Zoeken
 


Ons wereldsysteem

Laatste wijziging: maandag 25 oktober 2010 om 15:25, 3757 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 25 oktober 2010

(dit is deel 4 van het manuscript dat 9 delen kent)

Ons wereldsysteem is zoals deze is. Het is een keuze die wij hebben gemaakt over hoe wij onze werkelijkheid willen zien. Wij hebben er voor gekozen onze werkelijkheid vanuit het verstand, de ratio te bekijken. Elke keuze om het één belangrijker te maken dan het andere, en door zodoende het andere ook af te wijzen, zorgt voor lijden. De mensen binnen het systeem worden slaven van hun eigen 'gelijk' en de mensen die zich hier niet aan kunnen of willen conformeren, vallen buiten de boot en worden niet zelden compleet gemarginaliseerd.

Het probleem ligt hem in ons dualistisch beeld op de werkelijkheid. Een boom is geen mens. Een mens is geen kat. Een kat is geen rots. De kat, de boom en de mens mogen daarom alleen maar kat, boom of mens zijn. En aangezien deze namen die we geven aan de dingen om ons heen, hebben we ook ideeën over hoe het zou moeten zijn en hoe niet.

Dit lijkt een waarheid als een koe, maar de implicaties ervan zijn verstrekkend. Neem ons onderscheid tussen man en vrouw. Een vrouw is geen man. Een man geen vrouw. In een puur dualistisch en daarmee beperkend beeld van man en vrouw, wordt de mens als het ware tot een karikatuur van zichzelf gemaakt. Een man ziet er uit als een man en handelt zo en zo. Als hij dat niet doet is het een mietje. Hij spoort niet helemaal. Dualisme gaat dus altijd gepaard met een waardeoordeel.

Zo is het ook met de psyche van de mens. Mensen met schizofrenie of die last hebben van depressiviteit worden beschouwd als niet normaal. Zij wijken af van het eenzijdige beeld dat je 'gezond' dient te zijn. Ook de zorg voor dit soort mensen betekent in feite dat je het eens bent met deze indeling in goed en fout. Schizofrene mensen zijn fout, maar ook slachtoffer, dus worden ze als zodanig behandelt. Ze komen in aanraking met psychiaters en andere hulpverleners en door middel van medicijnen worden ze 'beter' gemaakt.

Ik denk dat mijn voorbeelden, van de vrouwelijke man tot de schizofreen, voorbeelden zijn van mensen die anders zijn. Zij zijn niet gestoord. Wij maken ze uiteindelijk wel zo omdat we ze afwijzen. In de sociale wetenschappen wordt dit exclusie genoemd.

Aangezien ons wereldsysteem is gebaseerd op de (stilzwijgende) massa, kan dit systeem zich handhaven en worden de drop-outs gezien als een noodzakelijk kwaad. De massa kan onder redelijk veilige omstandigheden leven. De prijs die de massa daar echter voor heeft betaald is het weggeven van hun eigen macht, grootsheid en mogelijkheden aan een groep machthebbers die onze levens momenteel controleren.

Ik geloof in inclusie. Ik geloof in het vermogen van de mens zichzelf te helen en ontwikkelen. Zelfregie en zelfhelend vermogen. Het zijn eigenschappen van wat ik steeds weer de grootsheid van de mens noem. Wij zijn veel meer dan we denken dat we zijn. Momenteel zijn we slaven en zoeken we geluk, respect, liefde en erkenning buiten onszelf. Deze zaken kunnen echter alleen van binnen uit komen. Dan spreek je over eigenwaarde. Als wij dat ons meer gaan beseffen en ons gevoel van eigenwaarde gaan ontwikkelen dan wordt het steeds moeilijker om een ander buiten te sluiten. De erkenning van jouw grootsheid leidt tot de erkenning van de grootsheid van een ander. Alles wat leeft is heilig, is goed zoals het is, ook al is het anders dan wij zijn, dan jij bent. Iedereen is uniek en ons wereldsysteem is slechts een set van afspraken die wij hebben gemaakt over hoe het hoort. Hoezo 'hoe het hoort'? Alles hoort! Ook anderszijn.

Verbondenheid speelt in dit verhaal van inclusie, dat iedereen van waarde is alleen maar vanwege het feit dat we bestaan, een belangrijke rol. Deze verbondenheid beginnen we nu te leren. De aarde maakt het ons duidelijk. We kunnen niet op deze weg blijven doorgaan. Als dit besef goed is doorgedrongen, zullen er veel minder drop-outs in de wereld zijn. Dan wordt mijn welzijn, jouw welzijn, ons welzijn.

Een ander aspect van ons wereldsysteem wat met dualisme heeft te maken is geld. Dualisme heeft een scheiding tussen ons mensen aangebracht. Een kleine groep mensen heeft daar exhorbitant van geprofiteerd. Het zijn de winnaars van dit systeem. Het is daarom niet verwonderlijk dat zij, koste wat het kost, dit systeem willen handhaven. Om hun innerlijke wijsheid te negeren, dat is de plek waar bijvoorbeeld ook integriteit, empathie en compassie wonen, is elke menselijke maat vervangen door geld. De mens is gereduceerd tot een kostenpost. Wij bestaan uit een aantal cijfers. We zijn meetbaar en calculeerbaar. We zijn vervat in ingewikkelde wiskundige formules. Geld, cijfers en formules zijn een manier om niet de mens erachter te zien. Want als je de mens ziet, zie je jezelf. Je ziet je eigen mogelijkheden en beperkingen. Je ziet je eigen angsten en demonen. Je ziet je eigen kwetsbaarheid.

Ik heb een medisch traject achter de rug dat emotioneel heel zwaar was. Ik ben bang geweest, boos geweest, gelukkig geweest, verdrietig geweest. Dit maakt mij een volwaardig mens. Een mens dat in staat is gevoelens van empathie en compassie bij een ander mens op te roepen. Zo zitten wij mensen in elkaar. Door van mij een kostenpost te maken, is het mogelijk niet te vallen in de valkuil die compassie heet of menselijke maat, maar om de god van de winst trouw te blijven. Kostenposten dienen in deze religie zo klein mogelijk gehouden te worden. Dus worden bepaalde medische handelingen niet vergoed. Dat de mens, in dit geval ik, daaronder lijdt is niet meer te zien. Telefoon en brieven helpen daarbij. Het is mogelijk om mensen te ontmoedigen - 'dit is nu eenmaal ons beleid, mevrouw' - door procedures te handhaven die gericht zijn op winstmaximalisatie. Een zorgverzekeraar is geen zorg-verzekeraar maar slechts een verzekeraar. Daadwerkelijke zorg vanuit empathie en compassie wordt niet verleend.

En zo kunnen onwaarheden ontstaan. Men kan vertellen in het nieuws dat de Bruto Nationaal Product van China met zoveel procent omhoog is gegaan. Dan denken wij allen: het gaat goed met China. Het gaat helemaal niet goed met China. Er zijn ongeveer 200 miljoen Chinezen die redelijk profiteren van de toegenomen welvaart. Dat betekent echter ook dat 1 miljard Chinezen dat niet doen: exclusie, zij doen niet mee. Het aantal banen in Nederland is toegenomen. Goed nieuws! Goed nieuws? Ik weet het niet. Wat is de kwaliteit van deze banen? Draagt het bij tot een volwaardig en goed bestaan voor diegenen die deze banen gaan invullen? Ik betwijfel het. Ik heb al geschreven over angst. Ook onze huidige werkgevers werken met angst. En wij, wij zijn slaven van het systeem.

Terug naar de menselijke maat. Ik geloof dat er voldoende is voor iedereen. Ik geloof dat mensen die wezenlijk anders zijn dan andere mensen een volwaardige plek hebben op deze aarde. Ik geloof in inclusie. Ik geloof het niet alleen, ik weet het ook. Ik ben namelijk één van die drop-outs. Ik heb me slachtoffer van het systeem gevoeld. Ik was wezenlijk anders dan veel mensen en daarom botste ik tegen allerlei instanties. Deze 'oorlog' heeft me uitgeput en ziek gemaakt en zo ben ik in de wia beland. Daar zat ik dan met al mijn mogelijkheden en kwaliteiten. Uitgerangeerd, uitgesloten, buiten spel gezet.

Dat dacht ik toen, maar niets is minder waar gebleken. Ik kreeg de ruimte om mij te ontplooien en om in mijn woede over het systeem te gaan zitten. Ik heb het allemaal doorleefd, tot nu toe. Ik schrijf deze stukken namelijk niet voor niets. Omdat ik min of meer buiten het systeem viel, ben ik gaan experimenteren met mijn waarheid. Ik ben weer in contact gekomen met mijn innerlijk kind. Ik heb emoties beleefd en doorleefd. Ik heb mijn hoogsensitiviteit en creativiteit ontwikkeld. Ik heb mijn magisch bewustzijn geopend en ontwikkeld. Net als het spirituele en transcedente bewustzijn. In dit proces heb ik inzichten gekregen die via godinnen, elfen en engelen bij mij binnen kwamen. Aan het begin vond ik dat behoorlijk speciaal. Het is het ook, maar het behoort ook tot het vermogen dat wij allemaal hebben, alleen werken wij er niet mee. We zijn door onze eenzijdige waardering voor het verstand bang geworden voor magie, intuïtie, god en lichtwezens. Omdat dit buiten onze afspraken valt over wat goed en nastrevenswaardig is, wordt het als gek of gestoord gezien.

Niets is minder waar. In mijn spirituele ontwikkeling ben ik velen tegengekomen die mijn ideeën en inzichten delen. Vaak zijn het mensen die eenzelfde soort pad als ik hebben gelopen. Er bestaan vele alternatieven voor de op het dualisme, geld en macht gebaseerde systeem. Deze alternatieven zijn nog klein en volop in ontwikkeling, maar ze zijn er. En al deze mensen die ik ontmoet, inclusief ikzelf, zijn mooie mensen. Ze zijn multidimensionaal en daarom volwaardig mens, ze zijn creatief en hebben eigenwaarde. Het zijn helden omdat zij bewust kiezen voor een andere manier van werkelijkheidsbeleving dan de dominante. Het zijn de lichtwerkers die ons leiden naar een nieuwe tijd.

 

Angela Wende

Attentie: aquariusage.comBron: angelawende.blogspot.com

Voeg toe aan: