Zoeken
 


Hooggerechtshof VS oordeelt unaniem dat opwarming door Co2 niet bewezen is

Laatste wijziging: dinsdag 19 juli 2011 om 10:24, 2960 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 19 juli 2011

Het Amerikaanse Hooggerechtshof (Supreme Court) heeft met 8 tegen 0 stemmen geoordeeld dat de Co2/Global Warming theorie niet bewezen is, vooral omdat er binnen de wetenschappelijke wereld grote verdeeldheid over heerst. Het is nu de vraag hoe lang onze overheden nog met droge ogen kunnen blijven volhouden dat de vele miljarden kostende Co2 maatregelen en reducties en de daaraan verbonden torenhoge milieubelastingen inderdaad zinvol zijn. Er zijn zelfs steeds meer wetenschappers die juist voor méér Co2 pleiten, omdat dit uitermate gunstig is voor de planten- en dierenwereld.

De hoge rechters werd een oordeel gevraagd over een technisch wettelijk probleem aangaande 'global warming' en niet zozeer over de theorie zelf. Desondanks liet de motivering van de uitspraak niets aan duidelijkheid te wensen over. 'Het gerechtshof wijst erop, dat het geen bepaalde zienswijze aangaande de gecompliceerde strijdvraag in samenhang met Co2-emissies en klimaatverandering voorstaat.' Daarbij wezen de rechters op het feit dat het Amerikaanse milieu agentschap (EPA) zelf bevestigd heeft dat niet alle wetenschappers het eens zijn over de heersende 'global warming' theorie.

Het Hooggerechtshof drong er zelfs op aan dat de mensen kennis nemen van de opvattingen van de wetenschappers die de Co2/Global Warming theorie van de hand wijzen. Verwezen werd naar de uitmuntende wetenschapper Freeman Dyson, werkzaam aan de Princeton Universiteit, die op 29 maart 2009 schreef dat een toename van Co2 niet schadelijk, maar juist noodzakelijk en zelfs wenselijk is, omdat meer Co2 veel positieve effecten zal hebben op de planten- en dierenwereld op onze planeet. In broeikassen, waar vaak bewust een hoog percentage Co2 in wordt gepompt, laten uitbundig groeiende en vaak (veel) grotere gewassen zien dat deze zienswijze klopt.
 
De gevierde liberale rechter Rusth Bader Ginsburg onderstreepte op vergelijkbare wijze de noodzaak van Co2 door te stellen dat het gas overal aanwezig is en daarom niet zomaar het doelwit van meedogenloze aanvallen (door de milieubeweging en aanverwante politici) zou moeten zijn. 'Tenslotte ademt ieder van ons kooldioxide uit,' aldus Ginsberg. (1)
 
Global Warming agenda dient enkel de politiek
Klimaatexpert en voormalig NASA-klimatoloog Roy W. Spencer maakte onlangs in een eenvoudig filmpje duidelijk dat de wetenschap achter het wereldwijde global warming beleid van geen kant deugt. Hij wijst onder andere op het feit dat vóórdat de global warming theorie populair werd, het meeste wetenschappelijke bewijs liet zien dat fluctuaties van het aandeel Co2 in de atmosfeer volkomen normaal zijn en ook in het verre verleden -toen er nog geen enkele sprake was van door mensen veroorzaakte Co2 uitstoot- voorkwamen, zozeer zelfs dat er rond het jaar 1000 een warme periode ontstond (waardoor er zelfs subtropische planten in Nederland groeiden).

Het feit dat het de afgelopen 10 jaar NIET warmer is geworden op Aarde -iets dat de meeste global warming wetenschappers wél hadden voorspeld- is voldoende bewijs dat de rol van Co2 in klimaatverandering zwaar overschat wordt. Net als in vroeger tijden, toen de mensen weer- en klimaatveranderingen toewezen aan de goedkeuring of de wraak van de goden, denken nu veel mensen dat zij verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, en daar 'boete' voor kunnen doen door bijvoorbeeld geen of minder auto te gaan rijden.

Voor politici, milieufanatici en andere profiteurs komt dit heel goed uit, want zij kunnen op die manier parasiteren op het valse schuldgevoel van de nietsvermoedende burgers, die klakkeloos de aan hun voorgeschotelde Co2 global warming propaganda accepteren. Milieu- en energiebelastingen brengen op deze wijze een hoop geld in het laatje, zowel bij de overheid als bij de internationale milieubeweging, die drijft op giften van de goedgelovige burgers en royale overheidssubsidies.
 
Co2 reductie: onmogelijk en welvaart-vernietigend
Maar stel dat er inderdaad Co2 reducties nodig geweest zouden zijn, dan zou die reductie, om enig verschil uit te maken, in 2050 op zijn minst 50% moeten zijn. Wind- en zonne energie zijn volstrekt ontoereikend om olie-, gas-, kolen- en kerncentrales te vervangen, en zouden enorme oppervlakten grond opeisen om net zoveel energie te produceren. Daarnaast kleven aan de bouw van nog meer stuwdammen voor de opwekking van schone waterkracht energie enorme (landschappelijke) milieubezwaren, dus dat is ook geen optie.

Groene energie is nog altijd veel duurder dan conventionele energie, en is tot in lengte van decennia bij lange na niet toereikend om in de behoefte aan energie -die alleen maar explosief zal toenemen- te voorzien. Daarnaast vernietigen de Co2 belastingen in het Westen onze welvaart, maken ze de prijzen van alle goederen veel duurder, en verdrijven ze onze industrieën naar opkomende economieën die -terecht- weigeren mee te werken aan de reductie van Co2. Ook wordt onze vrijheid er steeds meer door beknot.
 
De enige 'oplossing' is om onze welvaartsstaat en beschaving te ontmantelen, te stoppen met moderne energie, en terug te keren tot het miserabele leven zoals dat vroeger was: zonder enige gemakken, smerig, vol ziekten, en vooral: véél korter. Dat moge dan de ultieme droom van de milieubeweging zijn - de meeste mensen zullen gruwelen bij dit vooruitzicht.
 
Zelfs al zóu het Co2 global warming sprookje toch waar zijn, dan is de gemiddelde opwarming per jaar minder dan 2/100 graad per jaar. Waarom blijven onze politici dan beweren dat we nog maar enkele jaren over hebben om ons klimaat te 'redden', en dat de komende VN-vergadering de zoveelste 'laatste kans' is om een ramp te voorkomen? Waarom wordt er niet meer vertrouwd op de wetten van de natuur, de bewezen robuustheid van het klimaat, en de inventiviteit van de mens? Want zoals de zaken er nu voorstaan zal het weggooien van miljarden belastinggeld -en daarmee het kapot maken van onze welvaartsstaat- vanwege een volstrekt onbewezen theorie volkomen voor niets zijn. Dat kan dan met recht een grove misdaad tegen de mensheid worden genoemd.
 
 
Xander
 


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: