Zoeken
 


God bezoekt Steve Rother

Laatste wijziging: maandag 2 augustus 2010 om 22:57, 3427 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 2 augustus 2010

Akte van Vertrouwen.

God bezoekt de Virtuele Licht Uitzending.

 

Van Steve:

Deze maand gaf de groep ons, vanuit hun perspectief, een visie over ons zelf op het begrip vertrouwen. Volgens hen hebben wij vertrouwen en geloof in het verleden op vele manieren gebruikt, waaronder gezag, misleiding en vermijding.

Hoe het ook gebruikt/misbruikt werd, Vertrouwen is altijd een reflectie geweest voor onze eigen macht.

 

Daarom zijn er zoveel religies op Aarde. Mensen kunnen hun hele leven naar antwoorden zoeken, en op een dag overtuigt een ander hen dat het antwoord er al is als ze maar vertouwen hebben. Gefrustreerd tot op het bot, geven ze het op en zeggen: “Oké, ik zal vertrouwen hebben. Ik Geloof!”

 

Dan hebben ze de keus. Ze kunnen het zoeken echt opgeven of ze trachten een selectief vertrouwen te houden waarmee ze iets los kunnen laten… denken ze. Al deze uitdrukkingen van vertrouwen is een directe reflectie van iemands creërende macht. De creaties komen van de persoon die ruimte schept om het te laten gebeuren door vertrouwen te hebben.

 

We hebben hier een interessant patroon dat vaak wordt gezien. Laten we zeggen dat iemand werkelijk los laat, en sereniteit en zielenrust ervaart door ergens vertrouwen in te hebben. Daarna besteden ze veel tijd in het leven om dat succes te herhalen, door in iets anders vertrouwen te stellen.

 

Soms was het een goede reflectie, dat tot een betere en evenwichtige levensstijl leidde. Vaak ook was de reflectie in disharmonie en werd het leven moeilijk. In beide gevallen is het een spiegel voor jullie die je naar believen kunt benutten.

 

Wij menselijke wezens hebben we een Sluier van Vergetelheid, die effectief ons ervan weerhoudt te herinneren wie we werkelijk zijn. Het is de enige manier waarop het Spel gespeeld kan worden. Door die blinde vlek kijken we altijd uit naar iets dat onze macht weerspiegelt. Nu rijst de vraag: “Wat is de beste plek waar jullie vertrouwen op een positieve manier kunnen gebruiken?”

 

In deze channeling vertelde de groep een heel kort verhaal om daar antwoord op te geven. Ze zeiden je voor te stellen dat je erbij was in de studio van de Virtuele Licht Uitzending, op de dag van deze doorgeving, terwijl je met elkaar sprak en het naar je zin had. En god komt op dat moment de trappen af de zaal in.

 

Stel je voor hoe iedereen stil wordt, terwijl hij terloops aankondigt dat hij hier op dit belangrijke moment in de menselijke geschiedenis binnenkomt om te zien of we nog iets nodig hadden voor de volgende etappe van onze reis. Lees maar wat hij heeft te vertellen in onderstaande boodschap.

 

Big hugs

 

 

Groeten van Thuis.

De planeet van Vrije Keus Verrijst.

Het is vandaag een zeer belangrijke dag in de geschiedenis van de Aarde, want deze bijzondere dag markeert het begin van de rest van een Nieuw Spel. Jullie hebben het hele Spel van Vrije Keus uitgespeeld.

Jullie waren de enige in gans het Universum die geen interventie kregen, geen definitieve begeleiding op je nek zoals anderen wel hadden. Er zijn veel plaatsen in het Universum waar ankers de evolutie van de lokale bewoners in het gareel houden, maar de mensheid had geen last van die ankers.

 

Jullie hebben nu niveaus in het Spel bereikt die nimmer voor mogelijk werden gehouden. Het begint nu menens te worden, omdat mensen over de hele wereld een stap naar het volgende niveau doen. Jullie fysieke voertuigen zijn veranderd, en zijn al aan dit evolutionaire proces begonnen om ruimte te maken voor de macht en de energie die jullie in je lichaam kunnen bevatten.

 

Jullie zien veranderingen in economie, de maatschappij, in sociale structuren en groepen, die ruimte scheppen voor jullie evolutie, en nu zullen jullie tevens veranderingen zien in de cycli van de Aarde zelf. Jullie leven op een nieuwe, vibrerende planeet, en de vele lagen die jarenlang voor jullie verborgen zijn geweest beginnen op te lossen.

 

Sterkere Verbindingen.

Jullie beginnen te begrijpen dat de Aarde deel van jullie uitmaakt. Het is het zelfde als twee handen niet beseften dat ze deel uitmaken van hetzelfde lichaam. Wij zien dit als twee mensen die net doen alsof ze afgescheiden zijn, en zich niet herinneren dat ze deel van elkaar uitmaken.

 

De Aarde is een fysiek lichaam op zich en het verbindingspunt. Nu zullen jullie het voelen, omdat jullie eigen verbinding met de Aarde sterker is geworden als direct gevolg van de fysieke evolutie die mensen thans meemaken. Nu het collectieve mensenras voort gaat met haar verrijzenis, zullen jullie je meer bewust worden dat die verbinding met de Aarde een bron van kracht, eenheid en evenwicht is.

 

Nu zullen jullie die verbinding gaan beseffen, en er zijn vele elementen hieromtrent die we met jullie willen bespreken. Het gebeurt vaker dat wij jullie een beetje begeleiding willen geven, of een duwtje in een of andere richting, net zoals de begeleiding die op andere planeten bestaat.

 

We waren bezorgd dat, zonder die ingebouwde begeleiding waarop jullie konden bouwen, het menselijke ras eeuwig zou bestaan zonder te evolueren. Dit is al eerder gebeurd, maar deze tijd is anders.

 

Het Tekenhaak Conjunctie brengt Nieuw Licht.

Geliefden, er is erg weinig dat jullie ooit van buitenaf nodig zullen hebben als jullie toegang tot je innerlijk leren verkrijgen. De Aarde begint vandaag aan een nieuw patroon in wat ‘Het Tekenhaak Conjunctie’ werd genoemd.

 

(Er was bovendien een Tekenhaak Conjunctie van Saturnus, Pluto en Uranus op de dag van deze channeling. Zoals Jim Self eerder in deze Virtuele Licht Uitzending heeft opgemerkt, volgde op die conjunctie traditioneel een tijd van socio-economische en politieke ontwrichting, spanning en vaak ook versnelde kolossale golven van verandering)

 

Deze dag vertegenwoordigt een tijdpoort, en jullie hebben de keus: Jullie kunnen dit inluiden met je eigen energie, en er iets positiefs van maken, in plaats van de negativiteit die het vroeger met zich meebracht. Het is tijd dat mensen hun macht claimen en die macht stevig laten gelden, om ermee te spelen en het te benutten.

Vele van jullie zijn zo sensitief dat ze bang zijn om die macht op verschillende gebieden te gebruiken, vanwege het effect op anderen. Wij zeggen jullie dat jullie god zijn, en dat jullie over alle macht beschikken die jullie waarnemen in het wezen dat jullie god noemen.

 

Ofschoon het vroeger niet in jullie wereld toepasselijk leek, zal dat nu wel zo zijn.

Veel van wat wij jullie hier eerder over zeiden zal nu duidelijk worden, want het is voor mensen nog moeilijk om het concept te bevatten dat jullie de schepper zijn.

De clou is simpel: Elke schepper moet begrijpen dat hij/zij niet de enige is die macht heeft.

 

Vergeet niet dat de manier waarop jullie in je leven ruimte creëren om anderen in hun eigen macht te laten, een geweldige impact zal hebben op de snelheid van je eigen evolutie. Het is nu tijd om niet alleen je eigen macht vast te houden, het is ook tijd om die macht in elk mens die je raakt tot expressie te brengen.

 

Telkens als je iemand op straat tegenkomt, telkens als je elkaar groet, de handen schudt, of een knuffel geeft, dat is het moment, lieverds. Dit is geen oefening. Dit is waar het om gaat, en het vindt plaats precies zoals jullie het voorspeld hebben.

 

God bezoekt de Virtuele Licht Uitzending.

Wij zijn behoorlijk opgewonden om deze hoogste uitkomst waar te nemen op een planeet die geen voorbestemming had. Jullie zijn niet alleen voorbij je hoogste potentiëlen gegroeid, jullie houden zelfs de deur open voor allen die volgen.

 

Er zijn miljarden en miljarden wezens daarbuiten die elke beweging van jullie gadeslaan. Als trotse ouders zien we dit, en we zeggen: “Ja, ze hebben het gehaald. Ja, het is gebeurd!” Stel je nu eens voor dat we allemaal in een zaal samen zijn, elkaar omhelzen om de wonderbaarlijke Aarde Ervaring te vieren die jullie hebben meegemaakt.

 

Juist op dat moment gaat de deur open en god komt binnen. Het rumoer verstomt onmiddellijk, en god zegt gewoon: “Hoe gaat het? Jullie zien er goed uit. Het doet me goed jullie te zien. Dat is een tijd geleden. Jullie waren niet in staat mij te zien, maar ik zag jullie wel. Ik wilde gewoon even langskomen om te zeggen dat jullie het geweldig gedaan hebben.

 

Ik wilde iets met jullie delen omdat er sinds het begin der tijden iets op jullie planeet is gereflecteerd met betrekking tot geloof/vertrouwen. Dit begrip is op de hele Aarde vele malen gebruikt. Het is gebruikt voor overheersing, vernietiging, motivatie en angst. Het is op vele gebieden gebruikt, en ik wil jullie uit leggen hoe dat op mij overkomt.”

 

Nu god aller aandacht heeft begint hij aan het verhaal van geloof/vertouwen. “Een ieder van jullie zal zijn/haar macht gaan inzien als je geloof/vertrouwen hebt. Het geloof is een spiegel die vaak gebruikt is om macht te reflecteren. In de loop der tijden vond de mensheid vele zaken om in te geloven, en elke keer weer zagen ze de resultaten.

 

Er werd jullie telkens weer voorgehouden dat ‘je alleen maar hoefde te geloven’… Maar wat zegge ze in feite? Ze zeggen dat jullie, als je gelooft of vertrouwen hebt, je eigen GodZelf kan zien. Jullie zien dan dat deel van mij dat in elke mens aanwezig is. Jullie hebben allemaal een deel van mij in je.

 

Wanneer je stil bent en kalm, en wanneer jullie je uit de dagelijkse drama’s kunnen vrijmaken, kunnen jullie dat deel van mij voelen en er binnen gaan.

Dit zijn de grootste kansen om vertouwen of geloof te ervaren in jullie hele geschiedenis. Ik zeg jullie dat alle religies zijn gestart als een poging om jullie eigen macht te weerspiegelen.

 

Hebben jullie ooit naar elk van die religies op Aarde gekeken? Ze hebben alle

Enkele gemeenschappelijke elementen. Ze zijn een reflectie om jullie te helpen herinneren aan wie jullie zijn. Die reflectie is om jullie te helpen begrijpen wat de aard is van het leven in een biologisch omhulsel, en waarom jullie je vaak zo eenzaam voelen.

 

Dit zijn de hefbomen die jullie vaak hebben gebruikt en gecreëerd om je zelf in staat te stellen je eigen macht te zien. Nu komen jullie op deze kruising van tijd waarop de Aarde begint te veranderen. Zelfs haar eigen elliptische omloop zal veranderen, aangezien het fundament waarop geautoriseerde mensen leven steeds meer autorisatie zal ondersteunen.

 

Het kruispunt van tijd waarop jullie thans leven, is het kruispunt dat jullie als doel hadden toen je in deze belichaming kwam. Vele van jullie sloegen een hele generatie over om hier op de juiste tijd te zijn, en jullie zijn er in geslaagd, dus wat gaan jullie er mee doen? Er IS een reden waarom jullie hier zijn, en jullie voelen het diep van binnen. Daar is het te doen, en daar kunnen jullie het best in geloven, of op vertrouwen.”

 

En daarmee neemt god met een knuffel afscheid van iedereen in de zaal. Hij gaat naar de deur en iedereen is in tranen. Ze vragen hem of hij nog terug komt en of hij hen zal helpen in de nieuwe wereld… God draait zich in de deuropening om en zegt: “Ik hoef niet terug te komen, want ik geloof in jullie!”

 

Dat is de weerspiegeling die een ieder van jullie heeft getracht in je zelf te zien. Laat god in jullie geloven! Wees die reflectie! Toon je macht en je schoonheid hier op Aarde. Het is tijd! En bovenal, geniet van deze reis. Het is bedoeld als amusement. Het is een Spel dat jullie spelen. Jullie hebben het Spel al gewonnen en jullie beginnen aan een nieuw Spel.

 

Het schenkt ons enorme vreugde, en wij houden zielsveel van jullie. Jullie komen steeds dichter bij Thuis, jullie allemaal. Wij zijn hier om je met een glimlach te begroeten, terwijl jullie de slap uit je ogen wrijft en uit deze droom ontwaakt. Wij zijn hier om jullie te helpen herinneren aan wie jullie echt zijn. Wees trots op die energie. Draag het en weet dat god in jullie gelooft.

 

Het is onze grootste eer om jullie zo te begroeten. Wij verlaten jullie n u met drie kleine geheugensteuntjes. Bejegen elkaar met het grootste respect. Voedt elkaar waar en wanneer je maar kunt, en blijf genieten van het Nieuwe Spel.

 

Espavo,

 

De groepBron: maandelijkse berichten/lichtwerker

Voeg toe aan: