Zoeken
 


Echte Mona Lisa gevonden?

Laatste wijziging: woensdag 1 juni 2011 om 14:18, 4027 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 1 juni 2011

FLORENCE, Italië – Archeologen zochten in een voormalig klooster in Florence naar de overblijfselen van Leonardo’s Mona Lisa en vonden daar een skelet dat waarschijnlijk van een vrouw is geweest. De skeletresten waren intact en verbonden, maar waren wat geplet onder het gewicht van de grond. Girorigo Gruppioni, archeoloog aan de Universiteit van Bologna, vertelde: ‘op basis van de eerste analyses van de schedel en het bekken denken wij dat de overblijfselen van een vrouw zijn.’

Archeologen zochten al enige tijd naar het de resten van Lisa Gherardini Del Gioconda. Zij stierf in Florence in 1542 en men denkt dat zij model stond voor Leonardo da Vinci’s bekendste portret. Een groot aantal tests moet uitwijzen of het lichaam werkelijk van Del Gioconda is. Deze zullen onder andere bestaan uit een 14C-datering om de historische periode vast te stellen, een onderzoek om de leeftijd bij overlijden vast te stellen en DNA tests, om DNA van het skelet te vergelijken met dat van twee kinderen van Lisa Gherardini Del Gioconda.

Het doel van de onderneming is om met de resten een reconstructie van het gezicht te maken en te vergelijken met het schilderij.

Giuseppe Pallanti, die zich wijdt aan het speuren naar sporen van Leonardo, stelde dat het voormalige Ursuline klooster de laatste rustplaats van La Gioconda ‘moet’ zijn.

De meeste hedendaagse geleerden zijn het met Pallanti eens dat Lisa Gherardini het model voor de Mona Lisa moet zijn geweest. De toevoeging ‘Del Giocondo’ verkreeg zij toen zij op 16-jarige leeftijd met een 35-jarig man trouwde. Volgens Pallanti werd de vrouw een non nadat haar echtgenoot overleed. Zij stierf op 15 juli 1542 toen zij 63 jaar oud was.

Men heeft al vaak geopperd dat del Giocondo Leonardo inhuurde om een portret van zijn vrouw te maken, ter gelegenheid van haar zwangerschap, of de geboorte van hun tweede kind in december 1502.

Bron: ansa.it, 27-05-2011Bron: archadis.nl

Voeg toe aan: