Zoeken
 


Temperatuur bepaalt CO2-concentratie in de atmosfeer – niet andersom

Laatste wijziging: donderdag 22 juli 2010 om 15:56, 3441 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 22 juli 2010

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer heeft een grote invloed op de temperatuur. Naarmate de mens meer CO2 in de atmosfeer brengt als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen, zal er een versnelling van de temperatuurstijging van de aarde optreden met potentieel catastrofale effecten. In een notendop is dit de boodschap van de aanhangers van de menselijke broeikashypothese.

De metingen ontleend aan de ijsboring van Vostok zijn door de jaren heen – laatst nog door Al Gore in zijn ‘Inconvenient Truth’ – gebruikt om die boodschap duidelijk aan het publiek over te brengen (zie grafiek boven). Zo op het eerste gezicht is de correlatie verbluffend. Maar bij nader inzien (niet zichtbaar op de gebruikte schaal) blijkt de CO2-concentratie de temperatuur te volgen en niet andersom. De causaliteit is dus tegengesteld aan wat ons altijd door de klimaatalarmisten wordt voorgehouden. Het onderliggende mechanisme is het oplossend vermogen van water bij verschillende temperaturen. Warm water kan minder CO2 bevatten dan koud. Denk maar aan blikje frisdrank uit de koelkast dat wordt verwarmd. Na opening zal de inhoud er met grote kracht uitspuiten. Op overeenkomstige wijze zal er uitgassing van CO2 uit de oceanen plaatsvinden als de wereldtemperatuur (om wat voor reden dan ook) stijgt.

Maar werkt dit mechanisme ook op de korte termijn? Verschillende auteurs hebben daarover gepubliceerd, zoals Fred Goldberg in ‘Energy & Environment’. Bij mijn weten is daar niet op gereageerd.

Onlangs heeft Lon Hocker ditzelfde thema behandeld in een ‘posting’ op de website van Anthony Watts: ‘Watts Up With That?’

Gebruikmakend van de openbare (en op internet beschikbare) data m.b.t. temperatuur en CO2-concentratie in de atmosfeer, heeft hij verrassend hoge correlaties vastgesteld tussen die twee. En dat allemaal op de achterkant van de spreekwoordelijke envelop.

Abstract

Differentiating the CO2 measurements over the last thirty years produces a pattern that matches the temperature anomaly measured by satellites in extreme detail. That this correlation includes El Niño years, and shows that the temperature rise is causing the rise in CO2, rather than the other way around. The simple equation that connects the satellite and Mauna Loa data is shown to have a straight forward physical explanation.

Lees  hier verder.

Waar is klimaatbeleid dan nog goed voor?Bron: fp.dagelijksestandaard.nl

Voeg toe aan: