting in te voeren, kunnen veel regels worden afgeschaft. Veel aftrekposten zullen verdwijnen en waar stimulering nodig is, kunnen leningen worden verstrekt. Wel wil DPK de minima ontzien bij de vlaktaks door het stellen van garanties.

Verhoging van de EU-bijdrage staat lijnrecht op ons principe van zelfredzaamheid. Ons land geeft de hoogste netto bijdrage per inwoner aan Brussel. DPK is er daarom voor dat onze bijdrage aan Brussel met 20% drastisch verlaagd wordt. Heel veel zaken die zogenaamd door Brussel worden opgelegd kunnen we best zelf bepalen in ons land, daar moeten we zelf uit kunnen komen. De herverdeling van geldstromen via Brussel moet herzien worden.

Keerpunt 5: Sterkere Economie

Wat doet de overheid met ons geld? De meesten weten het niet. Wat we wel weten is dat er te veel top salarissen worden uitbetaald en dat er op grote schaal onduidelijke subsidies worden verstrekt. Maar er is meer aan de hand, veel meer. En daar moet nu wat aan worden gedaan.

Sommige partijen denken dat we ons wel weer uit deze crises kunnen financieren. Om dat te kunnen doen willen ze meer geld lenen, waardoor ons overheidspercentage nog verder omhoog gaat naar misschien wel 70%. Nog even zo doorgaan en we worden het rijkste communistische land ter wereld!
Hier moet een eind aan komen. Door een duidelijk en transparant bezuinigingsbeleid kan DPK het verschil maken. Niet meer potverteren, maar zelf ons uit het dal werken. Daarom wil DPK binnen 5 jaar naar begrotingsevenwicht.

Het verder belasten van de burger past daar dus helemaal niet in. De verhoging van de BTW is een jammerlijke fout, want daardoor zullen de burgers nog meer de hand op de knip gaan houden en zal de economie verder afkoelen. Ook de forensentaks moet worden afgeschaft.

Ook het dubbel belasten van de burger moet afgeschaft worden. DPK is voor afschaffing van successie- en schenkingsrechten.

Keerpunt 6: Herstel Woningmarkt

De woningmarkt ligt op zijn gat. Er worden nauwelijks nog woningen verkocht. Dat is jammer, want jaren lang was de woningmarkt de aanjager van de economie. In totaal maakte de woningmarkt in brede zin ongeveer 35% uit van wat we jaarlijks verdienden. Zonder herstel van de woningmarkt volgt dus ook geen herstel van de economie!

Natuurlijk is het heel lang goed gegaan en hebben veel mensen in dit land voordeel gehad bij de stijging van de gemiddelde huizenprijs. De afgelopen jaren zit er echter de klad in en daar moet iets aan gedaan worden. Daarom wil DPK dat de overheid zich op termijn terugtrekt uit de woningmarkt.

De tijd van woningbouw fusies is voorbij. Iedereen heeft genoeg van die grote instellingen die topsalarissen uitbetalen en speculeren. Ook hier zal door DPK (net als voor de gezondheidszorg ) sjabloonbesparing worden toegepast. Alle bestuurders en managers laten solliciteren naar hun eigen baan. Net als met een sjabloon in de werkplaats, alles wat buiten de sjabloon valt wordt eraf gehaald.
De woningbouwvereniging moet weer terug in het beheer van iedere gemeente met speciale aandacht voor ouderen en hulpbehoevenden. Hierdoor zal het woningbestand transparanter en meer marktconform worden gemaakt.

Een cruciaal punt in het eigen woningbezit is de hypotheekverstrekking. Ook daar zit behoorlijk de klad in. Banken zijn zeer terughoudend geworden. DPK wil deze impasse doorbreken door de banken te dwingen de restschuld van de vorige woning mee te financieren in de hypotheek van de nieuwe woning.

Bovendien wil DPK het gedwongen veilen van woningen herzien en een herinvoering van de beëdigde makelaar, zo lang de tarieven hierdoor niet omhoog gaan.

Om de situatie op de woningmarkt verder te verbeteren wil DPK ook de mogelijkheid stimuleren om pensioenreserves aan te kunnen wenden voor de aflossing van de hypotheek. Een nationale hypotheek- en spaarbank inrichten.

Keerpunt 7: Klantgerichte Gemeente

De gemeente waar we wonen is de hoeksteen van onze samenleving. Daarom willen we ook dat onze gemeente er is voor haar inwoners. Hoe doen we dat? Door meer bijeenkomsten te organiseren op lokaal niveau en op die manier de inwoners weer te betrekken bij de gemeente.

Door bijvoorbeeld een gekozen burgemeester en een gekozen politiechef. Maar ook door benoemde bestuurders weer te dwingen integer te zijn, door ze ook financieel aansprakelijk te kunnen stellen in geval van aanrekenbare nalatigheid. Dat geldt toch voor ons allemaal, waarom dan niet voor onze bestuurders?

De gemeentes moeten uniforme tarieven krijgen voor alle diensten die op nationaal niveau worden ingevoerd zoals paspoorten en rijbewijzen. Iedere taak die door het Rijk wordt doorgeschoven naar de Gemeente moet gecompenseerd worden.

Bij alle overheden moeten uitingen van religie zowel op personen als op gebouwen niet zichtbaar zijn. Dat geldt voor alle religies. Bovendien is DPK voorstander van een burka verbod in de openbare ruimte omdat het niet alleen vrouwonterend is maar ook met veiligheidsrisico’s heeft te maken.

DPK vindt dat de wietmarkt kan worden geliberaliseerd, wel met strenge controles en accijnzen net zoals voor alcohol en rookwaren. Dat is goed voor de schatkist en haalt wiet uit de illegaliteit. Tegen illegale wietplantages zal keihard worden opgetreden.

Keerpunt 8: Kritisch op Europa

De Euro en Europa zijn sinds vele jaren synoniem geworden in ons land. Als een van de oprichters en voortrekkers in Europa heeft Nederland altijd een duidelijk standpunt gehad. Maar volgens DPK gaat dat niet ver genoeg.

De enige manier om absolute begrotingsdiscipline af te dwingen is dat de zuidelijke staten onder curatele worden gesteld, er zal duidelijkheid moeten komen over de garanties in de vorm van onderpand. De neuro, splitsing monetaire unie in een sterke en zwakke munt moet onderzocht worden.

Wat gebeurt er eigenlijk precies in Brussel.? Niemand kan het meer vertellen. We hebben een nieuwe bureaucratische moloch laten ontstaan waar we zelf geen vat meer op hebben. Ook hier wil DPK sjabloonbesparing toe passen. Maar het gaat veel verder dan dat. Er moet democratische transparantie komen met direct gekozen bestuurders. Om dit te bereiken wil de DPK het Europees verdrag openbreken en zo een keerpunt in Europa bewerkstelligen.

Over Europa is DPK heel duidelijk: gelijke monniken, gelijke kappen. Waarom zijn bijvoorbeeld binnen de EU de pensioenleeftijden nog niet aan elkaar gelijk gesteld?

Keerpunt 9: Prestatie Onderwijs

Als het aan DPK ligt, is er een aantal stevige keerpunten te bewerkstelligen in het onderwijs. Herinvoering van leerlingwezen, verlaging van leerplicht en verplichte omscholing zijn al genoemd. Maar er is meer.

Net als andere overheidsinstellingen moeten ook de onderwijsinstellingen onder de besparingssjabloon. Van alle managers en bestuurders zullen functioneringseisen worden vergeleken met hun daadwerkelijke effectiviteit. Dit zal vooral in de bestuurslagen flinke besparingen opleveren.

DPK is voorstander van neutraal en onpartijdig onderwijs. Het is noodzakelijk dat de kwaliteit van het onderwijs weer centraal komt te staan. DPK is van mening dat dit mogelijk is door prestatiebeloning in te voeren, zowel voor leerlingen als voor scholen.
Bovendien moet de conciërge weer in ere worden hersteld en met aanleunwoning bij de school wonen, zo hoort dat.

Keerpunt 10: Nieuwe Energie

DPK wil de afhankelijkheid van buitenlandse olie drastisch verminderen. Het grootste deel van de olieproductie vindt plaats in landen met een achterhaald regime.

Sommige partijen willen meer groene energie en dan hebben ze het vaak over windmolens. Wind is er genoeg in Nederland, maar windmolens zijn duur en onrendabel. Daarom is DPK tegen het gebruik van windmolens met overheidssubsidie.

Zonnepanelen zijn een serieus alternatief ook al is er minder zon in ons land. Door verbeterde efficiëntie is er met zonnepanelen daadwerkelijk op huishoudniveau geld te besparen. Natuurlijk moet de overheid met een kwaliteitskeurmerk komen voor zonnepanelen.

Bovendien kunnen huishoudens met aanpassingen op energiehuishouding en met verbeterde woningisolatie forse besparingen opleveren op de energierekening. DPK wil dit soort initiatieven voor nieuwe energie sterk stimuleren. DPK is daarbij groot voorstander van het verstrekken van renteloze leningen in plaats van het verstrekken van subsidies.

De energiekosten zullen stijgen in de komende jaren. Om dat een halt toe te roepen is DPK voor innovatie van alternatieven van de huidige kernenergie.

Keerpunt 11: Nederlandse Natuur

Wat gaat er gebeuren met onze prachtige natuurgebieden, ook daar zal in de komende jaren een hoop veranderen. DPK wil grote natuurgebieden handhaven en efficiënter beheren. Als kleinere natuurgebieden niet kunnen worden samengevoegd, moeten ze worden afgestoten.

DPK staat met beide benen op de grond in het natuurbeleid. De doelmatigheid van de parken moet worden herzien met de nadruk op recreatie en educatie.

Bovendien moet onze natuur schoon blijven. Vervuilers moeten stevig worden aangepakt. Voor het schoonhouden van parken kunnen mensen met behoud van uitkering worden ingezet, maar bescherming van ons landschap begint bij jezelf.

In de afgelopen jaren is er nogal wat te doen geweest over opwarming van de aarde en klimaatbeheersing. De klimaatconferenties zijn langzamerhand een lachertje geworden. DPK is daar duidelijk over: opwarming van de aarde wordt voor 99% bepaald door de zon.

Keerpunt 12: Solide Infrastructuur

De infrastructuur in ons land staat al jaren onder druk. Langzamerhand beginnen de files op de snelwegen af te nemen, maar dat kan nog veel beter. DPK wil dat in de spitsuren de rechterrijstrook van de snelwegen uitsluitend voor vrachtwagens zal worden bestemd.

Op veel plaatsen zullen opnieuw files ontstaan zodra de economie aantrekt, DPK wil een dynamisch gebruik van de weg bij een groot verkeersaanbod. Dit kan door meer gebruik van de vluchtstrook, gecontroleerd door matrix borden en weg begeleiding.

Tenslotte is DPK voor een coulant verkeersbeleid om de doorstroming te verbeteren en ergernissen te verminderen. De verruiming naar 10% overschrijding van de maximumsnelheid is daar een voorbeeld van.

De overheid heeft een primaire taak om de mensen snel op hun plaats van bestemming te laten komen. Dat is van cruciaal belang in een moderne economie. Daarom moet er ook op het spoor nog veel gebeuren. De NS en ProRail moeten weer worden samengevoegd en gezamenlijk onder direct toezicht van de overheid worden geplaatst.Bron: dpk.nu

Voeg toe aan: