Zoeken
 


Geo expert slaat alarm over nog steeds weglekkende olie Golf van Mexico

Laatste wijziging: donderdag 20 januari 2011 om 11:05, 2969 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 20 januari 2011

Het grote publiek ziet en hoort er niets over, maar de ramp met het Deepwater Horizon boorplatform op 21 april 2010 lijkt nog steeds niet bedwongen.

 
B.K. Lim, geologisch expert met 30 jaar ervaring in de olie- en gasindustrie, heeft in een brief aan leden van het Amerikaanse Congres alarm geslagen over de situatie op de bodem van de Golf van Mexico. Volgens Lim is er overvloedig bewijs dat de zeebodem is gescheurd, het afsluiten van het olielek is mislukt en er nog steeds onbekende hoeveelheden olie en methaan weglekken, waardoor er een enorm gevaar bestaat voor een nieuwe grote ramp.
Lim, expert in het analyseren van de integriteit van zeebodems om te bepalen of er veilig naar olie en gas geboord kan worden, richt zich in zijn brief aan Congresleden Fred Upton en John Shimkus, de voorzitters van respectievelijk het Comité Energie & Handel van het Huis van Afgevaardigden en van het Subcomité Milieu & Economie. 'Sinds het begin van het Deepwater Horizon lek ben ik erg bezorgd geweest over de fragiele, zwaar gebrekkige en mislukte Zoutinspuitings-Geologie die een belangrijke bijdragende factor was bij de oncontroleerbare, voortdurende stroom koolwaterstof (een hoog ontvlambaar gas) die uit het Macondo reservoir vloeide. De voortgaande koolwaterstof uitstroom heeft langdurige, onomkeerbare en potentieel ernstige gevolgen in de Golf van Mexico door:

1. De op ongekende schaal voorkomende verdamping van enorme hoeveelheden methaanverbindingen;
2. Het veroorzaken van spanningen tussen de lagere en hogere (aard)korst, met als gevolg abnormale, lichte en ondiepe aardschokken bij de New Madrid breuklijn;
3. De ondergrondse erosie onder de zeebodem in de buurt van de rand van de (geologische) plaat ondermijnt de stabiliteit van het talud (van de zeebodem onder de Golf), met mogelijk tsunami veroorzakende, gigantische onderzeese aardverschuivingen als gevolg.'
 
Volgens Lim staat het buiten kijf dat de olielekkages, gasontsnappingen, breuken en ontplofte kraters in de zeebodem rond de Macondo bron -die te zien zijn op de video's van de onderwaterrobot ROV- het directe gevolg zijn van het in het wilde weg boren in en omwroeten van de zeebodem, het injecteren van oplosmiddelen en andere niet bekend gemaakte activiteiten.
 
'Omdat het niet gelukt is de bewuste bron bij de basis bij de hulpputten in cement te kapselen en af te sluiten, ontsnappen er nog steeds onder hoge druk onbekende hoeveelheden koolwaterstof uit het reservoir en door de vele breuklijnen naar de zeebodem. Het is onmogelijk deze olielekkages in te kapselen. Totdat er een oplossing voor is gevonden om deze barsten te dichten zullen de koolwaterstoffen -inclusief waterstofsulfide (H2S)- oncontroleerbaar en zonder ophouden giftig materiaal blijven uitspuwen, ten koste van het zeeleven en met groot gevaar voor de publieke gezondheid.'
 
Drie video opnames als bewijs
Door de tientallen jaren lang opgedane professionele ervaring meent Lim een goede analyse te kunnen maken van de onderwateropnames die werden gemaakt met de ROV (Remote Operated Vehicle). In deze opname is de kantelende kop van boorput A te zien, waaruit van methaan verzadigd zeewater opstijgt. In de buurt van de Macondo boorput zweven dicht bij de zeebodem methaangasbellen en geherkristalliseerde methaandeeltjes. Tevens is het ontstaan van nieuwe barsten en een uitpuilende zeebodem te zien, samen met een reeds ontplofte krater.
 
In het volgende filmpje is te zien hoe de horizontale witte geleidelijn van de ROV verdwijnt in een dikke, donkere wolk van olieachtige vloeistof. De witte vlekjes die langzaam naar de zeebodem dalen zijn waarschijnlijk stukjes zeebodem die door de opstijgende gaskolom bij de actieve breukopeningen naar grotere hoogte zijn gestuwd. Het geherkristalliseerde methaan is hier transparanter en lichter en lijkt als gevolg van de door het gebroken licht veranderende kleur te leven.

De derde, korte opname vertoont een periodieke uitdrijving van gas door één van de barsten in de zeebodem. Net als bij geisers verzamelt het gas zich onder de bovenste afzettingslaag, totdat de opgebouwde druk pal voor iedere periodieke uitdrijving te hoog is geworden. Daarnaast voegde Lim nog een aantal foto's toe die gemaakt zijn van de video opnames van de ROV en waarop als gevolg van de olielekkages poelen met teer/olie of olieachtige afzetting op de zeebodem zichtbaar zijn.
 
'Alhoewel het heel moeilijk is om onder de huidige omstandigheden een duidelijk beeld te krijgen van wat er gaande is op die diepte, levert mijn intensieve training en ervaring bij het analyseren van dit soort situaties -gecombineerd met deze beelden en andere beelden waar ik de beschikking over heb- bewijs dat olie en gas nog steeds onverminderd uit het oncontroleerbaar lekkende reservoir stromen.'

Hoop dat Golfstroom herstelt vervliegt
Vanaf augustus 2010 plaatsten we diverse artikelen over de Golfstroom in de Atlantische Oceaan, die volgens diverse wetenschappers als gevolg van de olieramp in de Golf van Mexico vrijwel geheel tot stilstand is gekomen. Als de Golfstroom zich niet snel herstelt dan zal dit dramatische gevolgen hebben voor het wereldwijde klimaat en in onder andere Europa een nieuwe kleine ijstijd veroorzaken. De analyse van geoloog Lim geeft echter steeds minder hoop dat de natuur zich inderdaad vanzelf zal herstellen, aangezien de onderzeese olielaag in de Golf van Mexico -de motor van de Golfstroom in de Atlantische Oceaan- alleen maar dikker lijkt te worden.


Xander
 


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: