Zoeken
 


Christenen wegbereiders Nieuwe Wereld Orde: Deel II, De apostel van Zion

Laatste wijziging: woensdag 29 september 2010 om 16:19, 4647 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 29 september 2010

Niemand is zo hopeloos tot slaaf gemaakt als diegenen die valselijk menen vrij te zijn” - Johann Wolfgang von Goethei

Het christen-zionisme heeft als belangrijkste apostel in de negentiende eeuw een telg uit een familie actief op het slachtveld en zeer trouw aan de kroon. Overal waar hij komt en denominaties sticht, geven navolgers de boodschap door, zoals de familie Voorhoeve in Nederland. Hoewel met minder invloed dan in de negentiende eeuw, zijn zijn directe volgelingen nog aldoor volop actief.

De financiering van zijn vele wereldreizen is schimmig maar van zionistische oorsprong. Het eindresultaat is een geheel nieuwe interpretatie (vertaling) van de Bijbel welke volledig steunt op zionistische uitgangspunten, waaronder de voorwaarde van de stichting van een zionistische staat als startsein voor de christelijke eindtijd. Het is de geboorte van een nieuw judeo-christendom.

Menig volgeling van zijn zionistisch-christelijke leer draagt graag een steentje bij aan de vervulling van de ‘profetie’. De beloning is namelijk een eindtijd resulterend in eeuwig leven in heerlijkheid voor de christen-zionist en verdelging en hel voor de ongelovige. Dat prediken zij ijverig in lezingen en bijbeluiteenzettingen aan angstige en ontvankelijke mensen.

John Darby, vader van het christen-zionisme
Wij hebben het hier over John Nelson Darby (1800 – 1882), sleutelfiguur in de verspreiding van het wereldwijde christen-zionisme. Hij wordt gezien als de vader van het dispensationalismeii, de zionistische eindtijdleer, waarvan de bovenomschreven plotselinge ‘opname’ door Christus van zijn ‘bruid’ – de gemeente Gods – in Zijn heerlijkheid, de beloning vormt van haar adepten. Vóór Darby was de leer van de ‘opname’ volledig onbekend! Geen van de briljante kerkvaders en godgeleerden waren ooit in staat de betreffende passages in de Heilige Schrift te vinden maar na achttien eeuwen openbaart de Here de ‘rapture’-theologie.

Tussen deze ‘rapture’ (opname) en de vestiging van het duizendjarig rijk waarin ‘wedergeboren’ christenen ons met Jezus regeren – voor zover we niet zijn ‘verdelgd’ tijdens de epische totaaloorlog Armageddon – zullen, aldus Darby, de joden over de aarde heersen in een verbond met Satan als de Anti-Christ.

Lees verder: anarchiel.comBron: anarchiel.com

Voeg toe aan: