Zoeken
 


Het Parcival verhaal deel V - Onze diepere gevoelens

Laatste wijziging: dinsdag 27 juli 2010 om 15:03, 3526 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 27 juli 2010

In welke stemming verkeer jij regelmatig, vrolijk, euforisch, ernstig of depressief?

Koop je graag mooie dingen, maar heb je er eigenlijk maar kort plezier van?

Hoeveel 'draken' heb je al bevochten?

Wat versta jij onder gelukkig zijn?

Vervolg Stemmingen en gevoelens.

Hij kan haar verwerpen, waardoor zij zich tegen hem keert en hem bestookt met slechte stemmingen en ondermijnende verleidingskunsten, of hij kan haar accepteren en een medestander in haar vinden die met hem door het leven wandelt en hem warmte en kracht biedt. Als een man door een stemming wordt overweldigd, dus als hij haar buiten zichzelf plaatst, verliest hij zijn vermogen om zich te verbinden. Dit gebeurt zowel bij een 'goede' als bij een 'slecht' stemming.

Bij een man  staat creativiteit in directe verbinding met zijn innerlijk vrouwelijk vermogen tot groei en schepping.

Het is kenmerkend voor de man dat zijn innerlijke vrouw het vermogen heeft om leven te schenken. Zijn mannelijkheid zorgt ervoor dat hij die creativiteit vorm en structuur kan geven in de wereld om hem heen.

            Goethe kwam op latere leeftijd in zijn meesterwerk Faust tot de ontdekking dan het een man zijn taak is een vrouw te dienen. Hij laat Faust eindigen met de woorden: 'Het eeuwig vrouwelijke stuwt ons voort.'Dit verwijst ongetwijfeld naar de innerlijke vrouw. Als wij de Graal dienen, dienen wij de innerlijke vrouw.

            Een opmerkzame vrouw weet onmiddellijk wanneer de man in haar leven door een stemming wordt overvallen. Op dat moment is hij niet langer in staat zich met haar te verbinden. De man krijgt een glazige blik in zijn ogen en de vrouw weet dat hij afstand  neemt van de relatie. Zelfs een goede stemming  gaat en koste van de relatie.  Een man is niet langer in staat zich te verbinden, objectief te schouwen of creatief te zijn als een stemming de overhand krijgt.

In de Hindoe-terminologie wordt gesproken over het dienen van de godin Maya (het equivalent voor onze Animastemmingen). Daardoor raakt iemand alle gevoel voor realiteit kwijt en er komt een mistig gevoel van onwerkelijkheid voor in de plaats. Vaak worden in de taal van de mythen de dingen enigszins scherp gesteld. Het is natuurlijk  niet zo dat onze kans om de Graal te vinden voorgoed verkeken zou zijn. Maar zolang een stemming overheerst, blijft de Graal buiten ons bereik. Door de stemming  kunnen we niet langer objectief schouwen en zien wij de werkelijke schoonheid van de wereld om ons heen niet meer. We verkopen letterlijk ons geboorterecht voor een illusie.

            Wellicht het afschuwelijkste van een stemming is dat we niet langer de zin of betekenis van ons leven ervaren. Opeens overheerst 'dat wat buiten ons is' ons innerlijk leven.  De zingeving , die we normaal gesproken innerlijk ervaren, is verdwenen. We zijn dan voor ons geluk en de waarde van ons leven aan de genade overgeleverd van 'dat wat buiten ons is',  We zijn zo gericht op een nieuwe aankoop of op de gunst van een ander  dat we ons niet langer bewust zijn van onze eigen innerlijke betekenis, het enige wat echt waarde voor ons heeft.

Door de overheersende stemming verdwijnt voor de man ook de ware schoonheid en grootsheid van  de objectief waarneembare wereld die op zich ook betekenis heeft.

Depressie en euforie

Depressie en  euforie zijn  andere benamingen voor stemmingen. In beide gevallen krijgen we het gevoel dat wij overweldigd worden door iets dat groter is dan ons ware zelf. Het getuigt van zwakheid en onvermogen in een man.

            Als hij aan stemmingen onderhevig is, wendt een man zich tot dingen of mensen om hem heen om daar zijn waarde en zingeving aan te ontlenen. Welke zolder of garage staat er niet barstensvol met dingen die een man heeft gekocht in de hoop dat zij zijn leven zin zouden geven? Als ze niet aan deze verwachting voldoen, worden ze aan de kant gelegd. Materiële dingen hebben hun eigen waarde en kunnen ons zeker van dienst zijn als we ze op de juiste wijze gebruiken. Als we echter verwachten dat zij ons innerlijke voldoening schenken, zullen wij hevig teleurgesteld worden. Een voorwerp dat als symbool een innerlijke waarde vertegenwoordigt vormt een uitzondering op deze regel.  Als een vriend  ons een cadeau geeft, kan dit symbool staan voor de waarde die de vriendschap voor hem heeft. Het werd bewust uitgekozen om een innerlijke waarde in een uiterlijk cadeau vorm te geven.  Als onze vriend ons een cadeau zou geven en ons zijn  vriendschap zou onthouden, verdwijnt het cadeau ongetwijfeld naar onze zolder of garage.

            Dingen zijn niet goed of slecht. De ene zaterdag zal een man zijn visgerei pakken om te gaan vissen en daarmee een heerlijke ontspannen dag doorbrengen, en de zaterdag daarop  kan hij door een animastemming worden overvallen en na een dag vissen in een slecht humeur thuiskomen. Het onderscheid tussen deze twee ervaringen vindt plaats op bewustzijnsniveau. De uiterlijke en de innerlijke waarde zijn beide reëel. Pas als zij door elkaar worden gehaald of vertroebeld raken, veroorzaken zij problemen.

            Wanneer een man in een stemming verkeert is hij niet langer de baas in zijn eigen innerlijk huis. Een onrechtmatig eigenaar heeft zijn plaats ingenomen, en de man reageert daarop door die onrechtmatig eigenaar te bevechten.

Helaas kiest hij er vaak voor dit gevecht op het verkeerde niveau aan te gaan.

Met andere woorden: hij maakt ruzie met zijn vrouw of met de mensen in zijn omgeving in plaats van de strijd binnenin hem aan te gaan; de enige plek waar het gevecht geleverd moet worden. In de mythologie wordt het gevecht tussen de held en zijn innerlijk wezen aangeduid als de ontmoeting met de draak. De moderne man heeft helaas net zoveel draken te verslaan als zijn middeleeuwse vriend. We kunnen de mythologie laten herleven door haar in een modern jasje te steken en de drakengevechten, schone jonkvrouwen en rode ridders ten tonele te voeren.

Geluk

Goede stemmingen zijn net zo bedreigend als slechte stemmingen. Als we van onze omgeving  verwachten dat zij ons gelukkig maakt, zijn wij schuldig aan de verleiding van de innerlijke schone jonkvrouw. Het ligt waarschijnlijk minder voor de hand, maar ook hierdoor blijft de Graal van ons verwijderd.

            Het is niet altijd even gemakkelijk dit te herkennen. De uitbundige, sprankelende stemming waarin een man buiten zichzelf van vreugde kan zijn, wordt door mannen hogelijk gewaardeerd. Toch is hij ook hier aan een stemming onderhevig, en  deze is net zo gevaarlijk als zijn duistere tegenhanger. In een sombere stemming heeft  een man zijn anima verleid. Hij heeft haar bij de keel gegrepen en zegt tegen haar: 'Jij maakt mij gelukkig, en zo niet.....!' Daardoor gebruikt hij haar voor lagere behoeften van het ego dat gelukkig wil zijn en volgt daarmee zijn rusteloze zoektocht naar bevrediging.

            Als een man in een uitbundige stemming geraakt, is hij door zijn innerlijke vrouw verleid. Zij zweept hem op tot grote hoogten en geeft hem een prachtige kopie van het geluk waar hij vanzelfsprekend naar verlangt. Een dergelijke verleiding eist echter een hoge tol in de vorm van een depressie die de man later weer met zijn beide benen op de grond zet. Een man lijkt wel voorbestemd om het ene moment uit zijn depressie getrokken te worden om vervolgens weer van grote hoogten naar beneden te worden gehaald.  Ergens daar tussen vinden we de weg van het midden die door de oude Chinezen het Tao werd genoemd.  Hier vinden we de Graal en het ware geluk. Die vinden we niet in een alledaagse grauwheid waar compromissen gelden, maar in een omgeving die betekenis en kleur heeft, en waar geluk heerst. We vinden die in de Realiteit, ons ware thuis.

            Verleiding kan ook betekenen dat we van tevoren een bepaalde gebeurtenis heel veel betekenis gaan toekennen. Ik ken twee jongemannen die wilden gaan kamperen. Al dagen voordat zij zouden vertrekken, vertelden zij elkaar hoe geweldig het allemaal zou zijn. Alle kenmerken van een stemming waren aanwezig. Hun uitrusting werd hun Heilige Graal. Ze waren in de wolken met hun scherpe mes en hun prachtige touwen. Deze knullen hadden bij voorbaat de hele trip al tot in de details beleefd en  zich het bijbehorende plezier toegeëigend. Later hoorde ik dat zij naar de afgesproken plaats waren gegaan, daar een halve dag hadden rond geklungeld , niet konden besluiten wat ze wilden gaan doen, en diezelfde dag  nog in de auto waren gestapt om naar huis terug te keren. Er was daar niets te vinden. Zij hadden zich laten verleiden om de hele ervaring al van tevoren in al haar luister te beleven.

            De moderne westerse mens heeft enigszins verkeerde opvattingen over de aard van geluk. In het Engelse woord voor geluk 'happiness' vinden we het werkwoord 'to happen'(gebeuren) terug. Hieruit kunnen wij opmaken  dat we ons geluk  gebaseerd is op iets dat gebeurd. Eenvoudige mensen die in wat minder gecompliceerde samenlevingen wonen, laten de dingen gewoon gebeuren en stralen een rust en tevredenheid uit die ons vreemd is. Hoe kan een kleine boer in India die zo weinig heeft om gelukkig over te zijn toch zo gelukkig zijn? Hoe kan een loopjongen in Mexico, die ook al weer zo weinig heeft om gelukkig over te zijn, toch zo zorgeloos schijnen? Deze mensen beheersen de kunst om gelukkig te zijn. Ze zijn tevreden met dat wat is. Hun geluk wordt teweeg gebracht door dat wat er in hun leven gebeurt. Als je niet gelukkig kunt zijn met het vooruitzicht dat je s' middags weer de lunch kunt gebruiken, kun je waarschijnlijk nergens gelukkig mee zijn.

In een Hindoe-sage wordt verteld dat gewoonweg gelukkig zijn de hoogste vorm van aanbidding is. Het gaat hier om oprecht gelukkig zijn en niet om een uitbundige stemming. Thomas Merton, een trappistenmonnik, zei eens dat een monnik wellicht vaak gelukkig is, maar nimmer uitbundig  van het leven geniet. Dit is een andere manier om onderscheid aan te brengen tussen geluk ervaren en in een stemming verkeren.

Ik heb jaren lang in de veronderstelling geleefd dat een stemming net zoiets is als een verkoudheid:

het overkomt je. Langzamerhand zag ik  echter in  dat de stemmingen het gevolg zijn van doelbewust onbewust leven en dat ze kunnen worden voorkomen door datzelfde bewustzijn dat wij zo krampachtig  proberen te vermijden.

            We kunnen enthousiasme als het tegenovergestelde van een stemming zien. Enthousiasme is een van de mooiste woorden in onze taal en betekent 'vervuld van God'.. het is een zeer waardevolle ervaring om door enthousiasme te worden getroffen. Aan de andere kant is het bijzonder pijnlijk om door een stemming te worden overvallen. Wanneer we vol vreugde blij zijn over onze God heeft dit iets goddelijks. Het is echter godslastering wanneer we ons in een stemming door onze gevoelens laten meeslepen. Geluk is volkomen gerechtvaardigd; een stemming roept opnieuw een depressie op.

            Een vrouw ziet zich voor een niet geringe uitdaging gesteld wanneer haar man door een stemming wordt overvallen. Als zij reageert door in een soort gelijke toestand te raken en stekelige opmerkingen tegen maakt, zal een vreselijke negatieve uitwisseling tussen beiden het gevolg zijn. Zij kan in deze situatie echter een prachtige inbreng hebben. Als zij vrouwelijker is dan de stemming die de man beheerst, dus als zij reageert vanuit haar diepste vrouwelijke gevoelens, in tegenstelling tot de verkeerde vrouwelijkheid  waar de man op dat moment onder lijdt, brengt zij daarmee haar man in een gunstige positie van waaruit hij de realiteit opnieuw kan waarnemen en zijn stemming kan loslaten. Natuurlijk staat een vrouw aan de verleiding bloot om haar man over zijn stemming aan te vallen en scherpe opmerkingen tegen hem te maken. Zij kan haar natuurlijke vrouwelijkheid echter zeer creatief aanwenden op het moment dat zij als anker kan dienen voor een man die in de storm van zijn eigen innerlijke vrouwelijkheid verzeild is geraakt.  Om op deze wijze te kunnen reageren, dient een vrouw zich echter bewust te zijn van haar eigen vrouwelijkheid en deze goed te hebben ontwikkeld. Zij heeft daarvoor vele draken moeten bevechten om haar innerlijke vrouwelijke rijk veilig te stellen. Een vrouw dient ook te begrijpen dat een man zich veel minder bewust is van zijn vrouwelijke aangelegenheden en ze lang niet zo goed beheerst als zij. Veel vrouwen nemen aan dat een man net zo goed in staat is als zij om de afwisseling tussen licht en donker, engel en feeks in het vrouwelijke element te beheersen . Geen enkel man heeft het vermogen dit op dezelfde manier als een vrouw te doen. Als een vrouw zich dit realiseert, kan zij begrip en geduld opbrengen als de man in zijn begrip voor het vrouwelijke weer eens kilometers achterop loopt. Het omgekeerde geldt immers ook op andere terreinen van het leven. Daarin kan de man weer voorop lopen.

            In onze mythe zijn Parcival en Blance Fleur een prachtig voorbeeld van een goede relatie tussen een man en zijn innerlijke vrouw. Zij zijn dicht bij elkaar, zij verwarmen elkaar en geven het leven betekenis voor elkaar,  maar er vindt geen verleiding plaats. De omschrijving in verheven bewoordingen de relatie van een man en zijn innerlijke vrouw. Als we deze echter zien als een voorbeeld van een verhouding tussen een man en een vrouw van vlees en bloed  zou het een belachelijk padvindersverhaal worden. Doordat het verhaal niet op het juiste niveau werd geïnterpreteerd, zijn degenen die de middeleeuwse aanwijzingen voor het ridderschap volgden op het verkeerde been gezet. Er zijn vaststaande regels die van toepassing zijn op onze relatie met ons innerlijk.  De relaties die wij met de mensen om ons heen hebben , vereisen echter andere nauwkeurige regels. Haal deze regels niet door elkaar.

De Graalburcht

Ons verhaal gaat verder, maar dan volgende week.

Verzorgd door Elisabeth Kellerman

 Dit deel en alle opvolgende delen zijn terug te vinden op de sites www.star-people.nl .

Het Parcivalverhaal deel 1 - Hoe vind je jou werkelijke zelf

Het Parcival verhaal deel II - Het kind in jou

Het Parcival verhaal deel III - Van de tiener naar de adolescent periode

Het Parcival verhaal deel IV - Herken je Anima

 

Lees straks ook het tweede deel genaamd ZIJ van dit boekje.

In Zij wordt de Mythe van Psyche, Aphrodite en Eros beschreven.

Dit gaat over de levensweg van de vrouw, de anima, het innerlijke vrouwelijke.

 

Herken je bij jezelf de rode draad en wil je er aan werken maar vind je het moeilijk, dan kun je op de site http://www.innerquest.nl/ diverse cursussen te vinden die je hierbij kunnen helpen.


Bron: Boekje "Zij/Hij" schrijver is Robert A. Johnson, uitgever Kosmos-Z&K Uitgevers BV/ Servire, Utrecht, ISBN-9021595303 (is helaas alleen nog tweede hands te koop).

De voorstellingen komen onder andere van http://www.wikipedia.nl/  en Afbeeldingen van parcival .Voeg toe aan: