Zoeken
 


Mythes over stemmen & Politiek

Laatste wijziging: woensdag 23 februari 2011 om 16:25, 4097 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 23 februari 2011

Stemmen is omgeven door vele mythes:

Mythe 1

Als u niet stemt hebt u geen recht van spreken.

Als u stemt geeft u iemand de volmacht om voor u te spreken. Met stemmen geeft u uw recht van spreken dus juist weg.

Als uw partner vraagt wat u vanavond wil eten, en u zegt: ‘beslis jij maar’, dan kunt u later niet klagen dat u het niet lust. U hebt uw partner volmacht gegeven om het menu te bepalen. U hebt uw recht van spreken weggegeven.

Mythe 2

Als u niet stemt gaat uw stem naar de grootste partij.

Dit leren we op school, en deze mythe wordt zorgvuldig in stand gehouden door de media en de politiek zelf.

Dit zou inhouden dat degenen die op de grootste partij willen stemmen, thuis kunnen blijven. Hun stem zou dan automatisch bij die partij terechtkomen. Onzin natuurlijk.

Er is geen enkele persoon of geen enkele computer die uw gedachten kan lezen, en uw niet-uitgebrachte stem kan toevoegen aan een partij.

Aan welke partij dan ook.

Een niet-uitgebrachte stem is niet uitgebracht en komt nergens terecht.

Veel mensen stemmen op een partij waarin ze zich niet helemaal kunnen vinden. Daarmee hopen ze een partij waarin ze zich nog minder kunnen vinden, uit de regering te houden. Ze stemmen op de ‘minst slechte’.

Maar uiteindelijk is het niet uw stem die bepaalt wie er regeert. Het is hoofdzakelijk de vorming van een coalitie die dat bepaalt. Nadat uw stem binnen is, kan iederepartij in principe meeregeren. Het wordt door politici onderling uitgemaakt.

Mythe 3

Uw stem heeft invloed.

We hebben de afgelopen twaalf jaar, vijf kabinetten gehad van verschillende samenstelling. Geen enkele partij heeft in al deze kabinetten zitting gehad. De verhoudingen in die kabinetten werden (naast coalitievorming) bepaald door uw stem.

Ondanks die verschillend samengestelde regeringen is geen enkele sprake geweest van merkbare beleidsveranderingen. Alle trends van de afgelopen twaalf jaar hebben zich gewoon voortgezet: meer regels en verboden, minder privacy, minder vrijheid, minder veiligheid, slechter onderwijs, privatisering van energiemarkt en zorgverzekering (met de daaraan gekoppelde astronomische prijsverhogingen en slechtere service), enorme toename van vaste lasten, etc.

Heeft u daar echt voor gekozen?

Zelfs bij een referendum luistert de politiek niet naar u. De Europese Grondwet is door de meerderheid van het Nederlandse volk weggestemd. Later is deze wet er onder een andere naam, het Verdrag van Lissabon, toch gewoon doorgedrukt. Ondanks uw tegenstem.

Uw stem heeft geen invloed gehad. De politiek deed en doet wat ze wil. En als u het er niet mee eens bent, krijgt u de schuld: u hebt immers gestemd!

Mythe 4

Blanco stemmen is beter dan niet stemmen.

Met blanco stemmen zegt u: ik ben voorstander van het politieke systeem, maar ik vind dat er geen enkele goede kandidaat is. Door blanco te stemmen steunt u weliswaar geen enkele kandidaat, maar u geeft wel uw medewerking aan het bestaande politieke systeem.

Door uw steun kan de schijndemocratie blijven voortbestaan.

U zou zich af kunnen vragen of het de moeite waard is om een politiek systeem te steunen dat niet naar u luistert.

Een blanco stem telt niet mee in de verkiezingsuitslag, en heeft dus geen invloed. Wel telt uw stem gewoon mee in de opkomstcijfers.

Niet stemmen verlaagt wel op het opkomstcijfer en is daarmee een duidelijk signaal. Het signaal is: ik zeg mijn medewerking aan een schijndemocratie op. En dat signaal heeft wel degelijk invloed.

Vooral als steeds meer mensen dit doen.

Mythe 5

Onze regering vertegenwoordigt het volk.

Dat is ons altijd geleerd: de 2e kamer bestaat uit ‘volksvertegenwoordigers’.

Politici vertegenwoordigen van alles, maar zeker niet in de eerste plaats het volk. Ze vertegenwoordigen belangen. Politiek gaat over geld en de verdeling ervan.

De grootste financiële belangen liggen bij het bedrijfsleven. Hoe groter een corporatie of multinational, hoe groter het belang.

En, niet te vergeten: politici vertegenwoordigen hun eigen belangen. Hun eigen positie. En die positie wordt het best gewaarborgd als hun beslissingen in het straatje passen van het machtige bedrijfsleven.

Men is dan ook bereidt het bedrijfsleven te bevoordelen ten koste van u. Wat dacht u van alle miljarden die aan de banken gegeven zijn? Miljarden van uw belastinggeld. Miljarden waarvan diezelfde banken nu de torenhoge bonussen betalen. Al die miljarden die nu moeten worden ‘bezuinigd’, ten koste van u, de belastingbetaler. 

Bovendien is bij deze beslissing het door u gekozen parlement (de ‘volksvertegenwoordiging’) niet eens geraadpleegd. Net zoals met de beslissingen over het ‘redden’ van de euro.

De ‘redding’ van een bank kostte 30 miljard euro (toevallig…. het bedrag dat nu bezuinigd moet worden). Dat is 2000 euro per persoon. Voor uw gezin met twee kinderen betekent dat 8000 euro. Als u meer dan modaal verdient, is het bedrag hoger. Wanneer hebt u 8000 euro van een bank gekregen toen u krap zat omdat u ‘fouten’ gemaakt had? Wie kwam u toen ‘redden’?

Minister Bos beloofde dat deze bank later weer verkocht (geprivatiseerd) zal worden. Net zoals de overheid de NS en de Nutsbedrijven verkocht (privatiseerde). Bedrijven die u betaald had met uw belastinggeld en dus van ons allemaal waren. Werd de opbrengst van die verkopen op uw rekening teruggestort?

Wiens belang behartigt de regering dus?

Het zijn niet uw belangen die de politiek vertegenwoordigt, maar die van machtige bedrijven en banken. En van zichzelf.

Mythe 6

Ik maak een keuze op basis van neutrale informatie.

Om een gefundeerde keuze te maken, moet u weten waarvoor u kiest. Om dat te kunnen weten, hebt u informatie nodig. Deze informatie wordt geboden door de media: krant, radio, televisie. Vooral de televisie wordt gezien als een belangrijke bron van informatie. Politici maken er dan ook dankbaar gebruik van.

Tegenwoordig worden de massamedia (waaronder televisie) wereldwijd beheerst door niet meer dan een handvol megabedrijven. Ook onze RTL’s en SBS’en maken daar onderdeel van uit. Deze bedrijven zijn gefinancierd door de grote banken. Die banken zijn alleen bereid tot financieren, als deze mediabedrijven hun belangen behartigen.

De publieke omroep is een staatsomroep, en in die zin dus eigendom van de politiek.

Alle mediabedrijven maken gebruik van persbureaus. Omdat het NOS Journaal of het RTL-Nieuws niet in ieder land een journalist heeft, kopen ze hapklaar nieuws in van deze bureaus. De belangrijkste persbureaus zijn Reuters en AP. Deze bedrijven zijn al decennia het eigendom van de meest dominante bankiersfamilie ter wereld: de Rothschild familie. Daarmee bepalen zij wat nieuws is.

Zowel de commerciële omroepen als de staatsomroepen hebber er geen enkel belang bij om neutrale informatie te bieden. Ze bieden informatie die in hun belang is. In het belang van grote bedrijven en banken, en van de politiek zelf.

En in het belang van grote adverteerders natuurlijk. Zou u als eigenaar van een mediabedrijf de praktijken van een grote bank ontmaskeren, als die bank een belangrijke klant van u is?

Politici gebruiken de media om hun verkiezingsbeloften uit te spreken. Hoe vaak worden die beloften nagekomen?

Het privatiseren van de energiemarkt en de zorgverzekering zou concurrentie opleveren, en daarmee financieel voordeel brengen voor u, de consument. Zo is het u, via de media, verkocht. Het tegenovergestelde gebeurde: energie en zorgverzekering werden vele malen duurder. Dat werkte in het voordeel van het bedrijfsleven, en in het nadeel van u. Of was u dat alweer vergeten?

In plaats van u te informeren, manipuleren de media u. En daarmee is het niet meer uw eigen stem die u uitbrengt, maar wordt uw stem gestuurd door de media.

Waar komt UW informatie vandaan?

Mythe 7

Onze regering zorgt voor een sterke positie van Nederland ten opzichte van het buitenland. Door te stemmen draag ik daaraan bij.

Ieder westers land heeft een gekozen regering. Gekozen door het eigen volk. Elk volk kiest die regering om haar belangen te behartigen. Zo wordt het ons verteld.

Als dit werkelijk zo zou zijn, dan zou het beleid in al die landen duidelijk moeten verschillen. In elk land willen burgers immers dat hun land een sterke positie heeft ten opzichte van andere landen. En ieder land heeft haar eigen nationale belangen.

Toch zijn alle trends in alle westerse landen hetzelfde. Overal is sprake van crisis, afname van privacy, verdwijnen van werkgelegenheid, slechter onderwijs etc. Ondanks de verschillende belangen van de verschillende volkeren en de verschillende regeringen. Het is overal min of meer hetzelfde.

De nationale regeringen van alle Europese landen, waaronder de Nederlandse regering, promoten de Europese Unie. Die EU krijgt steeds meer zeggenschap, en de nationale regering krijgt steeds minder zeggenschap. De Nederlandse regering krijgt steeds minder te zeggen over Nederland.

Het (tegen de wil van het volk doorgedrukte) Verdrag van Lissabon heeft als belangrijkste punt dat de Europese wetgeving boven de nationale wet gaat. Die Europese wetten worden gemaakt door de niet-gekozen Europese Commissie, aangevoerd door de niet-gekozen Europese President (van Rompuy).

Onze nationale regering behartigt de belangen van de EU. Niet van een Nederland dat sterk staat ten opzichte van andere landen.

Mythe 8

De huidige democratie is weliswaar niet perfect, maar er is geen beter alternatief.

Democratie is een mooi systeem. Maar een schijndemocratie is in sommige opzichten erger dan een dictatuur. Een schijndemocratie geeft mensen een onterecht gevoel van vrijheid. Daardoor accepteren mensen impopulaire en oneerlijke maatregelen gemakkelijker dan in een dictatuur.

De bovenstaande mythes hebben aangetoond dat stemmen veel minder invloed heeft dan de meeste mensen denken. De gedachte dat u met stemmen invloed uitoefent is dan ook een illusie. En het is deze illusie die politici in staat stelt te doen wat ze doen, en u het gevoel te geven dat u daarvoor gekozen hebt. U hebt politici als het ware een vrijbrief gegeven om andere belangen te behartigen dan de uwe.

Als u dat niet meer wil, waarom zou u dan langer uw medewerking verlenen?

Steeds meer mensen worden zich hiervan bewust, en willen hun medewerking dan ook niet meer verlenen. En dat kan door niet te stemmen. Het is het meest duidelijk signaal aan de politiek dat een individu kan geven: ‘Ik werk niet meer mee aan een schijndemocratie!’

Door niet te stemmen maakt u juist gebruik van uw democratisch recht. Alleen in een dictatuur is iedereen verplicht voorstander te zijn van het bestaande systeem.

Stelt u zich eens voor: er komt niemand naar de stembus. Dan zit er voor de politici niks anders op dan naar huis te gaan en een baantje te zoeken.

Natuurlijk zullen bij de komende verkiezingen nog veel mensen gaan stemmen. Maar als een opvallend grote groep dit niet doet, dan zullen politici dat zeker opmerken en er op zijn minst erg zenuwachtig van worden. Ze zullen begrijpen dat we ze in de gaten hebben. Ze zullen dan ook inzien dat we onze steun uiteindelijk opzeggen als ze blijven weigeren te doen wat ze moeten doen: het vertegenwoordigen van het volk. Anders komen er de volgende keer nog minder mensen naar de stembus.

Niet stemmen is de enige mogelijkheid om de schijndemocratie weer tot een echte democratie te dwingen.

Als u werkelijk iets wilt veranderen, laat dan uw stem horen en stem niet!Bron: stemniet.nl

Voeg toe aan: