Zoeken
 


Hydroxyl verslindt CO2, waarom de aarde zeer snél/nìet kan opwarmen

Laatste wijziging: woensdag 24 november 2010 om 15:10, 2072 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 24 november 2010

Hoe kan het dat sneeuwalarm wordt afgekondigd als Al Gore in Tilburg komt?
En hoe kan het mogelijk zijn dat kinderen een film moeten zien waarin klasgenootjes met explosieven tot ontploffing worden gebracht als zij, net als hun alleswetende pappie niet in klimaatverandering willen geloven?

Een grap? De boodschap kwam over, bij hun ouders en bij klimaatsceptici in ieder geval wel.
En hoe kan het dat een minister zo zeker is van klimaatverandering dat ze daarvoor zelfs een eigen klimaattrein en een vliegtuig voor afhuurt? Of weten klimaatalarmisten iets, een verborgen kennis die sceptici niet hebben?
Omdat gelovigen altijd de neiging hebben om bepaalde details zoals onbevlekte ontvangenis de nadruk op te leggen moet het zoiets dus zijn? Is het een ruimteschip met 20 trappelende maagden aan boord? Of zijn ze ingewijd in geheime Engelse laboratoriumkennis waar alleen alarmisten over beschikken?
Nee de CO2-opwarmingsproefjes zijn allemaal al mislukt. Maar wie de bevlogenheid van al die klimaatministers beziet: kan niet anders tot de conclusie komen dat ze iets achterhouden, een geheime kennis die niet in kranten staat en dat simpel omdat redacties het nog zoeken want anders was het vast wel gepubliceerd.
Tijd om de IPCC rapportage's nog maar eens heel goed uit te vlooien op geheime religieuze kennis dat raakvlak bezit aan een heuse ontvangenis zonder vlekjes.

Bestaat er alternatief voor ondergrondse CO2-opslag?
Behalve bliksem als atmosfeerreiniger bestaan er ook veel soorten reactieve gassen alsook zonlicht die dat doen. Eén van bij luchtbehandelingsexpert meest bekendste COx-verslinders is hydroxyl OH en dat in technische verhandelingen dermate essentiëel is dat je het stukje chemie vooral nimmer mag weglaten want anders ontmasker je jezelf nog als grote oen.
Daarmee is hydroxyl verworden tot een soort vakgeheimpje van chemisten om er al die nep-klimaatwetenschappers mee te ontwijken en zo (h)erkennen we technici elkaar ermee want elke beroepsgroep, zelfs rechters hebben zo wel hun eigen taalgeheimpjes. Want dit natuurlijk "schoonmaakgas" is onder die bestbetaalde klimaatwetenschapadviseurs één van hun minst begrepen - en daardoor meteen ook de meest onderschatte atmosfeerreiniger die er bestaat, en ministers weten dat.
Zoniet onder chemisten en luchtbehandelingstechnici want bij hun is het tamelijk agressieve dampgas zowat het meest ideáálste gas wat er bestaat maar, omdat het als ernstige radicaal er in de Natuur niet teveel van mag zijn moeten we het in luchtbehandelingssystemen, zwembaden en drinkwater als de ideaalste chloorvervanger nog wel zelf maken.

Hydroxyl verslindt alle CO2 voor 80 à 90%
Natuurlijk waterdamp-ionengas HO in zowel zwembad als onze atmosfeer is een variant van kraanwater H2O doch waarin dan 1 waterstofatoom ontbreekt en is dermate agressief dat het alle vervuiling direkt aanpakt en verslindt. Immers de formule is pH= (-log) H+ waarin H+ het aantal waterstofprotons zonder hun electron is.
Omdat CO2 een extreem zurig gas is en in staat is om zich binnen 3 maanden al dwars door een rvs-leiding heen te vreten: bevat onze atmosfeer daarom een kleine spore van dit extreem alkalische waterdampvariant hydroxyl en staat dan ook als de meest effektieve luchtreiniger van de "zure regen" bekend.
De agressie van OH is dusdanig abnormaal extréém dat zijn levensduur hooguit 1 seconde bedraagt want dán al heeft het zich aan cfk, NOx, COx, SOx of roet gekleefd, maar ook enkele vormen van instabiel O2 worden aangepakt.

IPCC werkgroep-1 waarschuwt voor hydroxyl-instorting
Al in de jaren '80 waarschuwde het Nasa-klimaatbureau voor te weinig hydroxyl in de atmosfeer. Dat kon 2 oorzaken hebben: teveel uitstoot van luchtverontreining of, er was te weinig zonlicht: het laatste bleek door bovengrondse atoomproeven oa. het geval maar, er speelde nog iets wat niet ontdekt was.
Veel klimaatwetenschappers zoals Bolin zochten zich een ongeluk naar dat zomaar spoorloos "de mist in verdwijnende" CO2: "...het zit nou in de zee, of in de bomen, geloof ik?" - en ondanks 1 hectare biosfeer snapt hij niet hoe het zomaar verdwijnen kon. Want professor Bolin is geen chemicus en dit snapt hij niet.

In deze sfeer van totale non-chemieuitbraak, zeg maar volledige onderwijsvergiftiging over de "aanstaande opwarming der aarde" kon het dus gebeuren dat in 1993 ene Madronich een waarschuwing deed uitgaan dat er nu zoveel viezigheid in de lucht zat dat hydroxyl wel eens helemaal verdwijnen kon. Als dit waar was dan zat er voortaan helemaal geen effectieve eliminatie meer op alle emissies aan freon's en zelfs niet meer op CO2-toename.
En dus, in 2001 waarschuwde IPCC (lees: werkgroep 1) dat het gehalte aan hydroxyl in 2100 wel met nóg eens 20% zou kunnen afnemen: en, omdat CO2 nu niet meer wordt afgebroken start de broeikas nu pas écht explosief op, zelfs al vanaf 2015!
Toegegeven, de werkgroep 1 van IPCC bestaat inderdaad uit echte vakmensen die het gevaar zagen aankomen: als dit gebeurt zijn de rapen gaar!
Het opwarmingsverhaal bestaat echt maar de CO2 was het niet, eh niet echt nee.
De rest van dat zootje, de werkgroepen 2, 3 en hun eindredactie, samen met KNMI en PBL houden het vreemde aanvalsgas verborgen òf, ze weten echt niet waar ze het over hebben en de chemisten bekeken daarop dat zootje meewarig.

Crok in de bocht
Maar ook scheikundestudent Marcel Crok noemt hydroxyl niet in zijn boek: 'De staat v/h klimaat: een koele blik op een verhit debat'.
Doch uit zijn analyse van de IPCC-werkgroepen blijkt hij al tot dezelfde conclusie te zijn gekomen - want anders zet je op de voorpagina niet een ijzeldikte van 10 cm dikte! Uiteraard moet Crok als scheikundestudent vast wel geweten hebben dat de atmosfeer meerdere staaltjes heeft voor zijn reiniging en vandaar die spectaculaire ijzelfoto - maar zijn uitgever verlangde een boek over IPCC als draaikont. Dat kon en dat is het geworden incl. een uitgebreide aerosolenafkoeling als de vervangingsleer van dat idiote gas - en chemisten lagen in een deuk! Crok beschrijft dat effekt zo leuk dat je ervan uit je stoel rolt.

Het was qua zijn opleiding wel wat verstandiger geweest om hydroxyl bij de naam te noemen als CO2-verslinder bij uitstek maar ook Crok houdt zijn lippen stijf op elkaar en citeert slechts wetenschappers, waaronder 90% onwillige. (!)
En dus: òf hij weet het óók al niet. Niet slim, en dat al zeker niet voor een scheikundige. Òf, hij weet het wel maar houdt zich aan zijn chemie-afspraak dat
explosieve beschrijvingen niet in publieke openbaarheid mag belanden: een chemist valt evenals electriciens, medici, kapiteins en piloten onder de Wet op de Beroepenbescherming dwz. dat publiek ten allen tijde op hun vakkennis mag kunnen verlaten. En dus kennen klimaatwetenschappers en volkenkundigen geen enkele publieksverantwoordelijkheid ook al roepen ze om het hartst dat ze die wel hebben.

De wereld meet de CO2 van de 2e Hawaïaanse zeevulkaan
De wereldliteratuur over de opwarming der aarde is afhankelijk van 1 harddiskrecordertje op Hawaï - alle andere CO2-metingen zijn op universiteiten verboden. Maar de hamvraag is dan wel of op Hawaï dat CO2 nog echt van menselijke afkomst wordt gemeten? Wekelijks wordt het eiland 1 hectare groter: van een kompleet voetbalstadion aan gloeiendhete lava die in zee wordt afgestort en de lucht is er extreem giftig - volgens USA-wetenschappers heeft dat allemaal geen invloed op de CO2-meting op enkele kilometers afstand, dus middenop dat eiland.
De vraag is dan of dit verhaal wel waar is, alsook hoe het komt dat er in de gehele USA nou werkelijk geen plek meer te vinden was waar op dezelfde hoogte het CO2-gehalte kan worden gemeten zonder een werkende vulkaan of aardspleten in de buurt? Een goede uitleg van mogenlijk "natuurlijk vulkanische CO2-meting" als intepretatievorm "van menselijke oorsprong?" heeft de schrijver nog niet gezien - wél dat in amerika heel wat maffiaorganisaties zelfs van klimaat een flink graantje van meepikken.

Maar volgens deze schrijver heeft men alweer, net als met dat freon/ozongat en alweer op Hawaï: de soortelijk gewichten genegeerd, iets dat we eerder al zagen bij CO2 dat een sg heeft van 1,92 en lucht = 1,29 wat inhoudt dat CO2 niet verder door kan stijgen boven de 4 kM hoogte, behalve dan bij zware turbulentie zoals in een vortex of boven de sterk riekende zeevulkaan zoals Hawaï die zo heet is dat er een aanlandige wind staat. En als de wind altijd aanlandig is: dan meet jij wel binnenin een onzichtbaar schoorsteenkanaal...
Dat water zwaarder is dan lucht kan een ieder begrijpen die de zee heeft gezien maar hydroxyl is een licht gas: dit stijgt dus veel hoger dan wolken en wordt vooral gevonden in de smalle geïoniseerde waterdamplaag rond 45 km hoogte.
Het hoogste ozongehalte daarentegen bevindt zich in de geïoniseerde bovenlaag op 90 kM hoogte: en hieruit zien we dat ze elkaar niet in de weg zitten omdat er nog de Tweede-Stratosfeerlaag ertussen zit. En het is inderdaad dit waterdamplaagje op 45 kM hoogte dat sinds een aantal jaren alsmaar dunner is geworden oftewel: er lekt iets weg en er wordt door orkanen te weinig aan toegevoegd.

Plots vallen dan een aantal dingen op hun plaats. We stellen ze aan u voor:

* Wat kan er in chemtrails zitten? Hydroxyl?
Ook de vraag hoe het dan kan dat hydroxyl zo sterk aan het verdwijnen is dat de iets meer professionelere klimaatwetenschappers (dus geen volkenkundigen) het al 'hydroxyl-instorting' als het werkelijke CO2-probleem noemen: is nog steeds onbeantwoord. Verschillende mede-experts in dit toch wel wat bijzondere vakdomein extreme weerkunde vermoeden dan ook dat de nu bewezen "Chemtrails" wel eens experimenten met hydroxyl kunnen zijn?
Het You-Tubefilmpje wijst namelijk in die richting omdat er exact na 1 seconde een chemische reactie plaatsvindt en dat is op een bepaalde afstand uit de uitlaten inderdaad het zichtbare geval. Er is daar een chemische reactie te zien maar wat is het?

* The Woodpeckersound en zijn opvolgers
Tot voor kort werd het "naar beneden halen" van OH uit de waterdamplaag op 45 kM hoogte altijd toegeschreven aan de elektrische straaljet-windrivieren op 11 kM hoogte - en die windrivieren bleken met het bestoken van de Sovjet-radiozender 'Woodpeckersound' in 1976 verplaatsbaar en middels radio-'Staande-Golven' zelfs nog 'vastpinbaar' te zijn (zie de beide Nato-Klimaatconferenties over radiogolf-klimaatbesturing in 1976 en 1980 op Internet) maar vermoedelijk is hun heftigheid ook nog door elektrische orkanen beïnvloedbaar.
De waterdampvariant OH wordt namelijk gemaakt door UV-straling van zonlicht - dus op dezelfde manier als ook ozon wordt gemaakt maar, omdat bliksem Gammastraling produceert is het hierdoor dus ook nog mogenlijk want onweer bevat tamelijk veel waterdamp.
Dit heeft in het vakdomein van extreme weerkunde gevolgen voor onze kennis over dit welbekende natuurlijke hydroxyl OH-radicaalgas en is sedert een 6-tal jaren dan ook flink gewijzigd: het zit toch anders. En dát is dus de reden dat de meeste klimaatboeken van vòòr Katrina de vuilnisbak inkunnen: ze kloppen niet omdat de Gammaflitsen van de bliksem ontbreekt.

* The Katrina-effect
Veel? Nogal. In New-Orleans vroor het na de elektrische Katrina 3 weken achtereen -28°C onder nul wat voor een subtropisch vakantieparadijs nogal opmerkelijk mag worden genoemd, maar het afkoelingsverschijnsel is van elk onweer toch welbekend?
Katrina werd begeleid door 25 stuks zeer boze onweders en waarvan hun staande lasvlambogen kwispelend het aardoppervlak schoonstraalden op een manier die 5x meer mensen doodden dan die er nog gewoon in de opstaande elektrische watervloed van 2 meter hoogte zouden zijn verdronken, doch waarmee hun longen dus geen water binnenkregen.
Maar wat bewoog katrina om opeens naar New-Orleans af te zwaaien tot schrik van de militairen? Simpel. Aldaar bevindt zich de enigste raffinaderij die dankzij de maffia nog zonder milieuvergunning mocht draaien dwz. de lucht boven raffinaderijen is zo'n 7x blikseminslaggevoeliger dan het 25 keren grotere platteland eromheen (bron: 2 scripties Univ.Louisiana).
Maar dat was nog niet eens alles! Onderzoekers die het staatsonderzoek deden naar rampenplannen ontdekten al spoedig dat de gas/water/licht-uitschakelbevelen wel degelijk bijtijds door de overheid waren uitgegaan maar dat niets was uitgevoerd: duidelijk de handtekening van de maffia.
Pas later bleek dat mini-hurricaantje Katrina aan de militairen was toegewezen "om er wat op te oefenen" maar plots wat ongedachte bijwerkingen had gekregen.
In het vakdomein van extreme weerkunde geldt Katrina dan ook als sterk staaltje op het gebied van extreem terroristische weerbesturing: deze keer nog veel misdadiger dan Al-Rapid waarvan zijn stuwdam bezweek na een verboden wolkeninzaaiing.
(dit chemie-discussiestuk bedoeld voor schoolgebruik over de werkelijke oorzaak van aardse opwarming is door auteur vrijgegeven en mag vrij worden gebruikt)Bron: zaplog.nl

Voeg toe aan: