Zoeken
 


Politieke Partij: Piratenpartij

Laatste wijziging: dinsdag 11 september 2012 om 08:54, 3294 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 11 september 2012

 

 

We krijgen vaak de vragen "zijn er niet al genoeg partijen?" en "kunnen jullie je niet beter aansluiten bij een partij waar ik graag op stem, en hun internetstandpunten verbeteren?"

Het bestaan van de Piratenpartij wordt gerechtvaardigd door onze focus op basale burgerrechten (zeker in een digitale omgeving), iets waar andere partijen zich over het algemeen niet al te druk om maken. Onze standpunten betreffen (digitale) burgerrechten en een voorkeur voor een 'vrij internet'.

Juist om de focus te houden op onze bestaansredenen sluiten we ons niet aan bij een bestaande politieke partij. Alhoewel de partijen waarvan wordt gesuggereerd dat wij onszelf bij hen zouden moeten aansluiten het hele Nederlands politieke spectrum bestrijken, geven deze voorstellen aan dat onze standpunten uitstijgen boven de huidige politiek en voor mensen uit alle politieke windrichtingen van belang zijn.

Maar onszelf afzetten tegen de beschikbare alternatieven maakt ons nog niet automatisch tot een goede keuze. Wat hebben wij zelf te bieden, waar komen onze standpunten vandaan en wat bind het geheel samen? Wat wij te bieden hebben zijn ideeën om burgerrechten in een digitale omgeving te waarborgen. Wij denken graag dat wij geen partij met standpunten zijn maar een partij met ideeën en juist dat zorgt voor binding binnen onze partij, het bundelen van goede ideeën.

Onze partij wordt gemotiveerd door wat de huidige technologie mogelijk maakt. Zolang informatie en communicatie vrij zijn, geef je mensen de kans om goede ideeën te hebben omdat ze toegang hebben tot de voor hen relevante informatie. En wat relevant is, is voor iedereen anders. Dit is van cruciaal belang voor een toename van kennis en het bewerkstelligen van een kenniseconomie. Onze standpunten zijn dan ook gebaseerd op vrijheid van informatie.

De Piratenpartij staat voor bescherming van burgerrechten en -vrijheden; vrij gebruik en toegang tot informatie en technologie; transparantie van politiek en overheid en andere machtsconcentraties.

Wij gaan voor een open samenleving die zich richt op het wereldwijd delen van kennis, innovatie, cultuur, wetenschap en onderwijs.

Het Internet maakt zo'n samenleving mogelijk maar dan moet het Internet wel vrij en open blijven. Helaas beseffen veel politieke partijen zich dit nog niet. Sterker nog, het vrije Internet wordt juist bedreigd door een groot deel van de oude politiek. Dat komt vooral doordat deze partijen onder invloed staan van belangen- en lobbyclubs van grote bedrijven en rechtenhouders, zoals Buma en Brein die opkomen voor een klein deel van onze samenleving en vooral voor zichzelf.

Naast kansen, zien we dus ook bedreigingen en die gaan verder dan alleen het Internet. Burgerrechten en -vrijheden zoals privacy en vrijheid van meningsuiting staan wereldwijd onder druk.

Cameratoezicht in de stad vinden we al heel normaal; net als dat we ons altijd moeten kunnen identificeren en dat onze e-mails verplicht opgeslagen worden en bewaard.

Zo glijden we vrijwel ongemerkt steeds meer af naar een "Big Brother-" of politiestaat en de bestaande politiek heeft daar onvoldoende oog voor.

De Piratenpartij heeft nog niet over alle onderwerpen een uitgewerkt standpunt. Is dat erg? Wij vinden van niet want zo kun jij met ons meedenken over de toekomst..Bron: piratenpartij.nl

Voeg toe aan: