Zoeken
 


Het jaar 2012

Laatste wijziging: dinsdag 9 november 2010 om 14:37, 4324 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 9 november 2010

(dit is deel 7 van het manuscript dat 9 delen kent)

De film '2012' laat ons een verkeerd beeld zien van de Armageddon, de eindtijd. Het is een manier om ons angst in te boezemen en angst weerhoudt ons van innerlijke groei en het creëren van een eenheidsbewustzijn. Helaas is het ook de algemene opvatting van wat 2012 zou moeten zijn: een straf van god omdat wij geen rentmeesters van de aarde zijn geworden maar haar hebben leeggeroofd voor ons eigen ego-belang.

Laat me dit zeggen. Gaya (Moeder Aarde) houdt van ons en geeft ons de gelegenheid van onze fouten te leren. Fouten moeten gemaakt worden om ervan te kunnen leren. Alles moet doorleeft worden, willen we ons ontplooien en daar geeft Gaya ons de gelegenheid voor. Wij zijn net zo goed haar kinderen als de zandhagedis die afgelopen weekend nietsvermoedend langs mijn been liep. Gaya waakt slechts over de balans van het leven.

Wat onze tijd anders maakt dan bijvoorbeeld 300 jaar geleden is dat mensen zich gaan ontplooien, verdiepen en verruimen op een grotere schaal dan 300 jaar geleden. We kennen de voorbeelden uit de geschiedenis, van Jezus en Boeddha tot Mohammed en Pythagoras. Zij toonden aan wat velen nu weten en ondergaan: dat we meer (kunnen) zijn dan we zijn. Alle mogelijkheden van het Universum zijn in theorie onze mogelijkheden omdat wij gemaakt zijn uit de bouwsteen van dit Universum, de oneindige intelligente vorm van energie. Ik denk zelfs dat vorm, bijvoorbeeld ons lichaam, ons niet tegen kan houden. Ik denk dat ons lichaam alleen een belemmering lijkt, maar dat in wezen niet is. Als wij een beperkt beeld hebben van de wereld om ons heen, dan zien wij ook ons lichaam als beperkt.

Dit stuk gaat over de zin en onzin van 2012. Enerzijds kan beweert worden dat 2012 een metafoor is voor onze eigen innerlijke ontwikkeling als mens. Alle ideeën over 2012, over wat er zal gaan gebeuren, kunnen ons stimuleren in onszelf te kijken om zo onze grootsheid te leren kennen. Tegelijkertijd bestaat er het gevaar dat mensen teleurgesteld raken als er over ruim een jaar niet zoveel veranderd lijkt. Ik kan dit het beste uitleggen met een voorbeeld die uit de ascentiebeweging voortkomt. Binnen deze beweging wordt gesproken over de transformatie van 3D naar 4 of 5D. Dit zijn concepten die betekenen dat men in een grotere bewustzijnstoestand terecht komt met al haar (nieuwe) mogelijkheden: telekinese, telepathie, kosmisch bewustzijn, onvoorwaardelijke liefde om maar een paar voorbeelden te noemen. 4 en 5D impliceren echter 3D en daarom zal 3D niet ophouden te bestaan. Ons bestaan blijft zoals het is, maar de interpretatie en beleving van 3D, onze huidige werkelijkheid, kan veranderen. Als dit verandert kun je spreken over een transitie naar 4 of 5D.

Je kunt natuurlijk ook stellen dat als mensen teleurgesteld raken in 2012 zij de transformatie van 3 naar 4 en 5D niet hebben gemaakt of deze transformatie eenzijdig hebben ondergaan.

In de ascentietheorie wordt ook gewag gemaakt van junk DNA dat gereactiveerd wordt, een vergrote hersencapaciteit, een vergroting van ons bioveld of aura en een vermeerdering van het aantal chakra's in de mens. Nu zijn dat er zeven. Althans, de belangrijkste: wortel, sacraal, solar plexus, hart, derde oog en kruinchakra. De Hopi-Indianen onderkennen echter al meerdere chakra's, ik dacht tot 14 stuks toe. Zelf ken ik er 21, waaronder de kleinere chakra's. Al deze biologische en bio-energetische veranderingen zijn de manier waarop 3D, hier ons lichaam, reageert op de transformatie naar een hoger bewustzijnsniveau. Het is de vorming van een nieuw balans tussen 3, 4 en 5D, net zoals de homo-sapiens een ander lichaam had dan de Neanderthaler.

Nu terug naar 2012. De Maya's waren op de hoogte van een uitdijend helaal en konden bepaalde karakteristieken herleiden uit deze kennis van het Universum. Deze berekenden zij door en zo kwamen ze tot de conclusie dat onze tijd aan zijn eind zou komen. De huidige generatie Maya-deskundigen hebben dit doorgerekend naar onze jaartelling en dan valt de eindtijd zo rond 2012. Ik geloof dat deze mensen gelijk hebben omdat hun bevindingen niet volledig rationeel zijn. Velen van hen gebruiken intuïtie naast verstand of maken contact met gidsen uit andere sterrenstelsels zoals de Pleiaden. Deze gidsen vertegenwoordigen wat ook wel de Akasha-archieven worden genoemd, de Universele Database om het zo maar te noemen. De combinatie van verstand met andere manieren om informatie te verkrijgen, maken dat de informatie wat mij betreft meer waarheidsgetrouw is dan gezien van een puur wetenschappelijk perspectief. De wetenschap die we nu kennen is heel beperkt.

De Maya's konden dus weten dat onze tijd turbulent zou zijn. Zij hadden weet van de tijdsversnelling, waar Barbara Hand-Clow, een Maya-deskundige, het over heeft en waar wij nu in leven. Dit heet nu de ascentie, de turbulentie die plaatsvindt voordat de nieuwe tijd zal aanbreken.

Wij maken die nieuwe tijd. Wij maken die nieuwe tijd door bij onszelf te beginnen. Om ons de ruimte te geven het transformatieproces door te maken. Om open te staan voor de energie die nu het heelal vult en alle lichtwezens die ons daarbij willen helpen. Er is nog veel verzet. De wereld lijkt zich te polariseren en te verharden. Ook dit is een reactie op het veranderende Universum en de veranderingen in onszelf. Verzet leidt echter tot lijden en als het lijden ondragelijk wordt, wordt het verzet opgegeven en kan de transformatie alsnog plaatsvinden. We hoeven er niet bang voor te zijn. Het is heerlijk te beseffen dat we deel uitmaken van een intelligent plan dat niet buiten ons staat maar binnen ons is. Dat er geen god is die zegt wat wij moeten doen, maar dat alle antwoorden in ons zitten. 2012 is dus aan ons: laten we kiezen voor onze natuurlijke grootsheid, onze innerlijke wijsheid en ons vermogen ons één te voelen. Dan gaan we een prachtige, magische en liefdevolle tijd tegemoet.

Dus niets van die alles verwoestende Armageddon, die de film '2012' ons voorspiegeld. Geen onheilsprofetieën over het einde van de tijd. 'Het oude moet eerst losgelaten worden voordat het nieuwe zijn intrede kan doen'. Dat leerde ik van Kali, de Hindoe-godin die regeert over geboorte, dood en wedergeboorte. En loslaten doet pijn en vereist mildheid en zorg. Maar het is het meer dan waard. Ik kijk uit naar de nieuwe tijd en ik hoop jij ook.

 

Angela Wende

Attentie: aquariusage.comBron: angelawende.blogspot.com

Voeg toe aan: