Zoeken
 


Brits nationaal archief geopend: Churchill beval echte UFO's te ontkennen

Laatste wijziging: donderdag 19 augustus 2010 om 15:07, 4942 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 19 augustus 2010

WO-2 premier was bang voor paniek en verwoesting van het geloof.

Ook in Groot Brittannië werden waarnemingen van ongeïdentificeerde vliegende objecten -UFO's- jarenlang door de overheid ontkend en/of weggeredeneerd. Afgelopen week gaf het Britse Nationale Archief echter officiële documenten vrij waaruit blijkt dat er wel degelijk 'echte' UFO-waarnemingen zijn geweest, maar dat al tijdens de Tweede Wereldoorlog premier Winston Churchill bevolen zou hebben om een aantal onverklaarbare vliegende voorwerpen 'minstens 50 jaar geheim te houden.'


De laatste jaren lijkt het aantal UFO-waarnemingen wereldwijd explosief te stijgen - of er komt plotseling veel meer media aandacht voor. In juli besteedden zelfs veel reguliere media uitgebreid aandacht aan een UFO-waarneming in China, die zowel gefotografeerd als gefilmd werd en ervoor zorgde dat het vliegveld van de stad Xiaoshan een uur lang gesloten moest worden.

Het bestaan van UFO's en 'kleine groene mannetjes', zoals buitenaardse wezens gekscherend worden genoemd, is in het verleden vooral voer geweest voor science fiction films en alternatievelingen. Mede dankzij de voortdurende ontkenning door de internationale overheden werden mensen die serieus in het bestaan van UFO's geloofden en hier ook een onderbouwde mening over hadden door velen vreemd aangekeken.
 
Toch is dat met name in deze eeuw gaan veranderen, vooral omdat UFO's steeds vaker lijken te worden waargenomen door meerdere mensen -soms door hele groepen en dorpen of steden (Midden- en Zuid Amerika)-, door een toenemende interesse voor 'het bovennatuurlijke' en natuurlijk ook door de explosieve groei van het internet, waardoor het erg gemakkelijk wordt om -echte of valse- filmpjes van UFO's aan de wereld te tonen.
 
De laatste jaren zijn ook nationale overheden in meer of mindere mate aandacht gaan besteden aan het fenomeen. Landen zoals Frankrijk, Groot Brittannië en de VS gaven delen van hun officiële archieven vrij, waaruit bleek dat er behoudens een groot aantal valse of foutief geinterpreteerde waarnemingen wel degelijk ook 'echte' UFO's zijn gezien, niet zelden door piloten en militairen, waarvan over het algemeen mag worden aangenomen dat zij dit soort controversiële waarnemingen niet zomaar hebben verzonnen.

De nu in Groot Brittannië vrijgegeven documenten zijn de meest recente in een serie verslagen over zo'n 11.000 UFO's die in de periode 1900-2000 werden waargenomen en die zonder uitzondering door overheidsofficials werden ontkend. Er werd pas een officieel onderzoek ingesteld toen een niet bij name genoemde kleinzoon -volgens eigen zeggen een wetenschapper- van een hoge militair in 1999 schreef dat zijn opa getuige was geweest van een bijzonder gesprek tussen de Britse premier Winston Churchill en de Amerikaanse generaal Dwight Eisenhower. Dat gesprek ging over een door de Royal Air Force (RAF) waargenomen 'object dat van metaal leek... en dat plotseling zonder een spoortje achter te laten weer verdween.'

Churchill bang voor paniek en verwoesting geloof
Zowel Churchill als Eisenhower wisten niet wat ze met de waarneming door de RAF- bemanning van een bommenwerper aanmoesten. 'Deze gebeurtenis moet onmiddellijk als geheim worden verklaard, omdat het massale paniek onder de bevolking zal veroorzaken en het geloof in de Kerk zal verwoesten,' zou Churchill hebben gezegd. Daarom zou hij hebben bevolen om het incident minstens 50 jaar lang verborgen te houden voor het publiek, en dat een toekomstige premier maar moest beslissen of het ooit vrijgegeven zou worden.
 
Beide geallieerde leiders zouden ook over andere door piloten waargenomen UFO's -die destijds ook wel 'foo fighters' werden genoemd- hebben gesproken. Het is één van de honderden opmerkelijke incidenten die afgelopen week door het Britse Nationale Archief werden vrijgegeven. Zo is er een rapport over een heel ruimtestation met knipperende lichten en een ongewoon beweeglijke 'raket' die rondom een Boeing 737 bij het vliegveld van Manchester zou zijn gezien.

Hoewel er geen officieel verslag werd gemaakt van de ontmoeting tussen Churchill en Eisenhower schreef de Britse premier in 1952 in een brief aan het Luchtvaart Ministerie: 'Waar komt al dat gedoe over vliegende schotels op neer? Wat kan het betekenen? Wat is de waarheid?' Churchill wist destijds niet dat de Britse inlichtingendiensten toen al een speciale UFO-werkgroep hadden opgericht, The Flying Saucer Working Party, om de regelmatige waarnemingen te registeren, te onderzoeken en tegenover de buitenwereld zoveel mogelijk te ontkennen of 'rationeel' te verklaren. Deze werkgroep kwam tot stand met de zegen van Lord Mountbatten, die geloofde dat UFO's toebehoorden aan buitenaardse wezens. (1)
 
UFO's: buitenaards of demonisch?
Met name in moderne New Age kringen wordt nog altijd geloofd dat er inderdaad van andere planeten afkomstige wezens in UFO's zitten en dat zij onze planeet in de gaten houden, om op het juiste moment in te grijpen. UFO's zijn in deze visie vooral positief; de buitenaardsen -niet zelden omschreven als 'de vaders of zelfs scheppers van de mensheid'- zouden de mensheid in een nieuw en vreedzaam tijdperk gaan brengen en al onze problemen gaan oplossen.  

Anderen denken dat de meeste UFO's simpelweg geheime militaire toestellen zijn, omdat bewezen is dat veel UFO-waarnemingen uit het verleden inderdaad op deze manier te verklaren zijn. Zo is in diverse landen een vreemd driehoekig toestel waargenomen dat waarschijnlijk de 'geheime' Amerikaanse TR3-B (ook wel 'Astra', zie afbeelding hieronder) is geweest. Ook de recent UFO boven het Chinese Xiaoshan zou een dergelijk geavanceerd (Amerikaans) militair toestel zijn geweest. 
 
Sommige waarnemingen zijn echter niet zo eenvoudig en logisch te verklaren. In steeds meer christelijke kringen wordt net als in de New Age geloofd dat het wel degelijk buitenaardse toestellen met vreemde wezens zijn. Dit zouden echter geen bewoners van andere planeten zijn, maar spirituele wezens uit een andere dimensie die -door onder andere experimenten en 'abductions' (ontvoeringen van mensen en zelfs ongeboren baby's)- voor zichzelf een fysiek lichaam zouden hebben gecreëerd. Deze wezens, die in de Bijbel met demonen of 'gevallen engelen' worden aangeduid, zouden juist absoluut géén goede bedoelingen met de mensheid hebben.

In de Bijbelse historie landden deze wezens éénmaal eerder op Aarde, waarna zij zich vermengden met de mensheid. Hun nageslacht, de 'nephilim' (reuzen), zou vervolgens zo'n enorme puinhoop van de Aarde hebben gemaakt, dat God besloot om hen en de hele besmette mensheid door middel van de zondvloed uit te roeien - op Noach en zijn familie na. Sommige christenresearchers zijn van mening dat deze gevallen engelen of de 'nephilim' vlak voor de terugkomst van Jezus Christus opnieuw op Aarde zullen verschijnen.
 
Jezus Zelf zou dit voorzegd hebben toen hij zei dat het in de laatste dagen zal zijn als 'in de dagen van Noach' (Mat.24:37 / Luc.17:26). Het bijzondere van die dagen was niet zozeer dat mensen 'aten, dronken en huwden' (17:27) -want dat gebeurde tenslotte in alle tijden- maar dat er (afstammelingen van) buitenaardse wezens op Aarde rondliepen. Een eventuele voor iedereen zichtbare massale UFO-verschijning en -landing zou daarom wel eens deel kunnen uitmaken van de 'grote misleiding' die er volgens de Bijbel in de 'eindtijd' zal komen.
 
Dankzij grote aantallen films, tv-series en documentaires geloven immers nu al steeds meer mensen dat onze afkomst 'tussen de sterren' is gelegen, en onze 'scheppers' inderdaad van buitenaardse afkomst waren. De Zwitserse pseudo-wetenschapper Erich von Däniken suggereerde in een groot aantal tussen de jaren '60 en '90 gepubliceerde boeken dat 'de goden astronauten' waren, en de verslagen van engelen en zelfs God in de Bijbel niets anders zijn geweest dan ontmoetingen met buitenaardse wezens en UFO's. De meeste moderne wetenschappers zeggen echter dat hier geen enkel daadwerkelijk bewijs voor is en dat zijn argumenten van geen kant kloppen. Desondanks hebben von Dänikens fantasiën in met name New Age kringen veel aandacht en aanhang gekregen.
 
 
Xander
 Bron: xandernieuws.punt.nl

Voeg toe aan: