Zoeken
 


Marxistische New Age Nieuwe Wereld Orde gepland in 2012

Laatste wijziging: maandag 5 juli 2010 om 15:03, 5326 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 5 juli 2010

De belangrijkst conclusie uit de vorige drie 'Aquarius: Het Tijdperk van het Kwaad' delen was dat de Zeitgeist / New Age beweging zonder het zelf te beseffen de ware agenda van de Nieuwe Wereld Orde promoot, terwijl hun inmiddels miljoenen misleide aanhangers dénken dat ze zich er met hun ideeën juist tegen verzetten. In dit laatste deel gaan we hier dieper op in en zullen we tevens zien dat de hype die gecreëerd is rond het jaar 2012 in de fel anti-christelijke agenda van de machtselite wordt gebruikt om de wereldbevolking rijp te maken om een alomvattend planetair marxistisch éénheidssysteem te accepteren en zelfs te omhelzen.

Vrijwel niemand in de 'alternatieve' internetgemeenschap vraagt zich af hoe het komt dat er over de hele wereld tienduizenden websites -met wellicht Alex Jones' Infowars als bekendste koploper- al vele jaren vrijelijk de veronderstelde ('Zionistisch' genoemde) agenda van de Nieuwe Wereld Orde aan de kaak kunnen stellen en tegelijkertijd kunnen oproepen tot de oprichting van een nieuw 'eerlijk en rechtvaardig' politiek, sociaal en economisch wereldsysteem. En áls het al ter sprake komt dan wordt als verklaring gegeven dat 'het uitschakelen van websites en/of hun bekende presentatoren' teveel in het oog zou lopen en de onwetende burgers juist wakker zou schudden.

Werkelijk? Want diezelfde burgers hebben al sinds de start van het internet in zijn huidige vorm (begin jaren '90) uitgebreid gelegenheid gehad om zich op de hoogte te stellen van al deze beweringen, onthullingen en complottheoriën en deze te verifiëren en op hun waarheidsgehalte te beoordelen. De gecombineerde zoekwoorden '2012 New Age' leveren op Google bijna 5 miljoen hits op, en met de toevoeging 'Aquarius' ruim 77.000. Het lijkt er dus sterk op dat zaken die te maken hebben met de New Age en '2012', als het einde van 'het oude' en het begin van een nieuw tijdperk -aan de gewone man gebracht door honderden immens populair geworden boeken, documentaires en speelfilms- inmiddels gemeengoed is geworden in de denkwereld van een groot deel van de internettende wereldburgers.
 
De 'duistere' en 'geheime' plannen van de Nieuwe Wereld Orde blijken dus wel erg gemakkelijk bespreekbaar en toegankelijk te zijn. Is het internet dan een medium waar de machtselite achter de schermen geen controle over zou kunnen hebben? Natuurlijk niet. Juist het internet is vooral in deze eeuw in sterk toenemende mate gebruikt om de échte agenda van de Nieuwe Wereld Orde te promoten, om de ware plannen -zonder dat de mensheid dit in de gaten heeft- door middel van sluwe indoctrinatie en misleiding te implanteren in de gedachten van de zichzelf 'verlicht' achtende, maar argeloze internetter.
 
Bijbelse Christenen met waarheid over NWO uit de weg geruimd
Degenen die zich werkelijk verzetten tegen de ware plannen en doelstellingen van de Nieuwe Wereld Orde en openlijk bewijs leveren voor het feit dat de hele New Age agenda, de Zeitgeist beweging, de 9/11 Truth beweging en de 'Aquarius' en 'Nesara'   aanhangers -meestal onwetend- juist een heel belangrijk onderdeel vormen van de totstandkoming van de door hen verfoeide Nieuwe Wereld Orde, worden namelijk wel degelijk opgeruimd. Opgeruimd in de zin van: zwartgemaakt, gesaboteerd, maar ook in de zin van: vals beschuldigd, gevangen gezet en zelfs vermoord, hetzij door middel van 'toevallige' ongelukken, hetzij door regelrechte aanslagen.

Degenen wier mond hardhandig wordt gesnoerd door de machtselite, omdat zij als enigen waarheidsgetrouwe onthullingen over de NWO-agenda publiceerden, blijken één ding gemeen te hebben: zij zijn of waren zonder uitzondering 'fundamentalistische' christenen. De reden waarom de NWO en andere New Agers het Bijbelse Christendom HATEN is dat in de Bijbel alle New Age overtuigingen stuk voor stuk worden ontkracht, het komende één-wereldsysteem tot in details wordt voorzegd en de ware bron van dit 'Aquarius' tijdperk of utopia wordt ontmaskerd: 'Lucifer', de valse 'engel des lichts', de promotor van alle kwaad, wiens enige doel is de hele mensheid hem te laten aanbidden, om deze vervolgens totaal te vernietigen.
 
Bekende Bijbelgetrouwe christenen die de publiciteit zochten en op wat voor manier dan ook geëlimineerd werden zijn bijvoorbeeld William Cooper, Fritz Springmeier, John Todd, Randal Baer en Kent Hovind. Hun gemeenschappelijke doel was het blootstellen van de luciferiaanse en marxistische doelstellingen van de New Age Nieuwe Wereld Orde, en hiertegenover het woord van God (de Bijbel) te stellen en het geloof in de unieke positie van Jezus Christus.   Zij riepen op om weerstand te bieden tegen de denkbeelden van de Theosofie (zie vorige delen) en de Vrijmetselarij, en moesten hiervoor een zware prijs betalen. William Cooper werd in 2001 in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Fritz Springmeier werd vals beschuldigd en in de gevangenis gegooid (zijn huidige situatie is al jaren onbekend), net als John Todd, die in gevangenschap werd vermoord. Randal Bear kreeg een auto'ongeluk' op een bergpas en Kent Hovind werd valselijk beschuldigd van belastingontduiking en eveneens gevangen gezet.
 
NWO geeft antichristelijke New Agers bewust vrij spel
Nu de christelijke Nieuw Wereld Orde onderzoekers goeddeels tot zwijgen zijn gebracht is de zogenaamde 'waarheidsbeweging' op Internet geïnfilitreerd door mensen die beweren dat ze tégen de Nieuwe Wereld Orde zijn, maar tegelijkertijd pleiten voor een New Age één-wereldreligie, een 'utopia'. Tevens spreken ze zich allen zonder uitzondering uit tegen het oorspronkelijke Christendom en de traditionele uitleg van de Bijbel. Mensen die wel is toegestaan het publiek te 'onderwijzen' zijn bijvoorbeeld Jordan Maxwell, Michael Tsarion, Peter Joseph (de maker van de 'Zeitgeist' films) en David Icke. Zij hebben allen gemeen dat zij fel tegen het christendom zijn en diep verwikkeld zijn in de New Age/ Aquarius / 2012 beweging, de Theosofie en de Vrijmetselarij.
 
Neem nu Jordan Maxwell, in New Age kringen bekend vanwege zijn zogenaamde kontakten met de 'Pleiadiërs' - buitenwereldse entiteiten die hem zouden hebben uitgekozen om de mensheid te onderwijzen over het komende nieuwe utopische tijdperk. 'Ik denk dat hij gewoon bedrogen wordt,' zegt researcher Chris White. 'Ik denk dat hij niet eens een betaalde desinformant van de waarheidsbeweging is, maar écht gelooft dat hij een superspeciaal en 'uitverkoren' persoon is. Als je bovennatuurlijke ervaringen hebt met bepaalde entiteiten -die zich Pleiadiërs of hoe dan ook noemen maar in werkelijkheid demonen zijn- dan is het zeer moeilijk dit te weerstaan.'
 
Tekenend is dat ook Maxwell zich liet inspireren door de in de vorige delen ter sprake gekomen Helena Blavatsky, de antichristelijke New Age filosoof die leerde dat Lucifer of Satan -de Bijbelse 'duivel'- de eigenlijke 'God' is, de ware Messias, en dat juist de Bijbelse God het kwaad vertegenwoordigt. 'Ik heb al haar boeken... Helena Blavatsky was een zeer verstandige en scherpzinnige dame,' verklaarde Maxwel in de documentaire 'Zeitgeist Addendum'. Ook beschouwde hij de hoge vrijmetselaar en occultist Many P. Hall als één van zijn 'zeer goede vrienden'.
 
Volgens White bevorderd Maxwell niets anders dan de Nieuwe Wereld Orde, omdat zowel het 'oude systeem', dat volgens Maxwell vernietigd gaat worden in een zeer chaotische en dramatische periode, als het nieuwe systeem dat er voor in de plaats moet komen, onderdeel zijn van één en hetzelfde kwaad. 'We weten allemaal dat de dingen die nu op de wereld gebeuren worden uitgevoerd door het kwaad. Dus als het kwaad dit alles veroorzaakt, kan het kwaad ook op precies het juiste moment de kraan dichtdraaien, om het zo te doen lijken alsof dit gedaan wordt door een 'verlosser' (Maitreya).   Zo zal ook het nieuwe systeem in het begin lijken op de door de New Age beloofde utopie, die mogelijk gebracht wordt door zogenaamde buitenaardse wezens. Maar dit zal bedrog zijn, bedrog van demonen.'

Het komende Marxistische één-wereldsysteem
Hoe moet dit nieuwe systeem er volgens de New Age Nieuwe Wereld Orde gaan uitzien? Volgens de populaire esoterische Zeitgeist beweging moet er een cashloze maatschappij komen waarin banken, geld en grenzen niet meer bestaan en machines een grote rol spelen. Het kapitalisme -met zaken zoals 'winst', 'vrije markt' en 'schaarste'- moet verdwijnen, omdat dit systeem de oorzaak zou zijn van alle ongelijkheid en de problemen in de wereld.
 
Volgens auteur en politiek docent Edward Griffin bepleit Zeitgeist daarmee de komst van een marxistisch-socialistisch wereldsysteem. 'Misschien wel de grootste belediging van ons verstand is het belangrijkste thema van 'Zeitgeist', en dat is dat 'winst' de oorzaak zou zijn van al onze huidige problemen,' merkt hij op. 'De mensheid zou moeten veranderen door 'winst' af te wijzen en door op een andere basis te gaan samenwerken. Wat die basis dan is maakt Zeitgeist nooit goed duidelijk, maar wel dat deze maatschappij in ieder geval in het begin zal worden bestuurd door een klein elitegroepje. Ik was verbijsterd toen ik dat hoorde, want dat is puur marxisme.'
 
Volgens Griffin bewijzen de marxistisch-communistische systemen in de voormalige Sovjet Unie en China waar dit toe leidt: mensen die zich weigeren te laten 'heropvoeden' worden in kampen geplaatst en desnoods vermoord, wat tientallen miljoenen slachtoffers tot gevolg had. 'Zeitgeist promoot dit communisme, overigens zonder deze term te noemen. De vijand van de mensheid is echter niet 'winst', maar een politiek systeem met een grote, allesoverheersende overheid. En toch geeft Zeitgeist alle steun aan enkele van de meest notoire collectivistische overheden die deze planeet ooit gekend heeft. Dit communistische model is echter niets beter dan het Nazi-model.'
 
De overeenkomsten tussen de socialistische Sovjet-maatschappij en het door Zeitgeist gepropageerde nieuwe utopia zijn dan ook frapant. Zeitgeist stelt net als het communisme dat ieder sociaal, religieus, cultureel en maatschappelijk onderscheid moet verdwijnen, en dat alle mensen uiteindelijk samen 'de staat' zullen vormen - een grenzenloze wereldgemeenschap dus, echter wél bestuurd door een klein clubje 'zeer wijze personen'. Zo'n samenleving lijkt als twee druppels water op de door de Communistische Partij geleide planeconomie in de voormalige Sovjet Unie, en we weten allemaal dat er in dit volkomen mislukte systeem sprake was van voortdurende armoede, schaarste en extreme onderdrukking van alle andersdenkenden. De Zeitgeist-beweging wil feitelijk een vergelijkbaar Marxistisch-communistische systeem op wereldschaal invoeren, ook al wordt het anders genoemd en moet 'schaarste' juist worden uitgebannen.

De marxistische website www.socialismoryourmoneyback.blogspot.com schreef op 26 juli 2009 dat de Zeitgeist beweging 'hetzelfde wil als wat wij 'wereldsocialisme' noemen.' De belangrijkste bron van de Zeitgeist films, New Ager Acharya S, promoot de grondlegger van het communisme, Karl Marx. Op haar oude website citeerde ze Marx' pleidooi voor het opheffen van alle religies, waarmee ook via deze weg het direkte verband tussen de ideeën van Zeitgeist en het marxisme/communisme is bewezen. Het lijkt er dus sterk op dat Zeitgeist de Nieuwe Wereld Orde steunt in hun streven naar een nieuw één-wereldsysteem, in plaats van dit te willen voorkomen. De machtselite achter de schermen wil daarom niets lievers dat zoveel mogelijk mensen zich achter de doelstellingen van de New Age en de Zeitgeist beweging scharen.

De eerder ter sprake gekomen in de gevangenis gegooide Bijbelgetrouwe christen Kent Hovind, bekend vanwege het met wetenschappelijke feiten onderuit halen van de evolutietheorie, waarschuwde al jaren geleden voor het komende totalitaire wereldsysteem, dat ook Amerika in zijn greep zou krijgen. 'In Amerika zijn we heel dichtbij het socialisme, om daarna een communistisch land te worden. Let maar op, dat gaat snel gebeuren... Wat ze eerst gaan doen is een economische depressie veroorzaken en de instorting van de Amerikaanse economie. En dan, als iedereen honger heeft gekregen, zullen ze met de 'oplossing' (een Marxistische maatschappij) komen.'
 
De 'onwilligen' -1/4 van de mensheid- wacht uitroeiing
Hoewel de New Age beweging op het eerste gezicht heel tolerant lijkt en voor ieder mens het beste schijnt te willen, blijkt dit slechts een oppervlakkig en misleidend laagje te zijn waar een duistere werkelijkheid achter schuilt. 'Je ziet dat als dezelfde New Agers die oproepen tot wereldwijde vrede, liefde, harmonie en éénheid geconfronteerd worden met mensen die niet met hen mee willen, zoals fundamentalistische christenen, hun duistere kant naar voren komt,' legt Keith Thompson uit. De bij de Beatles populaire en invloedrijke New Age goeroe Maharishi Mahesh Yogi stelde bijvoorbeeld letterlijk dat 'er geen plaats zal zijn voor de ongeschikte. De geschikte zal leiden en als de ongeschikten niet overstag gaan, is er geen plaats voor hen. Op de plaats waar licht domineert is er geen plaats voor duisternis.'
 
In zijn overtuiging en in die van veel New Agers zijn deze 'ongeschikten' degenen die hun overtuigingen niet willen aanvaarden, dus inderdaad mensen zoals Bijbelgetrouwe Christenen en Joden. Erkend New Age leider Barbara Marx Hubbard schreef zelfs letterlijk wat er met deze 'onwilligen' moet gebeuren: 'Een vierde zal zich verzetten... ze zijn ongeinteresseerd in het steeds verder evoluerende leven. Daarom moet, als de kwantum-verschuiving van schepsel-mens naar co-creatief mens nadert, het destructieve vierde deel (van de mensheid) worden verwijderd uit het sociale lichaam... Gelukkig zijn jullie, innige geliefden, niet verantwoordelijk voor deze daad. Wij wel. Wij staan garant voor de selectie van Gods plan voor de planeet Aarde. Hij kiest, wij vernietigen. Wij zijn de bereiders van het vale paard: de dood.'
 
Behalve Hubbard, die met deze uitspraken direkt verwees naar het vierde zegel in het Bijbelboek Openbaring en de New Age beweging dus identificeerde met 'de dood', schreef ook de occulte theosoof Alice Bailey dat degenen die niet willen meewerken aan de totstandkoming van het New Age 'paradijs', zullen worden uitgeroeid. '... Wanneer een vorm onvoldoende, te ziek of te zwak blijkt voor de verwezenlijking van het doel, dan is het -vanuit het oogpunt van hiërarchie- geen ramp wanneer die vorm moet verdwijnen. De dood is geen ramp die te vrezen valt; het werk van de vernietiger is niet echt wreed of onmenselijk... Door de beheerders van het Plan is dus veel vernietiging toegestaan, zodat veel kwaad wordt omgezet in goed.'

Haar bekende collega satanist Aleister Crowley -de gelijke van Helena Blavatsky- beweerde dat een Egyptische 'entiteit' met de naam Aiwass hem had medegedeeld dat het Christendom door de komst van de New Age zou worden vernietigd. New Age leider Barbara Hubbard beaamde: 'Het einde van deze ontwikkelingsfase zal komen.. Iedereen zal verplicht zijn een keus te maken... Iedereen die de natuurlijke Christus kiest (niet Jezus), zal worden geleid vanuit de vraag hoe verder te gaan. Iedereen die ervoor kiest niet verder te evolueren zal sterven... De kleuterklas van de Aarde zal voorbij zijn.'

'Dit is waar. Dit is hoe intolerant het gaat worden,' bevestigt researcher dr. Scott Johnson. 'Het zal hun weg zijn, of geen weg. Ik denk dat ze eerst nog als echt vriendelijke jongens zullen overkomen, maar uiteindelijk zal er een punt zijn waarop ze genoeg mensen hebben verleid, zodat ze niet meer zo tolerant hoeven zijn.'
 
2012 het geplande opstartjaar
Het New Age Nieuwe Wereld Orde systeem moet, als alles volgens plan verloopt, worden ingevoerd in het inmiddels iedereen bekende 'magische' jaar 2012, om precies te zijn op 21-12-2012, het veronderstelde einde van de Maya kalender. Volgens onderzoeker Chris White zijn verreweg de meeste van deze '2012' theoriën eveneens gechanneld door 'entiteiten', en daarom onbetrouwbaar. '2012 is alleen belangrijk geworden omdat sommige mensen vanwege deze bovennatuurlijke ervaringen het gevoel hadden dat het hun taak was om andere mensen erover te vertellen. De 'bewustzijnsverandering' of 'spirituele verlichting' die er zou gaan komen en volgens velen gepaard zal gaan met catastrofale gebeurtenissen, is dus een idee uit de geestelijke wereld.'

White zegt dat er volgens veel wetenschappers helemaal geen 'galactische uitlijning van de planeten met het centrum van de melkweg' zal zijn, zoals zo vaak wordt beweerd. 'Dat is iets dat mensen als verklaring geven voor de rampen die het zou gaan veroorzaken, zoals zonnevlammen, planeet X of Nibiru. Maar al die eerdere voorspellingen zijn tot nu toe ook niet uitgekomenen, er is geen enkel bewijs dat dit in 2012 wel het geval zal zijn. Daarom denk ik dat we stap voor stap gaan ontdekken dat elk van deze catastrofes niet gaat plaatsvinden.'
 
'De enige reden waarom 2012 is opgedrongen aan het publiek is dat de elite-occultisten en New Agers in dat jaar hun Aquarius één-wereldsysteem willen gaan invoeren,' verklaart Sandra Noble, directeur van de stichting ter bevordering van Meso-Amerikaanse Studies. '2012' lijkt dan ook niet meer dan een slimme misleiding om de mensheid onder het mom van het einde van de Maya kalender het concept van een nieuw tijdperk en een Nieuwe Wereld Orde te laten accepteren, iets waar de roemruchte Club van Rome al tientallen jaren naartoe werkt en waar de wereldwijde milieubeweging en daaraan gekoppelde doelbewust gecreëerde klimaathysterie een belangrijk onderdeel van is.

De oprichter van de Club van Rome, Ervin Laszlo, schreef samen met de populaire New Age auteur Deepak Chopra en voormalig Sovjet-leider Michael Gorbachov het boek 'World Shift 2012'. Hierin worden bekende 2012-theoriën verdedigd, wat er op wijst dat de gevestigde elite veel belang hecht aan het aanwakkeren van de angst voor 2012 en voor klimaatveranderingen. 'De dreiging van een ecologische crisis en internationale rampen zullen de sleutel zijn die de Nieuwe Wereld Orde zal ontgrendelen,' verklaarde Gorbachov in de Monetary & Economic Review (1996). Twee jaar eerder had hij al verklaard dat we 'op weg zijn naar een Nieuwe Wereld Orde: die van het Communisme. En die weg zullen we nooit verlaten.'

Als er dus al iets gebeurt in 2012, dan zullen dit vooropgezette (milieu)rampen en (klimaat)catastrofes zijn, om de wereld te doen geloven dat het einde van het oude systeem écht is aangebroken en het tijd is voor een Nieuwe Wereld Orde. In dat licht is het niet onwaarschijnlijk dat de huidige olieramp in de Golf van Mexico de eerste door de globalistische elite gecreëerde aanzet hiertoe is.

Het einde is bijna aangebroken
Hoewel we moeten afwachten of de in deel 3 van deze serie besproken Maitreya daadwerkelijk de 'antichrist' is, lijkt het wel duidelijk dat we ons in de door de Bijbel voorspelde 'laatste dagen' of 'eindtijd' bevinden. 'De tijd waar in de Bijbel over gesproken wordt zal een tijd zijn waarin de wereld extreem blij zal zijn met het nieuwe systeem,' legt Chris White uit. 'En dat geldt ook voor de mensen die nu denken dat ze alles weten over de Nieuwe Wereld Orde (en er zich nu schijnbaar tegen verzetten). Wat de Bijbel beschrijft is bijna onmogelijk te geloven, namelijk dat de mensheid één man gaat aanbidden... Maar kijk naar wat de New Age zegt, waar al die films over gaan, over een nieuw en bovennatuurlijk tijdperk waarin bijvoorbeeld aliens zouden kunnen verschijnen... Als deze dingen gaan gebeuren dan zouden veel mensen inderdaad in die nieuwe doctrines kunnen gaan geloven, in het idee dat God niet bestaat, maar dat WIJ 'God' of 'goden' zijn.'
 
Alle pijlen van de New Age, de theosofie, de Zeitgeist beweging, de occultisten, de Vrijmetselarij / Illuminati en al die andere 'nieuwe tijds' en 'éénheids' stromingen en genootschappen richten zich specifiek op één groot obstakel dat het nieuwe tijdperk van Aquarius en een één-wereldsysteem met één religie en één leider in de weg staat: het authentieke Bijbelse christendom en zijn aanhangers, die vast blijven houden aan de unieke en ondeelbare positie van Jezus Christus. De tijd dat Zijn volgelingen niet meer hoofdzakelijk alleen in de Moslimwereld, maar over de hele wereld zullen worden vervolgd vanwege hun overtuiging lijkt gezien de in deze serie gekonstateerde feiten en ontwikkelingen angstvallig dichtbij gekomen.
 
'Zoekt de waarheid, en de waarheid zal u vrijmaken - niets anders zal dat doen,' hield de vanwege deze overtuiging vermoordde radiopresentator William Cooper zijn gehoor tijdens een lezing in 1996 voor. 'Jezus Christus heeft nog nooit gelogen, tegen niemand. Waarom luistert u niet naar Hem? Verspreid geen geruchten, verspreid de waarheid. Dat is de reden waarom ik in een memorandum van het Witte Huis de gevaarlijkste presentator van Amerika werd genoemd. Bewijs dus de waarheid, maak het onweerlegbaar, en ook u zult een gevaar worden voor al degenen die ons overspoelen met leugens en ons tot slaaf willen maken van het socialisme.'
 
 
Xander
 
Bron: Aquarius: The Age of Evil


Bron: xandernieuws.punt.nl

Voeg toe aan: