Zoeken
 


Goldman Sachs ziet EU top mislukken; UBS: Sla voedsel en wapens in

Laatste wijziging: woensdag 7 december 2011 om 23:28, 4359 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 7 december 2011

De druk van het bankensysteem op de Europese Unie wordt naarmate de immens cruciale top aanstaande vrijdag dichterbij komt met het uur groter. De Amerikaanse vampierenbank Goldman Sachs, die recent de controle over de ECB en de Italiaanse en Griekse regeringen overnam, verwacht dat de EU er vrijdag niet in slaagt om met 'heldere oplossingen' te komen en de financiële markten te overtuigen. De Zwitserse bankgigant UBS beschouwt een mislukking vrijdag als een totale ramp, en adviseert zijn klanten om naast edelmetalen ook voedsel en wapens in te slaan, omdat een snelle en chaotische instorting van de eurozone wordt verwacht.

Als er één ding is dat de banken van de crisis hebben geleerd is dat zodra hun gigantische bonussen op het spel staan het zaaien van angst en paniek een prima methode is om nog meer belastingmiljarden uit de samenleving te persen. Niettemin toonden universitaire economen in Duitsland en de VS aan dat de situatie in de eurozone wel degelijk zeer kritiek is geworden omdat het geld bij de twee belangrijkste financiers, Duitsland en Nederland, nu eveneens op is (zie eerste artikel vandaag).

Voor wat er na vrijdag staat te gebeuren hoeven we enkel te kijken naar het begin van de crisis in 2008 en wie toen het meest profiteerde van de bijna-instorting van het financiële systeem: Goldman Sachs. Ook nu zullen de Amerikanen er als de kippen bijzijn om forse winsten te slaan uit de mede dankzij hen veroorzaakte -eventuele- instorting van de eurozone. Experts van de bank constateren dat bondskanselier Merkel en president Sarkozy afgelopen maandag er niet in geslaagd zijn om met een heldere, snelle en beslissende oplossing te komen om de eurozone uit de crisis te halen en de markten te overtuigen.

Betekenisvol, maar toch te weinig
Goldman Sachs wijst de Duitse afwijzing van de invoering van eurobonds -dus het samenvoegen van de schulden van alle afzonderlijke lidstaten- en de Franse afwijzing van het overdragen van macht aan een economische regering als de belangrijkste oorzaken van de aanstaande mislukking aan. Er zullen wel wat 'betekenisvolle' besluiten worden genomen over automatische sancties als lidstaten een te hoog begrotingstekort hebben, het betrekken van de private sector in de herstructurering van staatsschulden en een verandering van bestaande EU verdragen, maar toch zal het in de ogen van Goldman Sachs te weinig zijn.
 
Daarom zal de EU in uiterlijk 2012 duidelijk moeten maken wat het precies wil met de vorming van een 'fiscale unie'. Ook lijkt er uiteindelijk een grotere rol voor het IMF te komen en zal de ECB op termijn actiever worden ingezet bij het aankopen van nog meer -waardeloze- Europese staatsobligaties. De besluiten die vrijdag worden genomen zullen volgens de Amerikaanse megabank een 'stap voorwaarts' zijn, maar zullen tevens voor een deel uit 'wishful thinking' bestaan. (1)
 
UBS: Sla voedsel en wapens in
De Zwitserse bankgigant UBS is veel explicieter in wat een mislukte top aanstaande vrijdag voor de EU zal betekenen: een catastrofale, chaotische en verwoestende instorting. Europa heeft nog maar vier dagen om een systeem te repareren dat al vanaf het allereerste begin nooit heeft gefunctioneerd.

UBS analist Larry Hathaway adviseert zijn klanten dan ook om naast edelmetalen voedsel in blik en vuurwapens in te slaan. Terwijl dat al dreigend genoeg klinkt blijft het daar niet bij: 'Het risico bestaat dat het uit elkaar vallen (van de eurozone) in een ellendig scenario verandert. Triest genoeg kan dat niet worden uitgesloten, net zoals het in de eerste helft van de 20e eeuw onjuist zou zijn geweest om van te voren de verschrikkingen die toen gebeurden uit te sluiten.' Met andere woorden: UBS dreigt dat een terugkeer naar het perfect stabiele systeem dat de EU vóór de invoering van de euro bij elkaar hield, nu opeens in een nieuwe Wereldoorlog zal uitmonden.
 
Paniekzaaierij
Hathaway denkt dat de crisis in de eurozone niet alleen grote gevolgen zal hebben voor alle 330 miljoen Europeanen, maar ook voor het complete wereldwijde economische en financiële systeem. Hij bekritiseert financiële en economische experts die vanwege het falen van de eurozone vinden dat deze dan maar opgebroken moet worden. De kosten van een instortend bankensysteem en een waterval aan faillissementen die zouden ontstaan bij een ineenstorting zijn volgens UBS veel hoger dan het 'repareren' van de eurozone. Zo zou het BNP in de stabielere eurozone landen met 20% kunnen dalen en die in de landen die zullen uittreden zelfs 40%.
 
UBS wil dat de hele eurozone -inclusief Griekenland- bij elkaar blijft en schetst allerlei doemscenario's als de critici hun zin krijgen en de Europese landen weer terugkeren naar hun eigen munteenheden. Daarbij gaat de analist echter geheel voorbij aan het feit dat het vorige systeem WEL werkte. Het enige belang dat Hathaway met zijn paniekzaaierij op het oog heeft is dan ook het belang van de banken, en niet dat van de burgers. Door het geforceerd bijeen houden van de eurozone zullen de banken namelijk met nieuwe miljarden -om niet te zeggen biljoenen- overeind moeten worden gehouden.
 
Integratie en leegzuigen burgers veroorzaakt oorlog
Europa is in de hele historie een kruitvat vol verschillende volken, religies en culturen geweest, die elkaar regelmatig te vuur en te zwaard hebben bestreden. Door de invoering van de eurozone, het gedwongen samenpersen van al deze enorm van elkaar verschillende landen en volken en vooral door het verarmen van al deze volken door het overeind houden van het bankensysteem dreigt er JUIST te gebeuren waar de UBS bank voor waarschuwt: nieuwe conflicten, bloedvergieten, burgeroorlogen en misschien zelfs weer een nieuwe wereldoorlog. Als banken zoals Goldman Sachs en UBS vrijdag en de maanden erna hun zin krijgen, dán moeten we inderdaad serieus gaan denken aan het inslaan van voedsel en wapens.

Dus voor wie zullen onze leiders aanstaande vrijdag kiezen? Kiezen ze voor de banken, dan wordt besloten tot een verder gaande integratie van de eurozone, (het begin van) een fiscale regering en het overeind houden van het bankensysteem met nieuwe belastingmiljarden. Kiezen ze voor het volk, dan wordt teruggekeerd naar het oude, perfect werkende systeem zónder de euro, dat in de jaren '90 voor grote welvaart in heel Europa zorgde. Beide 'oplossingen' zullen veel van de maatschappij vergen en een aantal moeilijke jaren veroorzaken - met dit enorme verschil, dat bij een keuze voor het volk de toekomst van de vrijheid, democratie en welvaart voor ons nageslacht wél wordt zeker gesteld, en een keuze voor de banken ons continent uiteindelijk in ongekende armoede en ellende zal storten.


Xander
 
 


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: