Zoeken
 


Het raadsel van de klimaat oorlog

Laatste wijziging: vrijdag 22 april 2011 om 11:50, 3419 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
vrijdag 22 april 2011

Amitakh Stanford

7 April 2011

Het is algemeen geaccepteerd dat de menselijke geest gevoelig is voor manipulatie. Advertenties, onderwijs, de media en anderen vormen de meningen en de geest van de mensen. Wetenschappelijke theorieën vormen al heel lang de gedachten van de massa en de academia. En door de tijd, vergeten mensen dat theorieën heel vaak niet bewezen principes in zich hebben, en misschien wel of niet afkomstig zijn van feiten.

Wanneer de wetenschap spreekt, luisteren de mensen. Het maakt niet uit of het nu een wetenschappelijk feit of een wetenschappelijke theorie verwoordt. Theorieën worden in veel gevallen verheven tot feiten. Bijvoorbeeld wordt de theorie van evolutie door velen als feit geaccepteerd, net als de theorie van een gesmolten kern in de Aarde, en de theorie van tektonische platen, en de theorie van relativiteit. Al deze theorieën hebben verschillende niveaus van geaccepteerde feiten achter zich, maar geen van hen is bewezen een absoluut feit te zijn.

Een huidige wetenschappelijke theorie is dat mensen materieel verantwoordelijk zijn voor globale opwarming. Kooldioxide en andere uitstoot worden geloofd het broeikaseffect in de atmosfeer te veroorzaken en worden dus beschouwd als de oorzaak van de globale opwarming. Degenen die de broeikaseffect-theorie ondersteunen zijn bang dat zij niet in staat geweest zijn om een bindende afspraak tussen de naties af te dwingen om de kooldioxide uitstoot te bedwingen. Omdat ze niet in staat zijn om genoeg wereldleiders te overtuigen om de actie tegen het broeikaseffect te sponsoren, worden de voorstanders van deze theorie wanhopig en gebruiken ze vele tactieken om een gevoel van angst en noodzaak op te roepen. De overactieve voorstanders hebben de theoretische aspecten van het broeikaseffect genegeerd en nemen het nu aan als een feit en waar meteen op gehandeld moet worden. Hun slogan is dat de toekomst van de aarde op het spel staat als hun waarschuwing in de wind geslagen wordt en er niet meteen gehandeld wordt.

Hier is mijn versimpelde verklaring van wat er voor de Aarde aankomt. Of je het nu een veronderstelling, theorie of feit noemt is onbelangrijk. De planeet Aarde nadert zijn einde ongeacht wat wetenschappers ons ook verteld hebben. In werkelijkheid is de globale opwarming veel erger en problematischer dan de meeste mensen denken, maar het heeft niets te maken met het broeikaseffect. Globale opwarming wordt vooral veroorzaakt door een hetere zon en geothermische energie die uit de Aarde opstijgt.

Denk eens terug aan de tijd voordat er biologisch leven op de planeet was (zelfs de theorie van evolutie stelt dat er zo een tijd was). De kale planeet werd omgeven door een ozonlaag die als beschermend schild fungeerde en leven mogelijk maakte, en de planeet beschermde voor de schadelijke effecten van zonnestralen. Als de ozonlaag zou falen, zou het biologisch leven op Aarde drastisch beïnvloed worden.

Bepaalde oorlog voerende buitenaardsen koloniseerden de planeet en begonnen de mensen als slaven te gebruiken. Mensen zijn sindsdien altijd “slaven” geweest voor deze ongeziene buitenaardsen, die ze controleren door middel van agenten. Deze buitenaardsen zijn zich nu bewust dat de Aarde zijn einde nadert, en dat ze van de planeet af moeten voordat het gebeurt. Door de eeuwen heen zijn deze buitenaardsen door verschillende oorzaken hun vermogen om het zonnestelsel en zelfs de Aarde te verlaten, kwijt geraakt.

De buitenaardsen hadden nu een dilemma – aan de ene kant hadden ze menselijke hulp nodig om hun evacuatie voertuigen te bouwen, maar aan de andere kant waren ze bang dat de mensen met al die kennis een groot gevaar voor hen zouden zijn. Daarom ondernamen de buitenaardsen een gewaagd plan, en verstopten zich in de achtergrond, en deden alsof ze niet bestonden, zodat de mensen zouden gaan denken dat ze hun eigen baas waren. Maar in vertwijfeling nu de tijd van het einde van de Aarde naderde, begonnen de buitenaardsen mensen te voorzien van inzichten die hen hielpen technologieën te ontwikkelen die nodig waren om de evacuatie voertuigen voor de buitenaardsen te construeren. En het is geen wonder dat daarom de technologie van de mensheid zich in een paar eeuwen opeens ontwikkelde van paard en wagen tot waar we nu zijn.

Terwijl deze buitenaardsen dus verantwoordelijk zijn voor het voeren van mensen met informatie en kennis van geavanceerde technologie, was alles wat ze aan de mensen gaven onderhevig aan de voorwaarden van de buitenaardsen en tegen een gigantische prijs voor de mensheid, die geprogrammeerd is om meer en meer als de buitenaardsen te gaan denken. Dit heeft de mensen veranderd in slavenhouders en gevoelloze moordenaars met een grote dorst naar koloniseren, macht over de natuur, dieren en andere mensen en alles om hen heen. De mensen plunderen schaamteloos alles wat ze niet voor zichzelf gebouwd hebben. Zij verliezen ook hun geweten. Vandaag kunnen menselijke soldaten anderen op afstand vermoorden vanuit hun controlekamers, net alsof ze videospelletjes spelen. Dit wrede moorden wordt uitgevoerd door soldaten die machines bedienen en zover van de werkelijkheid af zijn dat zij zich gedragen alsof ze een videospelletje spelen.

Naast de mensheid te voeden met gemene en onmenselijke buitenaardse gedachten en neigingen, hebben dezelfde buitenaardsen de mensheid in duisternis gehouden door ze met nonsens en misinformatie zonder enig nut te voeden. De buitenaardsen hebben onwetendheid gebruikt om hun slaven dom en misleid te houden.

De buitenaardsen hebben in het begin geprobeerd om de mensheid geleidelijk onder een globaal dictatorschap te brengen, zodat zij over iedereen de baas waren en alles konden doorvoeren wat ze maar wilden. Zij hoopten om een globale maatschappij te creëren die geen middenklasse zou hebben, zodat je alleen de rijken en de armen had. Maar ze slaagden er niet in om op tijd de absolute slavernij van de mensheid tot stand te brengen, en de zeer urgente behoefte aan evacuatie voertuigen dwong de buitenaardsen om de mensen veel technologie te geven om daarmee de bouwstenen te leveren om te kunnen construeren wat de buitenaardsen wilden hebben. En al die tijd werden de mensen in de waan gehouden dat zij zelf hun technologie ontdekten. Maar de voortgang van dit plan is door vele redenen ernstig vertraagd.

Inderdaad zijn er verschillende groepen buitenaardsen op de planeet. Een groep die bekend staat als de Lemurianen leefde ooit onder water, maar de situatie van de planeet kennende is recentelijk hun elite de Aarde ontvlucht in ruimteschepen. Maar in tegenstelling tot de Lemurianen en andere meer geavanceerde groepen hebben de “aardgebonden” buitenaardsen niet de technologie om interdimensionaal of door de tijd te reizen, en daarom zitten ze hier vast.

Deze “aardgebonden” buitenaardsen hebben zoveel kennis en technologie aan mensen gegeven dat zij nu bang zijn dat de slaven hun meesters gaan worden. Geheimhouding, afleiding, bedrog en verrassing zijn belangrijke gereedschappen voor deze buitenaardsen. En ondanks dat weinig mensen hun gezichten gezien hebben, hebben vele hun effecten gevoeld.

De belangrijkste landen die voordeel hebben van de buitenaardse technologie zijn duidelijk te vinden voor degenen die hun ogen geopend hebben. Wat er nu op de agenda staat is een versnelde versie van het plan van de buitenaardsen, omdat er al mensen zijn die het bedrog gaan doorzien. Het grote bedrog is overladen met verwarring om te desoriënteren en af te leiden, en zelfs zover dat zelfs hun agenten verdwaald raken in de leugens en hun eigen bedrog niet meer doorzien.

De buitenaardsen spannen zich nu enorm in om zich van de Aarde te evacueren. Zoals al eerder verteld hebben zij vele mensen nodig om in hun evacuatieprogramma te werken. Dus zijn er vele afleidingen gecreëerd zodat het heel moeilijk is om door hun plannen heen te kijken. Daarnaast hebben mensen nog steeds niet door dat de buitenaardsen achter alle wereld problemen zitten – en diegenen die dat opperen worden belachelijk gemaakt, en afgekraakt door de agenten van de buitenaardsen en andere sceptici op de planeet.

De tijd is nu zo kort geworden dat de buitenaardsen wanhopig zijn. En daarom jagen ze de wetenschappelijke gemeenschap op, vooral diegenen die werken aan globale opwarming, om de wereld te overtuigen om hun leiding te volgen en de problemen van globale opwarming op te lossen.

De buitenaardsen zijn in staat geweest om tijdelijk de globale opwarming te verlichten door gaten te maken in de ozonlaag rond te poolgebieden, en dat heeft de winters weer verlengd en wat verkoeling gebracht en weer wat groei in sommige gletsjers. Maar de opening in de ozonlaag is slechts een noodverband. En terwijl het tijdelijk de effecten van globale opwarming verlicht, zijn grote delen van de planeet nu zonder bescherming geraakt tegen de dodelijke ultraviolette stralen van de zon.

De methode van gaten in de ozonlaag zal de buitenaardsen niet genoeg tijd geven om te ontsnappen; zij zetten de mensen onder druk om hun evacuatie voertuigen sneller af te maken. Om extra tijd te winnen, hebben de buitenaardsen bedrieglijke technologie gegeven die een schild in de atmosfeer maakt die het zonlicht reflecteert om de planeet lang genoeg koel te houden om de buitenaardsen te laten ontsnappen. Dat schild dat zogenaamd de planeet beschermt is eigenlijk een wapen wat de buitenaardsen zullen gebruiken tegen de Aarde. Voor het evacueren is het plan van de buitenaardsen om het atmosferisch schild te veranderen, en wat dan de ozonlaag af zal gaan breken tot het punt van nutteloosheid. Dat zal de straling op de planeet drastisch toe doen nemen en de hele planeet beïnvloeden, tot het niveau dat het leven op de hete planeet onmogelijk wordt. En tegen de tijd dat de buitenaardsen ontsnappen, zal de geothermische verhitting zo erg geworden zijn dat zelfs het opnieuw blokkeren van de zonnestralen niet meer zal helpen de planeet geschikt te houden voor biologisch leven.

Dit schild is een titanenwerk om op te bouwen, en de buitenaardsen hopen om de wereld te overtuigen met de indoctrinatie dat dit schild de planeet zal redden van globale opwarming, terwijl juist het tegengestelde waar is. Om dit te bewerkstelligen, is het nodig om een gezamenlijke aanpak te hebben en enorme middelen ter beschikking te stellen van deze taak. Dit is een van de redenen dat vele voorstanders van de koolstof reductie oplossing onbegrijpelijk agressief zijn in hun poging dit programma uit te voeren. Zij zijn zich niet bewust dat zij gebruikt worden door de buitenaardsen en agenten om te geloven dat de situatie ernstig is en urgent. Bijna al de verschillende buitenaardse opties zijn programma’s die de menselijke hebberigheid, ego en ander zwaktes gebruiken voor hun eigen doel. Dit speelt zich af als teken van de voortgang en ontwikkeling van de aarde. Tegelijk met de technologische vooruitgang en allerlei ontwikkelingen, worden meer en meer mensen zieker omdat de wereld steeds meer fysiek en politiek vergiftigd wordt in alle facetten van het menselijk leven. Dit is het plan van de buitenaardsen wat uitgevoerd wordt.

De buitenaardsen zullen geen mensen achterlaten met de kans dat ze gaan ontsnappen naar de nieuwe wereld van de buitenaardsen. De buitenaardsen zijn bezorgd dat de mensen met de buitenaardse technologie die ze nu hebben, de buitenaardsen zullen volgen naar hun nieuwe wereld en ze misschien zelfs veroveren en tot slaaf maken. Daarom is het plan van de buitenaardsen om de ondergang van de Aarde te versnellen door de Aarde abrupt te vernietigen.

In zijn al zo verzwakte staat, heeft de Aarde niet lang meer te leven. En als de buitenaardsen de planeet verlaten, dan plannen ze om tegelijkertijd alle nucleaire installaties te saboteren en hun smeltende kern naar de binnenkant van de planeet te sturen. Dit proces kan de korst doen scheuren en de hele planeet laten uitbarsten. En omdat de Aarde het niet veel langer vol kan houden, zijn de buitenaardsen vastbesloten om dit sneller te beëindigen, en op een tijd dat het beste uitkomt met hun eigen plannen. De timing van het plan is cruciaal. Zij willen de planeet verlaten en direct daarna de wereld vernietigen.

En naast andere dingen, hebben de buitenaardsen technologie met ons gedeeld wat kunstmatig aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, droogtes, overstromingen, stormen en andere natuurrampen op afroep kunnen starten, en ze gebruiken dat als wapens tegen anderen. En ongelukkigerwijs hebben mensen deze wapens tegen anderen gebruikt, en met het gebruik ervan de Aarde verder verzwakt.

Het uiteindelijke doel van het atmosferische schild zal niet duidelijk zijn tot het te laat is. Om het nog eens te herhalen, het schild zal gericht worden op de atmosfeer van de Aarde en zal de ozonlaag gaan afbreken, en een verwoestend effect op het leven op de planeet. Een ander deel van het plan zijn de nucleaire reactors die voor energieopwekking gebruikt worden. De buitenaardsen hebben een kunstmatig tekort aan energie op onze planeet gecreëerd wat ze in staat stelde om de kosten van energie te verhogen, en een economische crisis te veroorzaken, en de constructie van meer kerncentrales te bevorderen. En op dit moment zijn er volgens de Europese nucleaire gemeenschap ongeveer 442 operationele kerncentrales wereldwijd, en er zijn er nog veel meer gepland om in de komende tien jaar operationeel te worden.

De buitenaardse technologie is gebruikt om de grote tsunami in 2004 te veroorzaken die een kwart miljoen mensen doodde. Dezelfde technologie is gebruikt om de Japanse aardbeving en tsunami in 2011 te veroorzaken. Dit zijn nog maar twee voorbeelden van de kunstmatig opgeroepen “natuurrampen” die hele gebieden verwoesten. De Japanse ramp had een onverwachte consequentie – het resulteert in een nucleaire ramp die de Three Mile Island crisis overstijgt, en zelfs Chernobyl voorbij kan gaan. Dit was niet gepland, maar deze technologie is zo gevaarlijk dat dingen makkelijk uit de hand lopen. De buitenaardsen en hun agenten doen alles om de nucleaire crisis buiten beeld te houden. Zij minimaliseren het en proberen het volkomen te negeren. Maar ondanks dat heeft Duitsland al 8 reactors afgesloten als gevolg van dit Japanse incident. Als meer naties dat doen, gooit dat roet in het eten van de plannen van de buitenaardsen.

En als de buitenaardsen de Aarde verlaten, plannen ze een gelijktijdige sabotage in een groot aantal reactors, en dat resulteert in smeltende kernen rond de hele wereld. De buitenaardsen weten dat de Aarde hol is, ondanks de wetenschappelijke theorie dat de planeet een solide bol is met een gesmolten kern. De buitenaardsen weten dat de verzwakte schil van de Aarde niet al die smeltende kernen kan overleven die door de schil zakken, en dat zal uiteindelijk de verzwakte en afstervende planeet laten exploderen.

De buitenaardsen hebben hun zinnen gezet op het eerst mogelijke tijdstip om de planeet te laten exploderen, en dat is tussen December 2019 en Januari 2020. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten ze heel snel handelen en medewerking krijgen van vele naties. En terwijl koortsachtig doorgewerkt wordt aan de evacuatie voertuigen, zullen de buitenaardsen de mensen verder afleiden met broeikas effect scenario’s, globale financiële crisis, sociale en politieke onrust, gezondheidsproblemen, oorlogen, “natuurrampen”, enzovoorts.

De geplande datum is belangrijk omdat de buitenaardsen zich willen verplaatsen naar een van Jupiters manen, die zij Nipta noemen. De planeten zullen in een optimale stand staan in die periode om het best Jupiter af te schermen van de fall-out van de explosie. En op dat moment, zullen de zon en de binnenplaneten (Mercurius, Venus en mars) relatief veilig zijn voor de gebeurtenis.

De buitenaardsen zullen wellicht hun tijdslijn moeten bijstellen. Er zijn alternatieve periodes die ze kunnen gebruiken. De tijd zal het leren of mensen in staat zullen zijn om de buitenaardsen te stoppen…

A-bu-ka

Twintig-twintig

Is niet zo ver weg

Hoeveel zullen er nog over zijn om 2020 te zien

© 2011 Amitakh Stanford
Bron: www.flyingbuffaloes7.net

Vertaling: RenéBron: goto2012.nl

Voeg toe aan: