Zoeken
 


Wat Claudie ontdekt zou kunnen hebben: ons DNA is buitenaards en verandert

Laatste wijziging: woensdag 7 januari 2009 om 00:14, 2576 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 7 januari 2009

Het verhaal over de vermeende zelfmoordpoging op 23 december van de Franse DNA-onderzoekster Claudie Haigneré heeft me niet losgelaten. Helemaal niet toen bleek dat een paar uur later haar laboratorium in Parijs in brand vloog. Wat heeft zij ontdekt? Nu heb ik een prachtig hoofdstuk gevonden uit het boek Brengers van de Dageraad van Barbara Marciniak. Hierin staat dat buitenaardsen ons DNA hebben gemanipuleerd, waardoor onze herinneringen over wie we zijn onder een sluier liggen. Hun doel is om ons klein te houden, zodat ze ons kunnen manipuleren. Ons doel is om te herinneren wie we zijn en zelf het heft in handen nemen om onze eigen werkelijkheid te scheppen. “Jullie DNA zal zich ontwikkelen van twee helices naar twaalf helices.”

Tekst: Barbara Marciniak - bewerkt door Tessa Koop 

Dit verhaal is een follow-up van dit nieuwsbericht: Franse DNA-onderzoekster en astronaute doet zelfmoordpoging?

Noot Tessa: Barbara is een ‘doorgeefluik ‘ van bewoners van de Pleïaden, tijdens meer dan 400 uren channeling ontving ze lessen van de Pleiadiërs. Hieronder een fragment uit hoofdstuk 2: Over de reis van de Oorspronkelijke Schepper.

Zelfonderzoek, zelfvoldoening en zelfexpressie

regenboogDe mensheid is een experiment. De mensheid werd ontworpen, zoals bijna alles wat in de schepping bestaat. In dit universum begon Oorspronkelijke Schepper heel lang geleden te experimenteren met de schepping, met als doel meer zelfonderzoek, zelfvoldoening en zelfexpressie. Oorspronkelijke Schepper bracht zijn eigen energieën en levensbeginselen - verlengstukken van hemzelf - dit universum binnen, en schonk deze verlengstukken de gaven die hij zelf bezit. Hij gaf graag vrijelijk van zijn vermogens. Er zijn vele andere universa en vele andere wijzen om universa te ontwerpen; dit specifieke universum werd ontworpen als een gebied waar vrije wil heerst, waarin alles geoorloofd zou zijn. (…) 

Aarde: een intergalactisch centrum voor kennis

Deze verlengstukken van Oorspronkelijke Schepper, die we scheppende goden zullen noemen, gingen uit en begonnen te experimenteren met de energie van Oorspronkelijke Schepper, zoals die in hen aanwezig was. Ze begonnen hun eigen hiërarchie te vormen, die op hun beurt weer andere hiërarchieën vormden. Elke opeenvolgende hiërarchie schiep een volgende hiërarchie om die met zijn eigen essentie te begiftigen, opdat zie zou meehelpen aan de ontwikkeling van dit universum. Eindelijk kwam er in een van de melkwegstelsels een plan van de grond om een Aarde te ontwerpen, die een intergalactisch centrum zou worden voor de uitwisseling van kennis. 

Het was een ongelooflijk plan. Aarde was een prachtige plek, gelegen aan de rand van een van de melkwegstelsels en gemakkelijk bereikbaar vanuit andere melkwegstelsels. Het was dicht bij vele toegangspoorten tot wegen - de grote snelwegen voor het transport van energie door de ruimte.

Er werd naarstig heen en weer gereisd, gewikt en gewogen, om individuele vertegenwoordigingen uit alle melkwegstelsels op deze planeet te brengen. Sommige scheppende goden waren meestergenetici. Door al hun hiërarchieën heen, waren ze in staat moleculen te verbinden - gecodeerde moleculen van identiteit, trilling en elektrische lading - en tot leven te brengen. Vele bewuste beschavingen hadden bijgedragen om de Aarde te maken tot dit centrum voor uitwisseling van informatie, dit lichtcentrum, deze Levende Archieven. Het plan voor Aarde was groots.

Aarde zou een kosmisch archief worden 

De Oorspronkelijke Ontwerpers van Aarde waren leden van de Familie van Licht, wezens die verbonden waren met een aspect van bewustzijn dat licht genoemd wordt, en die daarvoor werkten. Licht is informatie. De Familie van Licht bedacht en schiep dit informatiecentrum. Ze ontwierpen een plek waar melkwegstelsels hun informatie zouden kunnen bijdragen, waar allen aan zouden kunnen deelnemen en hun specifieke kennis zouden kunnen delen. Aarde zou een kosmisch archief worden, een plek van ongelooflijke schoonheid, waar geëxperimenteerd zou worden met het opslaan van kennis door middel van trillingen en door middel van genetica. 

De Oorspronkelijke Ontwerpers van Aarde waren leden van de Familie van Licht, wezens die verbonden waren met een aspect van bewustzijn dat licht genoemd wordt, en die daarvoor werkten. Licht is informatie.

Buiten de tijdsstructuur om kunnen 100.000 jaren verstrijken in wat één jaar zou zijn binnen de tijdstructuur, zoals jullie die kennen. Enkele honderdduizenden jaren of een miljoen jaren waren voor hen een fluitje van een cent. 

Verschillende energieën werden geschapen. Wellicht al zo’n 500.000 jaren geleden waren er op Aarde mensensoorten, die hoog geëvolueerde beschavingen vormden. We spreken nu niet over de beschavingen die jullie Lemurië of Atlantis noemen, voor ons zijn die beschavingen modern. We spreken over beschavingen die ouder zijn, beschavingen die begraven liggen onder sommige ijskappen van het zuidelijke continent Antartica.

Heb je je wel eens afgevraagd wie de Aarde bezit? 

Uiteindelijk werd er gevochten om het project Levende Archieven op Aarde. Sommigen vonden het zo aantrekkelijk, dat ze het wilden bezitten. Gedurende de vroegste geschiedenis van Aarde werden in het heelal oorlogen gevoerd over het eigendomsrecht van deze planeet. Heb je je wel eens afgevraagd wie de aarde bezit? Het is een weergaloos stuk onroerend goed. Denk je dat het zonder eigenaar in de ruimte zou bestaan? 

Er ontstonden schermutselingen en Aarde werd een plaats waar dualiteit heerst. Bepaalde scheppende goden, die het recht hadden te doen wat ze maar wilden - want Aarde is een zone van vrije wil - drongen binnen en namen de zaak over. Zeg maar: ze kwamen de Aarde plunderen. Het was net als een vijandige overname van een bedrijf op het Damrak. Deze scheppende goden plunderden Aarde ongeveer 300.000 jaren geleden - het tijdsbestek dat jullie, historisch gezien, het begin van de menselijke beschaving zouden noemen. Nu wordt jullie alleen maar geleerd, dat dit het begin van de beschaving was. Feitelijk was het slechts het begin van de latere fase, de fase van de moderne mensheid. 

aarde31

Toen deze schermutselingen plaatsvonden, vochten bepaalde groepen entiteiten in de ruimte, en veroverde één ervan het grondgebied Aarde. Deze nieuwe eigenaren wilden niet dat de autochtone Aardesoort - de mensen - zouden weten wat er was voorgevallen. Zonder informatie zou de soort gemakkelijker onder de duim te houden zijn. Zo is licht: informatie en duisternis: gebrek aan informatie. Deze entiteiten namen het licht weg en Aarde werd hun grondgebied. Het geeft je een andere kijk op licht, nietwaar? Er was veel radioactiviteit en nucleaire activiteit, en grote delen van Aarde werden uit elkaar gerukt. De oorspronkelijke soort, de menselijke creatie, werd grondig verwoest en uiteen gedreven. 

Nieuwe goden waren meestergenetici en voedden zichzelf met angst 

Deze nieuwe scheppende goden, de nieuwe eigenaren, waren tevens meestergenetici. Ze wisten hoe ze leven moesten scheppen, en ze hadden hun eigen motieven om dit grondgebied te willen bezitten. Grondgebieden worden geschapen en door middel van energie vastgehouden om vele redenen, en één daarvan is: dat er in alle dingen bewustzijn aanwezig is. Bewustzijn communiceert voortdurend. Bewustzijn vibreert, of kan in trilling gebracht worden binnen zekere elektromagnetische frequenties. Elektromagnetische energieën van bewustzijn kunnen beïnvloed worden om op een bepaalde manier te trillen om tot een bron van voedsel te worden. 

In het proces van hun eigen evolutie begonnen sommige entiteiten te ontdekken dat, terwijl ze leven schiepen en bewustzijn in de dingen aanbrachten door de frequenties van bewustzijnvorm te moduleren, ze zichzelf konden voeden; dat ze zelf de baas konden blijven. Ze begonnen in de gaten te krijgen, dat dit de manier is waarop Oorspronkelijker Schepper zich voedt. Oorspronkelijke Schepper zendt anderen uit om een elektromagnetische frequentie van bewustzijn te scheppen, als bron van voedsel voor zichzelf. 

De nieuwe eigenaren van deze planeet hadden een andere smaak en andere voorkeuren dan de vorige eigenaren. Ze voedden zichzelf met chaos en angst. Chaos en angst waren hun voedsel, stimulans, en hielden hen aan de macht. 

Zij herschikten het inheemse menselijk ras, zij herschikten jullie DNA 

Deze nieuwe eigenaren die hier 300.000 jaar geleden kwamen, zijn dezelfde magnifieke wezen waarover geschreven staat in jullie Bijbel, op de Babylonische en Soemerische tafels en in geschriften over de hele wereld. Zij kwamen naar de aarde en herschikten het inheemse menselijk ras. Ze herschikten jullie DNA, zodat jullie slechts in een bepaalde beperkte frequentie zouden uitzenden, een frequentie die hen zou kunnen voeden en hen aan de macht zou houden. 

De oorspronkelijke mens was een magnifiek wezen, aan wiens twaalf strengen DNA werd bijgedragen door een verscheidenheid aan voelende beschavingen. Toen de nieuwe eigenaren kwamen, gingen zij in hun laboratoria aan het werk en schiepen zij een mensensoort met een andere DNA-structuur - het tweestrengige, dubbele helix DNA. Ze namen het originele DNA van het menselijk ras uit elkaar. Het originele DNA patroon lieten ze achter in de menselijke cellen, maar het was niet functioneel meer; het was uiteengereten, als een uitgetrokken stekker, niet-aangesloten. 

Zij kwamen naar de aarde en herschikten het inheemse menselijk ras. Ze herschikten jullie DNA, zodat jullie slechts in een bepaalde beperkte frequentie zouden uitzenden, een frequentie die hen zou kunnen voeden en hen aan de macht zou houden.

In menselijke cellen bevinden zich met licht gecodeerde filamenten, ragfijne draadjes energie, die informatie bevatten. Als deze ragfijne draadjes samenwerken als een kabel - zoals glasvezelkabels - vormen zij de helix van jullie DNA. Toen er aan jullie gesleuteld werd, behielden jullie alleen de dubbele helix. Alles wat overbodig was om te overleven en wat jullie geïnformeerd zou houden, werd afgesloten. Zo bleven jullie achter met slechts een dubbele helix, die jullie vasthoudt in beheersbare, werkbare frequenties. 

Een schild van frequenties, vergelijkbaar met een elektrisch veld, werd om jullie planeet gelegd, om controle te hebben over hoe de frequenties van het menselijk ras zouden kunnen worden gemoduleerd en veranderd. Dit frequentieschild maakt het lichtfrequenties - informatie - heel moeilijk om door te dringen. En als het lichtfrequenties wel lukte om de barrière te doorbreken, was er geen licht om hen te ontvangen. Het DNA van de mensen was niet aangesloten, de met licht gecodeerde filamenten waren niet langer geordend, en zo hadden de scheppende kosmische stralen die licht brachten, niets om op aan te sluiten en niets om zich aan te binden.

Jullie zijn leden van de Familie van het Licht 

gods-light1

Welke rol spelen jullie in dit verhaal? Jullie zijn leden van de Familie van het Licht. Het luttele feit dat je op deze website aan het lezen bent, toont aan dat je tot de Familie van het Licht behoort. Voor sommige is dit net een droom. We herinneren jullie aan wat je al weet, die in jezelf. We zijn naar deze planeet gekomen om jullie geheugen in werking te zetten - om het menselijk ras door de frequentie van licht te inspireren, opdat jullie je zullen gaan herinneren wie jullie zijn, zodat jullie je eigen werkelijkheid zullen gaan scheppen en de frequentie op de planeet zullen wijzigen en zodat jullie aanspraak zullen maken op het eigendomsrecht van jullie zelf en van dit grondgebied. 

Wij, Pleiadiërs, komen terug in de tijd - naar wat wellicht ons verleden genoemd zou kunnen worden - als vertegenwoordigers van het licht. Wij komen terug met de bedoeling om een frequentie met jullie te delen. Ieder van jullie heeft toegezegd deze frequentie op aarde te zullen dragen, om zodoende het DNA van het bewerkte menselijk ras te veranderen. Dit is een groot verhaal. Het zou de koppen in de kranten kunnen halen!! 

Denk je dat ze het zo makkelijk opgeven?

De Oorspronkelijke Ontwerpers zijn niet van plan dit grondgebied op te geven. Denk je dat ze het zo gemakkelijk zullen opgeven? De Oorspronkelijke Ontwerpers begonnen een beroep te doen op de Familie van het Licht om naar de Aarde te gaan en het project te gaan infiltreren, om één voor één te incarneren en het licht te brengen - als informatie via kosmische scheppende stralen - naar de plaats waar het verloren was gegaan. De Familie van Licht begon hier zijn werk, een systeem binnendringend dat verstoken was van licht en verstoken van kennis. Door de wetten van de mensheid te veranderen, begonnen deze creatieve kosmische stralen de lichamen van mensen binnen te dringen, eerst individu voor individu, later groep voor groep. (…) 

De Oorspronkelijke Ontwerpers gingen met hun eigen versie van een plan invoegen in een tijd die samenviel met de tijd van verandering van frequentie op Aarde, een tijd waarin de eigenaren zouden sterven als zij hun eigen frequentie niet zouden kunnen veranderen. Emoties zijn een voedselbron. Ook liefde kan een bron van voedsel zijn, en de Oorspronkelijke Ontwerpers zijn van plan om de frequentie van Aarde in die van liefde te veranderen. De voedselbron van de huidige eigenaren - vrees, angst, bezorgdheid, chaos, honger en wanhoop - moet weggenomen worden.

Ook liefde kan een bron van voedsel zijn, en de Oorspronkelijke Ontwerpers zijn van plan om de frequentie van Aarde in die van liefde te veranderen. De voedselbron van de huidige eigenaren - vrees, angst, bezorgdheid, chaos, honger en wanhoop - moet weggenomen worden.

Is dit soms wat Claudie Haigneré ontdekt zou hebben?

large_7091653

Weer even terug naar Claudie Haigneré. Hoogst opmerkelijk is dat - een paar uur na de aangenomen zelfmoordpoging van Dr. Haigneré - haar laboratorium, was vernietigd door een brand. Ze werkte hier als prominent persoon aan menselijk/buitenaards DNA-onderzoek aan de wereldwijd bekende Pasteur Instituut in Parijs. En zoals we - van The Associated Press News Service - kunnen lezen: “De brand brak uit midden op de ochtend in een ondergrondse afdeling van het gebouw in een campus van het instituut in het zuiden van Parijs, een lab dat gedragingen onderzoekt in ontwikkelingsbiologie (lees biologie in evolutie), zoals een beambte verklaarde.”

Stel dat we ervan uitgaan dat Claudie geen zelfmoordpoging heeft gedaan, maar dat anderen hebben geprobeerd om haar monddood te maken. Wat zou ze dan ontdekt kunnen hebben? Wij mensen zijn aan rebelleren, zoals Barabara in het hoofdstuk schrijft. Wij zijn eigenlijk bezig ons geboorterecht  weer toe te eigenen; individueel, collectief maar ook in zijn totaliteit als deel van de Oorspronkelijke Schepper.  Ik citeer: “Het plan om de frequentie-modulatie die het menselijke ras beïnvloedt, te veranderen, houdt in dat jullie DNA en de met licht gecodeerde filamenten opnieuw gestructureerd moeten worden. DIT IS EEN GIGANTISCH PLAN. Aarde helpt, op haar eigen manier, de evolutie van het universum. Het is Aarde waar de dingen zich afspelen: aarde is de ‘hot spot’, de plaats om nu te zijn. Hier begint het plan zich te ontvouwen, en wat er op Aarde gebeurt zal vele, vele werelden beïnvloeden.”

Ons DNA verandert

Weer even terug naar ons DNA. “Jullie DNA zal zich ontwikkelen van twee helices naar twaalf helices. Deze twaalf helices corresponderen met twaalf energiecentra, of chakra’s, in en buiten je lichaam. Jullie zijn nu met miljoenen tegelijk met een opdracht op Aarde, en jullie hebben toegestemd om de frequentie te dragen om dit te bereiken. Een groot aantal van jullie is bezig om onberispelijk te worden, en dit heeft invloed op anderen. Binnenkort zullen jullie helder weten wie je bent en wat je opdracht is. Dit proces is een ongelooflijke sprong in evolutie voor iedereen die erbij betrokken is, en het zal versneld plaats gaan vinden in de komende 20 jaar. Er zijn mensen die al een herstructurering van de twaalf strengen DNA, van de twaalf helices, bereikt hebben. Deze twaalf spiralen DNA werken op elkaar in, binnen en buiten het lichaam. De verbinding tussen de twaalf strengen betekent, dat de twaalf energie- of informatiecentra kunnen gaan functioneren en informatie over en weer kunnen uitwisselen.”

Resultaat? Het aangezicht van het universum zal veranderen!

“Wanneer het menselijk DNA zich gaat hergroeperen tot een twaalfstrengig helixsysteem, en er actie wordt ondernomen op deze informatie, zal er een ongelooflijke kracht zijn. Door samen te komen en samen te bepalen wat we willen, zullen individuen - gezamenlijk een telepathische ontvanger vormend voor energieën vanuit de hele kosmos - het aangezicht van het universum zal veranderen. (…) Jullie zullen gaan begrijpen dat je zelf je ervaringen schept, en jullie zullen leren bewuste scheppers te worden. Meer dan dat, jullie zullen bewuste herinneringen krijgen van wie je bent. (…) Aarde is een spannende plaats om nu te zijn. Een goed plan, vind je niet?”

In gedachten ben ik bij Claudie. Ik hoop dat ze snel hersteld van haar ‘zelfmoordpoging’. En dat ze de kracht vindt om verder te gaan met het leven van haar blauwdruk. De wereld heeft recht op de waarheid. Ik ben in ieder geval benieuwd wat zij ontdekt heeft en wetenschappelijk kan aantonen. Ik vermoed dat zij kan bewijzen dat buitenaardsen hebben bijgedragen aan de evolutie van de mens. Daarmee staat de hele evolutietheorie van Darwin op losse schroeven. En dat besef kon nog wel eens grote gevolgen hebben. Zelf denk ik dat niemand de volgende evolutiesprong van de mensheid nog langer kan tegenhouden. De waarheid komt aan het licht en:

The truth will set you free!Bron: wanttoknow

Voeg toe aan: