Zoeken
 


Vaccinatiespecial najaar 2010

Laatste wijziging: dinsdag 7 december 2010 om 16:11, 5235 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 7 december 2010

lees het ontroerende ervaringsverhaal van een moeder

Ervaringsverhaal van een moeder
Simone van der Spek, moeder van zoon Willem, maakte per e-mail contact met ons over de ervaring waar haar zoontje Willem op 9-jarige leeftijd doorheenging na een DTP-injectie. Lees hier het Verhaal van Willem.

Machteloosheid
Ik, Karel, werd zeer geraakt toen ik Willems c.q. Simones verhaal las. Geraakt door de machteloosheid van de ouders die hun kleine man in no time achteruit zien boeren, degenereren, en die niet goed weten hoe ze daar mee om moeten gaan. En geraakt door de machteloosheid van het medische circuit. De machteloosheid van artsen die niet verder kijken dan hun neus lang is en deze machteloosheid projecteren op een jongetje van negen jaar. Dat wat zij niet blijken te kunnen genezen, zit tussen Willems oren. En tussen de oren van zijn véél te bezorgde ouders. De neuroloog maakt het nog bonter dan de huisarts: Willem simuleert en manipuleert zijn ouders met zijn fysieke verschijnselen!

Willem wist
De enige die - in zekere zin - niet machteloos is, is Willem zelf. Hij wéét. Hij heeft een diep weten dat het niet figuurlijk tussen zijn oren zit, maar eerder letterlijk. Zijn moeder schrijft dat hij het altijd heeft geweten en aangegeven. Háár diepe weten wordt drie jaar later getriggerd als ze 'toevallig' in de Sleutel tot Zelf-Bevrijding over het Guillan Barre Syndroom leest: opeens valt het muntje. Wij zijn Simone dankbaar dat ze deze ervaringen heeft willen delen. Want Willem is beslist niet de enige met een al dan niet ernstige nasleep van inentingen. Gelukkig gebeurde er het wonder van spontaan herstel. De rolstoel kon worden opgeruimd, maar er zijn er helaas ook die overlijden na een inspuiting met het DTP-, pneumococcen-, HPV- of het (al dan niet Mexicaanse) griepvaccin. Of die de rest van hun leven in een rolstoel moeten doorbrengen. Waar wordt dit door veroorzaakt? Bestaat er wetenschappelijk bewijs?

Hersenspoelingen
Eerst even de volgende prikkelende stelling:
Tot diep in de vorige eeuw was het de Kerk die voor eeuwig leven zorgde. Die deed dat door middel van een doopceremonieel door een mannelijke priester waarin de (aangeboren?) zonden werden afgewassen en een aanspraak op een goed leven in het hiernamaals werd 'verzekerd'. In het hiernumaals werd er permanente verwarring (het construct 'zonde') gesticht, maar daar werd de biecht voor uitgevonden. De laatste decennia heeft de medische wetenschap deze rol van de Kerk overgenomen. De priester is vervangen door een arts, het doopceremonieel door een vaccininspuiting die voor 'onsterfelijkheid' (of perfecte gezondheid) moet zorgen. Ondanks die 'perfecte' vaccins blijft in het hiernumaals de verwarring (= angst voor kwalen) bestaan.
Voor de wekelijkse biecht (omdat je ondanks de doop tòch zondig bleef) is de gang door het medische circuit in de plaats gekomen voor al diegenen die - ondanks alle ingespoten supervaccins - toch ziek blijken te worden!
Beide systemen functioneren op hersenspoelingen, gebaseerd op angst. Angst voor de dood, voor de hel, voor ziekte en voor lijden.
Die angst ziet er diep in. Géén enkele ouder wil zijn kind verliezen, dus men gelóóft klakkeloos de medische wetenschap (i.p.v. de Kerk) die, in samenwerking met de overheid,  min of meer klakkeloos de vaccinatieprogramma's van de vaccinfabrikanten (Big Pharma) overneemt. Geloven is iets voor waar aannemen wat je niet zeker weet.

Toxische stoffen
Echter, in alle vaccins zit zwaar toxisch materiaal, zoals kwik en aluminium (beide neurotoxisch en kanker- c.q. dementiebevorderend), formaldehyde (kanker!) en tal van andere lichaamsvreemde stoffen die vaak op langere termijn tot klachten leiden. Eén daarvan is het Guillain Barre Syndroom. Google op Guillain Barre en op Golf-Oorlog Syndroom en doe je eigen research. Geloof ons niet, geloof de overheid niet, geloof de farmaceutische wereld (belanghebbend!) niet. Onderzoek zelf en trek je eigen conclusies.
Wil je je kind laten inspuiten met gifstoffen via DTP- en andere injecties zoals de 'maagdenprik' (zgn. tegen baarmoederhalskanker)? Wil je zelf toxische stoffen ingespoten krijgen via een griepvaccin?

Valse wetenschap
Sceptici en 'mentalisten' (waaronder veel wetenschappers) zullen zeggen dat het verhaal van Willem nietszeggend is en niets bewijst. Zij willen vaststaand, onomstotelijk bewijs.
Mensen die - louter - in hun hoofd zitten willen bewijs en cijfers. Zij veronderstellen ten onrechte dat de medische wetenschap hard bewijs levert t.a.v. de goede werking van vaccins. Het tegendeel is echter waar. Het (zogenaamd) wetenschappelijk onderzoek naar vaccins wordt totaal beheerst door de farmacie. Big Pharma betaalt en bepaalt. Het is een volkomen ondoorzichtig, zelfs duister systeem, waarin aan onderzoekers een geheimhoudingsplicht wordt opgelegd. Uitkomsten die niet passen, worden geheim gehouden. Uitkomsten die voordelig zijn voor de producent worden breed uitgemeten. Proefkonijnen (mensen) die worden ingeënt met het nieuwe vaccin, worden slechts één a twee weken gevolgd. Door (medische) wetenschappers die door Big Pharma betaald worden.
Van géén enkel vaccin staat vast dat het werkt en de gezondheid van de gevaccineerde bevordert c.q. beschermt. Is dit wetenschap? Dit is pseudo-wetenschap die (doelbewust) onderzoek naar lange-termijneffecten achterwege laat en vervolgens glashard beweert dat een vaccin veilig is.

Resonantie
Wij willen je aanmoedigen om alles wat je tot je neemt te onderzoeken voor je het 'slikt'.
Werkelijk alles wat je tot je neemt: deze nieuwsbrief, een vaccin, voedingsmiddelen (met al dan niet lichaamsvreemde additieven), verhalen. Onderzoek niet alleen met je hoofd (en zijn beperkte, lineaire kennis), maar daal ook af naar je hart. Ga naar binnen. Want daar ligt een oneindige kennis besloten. Immers, jouw gevoel - jouw intuïtie - is aangesloten op wat wij noemen: het grote geheel (de kosmische waarheid). Dit werkt via resonantie, waar de ratio géén chocola van kan maken. Of, zoals bestsellerauteur en leraar Eckart Tolle op 30 oktober 2010 in de Rotterdamse Doelen tegen 3.000 toehoorders zei: "Denken is een ziekte geworden. De dingen die écht belangrijk zijn in het leven, komen voort uit iets wat verstand te boven gaat."
Hierop berust het diepe weten van Willem en van zijn moeder. En ook van de moeder van Freek Hagoort. Freek stierf op 9 maart 2009 drie dagen nadat hij zijn BMR- en DTP-vaccinaties had gekregen.
Freeks moeder 'wist' meteen. Vrouwen, moeders, zijn meestal beter aangesloten op de 'kosmische waarheid' dan mannen, omdat zij het leven mogen dragen, koesteren en baren. De officiële instanties en de overheid (die massa-vaccinatie voorstaan) ontkennen dat Freek tengevolge van de inenting zou zijn overleden. Zijn moeder weet wel beter. Ratio (overheid, mannelijk) versus intuïtie (moeder, vrouwelijk).
Afwezigheid van (rationeel bepaald) bewijs is nog geen bewijs van afwezigheid van gezondheidseffecten van vaccins die niet op veiligheid zijn getest!
Méér info:
www.meerwetenoverfreek.nl
www.verontrustemoeders.nl
www.degezondepatient.nl

Vaccinaties zijn niet ongevaarlijk
Zoals we hiervóór al aangaven komen in vrijwel alle vaccins (griep, baarmoederhalskanker, DTP, enz.) zwaar toxische stoffen voor. We noemen er een aantal:

  • kwik (thimerosal) : Alzheimer, autisme, hersenschade, kanker
  • aluminium: Alzheimer, ADHD, hersenschade
  • formaldehyde: kanker
  • polysorbaat: onvruchtbaarheid
  • MF59 (squaleen): MS, lupus, verlammingen (Guillain Barre!)

Het bestrijdingsmiddel thimerosal (of thiomersal) is een wettelijk verboden toxische stof. Toch zat het in de miskoop van 34 miljoen vaccins die Minister Klink zich door viroloog Ab Osterhaus liet aanpraten. Osterhaus' belangen zijn totaal verstrengeld met die van Big Pharma (en de Wereld Gezondheidsorganisatie) die hij feitelijk vertegenwoordigde.

Big Pharma heeft geen enkel belang bij gezonde mensen. Integendeel, vele wetenschappers en publicisten-onderzoekers zijn daar helder over: dáárom voegen de farmaceutische concerns toxische stoffen toe aan de vaccins die ze in bulkhoeveelheden laten produceren.

Ondermijning van het immuunsysteem
Lees in dit verband de nieuwsbrief van David Icke, een lijvig document van 30 pagina's. Op de pagina's 9 en 10 somt Icke enkele van de belangrijkste toxische ingrediënten in het H1N1 (varkens- of Mexicaanse-griep)vaccin van de diverse farmagiganten op die inmiddels stiekempjes in het gewone seizoensgriepvaccin zijn ingebracht! De bedoeling daarvan is het onderuithalen van het immuunsysteem van de gevaccineerde. Merk op dat alle grote farmaconcerns de allervuilste giftige stoffen toevoegen.
En bedenk dat de 'risico-doelgroepen', waarop de griepvaccinatiecampagne zich richt, de allerzwaksten in de samenleving zijn, t.w.:

  • bejaarden en ouderen
  • (chronisch) zieken
  • zwangere vrouwen (embryo's in ontwikkeling!)

De eerste twee categorieën zijn de grootste medicijngebruikers en dat wil Big Pharma kennelijk graag zo houden. De laatste categorie, die ook tot de Mexgriep-risicodoelgroep behoorde (vroegtijdig afgebroken zwangerschappen!), maakte nooit eerder deel uit van de risicodoelgroep voor seizoensgriepvaccinatie. Icke maakt er gewag van dat de campagne zich nu ook op zwangeren zal gaan richten met als target het immuunsysteem van de ongeborene voor altijd een flinke slag toe te brengen. Je gelooft dit niet? Nogmaals: onderzoek zelf de ins and outs van de enorme toename van vaccinaties en hun campagnes. Het is met vaccinaties gemakkelijk geld verdienen! Véél, extréém véél geld! En je kunt er de massa simpel mee onderdrukken.
Ga naar www.davidicke.com, log in en lees de newsletter van 10 oktober 2010.

Verplichte vaccinaties plus dito microchip in de USA!
Jelly Zijlstra stuurde ons de volgende mail met deze link.
Obama blijkt een grotere vriend van de (vaccin- en microchip)industrie dan van het volk te zijn: angel or demon is allang geen vraag meer!

Vaccinatievaria
In deze laatste alinea vermelden we een aantal links met informatie over allerhande vaccinatiekwesties die veel vragen oproepen:Bron: stralendegroeten.nl

Voeg toe aan: