Zoeken
 


Sterke afwijking Maya kalender geconstateerd: Streep door 2012 hype?

Laatste wijziging: dinsdag 26 oktober 2010 om 16:55, 3844 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 26 oktober 2010

10 eerdere 'einde van de wereld / terugkeer van Jezus Christus' voorspellingen die niet uitkwamen

Nog een jaar of 2 en we weten of '2012' inderdaad de zoveelste hype was, of dat er toch meer aan de hand bleek te zijn.
 
Wetenschappers waren altijd al kritisch over de apocalyptische verwachtingen die velen hebben vanwege het veronderstelde einde van de Maya kalender op 21-12-2012. Nu lijkt de Amerikaanse professor Geraldo Aldana in zijn nieuwe boek Calendars & Years II: Astronomy and Time in the Ancient and Medieval World aan te tonen dat de Maya kalender er wel eens 50 tot 100 jaar naast zou kunnen zitten. Dat betekent dat niemand kan weten wanneer de Maya kalender écht eindigt, of dat deze misschien al geëindigd is. Heeft '2012' nu automatisch niets meer te betekenen?

De Maya kalender werd omgezet naar onze eigen Gregoriaanse kalender met behulp van de zogenaamde GMT constante. Deze letters staan voor de laatste initialen van drie vroege Maya-onderzoekers. Volgens professor Adana, werkzaam aan de Universiteit van Californië, baseerden zij hun omrekenmethode op in de Maya taal geschreven datums die werden aangetroffen in oude koloniale documenten. Later gebruikte de Amerikaanse linguist en antropoloog Floyd Lounsbury de Dresden Codex Venus Tabel -een Maya kalender en almanak met datums die gerelateerd waren aan de bewegingen van de planeet Venus- om te bewijzen dat de GMT constante correct was, en daarmee ook de berekende datums en het einde van de kalender in december 2012.

Professor Adana schrijft nu dat het bewijs hiervoor alles behalve onweerlegbaar is. 'Als de Venus Tabel niet gebruikt kan worden om de GMT constante te bewijzen, zoals Lounsbury suggereert, dan hangt de juistheid van de constante af van de betrouwbaarheid van de gebruikte en bevestigde gegevens,' aldus Adana. Die historische gegevens zijn echter minder betrouwbaar dan de Tabel zélf, waardoor de veronderstelde juistheid van de GMT constante 'als een kaartenhuis' in elkaar stort.
 
Hoe de Maya kalender dan wél op de juiste en correcte wijze omgezet kan worden naar onze huidige kalender is ook voor professor Adana onduidelijk. Daarom concentreerde hij zich vooral op de feiten waaruit zou kunnen blijken dat de berekening die uitkwam op 21 december 2012 waarschijnlijk niet correct is. De kans dat 21-12-2012 binnen een tijdsspanne van 50 tot 100 jaar alsnog het werkelijke einde van de Maya kalender blijkt te zijn lijkt statistisch gezien dan ook bijzonder klein. (1)
 
In de recente geschiedenis werden al vaker niet correct gebleken voorspellingen gedaan over het einde van het de wereld en de door christenen daaraan gekoppelde terugkeer van Jezus Christus (2):
 
1. William Miller / 7de dags adventisten
In de 19e eeuw kwam in New England (zes in het uiterste noordoosten gelegen Amerikaanse Staten) de boer William Miller na jarenlange Bijbelstudie tot de conclusie dat het einde van de wereld zou vallen tussen 21 maart 1843 en 21 maart 1844. Hij kreeg duizenden volgelingen (de Millerieten) achter zich aan. Uiteindelijk werd de datum van het einde bepaald op 23 april 1843. Toen Jezus niet terugkwam op die dag viel de groep uiteindelijk uit elkaar. Sommigen van hen vormden een nieuwe sekte die vandaag de dag bekend staat als de 7de dags adventisten.
 
2. Joseph Smith / Mormonen
In dezelfde eeuw richtte Joseph Smith een andere van de Bijbel afwijkende christelijke sektarische groepering op: de kerk van de Mormonen. In februari 1853 riep hij alle kerkleiders bij elkaar en vertelde hen dat God hem had laten weten dat Jezus binnen de volgende 56 jaar naar de Aarde zou terugkeren en dat de eindtijd onmiddellijk zou beginnen.
 
3. De komeet Halley
In 1881 ontdekte een astronoom dat de staart van de komeet Halley het dodelijke gas cyanogen bevat. Toen later duidelijk werd dat de Aarde in 1910 door de staart van de komeet zou gaan, verschenen er op de voorpagina's van The New York Times en andere kranten grote koppen over het mogelijke einde van de wereld. Dit veroorzaakte wereldwijd paniek, totdat andere wetenschappers aantoonden dat er -terecht- niets te vrezen was.
 
4. Pat Robertson
De bekende Amerikaanse televisieprediker Pat Robertson, oprichter van de Christian Coalition, liet in mei 1980 aan zijn publiek weten dat hij wist wanneer het einde van de wereld zou zijn. 'Ik garandeer u dat de wereld aan het einde van 1982 geoordeeld zal worden,' aldus Robertson.
 
5. Hal Lindsey
Een jaar later publiceerde de Amerikaanse evangelist Hal Lindsey zijn boek 'The 1980's Countdown to Armageddon' (vertaald als 'Op weg naar het einde der tijden'). Lindsey was over de hele wereld bekend geworden met zijn in 1975 verschenen boek 'De Planeet die Aarde heette' en waar 35 miljoen exemplaren van werden verkocht. Nadat Lindsey de terugkomst van Jezus eerder had verschoven van de jaren '70 naar de jaren '80 beweerde hij nu dat de slag bij Armageddon kort na 1990 zou plaatsvinden. Inmiddels is Lindsey, die nog steeds actief is, minder zeker van zijn zaak en plaatst hij het einde van de wereld ergens in het begin van de 21e eeuw.
 
6. Heaven's Gate
Met het verschijnen van de komeet Hale-Bopp in 1997 doken er geruchten op dat de komeet werd gevolgd door een buitenaards ruimteschip, dat door de staart van de komeet onzichtbaar zou zijn. Natuurlijk zou de NASA dit voor de buitenwereld verborgen houden - net zoals ze heden ten dage volgens complotfanatici bijvoorbeeld een geheime Maan- en zelfs Marsbasis zouden hebben. De UFO-sekte Heaven's Gate concludeerde echter dat het einde van de wereld nabij was, waardoor 39 leden op 26 maart 1997 zelfmoord pleegden, omdat ze geloofden dat ze op die manier zouden worden opgenomen in het buitenaardse ruimteschip.
 
7. Nostradamus
De erg verwarde en metaforische geschriften van Michel de Nostradame, beter bekend als Nostradamus, houden mensen al meer dan 400 jaar bezig. Omdat zijn teksten voor velerlei uitleg vatbaar zijn werd het einde van de wereld al meerdere malen onjuist voorspeld. Eén van zijn beroemdste 'kwatrijnen' spreekt van een fatale wereldwijde ramp in juli 1999, die nooit plaatsvond. Er worden echter steeds weer nieuwe voorspellingen gedaan op basis van Nostradamus' werken.
 
8. Y2K
Er werden films en popsongs over gemaakt: het uitvallen van alle computers en electriciteit op 1 januari 2000, met chaos en mogelijk zelfs een kernoorlog tot gevolg. In Nederland werd er zelfs een speciale overheids 'task force' voor opgericht. Achteraf bleken de computers prima het verschil te weten tussen het jaar 1900 en 2000, waardoor Y2K één grote hype bleek.
 
9. Heinrich van Geene
In eigen land haalde ene Heinrich van Geene de krantenkoppen, niet zozeer omdat hij beweerde de teruggekeerde profeet Elia te zijn en dat de Opname in 2001 zou zijn waarna Jezus in 2008 zou terugkeren om het 1000-jarig Vrederijk te vestigen, maar omdat diverse ex-sekteleden aangifte deden bij de politie wegens oplichting en mishandeling. Nadat van Geenes voorspellingen niet uitkwamen viel zijn sekte -het Efraïm genootschap- grotendeels uit elkaar en volgden diverse echtscheidingen. Van Geene maakte zich onder andere 'onsterfelijk' door te beweren dat God het land Israël -inclusief de Sinaï woestijn en de Golan hoogte- bewust geschapen had in de vorm van een opgericht mannelijk geslachtsdeel.
 
10. Ronald Weinland
Ronald Weinland, nog een man die beweert een profeet te zijn -zelfs één van de twee in het Bijbelboek Openbaring beschreven eindtijdgetuigen (de ander is... zijn vrouw)-, schreef in 2006 het boek '2008: Gods laatste getuige', waarin hij met absolute zekerheid voorspelde dat de wereld tussen 2006 en 2008 in chaos zou worden gestort en er vele honderden miljoenen mensen zouden sterven. Ook zou de VS in de herfst van 2008 niet meer bestaan. Ondanks het feit dat ook in zijn andere boeken genoemde datums en voorspellingen keer op keer niet blijken te kloppen, heeft Weinland over de hele wereld nog steeds een grote schare volgelingen.
 
2012?
De conclusie lijkt daarom gerechtvaardigd dat '2012' gewoon de zoveelste hype is en het einde van de wereld ook dat jaar zal overslaan. Toch is er met 2012 iets bijzonders aan de hand, al was het alleen maar vanwege het feit dat een groot aantal serieuze onderzoekers nog steeds volhouden dat de gebruike omrekenmethode voor de Mayakalender wél klopt, of een afwijking heeft van hooguit enkele jaren.

Een tweede eigenaardig 'toeval' (?) is dat de Amerikaanse Federal Reserve op 23 december 1913 een kontrakt afsloot met de overheid, waarin geregeld werd dat de FED als betaling voor de geleverde diensten -het controleren van de geldvoorziening- goudcertificaten zou ontvangen. Volgens sommigen zou een honorarium van 1% van de nationale goudvoorraad per jaar zijn afgesproken, waardoor de FED op of rond 21 december 2012 al het goud van de Verenigde Staten in zijn bezit zal hebben (3).
 
Nog een feit is dat astronomen in het jaar 2012/2013 een ongekend krachtig zonnemaximum verwachten, met mogelijk verwoestende -apocalyptische?- gevolgen voor onze planeet. De leidinggevende Indiase astronoom K. Sundara Raman verklaarde onlangs dat de doemdenkprofetieën die gebaseerd zijn op de Mayakalender daarom toch uit zouden kunnen komen (4).
 
Ten vierde ontdekte de christelijke onderzoeker en auteur Tom Horn dat al tijdens de oprichting van de Verenigde Staten in 1776 Vrijmetselaars op het 'Grote Zegel' (1779) het jaar 2012 in code vastlegden als het begin van de Nieuwe Wereld Orde en de komst van een wereldleider die in de Bijbel de 'antichrist' wordt genoemd (zie in deze rubriek de artikelenserie 'De Opkomst van Apollyon'). Het zou dus heel goed kunnen dat het einde van de Maya kalender op 21-12-2012 een door de machtselite achter de schermen bewust gecreëerde hype is, met als doel de mensheid voor te bereiden op échte, maar grotendeels geplande wereldveranderende schokkende gebeurtenissen in het jaar 2012.


Xander
 
(2) Deels gebaseerd op: Live ScienceBron: xandernieuws.punt.nl

Voeg toe aan: