Zoeken
 


Vaccinatie: een eeuw lang cijfers!

Laatste wijziging: zaterdag 5 februari 2011 om 23:58, 4529 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zaterdag 5 februari 2011

Met deze cijfers wil ik geen verwarring zaaien, maar waarschijnlijk is dat onontkoombaar. Veel mensen zijn er heilig van overtuigd dat vaccinatie enkel goed kan doen en de paar bijwerkingen alles kan zijn wat het met zich meebrengt. Dat is ook het geen u voorgeschoteld krijgt, maar wat als u verder kijkt. Wat als u meer weet dan u wordt verteld? Het gaat hier niet om dat u er tegen bent, maar dat u er juist anders tegen aan kijkt en uw eigen keuze goed kan onderbouwen! Om deze reden geef ik u een paar grafieken mee. Het is belangrijk dat het u tot denken aanzet.

De levensverwachting van de mens is een lijn die stijgt, men wordt steeds ouder. Deze lijn is een van een logaritmische functie, wat inhoudt dat de stijging van de lijn afneemt. De start van deze lijn kende een snelle stijging welke waarneembaar is van 1900 tot 1950, daarna zette de stijging zich verder voort maar in mindere mate. Wat veranderde er dat de stijging zich niet door kon zetten, of was er geen sprake van een verandering die de stijging kon beïnvloeden? Neem hierbij in overweging dat men begonnen is met de DKTP-prik in 1953.


Met de afname van infectieziekten als doodsoorzaak daalde ook de zuigelingensterfte, maar tegelijkertijd is er sprake van een tendens tot het optreden van degeneratieve ziekten en welvaartsziekten. Dit laatste heeft tot gevolg dat er over de algemene lijn genomen gezond oud worden niet vanzelfsprekend is geworden. Door het proberen 'kinderziektes' uit te bannen dmv vaccinatie zijn er andere sterkere ziektes voor in de plaats gekomen. Hier is onze tijd in meegegaan waardoor het vanzelfsprekend is geworden dat het bestaan van bijvoorbeeld astma (chronisch) een normale zaak van de dag is. Het is een feit dat na 1986 het aantal astma patiënten met honderd procent gestegen is. In het jaar 1986 begint de BMR-vaccinatie, welke de meeste kinderziekten zou moeten hebben uitgebannen.


Veel mensen, en wellicht velen zelfs met u, zullen dit verband niet leggen of willen leggen. Toch is het onomstotelijk bewijs. Een Australische arts Viera Scheibner is in Canada door een medische tuchtraad benoemd tot getuige deskundige op het gebied van vaccins. Deze titel maakt haar conclusies betrouwbaar en zeer relevant voor iedereen. Zij spreekt uit dat deze 'onschuldige prikjes' de belangrijkste oorzaak zijn van wiegendood. Dit wordt bevestigd door het feit dat het cijfer voor zuigelingensterfte omlaag dook toen Japan de minimumleeftijd voor inentingen verhoogde tot twee jaar. Mondiaal werd Japan het land met het laagste percentage zuigelingensterfte. Schneiber schrijft ernstige en soms onherstelbare schade toe aan inentingen. Hieronder vallen onder ander Astma, allergieën, suikerziekte, hyperactiviteit, achterstand in groei en mentale ontwikkeling, bloedafwijkingen, leukemie, epilepsie, verlammingen, kanker, ontstekingen in de hersenen, wiegedood en Aids.

Al die 'nadelige' gevolgen van vaccinaties, welke niet worden opgenomen in de bijsluiter en niet geldt voor ieder kind aangezien elk kind een individu is en op zijn/haar manier omgaat met de vaccinaties, zijn geïntroduceerd op een moment dat er al reeds in een daling van de kinderziektes zichtbaar was. In het vorige artikel had ik grafieken geplaatst over de mazelen en het moment van vaccineren. Eén van de vragen was of er daadwerkelijk bewijs was of de daling zich had voortgezet als men niet was gaan vaccineren. Daadwerkelijk bewijs voor die ziekte is er niet, maar wel een goed voorbeeld omtrent een andere ziekte Roodvonk. In een grijs verleden overleed één op de drie kinderen aan roodvonk, tegenwoordig niet meer. Dit terwijl er NOOIT een vaccin is opgenomen voor deze ziekte. Deze grafiek laat u zien dat alle ziektes een daling inzette en dat roodvonk ook dezelfde ondergrens behaalde net als alle andere infectieziektes waarvoor een vaccin voor was.Al deze grafieken en cijfers opgeteld heeft u voor u zelf nog steeds een duidelijk beeld? Weet u nog steeds heel erg goed te vertellen wat gevolgen van vaccinatie kunnen zijn? Vindt u het moment de introductie van vaccinatie nog steeds irrelevant in uw keuze? Het is belangrijk dat u weet wat u doet, ongeacht wat u doet! Het is belangrijk dat u uzelf goed informeert dan dat u laat informeren door instanties die zich blindstaren op wat zij u willen verkondigen! Het wordt tijd, dat u zelf uw wijsheid vergaart!Bron: sensatiemedia

Voeg toe aan: