Zoeken
 


Joodse rabbi's voorspellen ondergang Westen, China en komst nieuwe wereldleider

Laatste wijziging: maandag 20 september 2010 om 15:39, 5182 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 20 september 2010

Volgens rabbi Nir Ben-Artzi gaat God het komende jaar de wereld zuiveren en zullen er overal grote rampen gaan plaatsvinden.

Het Joodse nieuwe jaar 5771 is een week oud en zal volgens Joodse rabbi's die zich hebben gespecialiseerd in 'kosher' mystieke profetie een ongekend heftig jaar voor de mensheid worden, met onder andere de ineenstorting van zowel de VS, Europa als China en de dood van een belangrijke wereldleider als 'hoogte'punten.


'Dit jaar zal God de wereld zuiveren,' vertelde rabbi Nir Ben-Artzi zijn toehoorders tijdens een Yom Kippur conferentie in Telamim. 'China zal door krachtige stormen van het wereldtoneel worden weggevaagd. Ook Europa en de VS zullen uiteenvallen. De Aarde is moe geworden van alle onreinheid in de wereld en daarom zullen er aardbevingen komen.'
 
Ben-Artzi, die volgens zijn volgelingen over bovennatuurlijke krachten beschikt, had echter ook goed nieuws, dat echter alleen de Joden betreft. 'Er zal geen einde komen aan Israël. Het land zal juist groter worden, omdat we Syrië en Jordanië omver zullen werpen. Dan zal Israël zowel wat geld betreft als 'geest' het rijkste land ter wereld zijn en zal, hoewel dit misleidend kan klinken, de messias zich in deze dagen bekendmaken.'
 
Rabbi Ganot: Wereldleider sterft, ander in zijn plaats
Rabbi Mordechai Ganot is iets meer geaccepteerd door de belangrijkste haredim (fundamentalistische) Joden, en kwam eveneens met voorspellingen voor het nieuwe jaar. Als verondersteld top-astronoom -ondanks hier nooit voor gestudeerd te hebben- verwacht hij op grond van wetenschappelijke kaarten van de hemel en de planetaire omloopbanen dat er dit jaar een belangrijke wereldleider zal sterven.
 
'Als er een maansverduistering optreedt in de maand Sivan (mei/juni) zal een belangrijke heidense koning sterven en zal er een ander in zijn plaats komen, wat veel verwarring zal stichten. Het is heel goed mogelijk dat zijn dood vooraf gegaan wordt door een aardbeving. Daar lijkt een vers in de Bijbel op te wijzen.'
 
Een computervirus met de naam 'Chernobyl' zal op de 22e dag van de maand Nissan (maart/april) de wereld onveilig maken. Het virus zal precies op de 25e verjaardag van de ramp met de kerncentrale bij de stad Chernobyl in het huidige Oekraïne worden losgelaten en een wereldwijde hackersaanval inluiden. Kort daarna krijgt de Israëlische kust in de maand Tammuz (juni/juli) te maken met een plaag van gigantische kwallen.
 
In de maand Tevet (december/januari) wordt een zonsverduistering verwacht, twee dagen voor het begin van de maand Shvat (januari/februari). Ondanks het feit dat de berekeningen er twee dagen naast zitten waarschuwde rabbi Ganot: 'Als de verduistering plaatsvindt in Shvat zal de wereld in rep en roer raken. Van de kant waar de verduistering begint zullen er kwade dingen in de wereld gebeuren, waarbij de hoogste bergen vernietigd zullen worden.'

De voorspellingen van de rabbi's zijn gebaseerd op de ook in het Jodendom omstreden Kabbalah leer waarin gedacht wordt dat ieder woord en getal in de Tenach (de boeken van Mozes en de profeten van het Oude Testament) een bijzondere, verborgen betekenis heeft, op grond waarvan ook de toekomst voorspeld zou kunnen worden. De afgelopen jaren raakte Kabbalah erg populair onder Hollywood sterren zoals Madonna en Britney Spears. Volgens Joodse organisaties heeft deze met New Age leringen vermengde veramerikaniseerde Kabbalah echter niets te maken met de 'echte' Kabbalah. (1)

800 jaar oude Rabbijnse profetie precies uitgekomen
Over de geldigheid van dergelijke Joodse profetiën kan natuurlijk getwist worden. Niettemin is het opmerkelijk dat een bijna 800 jaar oude profetie van een Joodse rabbi tot nu toe precies is uitgekomen. In 1217 profeteerde rabbi Judah Ben Samuel dat de Ottomaanse Turken precies 8 jubeljaren (400 jaar) over Jeruzalem zouden heersen. Tussen 1517 en 1917 was dit inderdaad het geval. Daarna zou Jeruzalem één jubeljaar (50 jaar) een niemandsland zijn, waarna het herstelde Israël eveneens één jubeljaar de controle over de stad zou krijgen.
 
Ook dit blijkt tot nu toe precies te kloppen. Precies 50 jaar na 1917 heroverde het in 1948 herstelde Israël Jeruzalem op de Arabieren. De 50 jaar na 1967 zouden volgens rabbi Ben Samuel de in de Bijbel geprofeteerde 'laatste dagen' of 'eindtijd' zijn, en in 2017 afgesloten worden met de komst van de Messias. Ook volgens veel christelijke Bijbel- en profetiegeleerden is de periode 2010-2017 de allerlaatste fase van deze 'eindtijd', in de Bijbel de Verdrukking genoemd.

Web Bot en Timewave Zero bevestigen Bijbelse profetiën
Daarnaast worden de 'doem'voorspellingen voor de komende jaren bevestigd door veelal dubieuze buiten-Bijbelse bronnen zoals Timewave Zero en het Web Bot. Beide onafhankelijk van elkaar functionerende rekenmethodes voorzien een grote omwenteling aan het einde van 2010, met name in de maand november. In de weken en maanden daarna zouden mogelijk 1,3 miljard mensen kunnen omkomen als gevolg van onder andere de Derde Wereldoorlog.

Voor christenen dienen echter alleen de Bijbelse profetiën als leiddraad genomen te worden voor de toekomst. Het geschetste toekomstscenario in het boek Openbaring is in dat opzicht al gruwelijk genoeg, aangezien Jezus aan Johannes liet zien dat in de eindtijd zo'n tweederde van de mensheid zal omkomen als gevolg van een groot aantal verschrikkelijke rampen, oorlogen en ziektes. Timewave Zero en het Web Bot zijn dan ook niet meer dan gedeeltelijke maar soms zeer nauwkeurige bevestigingen van wat God al ruim 1900 jaar geleden aan Johannes bekend maakte.

Profetie Rabbi Kaduri: Komst Messias nabij
Een recente, buitengewoon bijzondere profetie werd gedaan door de hoog in aanzien staande en inmiddels overleden rabbi Yitzhak Kaduri. Kaduri profeteerde dat de Messias kort na de dood van de al ruim vier-en-een-half jaar in coma liggende voormalige Israëlische premier Ariel Sharon zou verschijnen. Door middel van een briefje, dat pas een jaar na zijn dood geopend mocht worden, onthulde Kaduri ook de Naam van de Messias: Yehoshua / Yeshua, oftewel: Jezus, iets dat zijn vele volgelingen in grote verbijstering achterliet, aangezien vrijwel alle Joden Jezus Christus als Messias verwerpen.


XanderBron: xandernieuws.punt.nl

Voeg toe aan: