Zoeken
 


Elektromagnetische wapens en mindcontrole

Laatste wijziging: vrijdag 4 februari 2011 om 12:09, 4817 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
vrijdag 4 februari 2011

In een rapport van het Amerikaanse departement van defensie uit 2007 wordt uit de doeken gedaan welke wapens tot transformatie van de militaire operaties hebben geleid. Laser-, ‘microwave’- en ‘millimeterwave’ wapens zorgen ervoor dat het ‘spel’ compleet is veranderd. Wilt u het rapport zelf lezen dan is hier de link. http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/ADA476320.pdf

Mensen kunnen door ‘Electro Magnetic Frequency’ (EMF) wapens lichamelijk en psychisch worden geschaad, gepest, bewaakt en deze wapens kunnen worden ingezet voor mindcontrole. De EMF wapens worden door het Pentagon, de CIA en de NSA gebruikt. De Navy Times typeerde ze als de "meest gevreesde en omstreden wapens van het moderne tijdperk". 

In Amerika wordt al decennia lang geëxperimenteerd met mensen. Via deze link http://sjlendman.blogspot.com/2010/02/mk-ultra-cias-mind-control-program.html kunt u een artikel lezen over het MK-ULTRA project.

MK-ULTRA is een codenaam voor het geheime CIA mindcontrole- of hersenspoelingprogramma, dat onder meer een ‘waarheidsdrug’ wilde perfectioneren. Het was een vervolg op eerdere experimenten met hypnose en verhoormethodes met chemische middelen. De CIA probeerde het gedrag van mensen met behulp van psychedelische drugs, elektroshocks, bestraling, grafologie en verschillende psychologische, sociologische of antropologische methoden onder controle krijgen.  

MK-ULTRA kwam in de jaren vijftig en de zestig van de 20e eeuw verschillende keren aan het licht. MK-ULTRA werd voor het eerst publiek bekend gemaakt door het Amerikaans Congres, na onderzoek van hun Church Commissie en door de presidentiële Rockefeller Commissie. Het onderzoek werd belemmerd doordat het toenmalige hoofd van de CIA Richard Helms in 1973 alle documenten met betrekking tot MK-ULTRA liet vernietigen.

De “veld” experimenten werden ook gedaan op mensen zonder dat ze zich dat bewust waren. Een voorbeeld hiervan is het Pandora Project van de CIA, waaraan Dr. Ross Adey werkte. Met microgolven werden signalen gestuurd naar onwetende burgers. Adey concludeerde dat zeer lage frequentie (ELF, extra low frequencies) microgolven psychologisch en lichamelijk kwaad kunnen doen.

Microgolven kunnen mensen tot zombies maken. Het cardiovasculair systeem, het zenuwstelsel en de spijsvertering, het zicht en gehoor kunnen worden gemanipuleerd. De microgolven kunnen een gericht deel van het lichaam verhitten en kankercellen  opwekken. Gevoelens van angst of woede, lust en pijn kunnen worden geactiveerd. Mensen kunnen tot zelfmoord worden aangezet, uit de slaap worden gehouden of worden gek gemaakt. In de hersenen kunnen geluiden en woorden klinken. Het geheugen kan worden verwijderd of beschadigd.

Nadat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen werden duizenden mensen slachtoffer van radioactieve fall-out door testen die ondergronds of bovengronds werden gedaan. In Nevada, Utah, Colorado, Nieuw Mexico werden in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw vele proeven gedaan, die lijfelijke en/of psychologische schade hebben toegebracht aan honderdduizenden Amerikaanse burgers.   

EMF wapens zijn gerichte lasers die energiefrequenties, holografie, elektromagnetische bestraling, radiogolven, geluidsgolven, satellieten, radar, minutieuze robotjes en ‘smart dust’ kunnen gebruiken. ‘Smart Dust’ is de term voor intelligente stofdeeltjes ter grootte van een  graankorrel die in grote getale rondgestrooid intelligent werk kunnen doen. Ze kunnen met elkaar communiceren, ze worden uitgerust met druksensoren en kunnen zo bepalen wat voorbij komt (bv een auto, dier of mens). De deeltjes kunnen autonoom worden geprogrammeerd.

EMF wapens kunnen door de muren van huizen, door metaal of door bergen heen gaan. Ze zijn onzichtbaar. Ze kunnen wereldwijd worden ingezet, of individueel. Ze kunnen gebruikt worden om een menigte, een provincie of een land te beïnvloeden. Het hele netwerk van telefoons kan worden gebruikt.

Op plekken in het lichaam waar energiestralen elkaar kruisen kunnen plaatsen gecreëerd worden waar geluidsgolven, boodschappen, holografische en telepathische plaatjes kunnen worden achtergelaten. 

Met gerichte EMF stralen kunnen mensen worden opgespoord en aangepakt. Men kan dit alleen voorkomen door een groot krachtveld of door materiaal te dragen dat de stralen reflecteert of absorbeert. Welke materialen dit kunnen blijft geheim.

DARPA is het instituut van het Amerikaanse ministerie van defensie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie. DARPA deed experimenten die moesten leiden naar ‘verbetering’ van cognitieve vermogens. Ze deden onderzoek naar hoe informatie in de hersenen wordt opgeslagen. 

Signals Intelligence (SIGINT, onderschept informatie) heeft EMF signalen leren gebruiken om draadloos computers te kraken en mensen op te sporen. SIGINT complementeert CIA’s ‘Defense Intelligence Agency’ (DIA), ‘Human Intelligence’ (HUMINT) en de ‘National Geospatial-Intelligence Agency's Imagery Intelligence’ (IMINT). NSA's DOMINT (Domestic Intellingce) kan miljoenen mensen tegelijk opsporen.

In Irak en Afghanistan wordt Project Sheriff toegepast.  De humvees en andere vervoersmiddelen zijn toegerust met microgolfachtige stralen die pijn kunnen veroorzaken en een apparaat dat verschrikkelijke geluiden kan verspreiden. PEP’s, ‘Pulsed Energy Projectiles’ (pulserende energie-projectielen) kunnen met de snelheid van het licht en onzichtbaar mensen verlammen, pijn toebrengen en mensen omverwerpen. 

Neuro- elektromagnetische geluidapparaten kunnen geluiden in het hoofd van mensen vocaliseren. RNM, Remote Neural Monitoring, het op afstand kunnen monitoren van alles dat elektronische stroom heeft, gebruikt satellieten om de zeer lage frequenties ELF te zenden. 

‘Long Range Acoustic Devices’ (LRADs) kunnen gebruikt worden om menigtes te beïnvloeden. De LRADs kunnen akoestische golven verspreiden van 150 decibel, ontworpen om  op autoritaire wijze bevelen te verspreiden. Er kunnen tonen aan worden toegevoegd die fysieke schade kunnen berokkenen, manipuleren en zelfs doden.  

In het onderzoek naar verbeterde cognitieve vermogens werd ‘Transcraniale Magnetische Stimulatie’ (TMS) gebruikt. De impulsen veroorzaakten stemmingswisselingen, veranderingen in het slaappatroon en op het gebied van leren, herinnering, aandacht, visualisatie en besluitvorming werden bekwaamheden opgepimpt. De neurologische effecten op lange termijn zijn onbekend. Het potentieel om kwaad te doen is aanzienlijk.  

Zbigniew Brezezinski schreef in 1970 het boek Between two ages. Hij bespreekt hierin nieuwe technologie waarmee een geheime oorlog gevoerd kan worden.

"Het is mogelijk en het is verleidelijk, om de vruchten van het hersenonderzoek en gedragsexperimenten te exploiteren voor strategische politieke doeleinden. Goed getimede, kunstmatige elektronische pulsen over bepaalde regio’s op aarde kunnen ervoor zorgen dat de hersenfuncties van een groot deel van de bevolking gedurende een bepaalde periode worden geschaad.” 

De meeste mensen weten niets van deze EMF wapens. Amerika is reeds decennia lang een overtreder, over de hele wereld kwellen ze, intimideren ze, manipuleren ze, doden ze om totale controle te bereiken.

Is het moreel, ethisch en wettelijk verdedigbaar dat aanhoudend onderzoek wordt gedaan naar de beïnvloeding van de menselijke geest en lichaam om te gebruiken voor oorlogvoering? Ondertussen worden, zonder dat mensen het weten, wrede technologieën ontwikkeld. De regering gebruikt deze technologieën tegen de vijand, maar ook tegen zijn eigen bevolking. Dr. Mengele is niet dood, Dr. Mengele leeft!


Door Stephen Lendman

Vertaald door ‘t VertalerscollectiefBron: wijwordenwakker.org

Voeg toe aan: