Zoeken
 


Nu ook in Europa: Facebook oproep tot revolutie en mars op Brussel

Laatste wijziging: donderdag 25 augustus 2011 om 11:41, 4676 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 25 augustus 2011

De revolutie in Egypte zou begonnen zijn op de sociale netwerken op het internet. Op Facebook is nu ook een platform opgericht die oproept tot een 'Opstand van Verontwaardigden', oftewel een revolutie in Europa (1). Volgens organisatoren en medestanders is het corrupte en incompetente Europese machtsbolwerk in Brussel schuldig aan de huidige crisis en hebben zij onze samenleving op de rand van de afgrond gebracht. Daarom wordt er op 15 oktober een internationale mars op Brussel georganiseerd. (2) (3)
Het Facebook platform is opgezet om de pro-democratische protesten in heel Europa te ondersteunen. 'Wij geloven in alternatieve en onafhankelijke media, net- neutraliteit, échte deelnemende democratie, actief burgerschap en gemeenschappelijke idealen zoals die tijdens de eerste protesten in Spanje naar voren kwamen,' aldus de 'European Revolution Community' pagina. Het doel is om via het platform een netwerk te creëren van zoveel mogelijke vrijwilligers en activisten uit heel Europa, die gaan strijden voor een gemeenschappelijk doel, en dat is Europa en onze landen weer democratisch te maken en terug te geven aan het volk.

Europa brak alle beloftes aan burgers

Alle belangrijke besluiten in Europa zijn immers buiten de volken om gemaakt. Het Duitse Handelsblatt constateerde zelfs dat ALLE eerdere verdragen en beloftes aan de Europeanen door de huidige politici en financiële machthebbers inmiddels zijn gebroken en dat alle bestaande regels en wetten door hen aan hun laars gelapt zijn (4). In Nederland ontdekten we dat bijvoorbeeld doordat de door ons volk afgewezen grondwet uiteindelijk tóch werd ingevoerd met het verdrag van Lissabon, waar wij geen enkele stem in kregen. Meer recent werd ons niets gevraagd of de honderden miljarden belastingen die de burgers en bedrijven moeten opbrengen inderdaad in een Noodfonds gestopt moeten worden, waar landen en banken die er een financieel potje van gemaakt hebben mee 'gered' moeten worden.
 
Sowieso hadden we al niets te vertellen over de oprichting en uitbreiding van de EU, de invoering van de euro, de ondemocratisch gekozen Europese Commissie (de échte machthebbers), het overdragen van nationale bevoegdheden aan Brussel en ook niet over de eveneens ondemocratisch aangewezen Europese president - om over alle ondemocratische besluiten op het gebied van politiek, 'veiligheid' (de NAVO oorlog tegen Libië), economie, financiën, milieu en maatschappij maar te zwijgen.

Mars op Brussel
Steeds meer Europeanen vinden dat het genoeg is geweest en zijn bereid om hun krachten te bundelen in één grote en luide proteststem. In juli zijn er vanuit Madrid, Barcelona en Zuid Frankrijk marsen gestart die op 17 september moeten samenkomen in Parijs, om van daaruit gezamenlijk door te marcheren naar Brussel. Op vrijdag 7 oktober (mogelijk donderdag 6 oktober) start er een mars vanuit het Duitse Aachen, die op 12 oktober in Brussel moet aankomen. De internationale demonstratie -waar iedereen voor is uitgenodigd, dus ook de mensen die niet deel kunnen of willen nemen aan een mars- vindt vervolgens op zaterdag 15 oktober plaats (5).
 
Vrijheidsfestival
Op 20 november (20-11-2011) vindt vervolgens op diverse -grotendeels nog nader te bepalen- locaties in Nederland en andere Europese landen het internationale Vrijheidsfestival plaats. Het thema van deze festivals is 'Vrijheid in Evenwaardige Verbondheid'. 'Het Vrijheidsfestival wordt op een organische manier georganiseerd, waarbij autonomie en samenhang hand in hand gaan,' aldus een website. 'We doen het samen vanuit ieders eigenheid. Dat is ons ideaal beeld van de Nieuwe Samenleving, en daar oefenen we alvast mee door het zo te organiseren. Bij het Nieuwe hoort ook de verspreiding (in verbondenheid), want het idee van centralisatie is Oud en legitimeert machtspiramides. Van macht nemen we nu bewust afscheid, en we omarmen het leven vanuit onze gezamenlijk kracht.' (6)
 
Revolutie... en dan?
Dat er iets moet veranderen en het steeds fascistischer wordende 'Brussel' gestopt moet worden voordat we allemaal armoedig en willoos gemaakte slaven van politici, internationale organen, concerns en 'banksters' zijn lijkt wel duidelijk. Wat er voor in de plaats moet komen is naar mijn mening echter een stuk minder helder als op diverse bij het Vrijheidsfestival aangesloten websites wordt voorgesteld. Een 'Zwitserland' model met directe volksdemocratie, zoals Trends Institute voorman Gerald Celente voorstelt, lijkt me een prima idee. Maar als gestreefd wordt naar het New Age ideaal van een 'grenzen-loze' samenleving, dan is dit niets anders dan de vervulling van de doelstelling van precies dezelfde globalisten waar nu tegen geprotesteerd gaat worden.
 
De mensheid is namelijk onmogelijk te verenigen in één grote 'vrije blije' samenleving. Alle eerdere pogingen in de geschiedenis om dit te doen zijn steevast mislukt en ontaardden veelal in massaslachtingen van al degenen die weigerden mee te werken aan de totstandkoming van de op dat moment 'ideaal' geachte maatschappijvorm. Mijn overtuiging is dan ook dat de enige werkbare oplossing voor deze planeet ont-globalisering en decentralisatie is (dus géén 'Brussel' en géén VN), met vast omlijnde grenzen voor de verschillende volken en culturen. Migratiestromen dienen zoveel mogelijk tegengegaan te worden om etnische en religieuze spanningen tot het minimum te beperken, terwijl tegelijkertijd een maximale, maar niet-dwingende vorm van samenwerking wordt gecreëerd.

Ideaal is dit beslist niet, maar een realistische leefbare wereld begint bij de erkenning dat mensen, volken en culturen altijd verschillend en verdeeld zullen blijven en zich daarom nooit tot één planetaire samenleving zonder grenzen laten samenpersen. Iedere poging om dit te bewerkstelligen -of dit nu door de huidige NWO-globalisten of de New Age globalisten wordt gedaan- zal dan ook zonder enige twijfel leiden tot nieuwe onderdrukking en uiteindelijk tot een dramatisch bloedbad van ongekende omvang.
 
 
Xander
 
(4) KOPP
(6) Pateo


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: