Zoeken
 


Het verhaal over Psyche Deel VIII- De laatste taak

Laatste wijziging: woensdag 13 oktober 2010 om 09:14, 4928 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 13 oktober 2010


Sorry sorry sorry.... mijn excuses ..was helemaal vergeten afgelopen weekend om het nieuwe artikel/verhaal van Psyche te plaatsen.

Hierbij alsnog het vervolg van Psyche.... Tot volgende week maandag :-)

Sudden.

//

- Hoe vaak zoek jij de stilte in de natuur om de antwoorden binnenin je 'zelf' te horen?
- Heeft je nieuwsgierigheid jou ook wel eens 'de das' om gedaan?
- Hoe 'bewust' leef jij?

 Vervolg van De vierde taak   

In de Hades aangekomen gaat Psyche recht op haar doel af en ontmoet drie oude vrouwen die met behulp van een weefgetouw de draden van het lot aan het weven zijn. Zij vragen Psyche hen te helpen, maar zij moet langs hen heen lopen en hun geen aandacht schenken.

Welke vrouw kan langs de drie vrouwen van het lot lopen en niet stilhouden om deel te nemen aan het weven van het lot? Maar Psyche is gewaarschuwd..

Als zij dit zou doen, zou ze een van haar gerstekoeken verliezen en kan zij nimmer meer terugkeren naar de menselijke wereld waar licht schijnt.

            Dan komt Psyche tegenover Cerberus te staan, de wachter van de onderwereld, een monsterlijke hond met drie koppen. Ze gooit een van de gerstekoeken naar de afschuwelijke hond en loopt door terwijl de drie koppen vechten om de koek..

            Eindelijk arriveert ze in de hal van Persephone, de eeuwige jonkvrouw, de koningin der mysteriën. De toren had Psyche gewaarschuwd geen gebruik te maken van de royale gastvrijheid die Persephone haar biedt. Zij neemt slechts het meest eenvoudige voedsel aan en eet dit terwijl ze op de grond zit. Een oude wet bindt je aan ieder huis waarin je gastvrijheid hebt genoten. Als Psyche  dus de overvloed die Persephone haar biedt zou accepteren, zou ze voor altijd aan haar gebonden zijn.

            Psyche heeft door haar eerdere taken aan wijsheid en kracht gewonnen. Zij doorstaat al deze proeven en vraagt Persephone om een vaatje van haar schoonheidscrème. Persephone geeft haar dit zonder vragen te stellen en Psyche keert op haar schreden terug. Het verhaal vermeldt dat Persephone Psyche een vaatje geeft dat ' een verborgen geheim' bevat. Hierin ligt het antwoord besloten op een vraag waar wij later mee worden geconfronteerd. Ze heeft de tweede gerstekoek bewaard om de afschuwelijke hond te kunnen passeren, en ze houdt haar tweede muntje gereed voor de veerman.

 De laatste aanwijzing die de toren Psyche gaf blijkt echter veel van haar gevraagd, en zij slaat zijn wijze raad in de wind. De toren had haar gewaarschuwd het vaatje niet te openen en niet de inhoud ervan te onderzoeken.

Als haar reis bijna is voleind en zij het licht van de wereld der mensen ziet gloren, denkt Psyche bij zichzelf: 'Hier heb ik de wonderbare schoonheid van Aphrodite in mijn handen. Waarom zou ik het vaatje niet even openen en een klein beetje van de crème nemen om mijzelf mooi te maken voor mijn geliefde Eros?'Zij opent het vaatje, maar het is leeg! Die leegte overmant haar in de vorm van een dodelijke slaap. Psyche valt als dood op het pad neer.

            Eros is inmiddels van zijn wonden genezen. Hij hoort dat zijn geliefde Psyche zich in gevaar bevindt en weet uit de gevangenschap van zijn moeder te ontsnappen. Hij vliegt naar Psyche, neemt de dodelijke slaap van haar gezicht en stopt deze veilig in het vaatje terug. Daarna wekt hij haar door haar met een van zijn pijlen te prikken en berispt haar omdat zij aan haar nieuwsgierigheid heeft toegegeven. Het had haar dood kunnen betekenen.

            Eros draagt Psyche op haar taak te voleindigen, en ze brengt het mysterieuze vaatje naar Aphrodite. Eros vliegt rechtstreeks naar Zeus om een goed woordje te doen voor Psyche.

Zeus geeft hem een uitbrander voor zijn onverstandig gedrag, maar omdat Eros nu eenmaal zijn zoon is belooft Zeus hem te helpen. Zeus roept alle goden bij elkaar en geeft Hermes opdracht Psyche naar het hof te brengen. Zeus verkondigt aan alle hemelbewoners dat Eros hen nu lang genoeg met zijn pijlen heeft lastig gevallen en dat het tijd wordt dat deze jonge stokebrand zelf in het huwelijk treedt. Eros heeft een beeldschone vrouw tot zijn bruid verkozen en Zeus kondigt het huwelijk aan.

Het huwelijk van Eros (Amor) en Psyche

Om aan het probleem van een verbintenis tussen een god en een sterfelijk wezen te ontkomen, heeft Zeus een ceremonie bedacht. Hij geeft de schone Psyche een beker met onsterfelijkheid en gebiedt haar deze leeg te drinken. Dit zal haar onsterfelijkheid brengen en de zekerheid dat Eros haar nimmer meer zal verlaten. Hij zal eeuwig haar echtgenoot zijn.

Zo'n uitbundig feest had in de hemel nog nooit plaatsgevonden!

 

 

Zeus was ceremoniemeester, Hermes bediende de gasten, Ganymedes schonk de wijn der goden, Apollo speelde op zijn harp en zelfs Aphrodite werd door alle vrolijkheid om haar heen aangestoken en was blij met haar zoon en haar nieuwe schoondochter.

 
Het banquet van Eros (Amor) en Psyche


Na verloop van tijd schonk Psyche het leven aan een dochtertje dat Vreugde werd genoemd.

De laatste taak die Psyche krijgt opgedragen vertegenwoordigt voor de vrouw de moeilijkste stap in haar persoonlijke ontwikkeling. Maar weinig mensen hebben zich voldoende ontwikkeld om aan zo'n taak te beginnen en het zou onverstandig zijn een dergelijke reis te ondernemen als de voorgaande taken niet tot een goed einde zijn gebracht.

Het zou een ramp betekenen wanneer we de reis te vroeg aanvangen..

De taak weigeren op het moment dat deze ons wordt aangereikt brengt echter ook problemen met zich mee. In vroeger tijden deed het gewone volk zelden een poging een dergelijke taak te verrichten. De taak was voorbehouden aan de uitverkorenen van de spirituele wereld. Tegenwoordig worden steeds meer vrouwen uitgenodigd deze stap in hun ontwikkeling te zetten. Dit maakt enorm veel energie in hen los, of zij zich daar nu bewust van zijn of niet. Het is belangrijk voor dit proces te kiezen wanneer het zich aandient. We kunnen de aanvang van het proces niet ontkennen, net zomin als wij een zwangerschap kunnen ontkennen.

Wat kunnen we uit ons verhaal leren?

De drie helpers maakten allen deel uit van de natuur: de mieren, het riet en de adelaar. De toren is door de mens gebouwd en vertegenwoordigt de culturele erfenis van onze beschaving. Het is voor ons van grote waarde wanneer wij weten hoe andere vrouwen in vroegere tijden hun vierde taak wisten te volbrengen.. Teresa van Alvila spreekt over de innerlijke burcht. De leiders van de theosofie, hoofdzakelijk vrouwen, hebben er een bepaalde mening over. De feministen in onze tijd zeggen er ook veel over. De verhalen van vrouwelijke heiligen in de christelijke legenden bieden ons nog meer materiaal. De jungiaanse psychologie heeft verscheidene artikelen over de vrouwelijke manier van denken voortgebracht. Het is buitengewoon belangrijk onderscheid te maken tussen de manier waarop het vroeger ging, zowel in het Oosten als in het Westen, en de manier waarop wij heden ten dage het pad dienen te bewandelen. Zoals zo vaak gebeurt, blijft je uiteindelijk alleen achter in je eigen innerlijke toren en op je eigen eenzame pad.

            Psyche dient haar reis naar de onderwereld aan te vangen in een woestenij (hoewel de reizen beginnen op de minst verwachte of minst gewaardeerde plaatsen) en het gebaande pad af te dalen naar de duistere uithoeken van de innerlijke wereld.

Zij mag onderweg niet stilhouden en zich niet laten afleiden door haar edelmoedigheid en haar gebruikelijke vrouwelijke hartelijkheid. Als zij dit wel doet zal ze uitgeput raken en kan zij haar reis niet voortzetten. Zij betaald haar overtocht over de rivier de Styx met een muntje. Als ze aan het begint van de reis niet genoeg energie tot haar beschikking heeft, zal zij niet in staat zijn deze te volbrengen. Deze reis vereist rust, eenzaamheid en een flinke hoeveelheid energie.

Zij moet de afschuwelijke hond die de poort van de Hades bewaakt afleiden.

Het heeft geen zin de verdorven dingen die wij op onze weg tegenkomen te ontkennen. Zij dienen te worden afgekocht met iets waar ze behoefte aan hebben: gerstekoeken die met honing zijn bereid.

            Verder is het belangrijk de energie voor de reis niet te verspillen door bij Persephone in te trekken en haar manier van leven over te nemen. Daardoor zou de reis tot een voortijdig einde komen. Persephone is de koningin van de onderwereld, de meest verborgene van alle godinnen, de eeuwige jonkvrouw, de koningin van mysteriën. Dit deel van de vrouw dient te worden gerespecteerd en gewaardeerd, want daar zullen we het mysterie vinden. We mogen ons daar echter niet mee vereenzelvigen.. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van vrouwen die bij Persephone blijven en zich daardoor niet verder kunnen ontwikkelen.

            Psyche vraagt een vaatje met schoonheidscrème en ontvangt, in haar ogen, niets. Dat niets wordt het geheime mysterie genoemd en is waarschijnlijk waardevoller dan dat wat wij wel kunnen benoemen (zien). Het diepste innerlijke mysterie voor de vrouw mag niet worden benoemd en niet worden gekwalificeerd. Het is de essentie van die vrouwelijke kwaliteit die een mysterie dient te blijven. Dit geldt zeker voor mannen, maar ook voor vrouwen. Hier komen we namelijk in aanraking met het bijzondere element dat voor genezing, voor heelwording zorgt.

            Wanneer Psyche ongehoorzaam is (alweer een felix culpa, een val uit de genade die noodzakelijk is zodat het drama zich kan ontvouwen) gebruikt zij het goddelijke vrouwelijke element voor zichzelf en raakt daardoor buiten bewustzijn.. Dit is het gevaarlijkste moment van de reis en vele mensen falen op dit punt. Als we ons met het mysterie vereenzelvigen, verliezen wij ons bewustzijn en dit luidt het einde van onze ontwikkelingsgang in. Vele vrouwen die de reis tot op dit punt veilig hebben volbracht, maken de fout zich met de mysterieuze charme van Persephone te vereenzelvigen.

Het is voor hen niet mogelijk zich nog verder te ontwikkelen. Zij verstenen als het ware op spiritueel gebied en verliezen tevens hun menselijkheid..

            Psyche zou deze taak niet tot een goed einde hebben kunnen brengen als door haar falen niet haar mannelijke kant, Eros, zou zijn geactiveerd. Hij wordt in zijn mannelijke kracht gewekt en komt haar redden. De wond die hij haar door de pijl van de liefde toebrengt, wekt haar uit de slaap des doods. Als wij ons niet volledig aan onze spiritualiteit overgeven kan uitsluitend de liefde ons vrijwaren van de hardheid en gereserveerdheid die dit met zich meebrengt.

            Eros voert zijn goddelijke taak uit en Psyche wordt in de hemel als onsterfelijke verwelkomd. Haar contact met Eros was weliswaar moeilijk en gevaarlijk, maar brengt haar onsterfelijkheid. Uiteindelijk zullen we onze eigen archetypische aard ontdekken die boven iedere persoonlijke dimensie uitstijgt. Dan krijgen we deel aan de onsterfelijkheid die aan het begin van de mythe in zulke verhulde en moeilijke termen wordt beloofd. De naïeve schoonheid die Psyche aan het begin vertegenwoordigde is aan het einde van onze mythe tot goddelijk bewustzijn getransformeerd.

Lees volgende week het laatste deel.

Verzorgd door Elisabeth Kellerman

 

Dit deel, alle vorige en opvolgende delen zijn terug te vinden op de sites www.star-people..nl .

Het verhaal over Psyche Deel I - De reis begint

Het verhaal over Psyche deel II - De eerste kennismaking

Het verhaal over Psyche Deel III - Het huwelijk met de dood

Het verhaal over Psyche Deel IV - De bewustwording

Het verhaal over Psyche Deel V - De alledaagse-dingen-liefde

Het verhaal over Psyche Deel VI - Terug naar je innerlijk zelf

Het verhaal over Psyche Deel VII - Door je innerlijk op de proef gesteld

Zie ook op deze site de tien delen over de innerlijke man 'Het Parcivalverhaal'.

 

Herken je bij jezelf de rode draad en wil je er aan werken maar vind je het moeilijk, dan kun je op de sites http://www.innerquest.nl/ en/of http://welpro.vpweb.nl/ hulp of een verdiepingscursus vinden die je hierbij kan helpen.

 

Bron: Boekje "Zij/Hij" schrijver is Robert A. Johnson, uitgever Kosmos-Z&K Uitgevers BV/ Servire, Utrecht, ISBN-9021595303 (is helaas alleen nog tweede hands te koop).

De voorstellingen komen onder andere van http://www.wikipedia.nl/  en Afbeeldingen van parcival .Voeg toe aan: