Zoeken
 


Het Parcival verhaal deel III - Van de tiener naar de adolescent periode

Laatste wijziging: zaterdag 10 juli 2010 om 16:05, 5082 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zaterdag 10 juli 2010

Hoe ervaarde jij je eerste echte eigen vriendinnetje?

Was je verlegen, een gentleman of nam je jou kansen waar?

Heb je ooit de slappe lach gehad?

Wanneer was de laatste keer?

Lees hoe belangrijk het is om eens lekker te lachen.

 

De reis van Parcival

Parcival vertrekt vrolijk om zijn vijf ridders te vinden en van jongen tot volwassen man te groeien.

Parcival vraagt aan eenieder die hij ontmoet: 'Waar zijn de vijf ridders?' Als een adolescent naar zijn vijf ridders op zoek gaat heeft hij een vragende blik in zijn ogen. 'Waar is het?' Alleen weet hij niet goed aan te geven wat 'het' nu eigenlijk is. Een jongeling heeft zijn eerste glimp van zingeving en betekenis opgevangen in de vorm van de vijf ridders, en  hij zoekt het grootste deel van zijn volwassen leven naar ervaringen waarin de volheid van het leven tot uitdrukking wordt gebracht. Het getal vijf geeft de voltooiing van  het leven aan en dat wezenlijke is terug te vinden in het woord kwintessens, het vijfde element. Vijf betekent realisering. De vijf is overal aanwezig en tegelijkertijd moeilijk te vinden. Het Lijkt wreed om een zestienjarige jongen een blik op de realiteit te gunnen en hem op weg te laten gaan om de verwerkelijking  te vinden. Toch is het deze motivatie die getuigt van een waarlijk spiritueel leven.

            Tijdens zijn zoektocht komt Parcival bij een tent. Hij heeft nog nooit eerder een tent gezien, want hij is in een eenvoudige hut opgegroeid. De tent is de meest luisterrijke plaats die bijgooit heeft gezien, dus hij neemt aan dat hij bij een kathedraal is aangekomen waar zijn moeder hem over heeft verteld.  Hij stormt de tent binnen om te gaan bidden en vindt daar een schone jonkvrouw. Zij is de eerste van een reeks bekoorlijke, oogverblindende, ondoorgrondelijke schone jonkvrouwen waar Parcival mee in aanraking komt.

            Parcival herinnert zich de raad van zijn moeder dat hij vrouwen met respect dient te behandelen.. Hij herinnert zich ook dat hij niet te veel vragen mag stellen. Hij toont de jonkvrouw zijn eerbied door haar te omhelzen en neemt de ring van haar vinger, zodat hij een talisman van haar bij zich kan dragen. Deze zal de rest van zijn leven als inspiratie dienen.

            Hebben we ooit een jongen tijdens zijn eerste afspraakje gadegeslagen? Hij gedraagt zich net als Parcival die voor het eerst de tent van de schone jonkvrouw binnenstommelt..

De moeder van Parcival had hem verteld dat hij al het voedsel dat hij nodig had om in leven te blijven in Gods kerk zou vinden. Nu ziet hij dit allemaal op tafel voor hem uitgestald in de vorm van een banket. De jonkvrouw wacht op haar geliefde ridder die haar het hof maakt, en ze heeft de lekkerste dingen voor hem op tafel klaargezet.. Voor Parcival worden de woorden van zijn moeder bewaarheid. Hier is de tempel van God, de schone jonkvrouw, en alles wat hij maar wenst te eten. Het komt precies overeen met wat zijn moeder hem heeft verteld. Parcival zet zich aan tafel, begint te eten en vindt het leven geweldig.

De jonkvrouw ziet in dat zij zich in het gezelschap van een buitengewoon iemand bevindt. Ze is niet boos, want ze beseft dat zij te maken heeft met een waarlijk vroom, eenvoudig, onschuldig mens.

Ze smeekt Parcival onmiddellijk te vertrekken, want als haar ridder komt en hem in haar tent aantreft zal hij Parcival doden. Parcival gehoorzaamt de maagd en verlaat haar tent. Zijn moeder heeft hem altijd voorgehouden dat het leven goed is, en hij is het daar volkomen mee eens.

De Rode Ridder

            Parcival vraagt aan iedereen die hij tegenkomt hoe hij  ridder kan worden. Hij verneemt dat hij naar het hof van Arthur dient te gaan, waar hij door de koning tot ridder zal worden geslagen als hij sterk en moedig genoeg blijkt te zijn.

            Hij komt bij het hof van Arthur, maar wordt de grote hal weer uitgelachen omdat hij zo naïef is, een grove wollen tuniek draagt en zo ondoordacht vraagt om te worden geridderd. Hij krijgt te horen dat het leven van een ridder niet over rozen gaat. Het is een eer om tot ridder geslagen te worden en deze zal hem pas ten deel vallen na veel heldhaftige en bewonderenswaardige daden. Parcival laat zich echter niet uit het veld slaan en uiteindelijk wordt hij naar Koning Arthur gebracht. Arthur is een zachtmoedig man en hij wijst Parcival niet af. Hij vertelt hem dat hij moet leren zich hoffelijk te gedragen en dat hij bedreven dient te raken in alle ridderlijke kunsten van het gevecht voordat hij kan worden geridderd..

Nu is er aan het hof van Arthur een jonkvrouw die al zes jaar lang niet heeft gelachen of zelfs maar geglimlacht. De legende aan het hof verhaalt dat als de beste ridder ter wereld verschijnt, de jonkvrouw die al zes jaar niet heeft gelachen in lachen zal uitbarsten. Op het moment dat de jonkvrouw Parcival in het oog krijgt, barst zij in lachen uit en wordt zij vrolijk. Dit maakt grote indruk op de leden van het hof. Schijnbaar is de beste ridder ter wereld verschenen! Hier staat een onschuldige, ongeletterde jongeling en een grove wollen tuniek en de jonkvrouw lacht. Wat eigenaardig!

            Totdat een man Parcival in zichzelf ontmoet, is er een vrouwelijk deel in hem dat nog nooit heeft gelachen, dat niet in staat is gelukkig te zijn. Bij het zien van Parcival wordt zij vrolijk en barst in lachen uit.  Als we de Parcival in een man kunnen wekken , wordt een ander deel van hem onmiddellijk vrolijk.  Nu de leden van het hof de treurige jonkvrouw zien lachen, behandelen zij Parcival met meer respect. Koning Arthur slaat hem tot ridder.

Onlangs maakte ik een soortgelijke gebeurtenis mee. Er kwam een man naar mijn praktijk. Hij zag alles somber in en was in tranen. Het was moeilijk om met hem te praten, want het leven was beangstigend voor hem geworden. Dus begon ik hem oude verhalen te vertellen en moedigde ik hem aan om een rol in de verhalen te spelen. Zo kon ik de Parcival in hem tevoorschijn roepen en zijn kinderlijke deel aanspreken. Al snel lachte hij, en de jonkvrouw in hem, die al zes jaar lang geen vreugde had gekend, rolde om van plezier. Hij kreeg energie en vond weer moed die hij in zijn troosteloos bestaan kon aanwenden. Wanneer Parcival in een man ontwaakt, krijgt hij de beschikking over nieuwe energie en kan hij weer functioneren Parcival gaat opnieuw naar Arthur en zegt: 'Ik heb een verzoek. Ik wil het paard en de wapenuitrusting van de Rode Ridder.'Iedereen lacht uitbundig, want er is aan het hof van Koning Arthur  geen enkele ridder sterk genoeg gebleken om  zich met de Rode Ridder te meten. Ook Arthur lacht en zegt: 'Je hebt mijn toestemming. Je mag het paard en de wapenuitrusting van de Rode Ridder hebben .... Als je die kunt bemachtigen.'

            Parcival verlaat het hof van Koning Arthur en wordt bij de deur opgewacht door de Rode Ridder.. Dit wonderlijke wezen is sterk genoeg om zonder angst te doen wat hij wil, want er is niemand aan het hof niemand die zich tegen hem verzet. 

Hij heeft de zilveren beker, de Avondmaalskelk, gestolen en niemand was sterk genoeg om hem daarvan te weerhouden. De grootste belediging was wel dat hij koningin Guinivere de inhoud van een kan wijn in het gezicht had gegooid.

            Parcival is zeer onder de indruk van het versierde zadelkleed van het paard, de rode wapenuitrusting, de scharlaken tuniek en alle attributen die de Rode Ridder bij zich draagt. Parcival verspert de Rode Ridder de doorgang en vraagt hem om zijn wapenuitrusting. De Rode Ridder lacht geamuseerd om de jonge dwaas die voor hem staat en antwoordt bulderend van het lachen: 'Goed, zie maar dat je haar krijgt.'

            De twee wijken uiteen zoals ridders dat doen wanneer zij zich gereed maken om de strijd aan te gaan, en er volgt een kort gevecht waarin Parcival onverbiddelijk op de grond terechtkomt. Terwijl hij daar ligt, werpt hij zijn dolk naar de Rode Ridder.. Deze wordt in zijn oog getroffen en laat het leven.

Dit is de enige keer dat Parcival werkelijk iemand doodt en deze gebeurtenis vertegenwoordigt een zeer belangrijke stap in de ontwikkeling van een jongeman.

Esther  Harding beschrijft in haar boek Psyche Energy uitvoerig  de ontwikkeling van de psychische energie van het stadium  van het instinct naar het stadium van de door het ego beheerste energie. Op het moment dat Parcival de Rode Ridder doodt, krijgt hij een aanzienlijke hoeveelheid energie van de Rode Ridder die het instinct vertegenwoordigt, en kan hij die energie voor zijn eigen ego aanwenden. We zouden kunnen stellen dat dit het moment is dat hij de pubertijd achter zich laat ene een maan wordt. Later in het verhaal zullen we zien dat hij nog een ontwikkeling dient door te maken waarbij hij deze energie van het echo overbrengt naar het Zelf, en het zwaartepunt van zijn leven verplaatst naar iets dat boven het persoonlijke uitstijgt.

 

 

Parcival verslaat in zij leven vele ridders, maar geen van hen wordt gedood. Van iedere ridder die hij overwint, verlangt hij een belofte.

De ridder moet naar het hof van Koning Arthur gaan om deze edele koning te dienen. Dit schertst het ontwikkelingsproces van een man in de bloei van zijn leven. Steeds opnieuw komt hij in aanraking met nieuwe energiecentra in zichzelf die hij vervolgens in dienst van zijn Edele Koning kan stellen.

           

 

Dit proces biedt een man grote mogelijkheden in zijn leven en is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling  die hij zo rond zijn veertigste doormaakt.

            Het is niet duidelijk waarom de Rode Ridder moest worden gedood. Misschien kunnen we even stilstaan bij de gedachte aan wat er in onze westerse cultuur zou zijn gebeurd als de Rode Ridder in plaats van gedood te worden naar het Hof van  Koning Arthur zou zijn gezonden om hem te dienen.

In Indiase leerstellingen vinden wij een andere aanwijzing om met de energie van de Rode Ridder in ons om te gaan. Deze leringen beschrijven hoe we in ons leven de dualiteit tussen goed en kwaad kunnen verminderen, waardoor we de Rode Ridder aan ons kunnen onderwerpen.. Hierbij wordt de Rode  Ridder niet gedood en zijn energie niet met het ego verbonden.. In het Westen willen we heldendaden verrichten en doden en veroveren om te overwinnen om op deze manier de zege te behalen. 

            Een jongeman kan de Rode Ridder zowel innerlijk als uiterlijk overwinnen. Beide manieren  boeken resultaat. Als hij, net als de meeste jongelingen, het pad van de uiterlijke overwinning gaat, dient hij een of andere hindernis te overwinnen.  Heel wat overwinningen op de Rode Ridder worden behaald op het sportveld, tijdens het lopen van een marathon of door een andere prestatie die wordt geleverd.

Helaas is het in het leven over het algemeen zo dat wanneer wij winnen, een ander verliest.. Dit is wellicht de betekenis van het doden van de Rode Ridder. De overwinning smaakt zoeter in de aanwezigheid van de ander die verliest. Misschien is dit inherent  aan de mannelijke kant van de psyche of is het een fase in onze ontwikkeling waaraan wij eenmaal zullen ontstijgen.  Op dit moment wordt de Rode Ridder echter nog op gewelddadige en bloeddorstige wijze onderworpen.

            Het is ook mogelijk de Rode Ridder via een innerlijke weg te overwinnen. Een jongeman heeft misschien te kampen met agressie, met ruwheid. Hij kan de pestkop of de achterbakse leugenaar in zichzelf overwinnen. Ook daardoor kan een jongen zijn volwassen mannelijkheid bereiken. De introverte jongens in onze samenleving kiezen liever voor deze  weg..

 

            Als de innerlijke of uiterlijke strijd met de Rode Ridder niet goed afloopt, zal die energie zich ongeremd gaan uiten en zien we de bullebak, de vandaal of de agressieve jongeman. Het is ook mogelijk dat er een verslagen en verlegen jongeling te voorschijn komt.

            De Rode Ridder vertegenwoordigt de schaduwzijde van het mannelijke negatieve, potentieel destructieve energie. Om werkelijk man te worden dienen we weliswaar met onze schaduwkant te strijden, maar deze geenszins te onderdrukken. Een jongen moet zijn agressiviteit nimmer onderdrukken, omdat hij deze mannelijke kracht van zijn schaduw, zijn Rode Ridder, nodig heeft om zijn weg in de volwassen wereld te vinden.

            Parcival bezit nu de wapenuitrusting en het paard van de Rode Ridder, want in die tijd werd dat wat je overwon jouw bezit. Dit houdt in dat Parcival de energie van de Rode Ridder nu onder controle heeft en dat hij deze tot zijn beschikking heeft.

Hij probeert zich in de prachtige wapenuitrusting te hullen, maar hij heeft nog nooit zoiets ingewikkelds als een gesp gezien en het gelukt hem niet.

Een page die net uit de burcht van Arthur naar buiten komt om te zien hoe de strijd verloopt, schiet hem te hulp.

Hij helpt Parcival het mysterie van ingewikkelde gespen en een ridderlijke wapenuitrusting  op te lossen en dringt er tevens op aan dat Parcival zijn lelijke tuniek van grove wol uittrekt. Zoiets hoort niet bij een ridder. Maar Parcival weigert de tuniek uit te doen die zijn moeder hem heeft gegeven. Later zal dit onaangename gevolgen blijken te hebben.

 

Hoe ga jij om met de 'geschenken' die je van je moeder hebt gekregen?

Lees in de opvolgende delen hoe Parcival hiermee leert omgaan.

 Dit deel en alle vorige en opvolgende delen zijn terug te vinden op deze site:

Het Parcivalverhaal deel 1 - Hoe vind je jou werkelijke zelf

Het Parcival verhaal deel II - Het kind in jou

 

Herken je bij jezelf de rode draad en wil je er aan werken maar vind je het moeilijk, dan kun je op de site http://www.innerquest.nl/ diverse cursussen vinden die je hierbij kunnen helpen.

 

Bron: Boekje "Zij/Hij" schrijver is Robert A. Johnson, uitgever Kosmos-Z&K Uitgevers BV/ Servire, Utrecht, ISBN-9021595303 (is helaas alleen nog tweede hands te koop).

 

De voorstellingen komen onder andere van http://www.wikipedia.nl/  en Afbeeldingen van parcival .Voeg toe aan: