Zoeken
 


Ontwikkelingshulp houdt corrupte regimes in stand

Laatste wijziging: woensdag 7 maart 2012 om 08:43, 3853 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 7 maart 2012

Nederland moet bezuinigen. Om het begrotingstekort terug te dringen naar de gewenste 3 miljard euro moeten er bovenop de huidige bezuinigingen nog eens extra 9 miljard bezuinigd worden. De VVD, het CDA en de PVV hebben zich teruggetrokken in het Catshuis om, zonder dat zij gestoord worden door de media, te onderzoeken waar deze extra bezuinigingen vandaan gehaald kunnen worden. De regeringspartijen zoeken het vooral in maatregelen die ten koste gaan van de Nederlandse belastingbetaler, terwijl de PVV het wilt zoeken in een versobering van de ontwikkelingshulp. Dit stuit op groot verzet van de oppositie omdat men het in die kringen moreel niet verantwoord vindt om te bezuinigen ten koste van de ontwikkelingslanden.

Armoedebestrijding

Ontwikkelingshulp is ooit in het leven geroepen om de armoede in de derde wereld te bestrijden. Als we de ontwikkelingshulp bekijken over de afgelopen 50 jaar dan heeft Nederland ongeveer 110 miljard euro eraan uitgegeven. Diverse onafhankelijke onderzoeken hebben uitgewezen dat van iedere euro die aan ontwikkelingshulp wordt uitgegeven er slechts 25 cent daadwerkelijk terecht komt bij de armen en hulpbehoevenden. De overige 75% komt door bureaucratie van de ontwikkelingslanden en hulporganisaties, inefficiëntie en corruptie uiteindelijk in verkeerde handen terecht. Bovendien houdt het corrupte regimes in stand die hun land opzettelijk arm en hulpbehoevend houden om maar zo lang mogelijk hun zakken te kunnen vullen met de enorme bedragen die zij jaarlijks krijgen toegestopt.

Corrupte politici

Het privévermogen van bijvoorbeeld wijlen Yasser Arafat  bedroeg volgens insiders 1,3 miljard euro, terwijl hij nooit in de gelegenheid is geweest om dit enorme fortuin op reguliere wijze op te kunnen bouwen. Het IMF heeft aan de hand van Arafats boekhouding becijferd dat hij 900 miljoen dollar vanuit publieke fondsen, waaronder ontwikkelingshulp, heeft overgeheveld naar rekeningen die hij zelf controleerde. De vrouw van Arafat ontving van de Palestijnse Autoriteit maandelijks een toelage van € 100.000 terwijl er geen tegenprestatie voor werd verlangd. Dit is slechts één voorbeeld van hoe er wordt omgegaan met ontwikkelingsgelden, maar het is zeker geen uitzondering. Veel Afrikaanse regimes ontvangen bakken met geld als ontwikkelingshulp die niet bij de bevolking terechtkomen maar waarmee wapens gekocht worden om hun machtsposities te verstevigen en de bevolking te onderdrukken. Ieder jaar weer gaat de geldkraan open naar deze corrupte lieden en worden zij almaar rijker terwijl de bevolking in armoede blijft creperen.

31% staatsschuld veroorzaakt door ontwikkelingshulp

Als de ontwikkelingshulp van Nederland over ruim 50 jaar wordt bekeken dan is er ongeveer 124 miljard euro naar de ontwikkelingslanden gegaan. Momenteel bedraagt de Nederlandse staatsschuld 402 miljard euro. Dit betekent dus dat ongeveer 31% van de totale staatsschuld is veroorzaakt door ontwikkelingshulp. Natuurlijk ligt dit iets genuanceerder maar in grote lijnen is het het wel de realiteit. Uit een onderzoek dat in opdracht van Staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken is uitgevoerd blijkt dat bijna 30% van alle Nederlandse huishoudens een betalingsachterstand heeft. Het aantal mensen met een betalingsachterstand neemt schrikbarend toe. Ongeveer 700.000 huishoudens konden het afgelopen jaar niet meer alle rekeningen betalen. 1,4 miljoen huishoudens hebben een lening of een doorlopend krediet, waarvan een half miljoen huishoudens een betalingsregeling af moest sluiten. Het is opvallend dat het aantal midden- en hoogopgeleiden met een betalingsachterstand in rap tempo toenemen. De NVVK, een vereniging voor schuldhulpverlening, vindt deze ontwikkeling zéér zorgelijk.

Gezien het kleine percentage van de ontwikkelingshulp wat door corruptie daadwerkelijk bij de armen van de ontwikkelingslanden is terechtgekomen, lijkt het gerechtvaardigd om een bezem door de ontwikkelingshulp te halen en deze te gebruiken voor het oplossen van het armoedeprobleem van de eigen bevolking. Door het smijten met het geld van de belastingbetalers door de eigen overheid is Nederland zelf zo langzamerhand veranderd in een ontwikkelingslandBron: gewoon-nieuws

Voeg toe aan: