Zoeken
 


Wat is nu precies de vernieuwing waar men over spreekt?

Laatste wijziging: dinsdag 1 februari 2011 om 18:22, 3884 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 1 februari 2011

Wat is nu precies de vernieuwing waar men over spreekt, wat is de vernieuwing waar wij allemaal zo op wachten en naar uitkijken en ook midden in zitten?

De vernieuwing zoals aangegeven is eigenlijk een vernieuwing die heel lang al speelt in de wereld en in deze schepping. Maar wat er nu op dit moment aan het samenkomen is, zijn allerlei energiestromen die zich uiteindelijk tot één punt gaan richten. En juist doordat al deze verschillende gelaagdheden van energiekrachten samen gebundeld gaan worden, zal dit een zo diepe im- en explosie veroorzaken op alle lagen in deze schepping, dat er daardoor een opschuiving zal plaatsvinden in het totale evolutiepatroon. Het patroon van de evolutie zal gewijzigd gaan worden. De tijd is aangebroken om dit patroon opnieuw vorm te geven, en dan niet meer op de manier zoals het is geweest, dat heeft zijn doel ten diepste gediend, het heeft de mens en zijn totale schepping gevormd tot het punt van nu. Maar dit is nu een volkomen nieuwe golf die in gaat stromen en die voor de gevoelige mensen op uw aarde al zo voelbaar zijn. Maar, nogmaals, de wereld, uw wereld is een wereld van dualiteit en velen zien in deze dualiteit ook de negatieve invloed van vernieuwing.

Het heeft alles weer te maken met de aloude angstpatronen die in het oude evolutiepatroon zo prominent aanwezig is. Daarin is het voor jullie allen van belang om goed uw onderscheidingsvermogen helder te houden. En te zien dat vernieuwing altijd consequenties in zich draagt, omdat het altijd afscheid nemen betekent van dat wat veilig was. Maar dat wat veilig was blijkt nu niet meer zo veilig te zijn, eenvoudigweg omdat nieuwe patronen zich niet meer aan kunnen passen aan oude. En dat zorgt nu al voor de nodige explosies en implosies op uw wereld. U hoeft alleen maar in uzelf en naar uw wereld te kijken, daarin gebeurt het al. maar het zal uiteindelijk op grote schaal plaats gaan vinden op alle lagen binnen deze schepping, vanuit de diepste stof tot in de hoogste geest zal deze enorme trilling  ook voelbaar gaan zijn.

Alles maakt daar deel van uit, alles heeft daar ook deel aan. Het zal daarin voor velen een soort van gespletenheid gaan zijn, en er kan ook een soort gesplitstheid gaan optreden, omdat niet ieder bewustzijn op hetzelfde niveau aanwezig kan zijn. Dit is onderdeel van evolutie. Maak u niet ongerust daarover, maar wees u wel bewust van het gegeven hoe belangrijk het is het bewustzijn steeds meer op te rekken en steeds meer te weten waar u staat vanuit uw eigen Zijnsaspect. Niet vanuit uw kleine zijn, want deze fase van klein zijn, van de kleine menselijke persoonlijkheden zullen daarin een enorme verschuiving gaan voelen. Het zal alles op gaan schuiven, ook daarin zullen velen op uw wereld  nog geen raad weten met de vernieuwing die al in hun zelf plaatsvindt.

Velen zullen op dat moment werkelijk spoorloos zijn.

Het is belangrijk voor u allen als bewuste mens zich dat goed te realiseren. Om het spoor wat u loopt in uw leven, uw eigen stroom en uw spoor in dit leven, werkelijk goed te gronden. En te weten dat uw spoor werkelijk uw spoor dient te zijn vanuit uw eigenheid. Want het heeft ermee te maken dat dát uw ankerpunt zal zijn waarop u sterk zult staan op het moment waarop uw hulp gevraagd zal worden. Mensen die spoorloos zijn zullen mensen zoals u nodig hebben om zich weer op een bepaalde manier in te kunnen herkennen.

Want velen zullen ook mentaal daarin volkomen de weg kwijt kunnen zijn. Het is belangrijk om dit te weten, om dit gegeven ook aan u allen voor te leggen zodat u zich kunt realiseren dat alles wat u nu doet aan uw eigen verdere ontwikkeling werkelijk van levensbelang gaat zijn, zowel stoffelijk als geestelijk. Daarin zult u allen een belangrijk deel kunnen bij gaan dragen.

U zult toegang krijgen tot hele andere gebieden in het bewustzijn.

De vernieuwing zoals die in de wereld zichtbaar is wordt ook uw vernieuwing. Dus datgene wat nu zo door de zwaarte in alles wat u heeft geleerd uiteindelijk heeft kunnen uitkristalliseren heeft daarin nu een hele belangrijke functie. Want wanneer alles opschuift, schuift het ook op in uw bewustzijn. U zult toegang krijgen tot hele andere gebieden in het bewustzijn, in het grote bewustzijnsveld, waar u altijd al aanwezig bent geweest. Maar dan letterlijk aanwezig zult kunnen zijn en vanuit die bron zult kunnen putten waardoor u vanuit die energie zodanig dat mee zult nemen in uw leven van dat moment, dat daarin de verspreiding van dat nieuwe bewustzijn, de verspreiding van dat nieuwe veld als een golf over uw aarde zal kunnen gaan.

Niet vanuit de oude manier, maar vanuit een hele dichtbije manier omdat u direct aangesloten zult zijn op dat veld. Wees niet bang voor die vernieuwing, durf nu al onthecht te zijn van al datgene wat er  nu niet wezenlijk toe doet in uw leven. Maak nu al los, al datgene wat niet meer uw leven dient, wat uw groei niet meer dient, maar wat nog steeds oude evolutiepatronen zijn, waarin u meedraait, waarin u het gevoel heeft mee te moeten draaien. En deels is dat zo, maar deels is de andere werkelijkheid al zo zichtbaar. Als u zichzelf de stilte en de aandacht van dat nieuwe veld wilt gunnen, zult u steeds vaker een glimp op gaan vangen van dat wat zo wezenlijk gaat zijn.

Wees niet bang en wanneer er nog angst is, ga dat dan niet uit de weg, maar werk daar doorheen. Zodat dit u niet in de weg zal staan op het moment waarop datgene wat samengebracht gaat worden in die enorme krachtsuitstroom en instroom, dat u daar zult staan, vanuit wie u bent. Omdat u wist wat er kwam en u wist wat te doen. U zult daar staan vanuit verbindende energie, vanuit dat wat u werkelijk altijd al heeft geweten. Mijn zegen.

Het einde der oude tijden, het einde van een oud evolutiepatroon.

De andere kant van dit gegeven, het gegeven waarin mensen zich zo vaak verbinden, de duistere kant van deze vernieuwing, het wat ik in uw woorden zal gebruiken, als het doemdenken der mensheid, omdat het einde der tijden daar zal zijn, is deels waar. Het einde der oude tijden, het einde van een oud evolutiepatroon. Als u dit begrijpt zult u ook steeds uzelf helder moeten blijven bezien in het niet meestromen op dat soort energiedraden.

Want die energiedraden voeden de oude angstlagen en deze oude angstlagen zijn tot diep in deze schepping geworteld.

Niet alleen binnen deze planeet, maar ook in andere levensvormen die daar hun voeding aan onttrekken. Wees u hier allen zeer, zeer bewust van. Want deze energie van de negatieve benadering is een ondermijning van datgene wat werkelijk de bedoeling is en wat ook zijn weg zal vinden. Omdat het nu eenvoudig zo is dat dit de bedoeling is vanuit de evolutie van dit moment. Maar de enorme kracht van het collectief onderbewustzijn die mee dreigt te stromen in de negatieve benadering van dit vernieuwende grote aspect wat komen gaat is belangrijk om onder ogen te komen. Weet dat u allen daarin bent ingebed, maar weet ook dat u daar een andere plaats in dient te nemen om niet meegezogen te worden in al datgene wat als negatieve prikkels op u allen wordt afgestuurd.

Wees daarin steeds heel bewust en aandachtig.

Mijn zegen.Bron: berryvincenta

Voeg toe aan: